Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Krátkodobý majetok v podvojnom účtovníctve

Krátkodobý majetok
krátkodobý majetok
4. decembra 2017 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Krátkodobý majetok predstavuje obežné aktíva, ktoré sú časťou aktívnych položiek, do ktorých sa obvykle zahŕňajú zásoby, pohľadávky a krátkodobý finančný majetok. Krátkodobý majetok je charakteristický tým, že dĺžka jeho použiteľnosti je najviac 1 rok. Druhou charakteristikou je jeho okamžitá spotreba. Na rozdiel od dlhodobého majetku, ktorý sa do nákladov dostáva v podvojnom účtovníctve vo forme odpisov, krátkodobý majetok sa do nákladov účtuje okamžite po jeho obstaraní a v plnej výške.

Krátkodobý majetok sa člení podľa § 17 ods. 1 Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve na:

  • zásoby,
  • krátkodobý finančný majetok,
  • krátkodobé pohľadávky.

Zásoby

O zásobách je možné účtovať v prípade materiálu, nedokončenej výroby, polotovarov vlastnej výroby, výrobkov, zvierat a taktiež aj tovaru.

V prípade účtovania zásob je možné aby sa účtovná jednotka rozhodla, či bude účtovať zásoby spôsobom A alebo spôsobom B. Zásadný rozdiel medzi spôsobmi účtovania zásob je ten, že pri spôsobe A sa účtuje obstaranie zásob na príslušné účty obstarania –  111-obstaranie materiálu,131-obstaranie tovaru), pri predaji alebo spotrebe zásob sa účtuje náklad na účtoch 501-spotreba materiálu, 504-predaj tovaru, pri spôsobe B sa o obstaraní zásob neúčtuje a zásoby sa priamo účtujú do spotreby, tj. na účty 501 príp. 504.

Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky, náhradné dielce, obaly a o hmotnom majetku ktorého cena je nižšia ako 1700 eur a doba použiteľnosti menšia ako 1 rok. Takýto materiál sa účtuje na účte 112 – Materiál na sklade.

V prémiovej časti obsahu nájdete množstvo praktických príkladov účtovania zásoba  krátkodobého finančného majetku

Suroviny predstavujú hmoty, ktoré prechádzajú určitým výrobných procesom a vytvárajú výrobok, pomocné látky sú tiež súčasťou výrobného procesu avšak netvoria podstatu výrobku tak ako suroviny. Ako prevádzkové látky sa účtujú hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky – napríklad čistiace prostriedky, kancelárske potreby, atď.

Príklad

Firma KVIT  s.r.o. sa zaoberá výrobou pekárenských výrobkov, obstaranie zásob účtuje spôsobom A, v uplynulom mesiaci obstarala materiál na výrobu výrobkov, kancelárske potreby a čistiace prostriedky. Zásoby spotrebovávané na výrobu výrobkov účtuje na zvláštnom sklade.

Účtovné prípady MD D
Faktúra za nákup materiálu na výrobu výrobkov 111.001 321
Nákup kancelárskych potrieb v hotovosti 111.002 211
Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov 111.002 321
Úhrada faktúry za nákup materiálu na výrobu výrobkov z bankového účtu 321 221
Úhrada faktúry za nákup čistiacich prostriedkov 321 221
Príjem materiálu na sklad surovín 112.001 111.001
Príjem čistiacich prostriedkov na sklad režijného materiálu 112.002 111.002
Príjem kancelárskych potrieb na sklad režijného materiálu 112.002 111.002
Spotreba surovín v rámci výroby výrobkov 501 112.001
Spotreba kancelárskych potrieb 501 112.002

Nedokončená výroba predstavuje produkty, ktoré prešli určitou časťou výroby avšak ešte nie sú hotovým výrobkom, v prípade, že takéto produkty sú evidované v účtovníctve oddelene účtuje sa o nich ako o polotovaroch. Nedokončená výroba sa účtuje na účet 121 – Nedokončená výroba a polotovary sa účtujú na účte 122 – Polotovary vlastnej výroby.

Príklad

Firma KVIT s.r.o. v uplynulom mesiaci účtuje aj o polotovaroch vlastnej výroby a to o spotrebe polotovarov, ktoré boli použité na výrobu výrobkov a o produkcii polotovarov, ktoré vyrobila vo vlastnej réžii.     

Účtovné prípady MD D
Prevod polotovarov do hotových výrobkov 612 122
Úbytok nedokončenej výroby použitej na výrobu polotovarov 611 121
Produkcia polotovarov ocenených vo vlastných nákladoch 122 612

Výrobky sú predmety vlastnej výroby určené na predaj prípadne spotrebu vo vnútri účtovnej jednotky, účtuje sa o nich na účte 123 – Výrobky.

Príklad

Firma KVIT s.r.o. bude ďalej účtovať o produkcii výrobkov z polotovarov, o spotrebe výrobkov vo vnútri účtovnej jednotky a o prevode výrobkov na vlastnú predajňu.

Účtovné prípady MD D
Produkcia výrobkov z polotovarov 123 613
Spotreba výrobkov vo vnútri účtovnej jednotky 613 123
Prevod výrobkov na vlastnú predajňu 613 123
Prevzatie výrobkov v účtovnej cene 132 621

 

Zvieratá v rámci zásob sa účtujú na zvláštnom syntetickom účte č. 124 – Zvieratá, účtujú sa tu najmä mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek, husí, včelstvá a psy.

Príklad

Firma Kvit s.r.o. obstarala v uplynulom mesiaci aj kŕdeľ sliepok na faktúru, ktorú uhradila z bankového účtu.

Účtovné prípady MD D
Faktúra za nákup kŕdľa sliepok 124 321
Náklady na dopravu kŕdľa vlastnými prostriedkami 124 622
Úhrada faktúry z bankového účtu 321 221

 

Tovar v podvojnom účtovníctve predstavuje produkt, ktorý bol obstaraný za účelom predaja, teda v rámci účtovnej jednotky na ňom nedochádza k žiadnym zmenám. Tovar sa účtuje na účte 133 – Tovar na sklade a v predajniach.

Príklad

Firma Kvit predala tovar, ktorý previedla do vlastnej predajne, časť tovaru predala v hotovosti cez ERP a cez platobný terminál, na druhú časť tovaru vystavila faktúry svojím odberateľom.

Účtovné prípady MD D
Účtovanie tržby za tovar
a)      predaj v hotovosti 211 604
b)      predaj cez platobný terminál (úhrady platobnou kartou) 315 604
Vystavená faktúra za tovar 311 604
Úhrada faktúr na bankový účet 221 311
Platby platobnou kartou pripísané na bankový účet 221 315
Vyskladnenie tovaru 504 132

 

Krátkodobý finančný majetok

Okrem zásob je dôležitou súčasťou krátkodobého majetku finančný majetok a to:

  • peňažná hotovosť, ceniny, šeky, poukážky,
  • finančné prostriedky na účtoch v bankách,
  • majetok účtovaný ako krátkodobý finančný majetok v účtovnej triede 25,
  • peniaze na ceste.

Hlavnou charakteristikou krátkodobého finančného majetku je jeho likvidita. Jedná sa o bezprostredne obchodovateľný majetok, u ktorého je predpoklad, že účtovná jednotka ho nebude držať v evidencii viac než 1 rok odo dňa uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažná hotovosť sa účtuje na účte č. 211 – Pokladnica. Cez pokladnicu sa účtujú všetky finančné operácie, ktoré sa v účtovnej jednotke vykonávajú v hotovosti. V rámci pokladnice sa účtuje na základe pokladničných dokladov – príjmových a výdavkových. Ku každému účtovnému prípadu týkajúceho sa pokladnice je potrebné vyhotoviť príjmový alebo výdavkový pokladničný účtovný doklad.

Poštovné známky, stravné lístky, kolky, telefónne karty a ostatné karty, ktoré majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť po ich vydaní do užívania čerpať, sa účtujú ako ceniny na účte č. 213 – Ceniny.

Bezhotovostné finančné operácie sa účtujú na účte č. 221 – Bankové účty. Pre každý bankový účet sa vytvára v účtovnej osnove analytický účet.

Príklad

Firma KVIT s.r.o. na konci mesiaca obstarala poštové známky v hotovosti, vyplatila mzdy zamestnancom v hotovosti aj z bankového účtu, zaúčtovala tržby z predajne a odviedla časť hotovosti na bankový účet.

Účtovné prípady – účtovný doklad MD D
Nákup poštových známok do zásoby – výdavkový pokladničný doklad 213 211
Výplata miezd v hotovosti – výdavkový pokladničný doklad 331 211
Výplata miezd z bankového účtu – výpis z bankového účtu 331 221
Tržba za predaj tovaru v hotovosti – príjmový pokladničný doklad 211 604
Odvod časti hotovosti na bankový účet – výdavkový pokladničný doklad 261 211
Príjem hotovosti na bankový účet – výpis z bankového účtu 221 261

 

K téme

Témy

finančný majetokkrátkodobý majetokPrémiový obsahzásoby

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nezaradené

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

17jún8:30FIDIC: Contract Conditions, Technical Specifications and Claim Management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

17jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

17jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X