Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny pre podnikateľov za mesiac júl 2014

Legislatívne zmeny pre podnikateľov za mesiac júl 2014
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
18. augusta 2014 Zdroj Podnikam.SK, PH Tlačiť

V júli 2014 boli predložené, prerokovávané alebo prijaté viaceré legislatívne zmeny týkajúce sa podnikateľov. Prečítajte si o nich viac.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty (DPH) ani v prípade zníženia deficitu pod 3 % hrubého domáceho produktu neklesne. Rozhodli o tom Národnej rady SR, ktorí schválili pozmeňujúci návrh k novele zákona o DPH z dielne Smeru-SD, podľa ktorého sa opatrenie znižujúce sadzbu dane z 20 % na pôvodných 19 % v prípade poklesu schodku verejných financií pod stanovenú hranicu zo zákona vypúšťa.

Pôvodná novela zákona o dani z pridanej hodnoty a zároveň aj ďalších noriem, v rámci ktorej poslanci za Smer-SD spomínaný pozmeňovací návrh predložili, však obsahuje viacero ďalších zmien, napríklad aj v daňovom poriadku.

 • Súčasťou navrhovaných zmien je aj z dôvodu zabezpečenia flexibility daňovej kontroly umožnenie správcovi dane počas daňovej kontroly vyhotoviť čiastkový protokol, na základe ktorého by mohol vrátiť preverenú časť nadmerného odpočtu ešte pred ukončením daňovej kontroly. Práve príliš dlhé zadržiavanie vratiek dane z pridanej hodnoty pri daňových kontrolách bolo často terčom kritiky v minulých mesiacoch.
 • Okrem toho sa má skrátiť aj obdobie, v ktorom je platiteľ dane z pridanej hodnoty vedený v zozname subjektov, pri ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie. Kým podľa súčasných pravidiel sa z tohto zoznamu dostanú subjekty po odpadnutí dôvodov, pre ktoré boli na ne zaradení a zároveň neporušili stanovené pravidlá počas 12 mesiacov, po novom budú môcť byť zo zoznamov vymazané už po šiestich mesiacoch.
 • Pri používaní elektronickej registračnej pokladnice rezort financií umožňuje v rámci operatívnejšej registrácie pokladnice prideliť daňový kód elektronickej registračnej pokladnice ktorémukoľvek daňovému úradu. V súčasnosti tak totiž môže urobiť len miestne príslušný daňový úrad. Pokuty pri kontrolách pokladníc sa tiež budú môcť ukladať na mieste alebo v lehote do piatich pracovných dní. Pri zistení porušenia a povinností sa má vyhotovovať zápisnica z miestneho zisťovania.
 • Zákon už je schválený, časť uvedených zmien by mala nadobudnúť účinnosť v októbri tohto roka a časť od 1. januára 2015.
 • Viac informácií tu.

→ Novela zákona o dani z príjmov

→ Novela zákona o sociálnom poistení

Novela zákona o dani z príjmov

Zákon o dani z príjmov čaká ďalšia séria zmien. Tu sú niektoré z nich:

 • jednou zo zmien má byť aj presnejšia definícia daňových a nedaňových výdavkov,
 • ďalšie sú  zmeny v odpisovaní hmotného majetku. Rozširuje sa počet odpisových skupín a zavádza sa cenový limit pri kúpe vozidla určeného na podnikanie,
 • má sa limitovať vstupná cena osobných automobilov sumou 48 tis. eur a v prípade využívania presne vymedzeného obstaraného majetku aj na súkromné účely si budú môcť podnikatelia do výdavkov zahrnúť najviac 80 % z obstarávacej ceny,
 • mala by sa zaviesť avizovaná zrážková daň u farmaceutických spoločností z peňažných plnení poskytovaných lekárom,
 • v pláne ministerstva finacií je aj jednoduchší pôsob platenia preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb,
 • do návrhu sa má premietnuť aj podpora firiem, ktoré sa venujú výskumu a vývoju
 • Zákon už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a bude o ňom rokovať vláda.
 • Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2014, ďalšie jeho ustanovenia potom 1. januára 2015 a 1. apríla 2015.
 • Viac informácií tu a tu.

Novela zákona o sociálnom poistení

Rezort práce a sociálnych vecí predložil do pripomienkového konania návrh na novelizáciu zákona o sociálnom poistení. Hranica zárobku pri dohodách o brigádnickej práci, do ktorej študenti neplatia odvody, sa má pre študentov stredných a vysokých škôl od začiatku budúceho roka zvýšiť na jednotnú sumu 200 eur.

V súčasnosti sú študenti od 18 do 26 rokov oslobodení od odvodov do sumy zárobku na jednu brigádnickú dohodu vo výške 159 eur a študenti do 18 rokov do príjmu z dohody vo výške 68 eur.

Študent vo veku od 18 do 26 rokov vzhľadom na zvýšenie limitu zárobku, z ktorého sa neplatia odvody, pri 200-eurovom príjme z jednej dohody ušetrí na odvodoch oproti súčasnosti 2,87 eura a jeho zamestnávateľ 8,92 eura. Pri študentoch do 18 rokov odvodová úľava pri 200-eurovom zárobku dosiahne 9,24 eura a ich zamestnávatelia na odvodoch ušetria 28,71 eura.

 • Zákon už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a bude o ňom rokovať vláda.
 • Zákon má nadobudnúť účinnosť účinnosť 1. januára 2015.
 • Viac informácií tu.

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorou sa mení aj zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Parlament po deviatich dňoch platnosti v júli zrušil obmedzenie, ktoré neumožňovalo ambulantne predávať napríklad mäso či mliečne výrobky v obciach, kde je kamenná prevádzka potravín.

 • Viac informácií tu a tu.

Novela zákona o dlhopisoch

Cieľom novely je podpora nových malých podnikov v perspektívnych odvetviach, podporujúcich konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, tzv. start up-ov, a odstraňovanie bariér podnikania na kapitálovom trhu pri vydávaní emisií dlhopisov. Zákon má znížiť administratívnu náročnosť vydávania nových emisií dlhopisov zrušením niektorých nadbytočných informačných povinností. Rovnako navrhuje aj flexibilnejšiu úpravu emisných podmienok.
„V záujme posilnenia práv majiteľov dlhopisov sa navrhuje zaviesť do zákona zaužívané spôsoby spoločného presadzovania práv majiteľov dlhopisov prostredníctvom inštitútu schôdze majiteľov a spoločného zástupcu majiteľov dlhopisov,“ uvádza ministerstvo financií. Novela by po schválení mala nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2014.
 • Zákon schválil parlament, účinnosť má nadobudnúť 1. septembra 2014.
 • Viac tu.

Vládny návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru

Ministerstvo financií pripravenými zmenami umožňuje elektronizáciu služieb v medzinárodnom obchode. Používateľské rozhranie informačného systému Centrálny elektronický priečinok, pomocou ktorého môžu vzájomne komunikovať fyzické osoby a právnické osoby a orgány verejnej moci, by malo byť poskytované bezodplatne. Rezort preto nepredpokladá žiadne zvýšené náklady na komunikáciu zúčastnených subjektov. Prínosom tohto informačného systému pre fyzické osoby a právnické osoby má byť zníženie nákladov vďaka elektronizácii podaní v zahraničnom obchode, zníženie časových strát a administratívnej záťaže.
 • Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I a čl. II bodov 1 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. decembra  2014.
 • Viac tu.

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Podľa novely pri hlasovaní o nadstavbe alebo o výstavbe v podkroví či povale bude na prijatie rozhodnutia v rámci dvojtretinovej väčšiny vlastníkov bytov potrebný vždy aj súhlas všetkých vlastníkov na najvyššom poschodí, ktorých sa bude stavba bezprostredne týkať. Bez súhlasu všetkých vlastníkov na najvyššom poschodí nebude možné prijať platné rozhodnutie, aj keď s nadstavbou alebo výstavbou budú súhlasiť viac ako dve tretiny ostatných vlastníkov bytov.

Vládni zákonodarcovia prostredníctvom novely dávajú vlastníkom bytov možnosť obrátiť sa na súd, ak sú nespokojní so zvýšením platieb do fondu opráv. Po novom tiež bude potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých vlastníkov pri hlasovaniach o zmluve o úvere a nájme a o každom dodatku k nim, o zmluve o výstavbe v podkroví či povale, alebo nadstavbe a o každom dodatku k nim, o zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu alebo o prevode spoločných častí domu, a o zmene formy výkonu správy na schôdzi vlastníkov.

Novela rovnako znižuje kvórum pri hlasovaniach o uznesení, po novom je potrebná dvojtretinová účasť vlastníkov bytov na schôdzi a na prijatie bežného uznesenia nadpolovičná väčšina prítomných.

 • Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (26. 7. 2014), čiastka 69, číslo 205/2014.
 • Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.
 • Viac tu.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPrémiový obsahszčoživnostníci

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X