Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Mám ručiť za iného podnikateľa. Čo to pre mňa znamená?

Mám ručiť za niekoho iného.podnikateľa. Čo to pre mňa znamená?
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
16. septembra 2013 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť
Ak sa na vás obráti iný podnikateľ s požiadavkou, aby ste mu ručili za jeho záväzok, je nevyhnutné, aby ste si zvážili všetky okolnosti ručenia a poznali svoje práva a povinnosti. 
 
Ľahko sa môže stať, že jeho záväzok sa stane vaším problémom a rozbehnutý kolotoč sa zastaví až súdnym vymáhaním sumy, ktorú ste za dlžníka zaplatili ako ručiteľ.
 

Ručenie sa riadi Obchodným zákonníkom

Ručenie patrí medzi najstaršie formy zabezpečenia záväzku a jeho podstata je celkom jednoduchá. Osoba odlišná od dlžníka, teda ručiteľ, sa zaručí, že v prípade ak dlžník nesplní veriteľovi svoj záväzok, bude veriteľovi plniť ručiteľ. 
 
V prípade, že sa ručením zabezpečuje obchodnoprávny záväzok, ručenie sa riadi Obchodným zákonníkom bez ohľadu na právne postavenie ručiteľa. Účelom ručenia je zabezpečiť výhodnejšiu pozíciu pre veriteľa zvýšením jeho šance na splatenie pohľadávky, ktorú má voči dlžníkovi. Aj keď v obchodnej praxi ide o pomerne bežne používaný zabezpečovací nástroj, jeho niektoré praktické úskalia si však mnoho ručiteľov neuvedomuje. V rámci ručenia vznikajú tri rôzne vzťahy, v ktorých jednotlivým aktérom patria rôzne práva a povinnosti:
  1. vzťah veriteľa a dlžníka,
  2. vzťah veriteľa a ručiteľa,
  3. vzťah dlžníka a ručiteľa.
 

Vznik ručenia

Hoci Obchodný zákonník stanovuje, že pre vznik ručenia postačuje písomné vyhlásenie ručiteľa, že bude plniť za dlžníka, teória aj prax uprednostňujú dohodu o ručení, súčasťou ktorej je ručiteľské vyhlásenie. V praxi sa vyskytujú aj prípady, keď ide o vzájomnú dohodu medzi veriteľom, ručiteľom a dlžníkom. 
 
Zo zákona nie je povinné, aby sa dohoda o ručení uzatvorila písomne, avšak aspoň ručiteľské vyhlásenie musí byť urobené v písomnej forme. Napriek tomu však odporúčame, aby ste pre možné súdne spory uzatvorili dohodu o ručení písomne. Ručiteľské vyhlásenie, prípadne dohoda by mali minimálne obsahovať:
 
  1. označenie veriteľa a ručiteľa tak, aby bolo zrejmé o aké osoby ide (v prípade právnických osôb uveďte obchodné meno, sídlo, zápis v obchodnom registri, označenie registra, ktorý zápis vykonal a číslo zápisu),
  2. špecifikácia záväzku medzi veriteľom a dlžníkom, ktorý má byť zabezpečený ručením (je potrebné uviesť čo je predmetom záväzku a jeho rozsah),
  3. záväzok ručiteľa, že ak dlžník svoj záväzok nesplní, splní ho veriteľovi ručiteľ.
 
Ručiteľským vyhlásením alebo uzatvorením, dohody o ručení vznikne tzv. vedľajší vzťah medzi veriteľom a ručiteľom, ktorý je závislý od hlavného záväzku medzi veriteľom a dlžníkom. Vznikom / zánikom hlavného záväzku vznikne / zanikne aj ručenie, ak dlžník splní svoj záväzok len z časti, o takú časť sa zníži suma, za ktorú veriteľ ručí.
 

Začo sa môžem zaručiť?

Ručením je možné zabezpečiť len platný záväzok dlžníka, a to buď celý záväzok, alebo jeho časť. Časť záväzku špecifikujte tak, aby bolo nepochybné za akú časť ručíte (uvedením percent alebo sumy, prípadne uvedením prác). 
 

 
Predmetom ručenia môže byť peňažný aj nepeňažný záväzok. Ak však ide o nepeňažné plnenie, môže ísť iba o záväzok, ktorý nie je viazaný nato, aby ho vykonala konkrétna osoba. To však nevylučuje možnosť, aby ste ručili za náhradu škody, ktorá by vnikla nesplnením takého nepeňažného záväzku.
 
Obchodný zákonník ďalej výslovne pripúšťa, aby sa ručením zabezpečil aj záväzok, ktorý vznikne v budúcnosti alebo ktorého vznik závisí od splnenia podmienky.
 

Práva a povinnosti veriteľa voči ručiteľovi

Veriteľ sa môže domáhať splnenia záväzku od ručiteľa len v prípade, že dlžník nesplnil splatný záväzok v primeranej dobe po tom, čo ho na to veriteľ písomne vyzval. Na rozdiel od občianskoprávnej úpravy, Obchodný zákonník ustanovuje dve výnimky, kedy nie je potrebné vyzývať dlžníka na plnenie. 
 
Pôjde o prípady kedy je výzva nemožná (dlžník sa skrýva alebo je nedostupný) alebo zbytočná (situácia, keď je nepochybné, že dlžník svoj záväzok nesplní, napr. vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka). Upozorňujeme, že povinnosť veriteľa vyzvať na plnenie dlžníka môže byť menená a strany sa môžu dohodnúť, že takáto výzva nie je potrebná a veriteľ môže požiadať o plnenie splatnej pohľadávky priamo ručiteľa. Nie je vylúčené ani viazať uplatnenie nároku veriteľa u ručiteľa na rôzne odkladacie podmienky, napríklad súdne vymáhanie nároku voči dlžníkovi.
 
Počas celej doby trvania ručenia, bez ohľadu na to či veriteľ vyzve ručiteľa na plnenie, má ručiteľ právo požadovať od veriteľa oznámenie výšky svojej zabezpečenej pohľadávky. Veriteľ je povinný oznámiť ručiteľovi výšku pohľadávky bez zbytočného odkladu. Hoci zákon nesankcionuje veriteľa za to, ak by výšku pohľadávky ručiteľovi neoznámil alebo by ju neoznámil bez zbytočného odkladu, ručiteľ má práva nárokovať si náhradu škody, ktorá mu vznikla nesplnením alebo omeškaním jeho informačnej povinnosti.

 

Práva a povinnosti ručiteľa voči veriteľovi a dlžníkovi

Potom, ako veriteľ vyzve ručiteľa na plnenie záväzku za dlžníka, je vhodné, aby si ručiteľ u dlžníka alebo veriteľa overil, či veriteľ vyzval na plnenie ako prvého dlžníka. 
 
Ako ručiteľ ste povinný písomne informovať dlžníka o tom, že vás veriteľ voči vám uplatnil nárok z ručenia. Na oplátku je vám dlžník povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na všetky námietky, ktoré by voči veriteľovi mohol uplatniť on sám (námietky premlčania, preklúzie, splnenia zabezpečenej pohľadávky). Ak vám dlžník takéto námietky poskytne, máte právo si ich uplatniť voči veriteľovi. V prípade, že vám dlžník poskytne námietky, ktoré si neúspešne uplatníte voči veriteľovi (napríklad vám dlžník poskytne nepravdivý doklad o splnení pohľadávky), máte právo žiadať od dlžníka náhradu nákladov, ktoré vám vznikli pri uplatnení neúspešných námietok voči veriteľovi.
 
Je možné, že vás dlžník informuje o svojich pohľadávkach voči veriteľovi. Vtedy si vy sám ako ručiteľ môžete dlžníkove pohľadávky voči veriteľovi započítať, čím zanikne záväzok veriteľa voči dlžníkovi ako aj vaše ručenie, a to buď úplne alebo sčasti. Ďalej môžete ako ručiteľ započítať aj svoje vlastné pohľadávky voči veriteľovi.
 
V prípade, že dôjde k postúpeniu pohľadávky zabezpečenej ručením, t.j. veriteľ postúpi pohľadávku voči dlžníkovi vrátane ručenia inej osobe (súhlas ručiteľa s postúpením nie je potrebný), postavenie ručiteľa sa nemení. Mení sa len osoba, ktorej je ručiteľ povinný plniť pre prípad neplnenia dlžníka. Zmena veriteľov je však voči ručiteľovi účinná až po doručení oznámenia o postúpení pohľadávky od pôvodného veriteľa alebo nového veriteľa.
 
Splnenie záväzku, za ktorý ste sa veriteľovi zaručili má za následok výmenu pozícií. Z vás ako ručiteľa sa stáva nový veriteľ dlžníka a nahrádzate tak pôvodného veriteľa. Dlžník je povinný plniť ručiteľovi, teraz svojmu novému veriteľovi, všetko, čo on plnil pôvodnému veriteľovi. 
 
Ako nový veriteľ máte zo zákona právo požadovať od pôvodného veriteľa všetky doklady a pomôcky, ktoré mal a ktoré sú potrebné na uplatnenie vášho nároku voči dlžníkovi. Lehota na vydanie dokladov a pomôcok nie je určená, ale vaše právo sa premlčí v štvorročnej premlčacej lehote. Ak by veriteľ vašej výzve na vydanie dokladov nevyhovel, bude zodpovedať za škodu, ktorá by vám tým vznikla.
 
Potom je už na vás, aby ste vyzvali dlžníka na uhradenie záväzku a pristúpili k jeho súdnemu vymáhaniu. Je však pravdepodobné, že ak dlžník neplnil už pôvodnému dlžníkovi, len ťažko vám uhradí vašu pohľadávku. Okrem záväzku, ktorý ste plnili za dlžníka sa pripravte nato, že ďalšie výdavky vynaložíte na súdne konanie a prípadnú exekúciu. 

 
Autori: Martin Krechler, Danica Valentová (Glatzová & Co., s.r.o.)
 

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako investovať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X