Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Neziskové organizácie a ich daňové povinnosti

Concept of taxes calculation, Calculator
Thinkstock
26. augusta 2016 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Subjekty, ktoré z daňového hľadiska patria medzi neziskové organizácie sú presne vymedzené v zákone o dani z príjmov (§12 ods. 3). V praxi sa najčastejšie vyskytujú neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a občianske združenia. Mnoho z ostatných typov neziskových organizácií sa týka verejnej správy a pôsobia priamo ako subjekty verejnej správy a preto sa im nebudeme v tomto článku venovať.

Mnoho slovenských podnikateľov v rámci svojej podnikateľskej činnosti prevádzkuje aj nejakú formu neziskovej organizácie. Dôvody sú rôzne. Či už ide o čisto altruistické pohnútky smerom k naozaj všeobecne prospešným službám, alebo ide len o formu optimalizácie daňových povinností, musia tieto subjekty spĺňať pravidlá, ktoré platia pre neziskové organizácie.

Ako už z názvu vyplýva, malo by ísť o subjekty, ktorých prevažná činnosť spočíva v neziskovej aktivite a len výnimočne pôjde o podnikateľskú činnosť.

Aké sú povinnosti registrácie na daňovom úrade

Neziskové organizácie musia ešte pred začatím svojej činnosti riešiť otázku registrácie u správcu dane. Väčšina daňovníkov túto otázku vyrieši tak, že sa registrovať nemusia. Pravidlá registrácie sú rovnaké, ako pre všetky ďalšie subjekty.

Registrácia je potrebná do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom subjekt získal povolenie alebo oprávnenie na podnikanie – týka sa iba organizácií, ktoré budú vykonávať podnikateľskú činnosť.

Častejším dôvodom registrácie býva zamestnávanie ľudí, za ktorých je potrebné odvádzať preddavky na daň zo závislej činnosti. V tomto prípade platí takisto lehota konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť preddavky zrážať.

Zdaniteľné príjmy u neziskových organizácií

Ak sa na veci pozrieme zjednodušene, platí, že riešenie otázky daní sa týka tých príjmov, ktoré sú podnikateľskými príjmami a nesúvisia s neziskovou činnosťou organizácie. Okrem týchto príjmov podliehajú dani z príjmov aj ďalšie príjmy, vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe (§12 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

Platí, že ak subjekt dosahuje niektorý z vyššie uvedených príjmov, vchádza takýto príjem do základu dane daňovníka. Pri skúmaní zdaniteľných príjmov musíme vždy vychádzať aj z legislatívneho vymedzenia príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a príjmov, ktoré sú od dane oslobodené. Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov sú taxatívne vymedzené v § 12 ods. 7 zákona o dani z príjmov.

Tento paragraf sa týka predovšetkým neziskových subjektov, nakoľko príjmy takýchto daňovníkov sú obyčajne z jednej z týchto kategórií. Ide napríklad o príjmy získané darovaním okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, príjmy získané dedením, prípadne príjmy z podielu zaplatenej dane na osobitné účely.

Väčšina neziskových organizácií funguje z darovaných príjmov, prípadne z príjmov všeobecne známych, ako 2 % zo zaplatenej dane. Z takýchto príjmov neziskové organizácie daň z príjmov platiť nemusia.

Dôležitým paragrafom je takisto §13 zákona o dani z príjmov, ktorý vymedzuje príjmy oslobodené od dane. Aj keď pôjde o príjem, ktorý by svojim charakterom spĺňal definíciu podnikania, avšak bude sa týkať hlavnej činnosti neziskovej organizácie, dani z príjmov podliehať nebude.

Osobitne chceme upozorniť aj na oslobodenie pri príjmoch z členských príspevkov podľa stanov, štatútu, zriaďovacích alebo zakladateľských listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami. Právnu formu občianskeho združenia využíva veľa slovenských podnikateľov a za presne splnených podmienok je možné takto prijaté príjmy považovať za príjmy oslobodené od dane.

Daňové výdavky aj u neziskoviek znižujú základ dane

Neziskové organizácie majú podobne, ako klasické podnikateľské subjekty právo na zníženie základu dane cez daňové výdavky. Aby vynaložené výdavky boli aj daňovo uznané, musia samozrejme spĺňať základnú podmienku, a teda, že musí ísť o výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.

V súlade s § 21 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane – t.j. príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, ktoré sú predmetom dane, ale sú od dane oslobodené.

To znamená, že v daňovom priznaní musia byť odčlenené výdavky, ktoré súvisia s príjmami z hlavnej – neziskovej činnosti a s príjmami, ktoré patria pod dosahovanie zisku, prípadne pod ostatné zdaniteľné príjmy. Toto vyčlenenie sa robí prostredníctvom konkrétnych riadkov v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb. Samozrejme je nutné viesť správnu účtovnú evidenciu, z ktorej bude evidentné, ktoré výdavky sa vzťahujú k akým príjmom.

Osobitnú skupinu daňových výdavkov tvoria výdavky, ktoré sa nedajú, vzhľadom k svojmu charakteru, určiť ako výdavky k podnikaniu alebo k neziskovej činnosti. Príkladom sú výdavky na energie. V tomto prípade je vhodné daňové výdavky podložiť internou smernicou, v ktorej bude vyjadrený pomer daňových a nedaňových výdavkov. Tento pomer si určí účtovná jednotka sama a mal by vychádzať z nejakého logického kritéria, aby to nebolo zo strany správcu dane napadnuteľné.

V daňovom priznaní sú niektoré výnimky

Všeobecne platí, že neziskové organizácie nie sú povinné podávať daňové priznanie, ak dosahujú len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo pri ktorých bola daňová povinnosť už splnená zrážkou dane podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Občianske združenia majú ešte jednu výhodu v tom, že daňové priznanie nemusia podávať aj vtedy ak majú príjmy vo forme členských príspevkov, ktoré sú pri občianskych združeniach od dane oslobodené.

Pre daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie sú v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby určené predovšetkým nasledujúce riadky:

  • r. 100 – účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením
  • r. 130 – výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 zákona o dani z príjmov
  • r. 210 – príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona o dani z príjmov, ak sú súčasťou r. 100
  • r. 220 – príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (§ 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov), ak sú súčasťou r. 100 a nie sú uvedené na r. 210
  • r. 230 – príjmy oslobodené od dane podľa § 13 zákona o dani z príjmov, ak sú súčasťou r. 100
  • r. 240 – príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pričom daňová povinnosť sa vykonaním zrážky dane považuje za splnenú.

Okrem týchto riadkov sa neziskových organizácií týka aj tabuľka C1, ktorú bežní podnikatelia v daňovom priznaní preskakujú.

Vyššie uvedené povinnosti sa týkajú zákona o dani z príjmov. Osobitne musia neziskové organizácie posudzovať aj povinnosti z hľadiska dani z pridanej hodnoty, ktoré sú však vo všeobecnosti rovnaké, ako v prípade klasických podnikateľských subjektov.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daňové povinnostilegislatívne zmeny titulkaNeziskové organizáciePrémiový obsahregistrácia na daňovom úrade

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

18sep8:30Process Management – Riadenie Procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

18sep8:30Process Management – Riadenie Procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

18sep9:30Budúcnosť recruitingu s CHAT GPT9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X