Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Odpočítanie daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2015, príklady

Definícia daňových a nedaňových výdavkov
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
4. novembra 2015 Zdroj Podnikam.sk/SC Tlačiť

Odpočítanie daňovej straty je jednou z možností optimalizácie dane z príjmov. Ak ste za uplynulé zdaňovacie obdobia vykázali daňovú stratu, môžete si zákonne znížiť základ dane. V článku si vysvetlíme, ako máte postupovať pri odpočítaní daňových strát v daňovom priznaní za rok 2015.

Kedy vzniká daňová strata

 • daňová strata je, ak daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy.

Príjmy, z ktorých sa môže vykázať daňová strata

− len z tzv. „aktívnych príjmov“, ktorými sú:

 • príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

Príjmy, z ktorých sa nemôže vykázať daňová strata

 • príjmy z prenájmu,
 • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Kto môže vykázať daňovú stratu

len podnikateľ, ktorý uplatňuje preukázateľné výdavky na základe:  

 • vedeného účtovníctva (jednoduchého alebo podvojného) alebo
 • daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Kto nemôže vykázať daňovú stratu

daňovník, ktorý uplatňuje tzv. paušálne výdavky.

Ako postupovať pri odpočítaní daňovej straty

 • postupuje sa podľa § 30 zákona o dani z príjmov,
 • daňovú stratu možno odpočítať počas štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období vo výške ¼ ročne, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola strata vykázaná,
 • daňová strata v daňovom priznaní sa odpočítava od základu dane daňovníka,
 • ak je zdaňovacie obdobie daňovníka kratšie ako jeden rok, môže si uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty cez daňové priznanie,
 • ku dňu vyhlásenia konkurzu alebo vstupu do likvidácie nárok na uplatnenie a odpočet daňovej straty zaniká.

Odpočet  daňovej straty vykázanej za rok 2014

 • túto daňovú stratu si môže podnikateľ uplatňovať počnúc zdaňovacím obdobím 2015 (t. j. v daňovom priznaní za rok 2015),
 • môže si ju uplatniť počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, t. j. za roky 2015 až 2018,
 • uplatnenie daňovej straty – daňová strata sa odpočíta rovnomerne, t. j. za každý rok ¼,
 • ak by podnikateľ za niektoré zdaňovacie obdobie v rokoch 2015 až 2018 dosiahol daňovú stratu, nárok na uplatnenie pomernej časti daňovej straty za rok 2014 vo výške ¼ mu zaniká a  nebudete si ho môcť uplatniť,
 • ak by podnikateľ za niektoré zdaňovacie obdobie v rokoch 2015 až 2018 vykázal základ dane nižší, ako je pomerná časť daňovej straty za rok 2014 vo výške ¼, môže si odpočítať daňovú stratu len do výšky vykázaného kladného základu dane,
 • daňová strata sa odpočíta z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) pri daňovníkovi – fyzickej osobe.
 • odpočet daňovej strany v roku 2015 a ďalej môže byť vplyvom budúcich zmien v niečom iný, preto je dobré si vždy overiť, či odpočet a odpočítanie straty v daňovom priznaní za rok 2015 (alebo 2016 a ďalej) je v súlade s aktuálnou legislatívou

 

Odpočet  neuplatnených daňových strát za roky 2010 až 2013

 • súčet neuplatnených daňových strát za roky 2010 až 2013 si daňovník môže uplatniť rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, t. j. za roky 2014 až 2017, pričom do súčtu neuplatnených daňových strát možno zahrnúť aj neuplatnenú stratu z príjmov z prenájmu nehnuteľností, ktorá bola vykázaná za roky 2010 a 2011,
 • daňová strata sa odpočíta rovnomerne, t. j. za každý rok ¼,
 • za zdaňovacie obdobie 2015 si môže daňovník uplatniť ¼  zo sumy neuplatnených daňových strát za uvedené roky, maximálne však do sumy vykázaného čiastkového základu dane z príjmov,
 • ak daňovník vykáže stratu, prichádza o možnosť odpočítania tejto pomernej časti základ dane,
 • ak daňovník vykáže základ dane nižší, ako je pomerná časť straty na odpočítanie v príslušnom zdaňovacom období, môže si uplatniť stratu len do výšky vykázaného základu dane,
 • daňová strata sa odpočíta len z aktívnych príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).

 

Príklad č. 1

Daňovník je v pracovnom pomere a zároveň podniká na živnosť. Za rok 2015 vykázal stratu vo výške 380 eur. Môže si daňovú stratu odpočítať od základu dane zo závislej činnosti v roku 2015?

Riešenie:

V zmysle § 30 zákona o dani z príjmov si môže daňovník stratu za rok 2015 odpočítať rovnomerne počas štyroch rokov 2016 až 2019 vo výške ¼ vykázanej straty. Stratu si však môže odpočítať iba z aktívnych príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).

 

Príklad č. 2

Daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie 2015 základ dane z príjmov z podnikania vo výške 8 900 eur. Za predchádzajúce roky vykazuje nasledovné neuplatnené daňové straty:  

 • rok 2011 vo výške 340 eur,
 • rok 2012 vo výške 290 eur,
 • rok 2013 vo výške 270 eur.

 Ako má daňovník postupovať pri uplatňovaní daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2015?

Riešenie:

Daňovník si vypočíta súčet neuplatnených daňových strát za roky 2011 až 2013, ktorý predstavuje 900 eur (340 + 290 + 270). Neuplatnenú daňovú stratu môže uplatniť rovnomerne počas štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom prvým zdaňovacím obdobím je rok 2014. Pomerná časť straty, ktorú si môže uplatniť za zdaňovacie obdobie 2015, je  225 eur (900 : 4).

Príklad č. 3

Daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie 2015 daňovú stratu. Za predchádzajúci rok 2014 vykazuje neuplatnenú daňovú stratu vo výške 470 eur. Ako má daňovník postupovať pri uplatňovaní daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2015 v prípade, že za rok 2015 vykázal daňovú stratu?

Riešenie:

Daňovník si vypočíta pomernú časť daňovej straty za rok 2014, ktorú môže uplatniť rovnomerne počas štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom prvým zdaňovacím obdobím je rok 2015. Pomerná časť straty, ktorú by si daňovník mohol uplatniť v rokoch 2015 až 2018 je  117,50 eur (470 : 4). Vzhľadom na to, že daňovník nevykázal za rok 2015 kladný základ dane, ale daňovú stratu, nárok na odpočítanie časti daňovej straty za zdaňovacie obdobie 2014 vo výške 117,50 eura mu zaniká.

Príklad č. 4

Daňovník vykázal za zdaňovacie obdobie 2015 základ dane z príjmov z podnikania vo výške 490 eur. Za predchádzajúce roky vykazuje nasledovné neuplatnené daňové straty:  

 • rok 2012 vo výške 1 850 eur,
 • rok 2013 vo výške 570 eur,
 • rok 2014 vo výške 280 eur.

Ako má daňovník postupovať pri uplatňovaní daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2015?

 

Riešenie:

Daňovník si vypočíta súčet neuplatnených daňových strát

 • za roky 2012 až 2013, ktorý predstavuje 2 420 eur (1 850 + 570). Neuplatnenú daňovú stratu môže uplatniť rovnomerne vo výške 605 eur počas štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, t. j. za roky 2014 až 2017, pričom prvým zdaňovacím obdobím je rok 2014. Pomerná časť straty, ktorú si môže uplatniť za zdaňovacie obdobie 2015, je 605 eur (2 420 : 4),
 • stratu za rok 2014 si môže odpočítať počas štyroch bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období, za ktorý bola vykázaná, t. j. v rokoch 2015 až 2018 vo výške 70 eur (280 : 4).

V roku 2015 by si teda daňovník mohol uplatniť daňovú stratu vo výške 675 eur (605 + 70).

Keďže základ dane daňovníka za rok 2015 je 590 eur, je nižší ako pomerná časť odpočítanej straty, daňovník si môže uplatniť len stratu vo výške vykázaného základu dane. Nárok na umorenie zvyšnej časti straty vo výške 185 eur mu zaniká (675 – 490).

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

daňová strataodpisPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

25máj9:00Online certifikované štúdium: ENVIRO špecialista9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

26máj6:30Kataster nehnuteľností a súdna prax6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

26máj8:30Umenie komunikácie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X