Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Otázky a odpovede k používaniu virtuálnej registračnej pokladnice

Virtuálna registračná pokladnica
9. marca 2015 Zdroj Finančné riaditeľstvo SR, www.financnasprava.sk Tlačiť

Výhody používania virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) a povinnosti pri je používaní. Ak chcete vedieť, na čo slúži virtuálna pokladnica a odpovede na iné otázky, nemusíte navštíviť fórum – všetky informácie nájdete tu.

Virtuálna registračná pokladnica

Virtuálna registračná pokladnica (pokladňa) je prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (FR SR), ktoré je od 1.4.2015 prístupné pre podnikateľov na internetovej stránke FR SR bezodplatne, a ktoré komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia vytvoreného podnikateľom. Finančná správa má na starosti komplexnú agendu, ktorá sa týka tohto prostredia.

Koncovým zariadením je elektronické zariadenie (počítač, notebook, telefón, tlačiareň), ktoré umožňuje prístup do prostredia VRP a tlač pokladničných dokladov.

Výhody používania VRP

 • Aplikácia dostupná cez počítač, tablet alebo mobilný telefón.
 • Rýchla a jednoduchá konfigurácia predajných položiek.
 • Neviazanosť na používanie jedného zariadenia.
 • Mimo kancelárie možnosť použitia mobilného telefónu a mobilnej tlačiarne.
 • Nie je potrebné viesť knihu registračnej pokladnice.
 • Jednoduchá prevádzka.
 • Žiadne servisné poplatky.
 • Ľahšie skladovanie dát.
 • Nie je potrebné robiť dennú uzávierku.

Povinnosti pri používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP)

 • Kúpa ERP alebo fiškálnej tlačiarne.
 • Vyhotovovanie dennej uzávierky.
 • Zakúpenie a vedenie knihy ERP.
 • Servisné poplatky za údržbu.
 • Chrániť plombu pred poškodením a zničením.
 • Je potrebné na každom predajnom mieste mať umiestnený komunikačný kábel.
 • V prípade zmeny údajov vo fiškálnej pamäti (resp. plnej fiškálnej pamäti) zakúpenie novej.
 • Pri každej poruche, zmene údajov je potrebné ich zaznamenať do knihy ERP a oznámiť (predložením knihy) daňovému úradu.

Registrácia a používanie VRP

Čo je potrebné vykonať pre registráciu VRP?
Podnikateľ na stránke www.financnasprava.sk po vstupe do aplikácie pre VRP v žiadosti o pridelenie kódu VRP vyplní požadované údaje. Tento dokument podnikateľ vytlačí, podpíše a následne (elektronicky, poštou alebo osobne) doručí ktorémukoľvek daňovému úradu (ďalej DÚ). Po overení údajov DÚ podnikateľa zaregistruje a pridelí daňový kód pokladnice (ďalej DKP). Podnikateľ obdrží prihlasovacie údaje na prístup do VRP v bezpečnostnej obálke poštou.

Prihlásenie na používanie VRP je bezplatné.

Podnikateľ poskytuje veterinárne služby, pričom od 1.5.2015 chce v rámci obchodnej činnosti začať aj s predajom tovaru. Musí pri oboch činnostiach používať iba VRP?
Výber používania ERP alebo VRP je na rozhodnutí samotného podnikateľa, pričom môže používať aj obe pokladnice súčasne, ale len za podmienok ustanovených zákonom o ERP.

Podnikateľ – poskytujúci hotelové služby prijíma tržby bezhotovostne. Je nutné, aby si zaobstaral ERP/VRP ?
Nie je, povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na bezhotovostné prijímanie platieb z predaja tovaru alebo poskytovania služieb.

Musí sa daňový subjekt registrovať a následne autorizovať pre elektronickú komunikáciu, ak chce používať VRP?
Registrácia a následná autorizácia pre elektronickú komunikáciu a zaregistrovanie sa pre používanie VRP, sú dve odlišné veci.

 1. Povinnosť registrovať sa pre elektronickú komunikáciu (podpísať dohodu) má podľa § 14 ods. 1 písm. a, b, c, d) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, zástupca za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.Ak podnikateľ nie je platca DPH, tak v tom prípade nemá povinnosť (ale môže) registrovať a následne autorizovať sa pre elektronickú komunikáciu.
 2. Podnikateľ na stránke www.financnasprava.sk po vstupe do aplikácie pre VRP v žiadosti o pridelenie kódu VRP vyplní požadované údaje. Žiadosť podnikateľ vytlačí, podpíše a následne doručí ktorémukoľvek DÚ. Ak podnikateľ vyplnenú žiadosť podáva elektronickými prostriedkami, je povinný dodržiavať podmienky pre elektronickú komunikáciu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, t. j. odošle naskenovanú žiadosť ako prílohu všeobecného podania.DÚ po overení údajov podnikateľa zaregistruje a pridelí DKP. Podnikateľ obdrží prihlasovacie údaje na prístup do VRP v bezpečnostnej obálke poštou.

Povinnosti počas používania VRP

Podnikateľ poskytuje služby v dvoch prevádzkach, nachádzajúcich sa na rôznych adresách, na ktorých prijíma tržby v hotovosti. Limitovaný počet pokladničných dokladov (1000 ks za mesiac) sa viaže na jednotlivé prevádzky?
Počet pokladničných dokladov sa vzťahuje na podnikateľa a na kalendárny mesiac (nie aj na predajné miesto). Súčet vydaných pokladničných dokladov vyhotovených VRP na všetkých predajných miestach jedného podnikateľského subjektu spolu nesmie byť vyšší ako 1 000 za mesiac.

Má podnikateľ pri používaní VRP povinnosť viesť knihu VRP?
Nie. Táto povinnosť sa na podnikateľa vzťahuje iba pri používaní ERP.

Ako je to s povinnosťou vyhotovenia dennej uzávierky za tie dni, v ktorých sa príjme tržba v hotovosti a podnikateľ ju zaeviduje vo VRP?
Podnikateľ, ktorý používa VRP nemá povinnosť vyhotovenia dennej uzávierky. Táto povinnosť sa vzťahuje iba na podnikateľa, ktorý používa ERP.

Ak podnikateľ pri používaní VRP nemá povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku, čo bude pri kontrole predkladať zamestnancom DÚ alebo CÚ?
Keďže VRP musí okrem iných požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení zákona o ERP umožniť vyhotovenie a vytlačenie intervalovej a prehľadovej uzávierky, podnikateľ má povinnosť obe uzávierky vytlačiť DÚ alebo CÚ na ich požiadanie, a to buď ihneď na predajnom mieste alebo v lehote nimi určenej a poskytnúť ich zamestnancom DÚ alebo CÚ.

V prípade, že dôjde k zmene predajného miesta, ktoré podnikateľ uviedol pri vyplňovaní žiadosti o pridelenie kódu VRP, má podnikateľ túto zmenu nahlásiť?
Pri zmene predajného miesta, ktoré je odlišné od miesta podnikania alebo sídla treba túto zmenu oznámiť DÚ do 30 dní, a to za účelom vykonania zmeny v evidencii DÚ.

Môže podnikateľ v prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky z dôvodu výpadku internetového pripojenia, predávať tovar alebo poskytovať službu?
Áno, môže. Podnikateľ, ktorý bude počas prerušenia VRP, napríklad z dôvodu výpadku internetového pripojenia predávať tovar alebo poskytovať službu a za tieto činnosti bude aj prijímať tržbu v hotovosti, uplatní rovnaký postup ako pri výpadku ERP, t.z. vyhotovuje paragóny, pričom najneskôr do 10 kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka VRP obnovená, má podnikateľ povinnosť údaje z paragónov nahodiť do VRP.

Zariadenia pre používanie VRP

Aké zariadenie si podnikateľ má zabezpečiť pre používanie VRP?
Pre možnosť používania VRP potrebuje podnikateľ elektronické zariadenie umožňujúce prístup do prostredia VRP (napríklad počítač, notebook, mobilný telefón) a tlačiareň, ktorá zabezpečí tlač požadujúcich dokladov (pokladničných dokladov, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“, intervalovej a prehľadovej uzávierky.

Má si podnikateľ používajúci VRP pre opravu koncových zariadení (počítača a tlačiarne) zabezpečiť servisnú organizáciu tak, ako pri používaní ERP?
Nie. Podnikateľ používajúci VRP nemá takúto povinnosť. Pokiaľ dôjde k poruche koncového zariadenia (počítača alebo tlačiarne), podnikateľ má povinnosť zabezpečiť obnovu tohto koncového zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy, resp. si musí v tejto lehote zaobstarať nové (iné) koncové zariadenie. Zaobstaranie nového koncového zariadenia podnikateľ nemá povinnosť nahlásiť DÚ.

Môže sa podnikateľ pripojiť do VRP z ktoréhokoľvek počítača, mobilu?
Áno, môže, avšak v rovnakom čase nie je možné sa prihlásiť v rámci jedného predajného miesta – jedného prístupu do VRP dvom pracovníkom naraz a ani do dvoch zariadení naraz.

Obmedzenia používania VRP

Aké je obmedzenie pre používanie VRP?
VRP môže používať iba podnikateľ, ktorého počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1 000 ks.

Čo v prípade, ak podnikateľ za 1 mesiac vydá viac ako 1000 dokladov?
Systém automaticky pred dosiahnutím limitu 1000 dokladov upozorní podnikateľa na možné prekročenie. Finančné riaditeľstvo SR ukončí používanie VRP posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom došlo k prekročeniu limitu. Podnikateľ je povinný v deň nasledujúci po ukončení používania VRP začať používať ERP. To znamená, že podnikateľ má miesiac na zaobstaranie a zaregistrovanie ERP – v tomto mu môže pomôcť aj odborná porada s účtovníkom.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

chcem zacatERPPodnikamPodnikám ako dôchodcaPodnikám ako remeselníkPodnikám ako umelecSlobodné povolanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Registračné pokladne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

09máj8:30Rast cien stavebných materiálov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

09máj8:30Compliance management system (CMS)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X