Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Poskytovanie služieb do zahraničia a registrácia pre DPH

Poskytovanie služieb do zahraničia a registrácia pre DPH
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
3. novembra 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Služby, ktorých miesto dodania sa nachádza mimo EÚ, sa zdaňujú v krajine odberateľa podľa miestnych pravidiel, ich dodávka teda nepodlieha zdaneniu v SR.

Povinnosť registrácie pre DPH

Slovenský podnikateľ, ktorý nie je zaregistrovaný ako platiteľ DPH v zmysle § 4 až § 4b, prípadne  v zmysle § 7 alebo § 7a zákona o DPH, je povinný sa zaregistrovať pre DPH. Registráciu je potrebné uskutočniť ešte pred začatím obchodovania so zahraničím.
Možnosti registrácie pre DPH:
  • platiteľ DPH (§ 4 až § 4b zákona o DPH),
» ak dosiahol obrat na povinnú registráciu pre DPH (49 790 €),
» ak nedosiahol obrat na povinnú registráciu, môže požiadať o registráciu ako dobrovoľný platiteľ DPH.
  • neplatiteľ DPH – osoba registrovaná pre DPH na základe § 7 zákona o DPH
» ak  hodnota tovaru nadobudnutého od dodávateľov z EÚ dosiahla 13 941,45 €,
  • neplatiteľ DPH – osoba registrovaná pre DPH na základe § 7a zákona o DPH
» z dôvodu poskytnutia či prijímania služieb do a z krajín EÚ (ide predovšetkým o služby, ktorých miesto dodania sa určuje v zmysle § 15 zákona o DPH, nie o všetky služby).

Preukázanie miesta dodania služby

– za účelom tohto preukázania je potrebné:
» definovať, či odberateľom služby je  podnikateľský subjekt, t. j. zdaniteľná osoba,  alebo súkromná osoba – nepodnikateľ, t. j.  nezdaniteľná osoba,
» zistiť, kde sa odberateľ nachádza, napr. na území SR, členského štátu EÚ alebo v treťom štáte.
V prípade odberateľa z členských štátov EÚ:
  • požiada dodávateľ odberateľa o jeho identifikačné číslo pre DPH,
  • IČ DPH overí prostredníctvom prostredníctvom webovej stránky www.drsr.sk a voľby Overovanie IČ DPH v EÚ.
V prípade odberateľa z tretích krajín:
– môže použiť nasledovné možnosti:
» získať miestne IČ DPH odberateľa, ktoré mu bolo pridelené v jeho štáte,
» ak IČ DPH neexistuje, prípadne ho nie je možné získať, môže sa použiť napr. číslo, ktoré sa používa na identifikáciu podnikateľa v danom štáte,
» získať potvrdenie od daňových orgánov štátu odberateľa („Potvrdenie o postavení daňového subjektu“) ,
» na požadovaný účel môže slúžiť akýkoľvek iný dôkaz, ak  nie je možné využiť niektorý z uvedených spôsobov ( napr. o výpis z podnikateľského registra, výpis z webovej stránky odberateľa).
(Zdroj: Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/¬112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. )

Dodanie služieb do členského štátu EÚ

Dňom dodania služby vzniká daňová povinnosť. Podnikateľský subjekt, ktorý dodá službu s miestom dodania určeným v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte, má povinnosť vystaviť faktúru v  lehote 15 dní od dátumu dodania služby. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na platiteľa DPH, ako aj zdaniteľnú osobu – neplatiteľa DPH, ktorý je registrovaný podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH. Dodanie služby slovenský podnikateľ uvedie do súhrnného výkazu k DPH.
POZOR: Povinnosť slovenského dodávateľa vystaviť faktúru platí aj v prípade, ak by odberateľ od neho faktúru nevyžadoval.
Dodanie služby uvedie slovenský dodávateľ v podrobných záznamoch o dodávkach služieb do iného členského štátu.

Dodanie služby do tretej krajiny

Služby, ktorých miesto dodania sa nachádza v treťom štáte (dodanie služby do tretích krajín), sa zdaňujú v krajine odberateľa podľa miestnych pravidiel, t. j. nepodlieha zdaneniu v SR.
» Ak službu dodáva platiteľ DPH, dodávku služby fakturuje bez DPH.  Túto dodávku neuvádza v daňovom priznaní k DPH ani v súhrnnom výkaze k DPH.
» Neplatca DPH – faktúra do zahraničia: Ak službu dodáva neplatiteľ DPH, t. j. zdaniteľná osoby registrovaná podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, dodávku fakturujú bez DPH  a neuvádzajú ju v daňovom priznaní k DPH ani v súhrnnom výkaze k DPH.
Slovenský dodávateľ musí preukázať, že miesto dodania služby sa nachádza v treťom štáte. V opačnom prípade musí dodávku zdaniť slovenskou sadzbou DPH. V tomto prípade platiteľ DPH fakturuje dodávku služby vrátane slovenskej DPH a uvádza ju v daňovom priznaní k DPH. V súhrnnom výkaze ju neuvádza.

Príklady

Príklad č. 1:
Podnikateľ – fyzická osoba chce poskytovať služby pre odberateľov z krajín EÚ. Ide o služby spojené s prevádzkovaním webových portálov. Podnikateľ nie je platiteľom DPH. Má povinnosť sa zaregistrovať pre DPH?
Keďže podnikateľ bude poskytovať služby do zahraničia, je povinný sa zaregistrovať pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH. Touto registráciou sa však nestáva platiteľom DPH. Podnikateľ je povinný sledovať svoj obrat, lebo po dosiahnutí obratu na povinnú registráciu pre DPH sa musí zaregistrovať ako platiteľ DPH. 
Príklad č. 2:
Podnikateľ z príkladu č. 1 sa zaregistroval podľa § 7a zákona o DPH. Na základe registrácie mu bolo pridelené IČ DPH, ktoré uvádzal v daňovom priznaní k DPH, v súhrnnom výkaze.  Z titulu dosiahnutia obratu na povinnú registráciu k DPH sa v septembri 2013 zaregistroval ako platiteľ DPH.  Aké zmeny s jeho povinnou registráciou za platiteľa DPH súvisia?
Podnikateľ bude povinný podávať daňové priznanie k DPH pravidelne. Pri podávaní daňového priznania k DPH, ako aj súhrnného výkazu uvádza rovnaké IČ DPH, ktoré mu bolo pridelené na základe registrácie v zmysle § 7a zákona o DPH. 
Príklad č. 3:
Slovenský podnikateľ – platiteľ DPH poskytol reklamnú službu odberateľovi zo Švajčiarska. Odberateľ poskytol podnikateľovi svoje základné údaje, pričom mu zaslal aj kópiu výpisu z podnikateľského registra daného štátu. Ako má slovenský podnikateľ postupovať pri fakturácii za službu? 
V zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH je miestom dodania reklamnej služby sídlo odberateľa, v našom prípade je to Švajčiarsko. Keďže nejde o členský štát EÚ, ale o tretí štát, a odberateľ potvrdil svoje postavenie a miesto dodania, poskytnutá služba nepodlieha zdaneniu v SR. Dodávateľ fakturuje službu bez DPH, pričom dodávku neuvádza v súhrnnom výkaze ani v daňovom priznaní k DPH.
Príklad č. 4:
Vychádzajúc z príkladu č. 3 budeme uvažovať o možnosti,, že odberateľ neposkytol slovenskému dodávateľovi dôležité informácie, ktoré by potvrdili jeho postavenie a miesto dodania v treťom štáte, a dodávateľ nevie tieto informácie zistiť. Slovenský podnikateľ teda nevie preukázať, že miesto dodanie služby je v treťom štáte. Ako má postupovať?
Keďže slovenský podnikateľ nevie preukázať, že službu dodal do tretej krajiny, na účely miesta dodania služby považuje odberateľa za nezdaniteľnú osobu a miesto dodania sa určí v zmysle § 15 ods. 2 zákona o DPH, je ním SR. Službu musí preto zdaniť slovenský dodávateľ, takže vystaví faktúru so slovenskou DPH.  Dodávku uvedie do daňového priznania k DPH.
Príklad č. 5:
Slovenský podnikateľ je registrovaný v zmysle § 7a zákona o DPH. Partnerovi z Kanady poskytol reklamnú službu. Podnikateľ nevie zistiť  o odberateľovi žiadne potrebné informácie, údaje.  Ako má postupovať?
Slovenský podnikateľ z dôvodu, že nevie preukázať dodanie služby odberateľovi do tretej krajiny, považuje tohto odberateľa za nezdaniteľnú osobu. Miesto dodania služby určí na základe § 15 ods. 2 zákona o DPH a je ním SR. Keďže slovenský podnikateľ je len registrovaný podľa § 7a zákona o DPH a nie je platiteľom DPH, faktúru vystavuje bez DPH,  pričom túto dodávku služby neuvádza ani v súhrnnom výkaze,  ani v daňovom priznaní k DPH.  Hodnota služby mu vstupuje do obratu sledovaného na účely povinnej registrácie pre DPH. 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

06aug8:30Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X