Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Platenie poistného sa pri dohodách s nepravidelným príjmom líši

Lupou zväčšená 20 eurová bankovka
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
28. októbra 2014 Zdroj Podnikam.SK, SIM Tlačiť

Pri zdravotných odvodoch si musia dať pozor „dohodári“, ktorí nemajú iný status, z ktorého platia zdravotné poistenie, ako napríklad živnostníci, alebo pracujú na pracovnú zmluvu. Odvody z dohody o vykonaní práce sú iné ako keď ide napríklad o pravidelný príjem – odvody do ZP a iné môžu mať iný výpočet odvodov. Dohoda o vykonaní práce, nepravidelný príjem a odvody do Sociálnej poisťovne pri nepravidelnom príjme za rok 2015 aj 2016, tomu všetkému sa budeme venovať v tomto článku.

Zamestnávateľ má povinnosť odviesť odvody až po skončení dohody

Od júla 2014, podľa novelizovaného Zákonníka práce, platí, že dohody môžu byť uzatvorené len na dobu určitú, a to najdlhšie na 12 mesiacov. Tie, ktoré boli uzatvorené na dobu neurčitú pred 1. júlom 2014, automaticky skončia najneskôr 30. júna 2015.

Zároveň, je možné uzatvoriť dohodu opakovane – nesmie sa však jednať o predĺženie predchádzajúcej dohody, ale o uzatvorenie starej a dohodnutie novej, pričom predmet či obsah práce môže byť taký istý.

Práca dohodárov je z hľadiska pracovnej činnosti braná inak ako klasický pracovný pomer. Poznáme 3 typy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

 • dohoda o vykonaní práce (DoVP),
 • dohoda o pracovnej činnosti (DoPČ),
 • dohoda o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ).

Za prácu „dohodárovi“ prináleží  odmena podľa danej dohody. V tomto prípade nastala od júla 2014 takisto zmena – odmena sa pri dohode o pracovnej činnosti a pri dohode o brigádnickej práci študentov musí vyplatiť najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po výkone.

Zákonník práce však ani po zmenách nerozlišuje formy odmeňovania pri dohodách na pravidelnú a nepravidelnú odmenu. Tento fakt je dôležitý v súvislosti s platením poistného do Sociálnej poisťovne. Tu sa stále rozlišuje, či daná dohoda zakladá právo na pravidelný mesačný alebo nepravidelný príjem.

Preto je dôležité, aké poistné musí zamestnávateľ za „dohodára“ odvádzať, a kedy ho musí odvádzať. V praxi viac problémov prinášajú dohody s nepravidelne vyplácanou odmenou (odvody z dohôd o vykonaní práce).

Nepravidelný príjem je:

 • príjem, ktorý nie je pravidelný mesačný príjem – odmeňovanie je dohodnuté inak, ako pravidelné mesačné,
 • príjem z dohody, ktorá je uzatvorená presne na jeden mesiac, napríklad od 1.9. do 30.9.,
 • príjem z dohody uzatvorenej na kratšie obdobie ako na celý kalendárny mesiac, napríklad na týždeň, 10 dní, 2 týždne a pod.,
 • príjem vyplácaný po vykonaní dohodnutej práce,
 • čiže príjem, ktorý je z dohody vyplácaný inak ako pravidelne každý mesiac.

Pri nepravidelnom príjme z dohody sa platia nasledovné odvody do Sociálnej poisťovne.
Pri dohodách o pracovnej činnosti a o vykonaní práce

Druhy poistenia Zamestnávateľ Zamestnanec
Invalidné poistenie* 3,00 % 3,00 %
Starobné poistenie 14,00 % 4,00 %
Rezervný fond solidarity 4,75 % neplatí
Garančné poistenie (ak je zamestnávateľ garančne poistený) 0,25 % neplatí
Úrazové poistenie 0,80 % neplatí

*Ak má „dohodár“  priznaný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek, neplatí poistné na invalidné poistenie ani on, ani zamestnávateľ.

Splatnosť poistného

 • zamestnávateľ má povinnosť odviesť odvody za takéhoto „dohodára“ až pri skončení dohody,
 • odviesť ich musí do ôsmeho dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol, teda napríklad pri dohode uzatvorenej do konca júna musí zaplatiť poistné na sociálne poistenie do 8. augusta.

Vykazovanie „dohodára“

 • v lehote splatnosti poistného musí zamestnávateľ podať aj tlačivo Výkaz poistného a príspevkov s číselným označením typu zamestnanca v prílohe podľa druhu dohody:

4 – DoVP – nepravidelný príjem6 – DoPČ – nepravidelný príjem

Prihlasovanie „dohodára“

 • prihlasuje ho zamestnávateľ na tlačive Registračný list fyzickej osoby (FO), a to pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplní okienko prihláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

4 – DoVP – nepravidelný príjem6 – DoPČ – nepravidelný príjem

Odhlasovanie „dohodára“

 • takisto urobí zamestnávateľ na tlačive Registračný list FO najneskôr v deň nasledujúci po zániku poistenia zamestnanca. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplní okienko odhláška s číselným označením typu zamestnanca podľa druhu dohody:

4 – DoVP – nepravidelný príjem6 – DoPČ – nepravidelný príjem

V oddiele 9 Registračného listu FO treba vyplniť aj dátum vzniku dohody.

Pri dohodách o brigádnickej práci študentov

1. Ak nie je prekročená hranica priemerného mesačného príjmu na uplatňovanie výnimky, príslušné poistné platí len zamestnávateľ. Hraničná suma je pre rok 2014 vo výške  68 resp. 159 eur.

Druhy poistenia Zamestnávateľ
Garančné poistenie (ak je zamestnávateľ poistený) 0,25 %
Úrazové poistenie 0,80 %

Poznámka: Odvodové úľavy sa pri študentských brigádach od 1. januára 2015 zvýšia

2. Ak je prekročená hranica priemerného mesačného príjmu na uplatňovanie výnimky, platí sa poistné.

Druhy poistenia Zamestnávateľ Zamestnanec
Invalidné poistenie* 3,00 % 3,00 %
Starobné poistenie 14,00 % 4,00 %
Rezervný fond solidarity 4,75 % neplatí
Garančné poistenie (ak je zamestnávateľ garančne poistený) 0,25 % neplatí
Úrazové poistenie 0,80 % neplatí

Splatnosť poistného

 • odviesť poistné za odvody musí zamestnávateľ do ôsmeho dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol.

Vykazovanie študenta

 • v lehote splatnosti poistného treba zaslať aj tlačivo Výkaz poistného a príspevkov s číselným označením typu dohody:

10 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem81 – DoBPŠ nepravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie).

Prihlasovanie študenta

 • prihlasuje ho zamestnávateľ na tlačive Registračný list FO na účely úrazového a garančného poistenia pred vznikom dohody, najneskôr pred začatím výkonu práce. V záhlaví Registračného listu FO treba krížikom vyplniť okienko prihláška s číselným označením typu zamestnanca:
 • 10 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem.

» na tlačive Registračný list FO na dôchodkové poistenie ho prihlasuje v lehote splatnosti poistného, t. j. do ôsmeho dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol, ak priemerný mesačný príjem z DoBPŠ presiahol hranicu na uplatnenie výnimky, alebo kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa príjem vyplatil, ak bol vyplatený po uplynutí lehoty splatnosti a až vyplatením tohto príjmu priemerný mesačný príjem z DoBPŠ presiahol hranicu na uplatnenie výnimky. V záhlaví Registračného listu FO krížikom vyplniť okienko prihláška s číselným označením typu zamestnanca:

 • 12 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie – nepravidelný príjem

Odhlasovanie študenta

 • robí zamestnávateľ podaním tlačiva Registračný list FO najneskôr v deň nasledujúci po skončení dohody o brigádnickej práci študentov.

Odvody do zdravotnej poisťovne pri nepravidelnom príjme

 • poistné na zdravotné poistenie je nutné odvádzať priebežne každý mesiac,
 • výška odvodu je za zamestnávateľa 10 % a za zamestnanca 4 %.

Pri zdravotných odvodoch však treba dať pozor na určité špecifikum.

 • Zamestnávateľ prihlasuje „dohodára“, ktorý je zdravotne poistený, do príslušnej zdravotnej poisťovne iba na dni, kedy „dohodár“ skutočne pracuje, teda len na dni, ktoré reálne odpracuje a má za ne príjem.
 • Prihlasuje ho pod kódom 2D.
 • Ak zamestnávateľ nedokáže určiť presný dátum výkonu práce, prihlasuje a odhlasuje zamestnanca kódom 2D na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom mu zamestnávateľ príjem vyplatil.

V tomto prípade si pozor musia dať „dohodári“, ktorí nemajú iný status, z ktorého platia zdravotné poistenie – napríklad sú živnostníci, alebo pracujú na pracovnú zmluvu. Ak pracujú len na dohodu a z tej sa platia zdravotné odvody len za dni, ktoré pracujú, a ostatné dni nemajú príjem a iného platiteľa poistného, preto sa musia prihlásiť do zdravotnej poisťovne ako samoplatitelia a poistné za dni, ktoré nepracujú, si musia uhradiť sami.

Výnimkou sú, samozrejme, dni nepretržitého odpočinku (najčastejšie víkend) a obdobie práceneschopnosti (nemocenské), ošetrovanie člena rodiny (ošetrovné), materskej, kedy sa osoba pracujúca na dohodu (a zúčastnená na nemocenskom poistení) pokladá za zamestnanca.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do zdravotnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X