Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Poslanci definitívne rozhodnú o zmenách v dani z príjmov a ďalších zákonoch

dane-odvody/aktuality/poslanci-definitivne-rozhodnu-zmenach-prijmov-dalsich-zakonoch
Foto: SITA
14. októbra 2014 Zdroj Podnikam.SK, MS Tlačiť

V utorok 14. októbra 2014 začína parlamentná schôdza, na ktorej poslanci budú definitívne schvaľovať zákony, ktoré výrazne ovplyvnia podnikateľské prostredie.

Parlament čakajú dane z príjmu, áut aj DPH

Minulý mesiac poslanci posunuli do ďalšieho legislatívneho procesu viacero zákonov, ktoré ovplyvnia podnikateľské prostredie už v budúcom roku. Teraz budú rozhodovať o ich definitívnej podobe. Podnikam.SK vám prináša stručný prehľad najdôležitejších zmien tak, ako boli do parlamentu predložené ešte v prvom čítaní.

K zákonom, ktoré sú označené ako „druhé čítanie“, môžu poslanci ešte predkladať rôzne pozmeňujúce návrhy, takže ich finálna podoba sa môže po ich prípadnom schválení zmeniť. Viacero pozmeňujúcich návrhov je predložených aj k novele zákona o dani z príjmov (viac tu a tu), úpravy v novele nevylúčil ani minister financií Peter Kažimír.

Zákonodarcov čaká ale napríklad aj sprísnenie podmienok pre agentúrne zamestnávanie, nový príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta, či nové zdaňovanie motorových vozidiel. Na programe schôdze sú aj viaceré návrhy zákonov predložené opozičnými poslancami, ktoré mal parlament prerokovať už minulý mesiac. Napokon o nich poslanci nemusia rozhodnúť ani na tejto schôdzi, keďže predseda parlamentu Pavol Paška už avizoval, že ak zákonodarný zbor nestihne prerokovať všetky body programu, nebude sa predlžovať schôdza, ale neprerokované body sa presunú na ďalší mesiac.

Vládna novela Zákonníka práce – prvé čítanie

Hlavným zámerom novely Zákonníka práce je sprísnenie podmienok pre agentúrne zamestnávanie. Jednou zo zmien má byť od začiatku budúceho roka zavedenie princípu spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa a agentúry dočasného zamestnávania za dodržiavanie mzdových podmienok pracovníka.

Agentúrny zamestnanec musí mať totiž rovnaké mzdové podmienky ako interný zamestnanec, ak obaja vykonávajú rovnakú alebo podobnú činnosť. Ak sa zistí, že agentúrny zamestnanec nie je rovnako odmeňovaný, tak zodpovednosť za doplatenie rozdielu bude nielen na agentúre, ale aj na užívateľskom zamestnávateľovi.

Novela by mala účinnosť nadobudnúť od 1. januára 2015 okrem dvoch bodov, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. júla 2015.

 • Viac tu.

Vládna novela zákona o sociálnom poistení – druhé čítanie

Na základe pripravenej novely by sa mala hranica zárobku pri dohodách o brigádnickej práci, do ktorej študenti neplatia odvody, pre študentov stredných a vysokých škôl zvýšiť na jednotnú sumu 200 eur. Podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa novelou odstráni veková diferenciácia študentov, ktorá podľa platnej právnej úpravy vplývala na hranicu príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov, z ktorej študent nie je povinne dôchodkovo poistený. 

Novela by účinnosť mala nadobudnúť od 1. januára 2015. 

» Vládna novela zákona o službách zamestnanosti – druhé čítanie

» Vládna novela Obchodného zákonníka – druhé čítanie

» Vládna novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja – druhé čítanie

Vládna novela zákona o službách zamestnanosti – druhé čítanie

Od začiatku budúceho roka by sa mal na základe novely zaviesť nový príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta, a to v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Ministerstvo práce tak chce rozšíriť nástroje pomoci a podpory účastníkom na trhu práce poskytované na základe zákona o službách zamestnanosti o nové aktívne opatrenie na trhu práce špecificky zamerané na riešenie zamestnanosti mladých ľudí. 

Príspevok má byť určený pre mladých ľudí, ktorí nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Novelou je stanovená veková hranica pre možných poberateľov príspevku, a to 29 rokov, pričom vo vekovej skupine 25 až 29 rokov sa má toto opatrenie vzťahovať na mladých ľudí, ktorí sú evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov.

Účinnosť novely sa navrhuje od 1. januára 2015.

Vládna novela Obchodného zákonníka – druhé čítanie

Jednou z hlavných zmien v pripravenej novele Obchodného zákonníka je vytvorenie dvoch typov spoločností s ručením obmedzeným, a to „riadnych“, v ktorých sa v absolútnom vyjadrení zvýši požiadavka na vytváranie základného imania a „start – up“ spoločností s ručením obmedzeným, ktoré bude možné vytvárať už so základnými imaním od 1 eura.

„Právna úprava ich statusu však bude zakladať niektoré obmedzenia, najmä pokiaľ ide o tvorbu vlastných zdrojov, ich udržiavanie a vyplácanie zisku,“ upozorňuje predkladateľ novely, Ministerstvo spravodlivosti SR.

Pripravené zmeny v Obchodnom zákonníku by mali účinnosť nadobudnúť 1. januára 2015.

Vládna novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja – druhé čítanie

Ministerstvo financií chce touto novelou ustanoviť mechanizmus dočasného pozastavenia prístupu do elektronického systému prepráv minerálneho oleja a alkoholických nápojov niektorým daňovníkom. A to v prípade, ak má správca dane odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude, v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami. 

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. decembra 2014, okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, resp. 1. februára 2015.

 • Viac tu.

Vládna novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení – druhé čítanie

Cieľom tejto novely je v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia zlepšiť kvalitu investícií. Podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny by sa pri posudzovaní rizík malo predchádzať výhradnému alebo mechanickému spoliehaniu sa na úverové ratingy alebo ich využívaniu ako jediného parametra.

„Všeobecná zásada proti nadmernému spoliehaniu sa na úverové ratingy by preto mala byť začlenená do postupov a systémov riadenia rizík inštitúcií a prispôsobená ich osobitostiam,“ upozorňuje rezort práce. 

Novela ma účinnosť navrhnutú od 1. decembra 2014.

 • Viac tu.

Návrh novely Zákonníka práce od poslancov Jozefa Mihála a Jany Kiššovej – prvé čítanie

Jozef Mihál a Jana Kiššová navrhujú úplne novú a podľa ich slov zoštíhlenú základnú prácovnoprávnu normu, ktorú predkladajú ako alternatívu k súčasnému Zákonníku práce. Ten je totiž podľa nich vo všeobecnosti považovaný za jednu z najväčších bŕzd tvorby nových pracovných miest na Slovensku. 

Účinnosť zákona je navrhnutá od 1. januára 2015.

 • Viac tu.
 

Návrh novely Zákonníka práce od poslancov KDH Júliusa Brocku a Alojza Přidala – prvé čítanie

Poslanci KDH chcú presadiť, aby zamestnanci v maloobchode nepracovali v nedeľu a vo sviatok. Zákonník práce chcú preto zmeniť tak, aby vo sviatok, vrátane nedieľ, nebolo možné zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác.

Účinnosť by táto zmena mala nadobudnúť v prípade schválenia od 1. januára 2015.

 • Viac tu.

Novela zákona o DPH od Zsolta Simona – prvé čítanie

Poslanec strany Most-Híd navrhuje opätovne znížiť základnú sadzbu DPH na 19 %. Zároveň navrhuje doplniť prílohu zákona o potraviny, na ktoré sa bude uplatňovať znížená sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške 10 %. 

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2015. 

 • Viac tu.

» Vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel – druhé čítanie

» Vládna novela zákona o dani z príjmov – druhé čítanie

» Vládna novela zákona o štátnej štatistike – druhé čítanie

Vládny návrh zákona o dani z motorových vozidiel – druhé čítanie

Ministerstvo financií pripravilo aj zásadnú zmenu v systéme zdaňovania motorových vozidiel. Rezort vyníma zdaňovanie motorových vozidiel z fakultatívnych miestnych daní a zavádza túto daň ako štátnu, upravenú novým samostatným zákonom. 

Základné atribúty zdaňovania motorových vozidiel, ako je predmet dane, daňovník, zdaňovacie obdobie, základ dane, platenie preddavkov a správa dane, sa v rámci nového zákona zachovávajú. Jednotne sa však upravujú sadzby dane, oslobodenia, zvýšenia a zníženia sadzieb daní, ktoré budú platné v rámci celého Slovenska. Podľa v súčasnosti platnej úpravy si výšku dane z motorových vozidiel upravujú Vyššie územné celky.

Nový zákon o dani z motorových vozidiel by mal nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2014, okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015. 

Vládna novela zákona o dani z príjmov – druhé čítanie

Ministerstvo financií chce do praxe prostredníctvom tejto novely uviesť viaceré významné zmeny napríklad v odpisovaní hmotného majetku, daňovo zvýhodniť výskum a vývoj, či limitovať vstupnú cenu pre osobné automobily. 

Hlavné zmeny v novele zákona o dani z príjmov:

–  rozšírenie počtu odpisových skupín zo 4 na 6, pričom sa zavádza sa nová odpisová skupina 3 a 6 s dobou odpisovania 8 a 40 rokov. Do novej 3. odpisovej skupiny boli vyčlenené len výrobné technológie, ktoré sa do konca roka 2014 odpisovali 12 rokov a do novej 6. odpisovej skupiny sa vyčlenili nevýrobné budovy a stavby (administratívne budovy, hotely a pod.), ktoré sa do konca roku 2014 odpisovali 20 rokov,

–  limitovanie vstupnej ceny osobných automobilov hranicou 48 000 eur, 

–  redukcia možnosti použitia zrýchlenej metódy odpisovania len pre 2. a 3. odpisovú skupinu, t.j. len na výrobné technológie,

–  zrušenie lízingového spôsobu odpisovania u hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu; aj tento majetok sa bude odpisovať rovnomerne alebo zrýchlene,

–  transferové oceňovanie – rozšírenie aj na tuzemské vzájomne prepojené osoby,

–  podpora podnikateľských subjektov vykonávajúcich výskumu a vývoj v podobe tzv. superodpočtu nákladov na výskum a vývoj zo základu dane, a to vo výške:

 • 25 % zo skutočne vynaložených nákladov na výskum a vývoj,
 • 25 % zo mzdových nákladov zamestnancov – novoprijatých absolventov stredných a vysokých škôl v roku ich prijatia do zamestnania,
 • 25 %  z medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj.

Novela zákona o dani z príjmov má účinnosť stanovenú od 1. decembra 2014 okrem niektorých článkov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015 a niektoré zmeny sú účinné až od 1. apríla 2015.

 • Viac tu.

Vládna novela zákona o štátnej štatistike – druhé čítanie

Na základe tejto novely by sa mala komunikácia podnikateľských subjektov so Štatistickým úradom SR pri zisťovaní štatistických údajov vykonávať takmer výhradne elektronickou formou. Už v súčasnosti je pritom úrad schopný prijímať údaje od všetkých spravodajských jednotiek elektronicky, ale táto jeho spôsobilosť sa využíva len na 29 %.

Ministerstvo financií priznáva, že prijatie tejto novely bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, keďže sa odstráni možnosť výberu medzi elektronickou a listinnou komunikáciou so Štatistickým úradom SR pre väčšinu podnikateľských subjektov. Týkať sa to pritom bude všetkých právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí majú aspoň jedného zamestnanca.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem jedného bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Návrh Petra Osuského na zmenu zákona o dani z príjmov – prvé čítanie

Touto novelou Peter Osuský navrhuje zaviesť, aby si nezdaniteľnú časť základu dane z príjmov mohli uplatňovať aj poberatelia starobných dôchodkov. V súčasnosti túto možnosť poberatelia starobných dôchodkov podľa neho na rozdiel od iných osôb nemajú. 

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2015.

Novela zákona o dani z príjmov Ľudovíta Kaníka a Viliama Novotného – prvé čítanie

Poslanci SDKÚ-DS navrhujú zvýšenie sumy daňového bonusu na štvrté a ďalšie dieťa na štvornásobok základnej sumy daňového bonusu. Cieľom novely je podľa predkladateľov zvýšiť motiváciu nájsť si a udržať zamestnanie aj v nižšie platených pozíciách a zároveň odstrániť negatívnu motiváciu u sociálne vylúčených skupín obyvateľstva, zabezpečovať a zvyšovať si svoj príjem prostredníctvom sociálnych dávok.

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2015.

 • Viac tu.
 

Návrh novely zákona o DPH od OĽaNO – prvé čítanie

Prostredníctvom novely chcú poslanci OĽaNO znížiť daň z pridanej hodnoty na potraviny zo súčasných 20 % na 10 %. Výpadok príjmov štátneho rozpočtu chcú pritom vykompenzovať zvýšením dane z príjmov pre banky a regulované spoločnosti na úroveň 39 %.

„Takouto právnou úpravou sa Slovenská republika priblíži vo výške DPH na potraviny k európskemu štandardu. Zároveň príde k spravodlivému preneseniu bremena konsolidácie verejných prostriedkov z bežných spotrebiteľov na vysokoziskové subjekty podnikajúce v regulovanom podnikateľskom prostredí,“ argumentujú predkladatelia.

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. januára 2015.

 • Viac tu.

Návrh poslancov Jozefa Mihála a Jany Kiššovej na vydanie zákona o kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch – prvé čítanie

Návrh zákona o kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch predkladajú poslanci súčasne s návrhom na rekodifikáciu Zákonníka práce ako doplnkovú právnu normu. Navrhovatelia zvolili koncept, aby individuálne pracovnoprávne vzťahy boli upravené v Zákonníku práce, prípadne v ostatných pracovnoprávnych predpisoch a kolektívne pracovnoprávne vzťahy, vrátane právnej úpravy štrajku, kolektívneho vyjednávania a tripartity v samostatnom predpise. 

Účinnosť tohto zákona sa navrhuje na 1. január 2015.

 • Viac tu.

Novela zákona o dani z príjmov Daniela Lipšica – prvé čítanie

Prostredníctvom tejto novely chce Daniel Lipšic zaviesť nová sadzbu dane z príjmov, ktorým je príslušenstvo v súdnom spore, teda tá časť hodnoty sporu, ktorá prevyšuje istinu, pričom strana v súdnom spore, ktorá je rozhodnutím súdu zaviazaná zaplatiť toto príslušenstvo, je orgán štátu, alebo ním zriadená alebo založená právnická osoba. Daňovníkom by mal byť víťaz takéhoto súdneho sporu a sadzba dane je navrhnutá vo výške 99 % zo sumy prisúdeného príslušenstva. 

Novela má účinnosť navrhnutú od 1. januára 2015.

Návrh poslancov KDH na zmenu zákona o DPH – prvé čítanie

Cieľom tejto novely je určenie doby splatnosti DPH 14 dní po prijatí platby za dodaný tovar alebo službu, alebo aspoň časti platby, ktorej výška dosahuje minimálne úroveň daňovej povinnosti za dodaný tovar alebo službu. „Súčasne sa tiež navrhuje, aby na časť platby za dodaný tovar alebo službu, ktorá sa rovná výške daňovej povinnosti platila zákonná lehota 30 dní od dodania tovaru alebo služby, a to aj vtedy, ak sa obchodní partneri dohodli na dlhšej lehote splatnosti za dodaný tovar alebo službu,“ uvádzajú predkladatelia.

Účinnosť má novela navrhnutú od 1. januára 2015

Novela zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh od Ľudovíta Kaníka – prvé čítanie

Touto novelou chce Ľudovít Kaník rozšíriť okruh surovín, z ktorých je možný páliť alkohol v pestovateľských páleniciach, a to okrem ovocia aj na obilniny. „Tie sú tiež vhodnou surovinou na výrobu tradičných typov alkoholu, akou je ražovica alebo ražná pálenka. Uvedenou zmenou sa dosiahne aj lepšie využitie kapacít pestovateľských páleníc, ktoré majú dnes väčšinou len sezónnu prevádzku,“ argumentuje poslanec.  

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2015.

Návrh novely zákona o investičnej pomoci od Jany Kiššovej a Jozefa Mihála – prvé čítanie

Poslanci navrhujú vypustiť tie časti zákona o investičnej pomoci, ktoré boli prijaté poslednou novelou zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

„Vypúšťajú sa ustanovenia, ktoré vylučujú vládu SR z rozhodovania o investičnej pomoci vo forme daňovej pomoci na základe výšky investičného zámeru, ustanovenia, ktoré tento investičný zámer definujú a ustanovenie, ktoré zaväzuje žiadateľa doplniť žiadosť o investičnú pomoc čestným vyhlásením, že bude žiadateľ v postavení predávajúceho vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi,“ uvádzajú predkladatelia novely.

Účinnosť zmien je navrhnutá od 1. januára 2015.

 • Viac tu.

Návrh Miroslava Beblavého a Lucie Žitňanskej na vydanie zákona o ochrane národnej bezpečnosti pri zmene vlastníctva strategického majetku – prvé čítanie

 Cieľom návrhu zákona je vytvoriť podmienky pre zabezpečenie národnej bezpečnosti Slovenskej republiky vo vzťahu k vlastníctvu takého strategického majetku, ktorý by mohol byť po zmene vlastníctva v rukách osoby za určitých okolností ohrozujúcej dôležité potreby celého štátu, a tým aj občanov Slovenskej republiky. Medzi národnú bezpečnosť v tejto súvislosti možno zaradiť najmä obranyschopnosť či energetickú bezpečnosť ako oblasti, na ktorých fungovaní existuje verejný záujem.

Poslanci navrhujú, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. januára 2015.

 • Viac tu.

Po absolvovaní Obchodnej akadémie vo Svidníku pokračoval v štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2007, ešte popri štúdiu, začal pracovať ako redaktor pre ekonomickú redakciu agentúry SITA. Venoval sa hlavne makroekonomike, financiám a investovaniu. Ekonomickému svetu ostal verný a po niekoľkých rokoch v agentúre prešiel na pozíciu editora a neskôr šéfeditora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X