Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Povinnosť zdravotnej služby platí aj pre živnostníkov a s.r.o.

Povinnosť zabezpečiť zdravotnú službu zamestnancom platí aj pre živnostníkov
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
22. decembra 2014 Zdroj Podnikam.SK, IT Tlačiť

Najneskôr do konca roka 2014 musia zamestnávatelia zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov, teda aj pre zamestnancov 1. a 2. rizikovej skupiny.

Ako zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu?

Od 1. augusta 2014 vstúpila do platnosti novela Zákona o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia, ktorá priniesla pre všetkých zamestnávateľov, vrátane živnostníkov aspoň s jedným zamestnancom, nové povinnosti.

Najneskôr do konca roka 2014 musia zamestnávatelia zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre všetkých zamestnancov, teda aj pre zamestnancov 1. a 2. rizikovej skupiny.

Podľa portálu etrend.sk je však pracovná zdravotná služba je povinná aj pre jednoosobové eseročky. „Aj podnikateľ, ktorý zamestnáva len sám seba ako zamestnanca a vykonáva prácu v kategórii 1 alebo 2, je v zmysle platnej legislatívny povinný zabezpečiť vykonanie pracovnej zdravotnej služby,“ uviedla pre eTrend JUDr. Gerta Sámelová Flassiková.

Podľa znenia zákona platného do 31. júla 2014 bol zamestnávateľ povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu len pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce zaradené do kategórie 3 a 4. Novela však vzala do úvahy stanovisko Európskej komisie, podľa ktorej je zamestnávateľ povinný chrániť zdravie všetkých zamestnancov, a to bez ohľadu na kategóriu práce a rizika pre zdravie. 

Možnosti zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby

V prípade zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce (teda sú zaradení do 3. a 4. kategórie), musí pracovnú zdravotnú službu v plnom rozsahu vykonávať výlučne tím pracovnej zdravotnej služby, tak ako tomu bolo doteraz. Po novom tvorí tím pracovnej zdravotnej služby iba lekár a verejný zdravotník, t.j. už nie je potrebné, aby súčasťou tímu bola aj zdravotná sestra.

Pre zamestnancov spadajúcich do 1. a 2. rizikovej kategórie je to flexibilnejšie a zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či zabezpečí pracovnú zdravotnú službu

 • 1. pomocou vlastných zamestnancov alebo
 • 2. formou dodávateľských služieb.

1. Pomocou vlastných zamestnancov 

Na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby je zamestnávateľ povinný mať dostatočný počet vlastných zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do 1. alebo 2. kategórie, a to lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore, verejného zdravotníka, bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika, alebo minimálny tím pracovnej zdravotnej služby.

Zamestnávateľ je zároveň v prípade potreby povinný zabezpečiť ambulanciu na výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a vedenie dokumentácie o vykonávaní jednotlivých odborných činností.

2. dodávateľským spôsobom

 • fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorej úrad verejného zdravotníctva vydal oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej až štvrtej kategórie 
 • fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, poskytujúcim zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, pracovné lekárstvo, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo, pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie) 
 • fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je verejným zdravotníkom, alebo právnickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami, pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie 
 • fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom, ktorá je oprávnená na výkon bezpečnostnotechnickej služby na výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie.
 

Povinné lekárske prehliadky

Ako upozorňuje Erika Bodáková, advokátka spoločnosti Accace Legal: „povinnosť lekárskych prehliadok vo vzťahu k prácam spadajúcim do prvých dvoch rizikových kategórií je aj naďalej upravená osobitými právnymi predpismi, napríklad vodiči – povinnosť prehliadok stanovuje zákon o cestnej premávke, zamestnanci SBS – zákon o súkromnej bezpečnosti a podobne. Novelizované znenie zákona sa preto povinných preventívnych prehliadok v 1. a 2. kategórii nedotkne.“ 

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť a zaplatiť preventívnu lekársku prehliadku zamestnanca spadá najmä na rizikové práce (t.j. 3. a 4. kategória), kde lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci budú môcť vykonávať len zdravotnícki pracovníci, t.j. tak ako doteraz. 

Rozdelenie rizikových kategórií zamestnancov

Do 1. pracovnej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je žiadne riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom pracovného prostredia, respektíve vykonávanej práce. 

Do 2. kategórie patria práce, pri ktorých nie je predpoklad poškodenia zdravia a kde jednotlivé faktory pracovného prostredia neprekračujú limity ustanovené predpismi. 

Do 3. kategórie sa zaraďujú:

 • práce, pri ktorých nie je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu a na zníženie rizika je potrebné vykonať organizačné opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 • práce, pri ktorých je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu, ale vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia môžu poškodiť zdravie,
 • práce, pri ktorých nie sú ustanovené limity, ale expozícia faktorom práce a pracovného prostredia môže u zamestnanca spôsobiť poškodenie zdravia,
 • práce vykonávané v kontrolovanom pásme, pri ktorých vzhľadom na úroveň a premenlivosť radiačných parametrov je na obmedzenie ožiarenia pracovníkov na úroveň limitov ožiarenia nevyhnutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky a vykonávať dodatočné technické, organizačné alebo iné špecifické ochranné opatrenia.

Do 4. kategórie sa len výnimočne na obmedzený čas, najviac na jeden rok, zaraďujú:

 • práce, pri ktorých nie je možné znížiť technickými alebo organizačnými opatreniami expozíciu zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň ustanovených limitov, expozícia faktorom práce a pracovného prostredia prekračuje limity, zisťujú sa zdravotné zmeny zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom a je potrebné vykonať technické opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 • práce, ktoré podľa miery expozície jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia patria do tretej kategórie, ale vzájomná kombinácia faktorov práce a pracovného prostredia zvyšuje riziko poškodenia zdravia,
 • práce vykonávané pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, pri ktorých ožiarenie pracovníkov prekračuje limity ožiarenia a takéto ožiarenie kladne posúdil úrad verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 5 písm. a) siedmeho bodu.

Ustanovenia sa vzťahuj[ aj na fyzické osoby – podnikateľov

Živnostník, ktorý zamestnáva zamestnancov, je rovnako povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu a v prípade, ak sú povinné, tak aj lekárske prehliadky zamestnancov. 

Živnostník, ktorý nezamestnáva zamestnancov a vykonáva prácu zaradenú do rizikovej skupiny 1. a 2. kategórie, nie je povinný zabezpečiť pre seba zdravotný dohľad, avšak môže tak konať dobrovoľne. Ak takýto živnostník vykonáva prácu zaradenú do rizikovej skupiny 3. a 4. kategórie musí pre seba zabezpečiť zdravotný dohľad primerane podľa zákona.

Podľa E. Bodákovej vymedzenie rizikových prác nie je legislatívne určené, avšak je povinnosťou zamestnávateľa ako aj fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby ale vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudok o riziku predkladať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva je takýto zamestnávateľ rovnako povinný oznámiť aj každú zmenu podmienok výkonu práce, ktoré by mohli mať vplyv na jej zaradenie do príslušnej kategórie.

Prehľad zmien pripravila Advokátska kancelária Accace Legal.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťPodnikamszčo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X