Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Minimálna mzda od 1.1.2015 – úpravy a príklady

Kalkulačka a eurobankovky
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
20. apríla 2015 Igor SurovčíkZdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Minimálne mzdové nároky • Úprava mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy • Zvýhodnenie za nočnú prácu • Sťažený výkon práce • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

Minimálna mzda 2015 výrazne stúpla

Aká je teda minimálna mzda v SR? Minimálna mzda sa od 1.1.2015 (nie od 1.3.2015) zvýšila o 7,95 %, resp. o 28 eur na 380 eur. A koľko je mzda na hodinu? Minimálny hodinový zárobok v roku 2015 dosahuje 2,184 eur namiesto pôvodných 2,023 eur. Zároveň s minimálnou mzdou stúpajú aj odvody pre rok 2015 a to do Sociálnej poisťovne aj zdravotnej poisťovne, čo má vplyv na mzdu v čistom. Slovensko zároveň zažíva aj zmeny v odvodoch, konkrétne minimálne odvody sa tiež zvyšujú. To má vplyv aj na to, aká je minimálna mzda po odvodoch a to aj minimálna hodinová mzda a čistá hodinová mzda.

Minimálne mzdové nároky (§ 120 Zákonníka práce)

Zvýšenie minimálnej mzdy má každoročne vplyv na minimálne mzdové nároky zamestnancov. Tie sa vzťahujú na zamestnávateľov, u ktorých nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve. Títo zamestnávatelia sú, podľa Zákonníka práce, povinní svojim zamestnancom poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Zákonník práce pre Slovensko definuje šesť stupňov náročnosti práce, pričom minimálny mzdový nárok na najnižšom stupni je rovný zákonom určenej minimálnej mzde. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve. Zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2015 znamenalo tiež zvýšenie všetkých jej stupňov a podľa stupňa náročnosti je mzda koeficientom minimálnej mzdy, samozrejme v hrubom a platí to len pre zamestnancov, čiže nie pre SZČO (živnostníkov)

Minimálne mzdové nároky od 1. januára 2015

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v eurách Minimálna hodinová mzda v eurách
1 1,0 380 (380 x 1,0) 2,184 (2,184 x 1,0)
2 1,2 456 (380 x 1,2) 2,621 (2,184 x 1,2)
3 1,4 532 (380 x 1,4) 3,058 (2,184 x 1,4)
4 1,6 608 (380 x 1,6) 3,494 (2,184 x 1,6)
5 1,8 684 (380 x 1,8) 3,931 (2,184 x 1,8)
6 2,0 760 (380 x 2,0) 4,368 (2,184 x 2,0)

Porovnanie minimálnych mzdových nárokov v roku 2014 a 2015 (v eurách) a ich vývoj

Stupeň náročnosti práce Minimálna mesačná mzda v roku 2014 Minimálna mesačná mzda v roku 2015 Rozdiel
1 352,0 380,0 + 28
2 422,4 456,0 + 33,6
3 492,8 532,0 + 39,2
4 563,2 608,0 + 44,8
5 633,6 684,0 + 50,4
6 704,0 760,0 + 56

Zvýšenie celkovej ceny práce (mzda zamestnanca v hrubom, sociálne a zdravotné odvody zamestnávateľa platené zamestnávateľom) spôsobené nárastom šiestich stupňov minimálnej mzdy o 28 eur až 56 eur bude vláda zamestnávateľom čiastočne kompenzovať zavedením odpočítateľnej položky na zdravotné odvody, ktorá sa bude uplatňovať pri zárobku zamestnanca do 570 eur mesačne. Minimálna mzda a odvody z nej budú teda iné.

  • O kompenzáciu v plnej miere pôjde len pri prvom stupni minimálnej mzdy (celková cena práce klesne o 14 centov, čo má vplyv aj na čistú mzdu – výpočet čistej mzdy vám ponúkne aj hociktorá online kalkulačka na internete).
  • Čiastočná kompenzácia vyššej celkovej ceny práce nastane pri druhom a treťom stupni náročnosti práce, teda pri mzde 456 eur a 532 eur (celková cena práce aj po zohľadnení odpočítateľnej položky stúpne o pri druhom stupni o 22,62 eur a pri treťom stupni o 45,39 eur).
  • Pri štvrtom až šiestom stupni minimálnej mzdy, teda pri minimálnej mzde 608 eur, 684 eur a 760 eur, nenastane vzhľadom na nastavenie odpočítateľnej položky (hrubá mzda do 570 eur) žiadna kompenzácia vyššej ceny práce a na plat to teda nemá dosah.

Tab: Celková cena práce v rokoch 2014 a 2015 pri minimálnych mzdových nárokoch (po zohľadnení odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné odvody platnej od 1. januára 2015)

O odvodovej odpočítateľnej položke sa viac dočítate v článku Výpočet odvodovej úľavy na zdravotné poistenie – detaily a príklady

Stupne náročnosti pracovných miest

Stupne náročnosti pracovných miest podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca upravuje príloha č. 1 k Zákonníku práce.

Pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.

Pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov.

Pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody.

Pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb,

Pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia.

Pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb. V tomto prípade sa už takáto mzda za hodinu napríklad blíži tomu, koľko je priemerná hodinová mzda za rok 2015.

Do mzdy vo forme minimálneho mzdového nároku sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu – čiže doplatok do minimálnej mzdy pre rok 2015 pre daný stupeň.

Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín sa sadzby minimálnych mzdových nárokov ustanovené v eurách za hodinu úmerne zvýšia. U zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval určený týždenný pracovný čas alebo má dohodnutý kratší týždenný či pružný pracovný čas, sa sadzba minimálneho mzdového nároku ustanoveného v eurách za mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci.

Príklad

Administratívnej pracovníčke určil zamestnávateľ v pracovnej zmluve druhý stupeň náročnosti práce. Pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase má tak od 1. januára 2015 nárok na minimálnu mzdu v sume 456 eur. Zamestnávateľa požiadala o skrátenie týždenného pracovného času na 35 hodín, a preto sa jej bude jej minimálny mzdový nárok priamo úmerne krátiť. Minimálny mzdový nárok tejto pracovníčky bude predstavovať 399 eur. (35/40×456). 

Úprava mesačnej minimálnej mzdy a jej výška

Na minimálnu mzdu v plnej výške má nárok zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, ak pracuje v určenom týždennom pracovnom čase a zároveň v príslušnom mesiaci odpracoval plný fond pracovného času. Ak má zamestnanec dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí mu podľa zákona o minimálnej mzde minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času.

  • Suma minimálnej mzdy v eurách za mesiac sa tak priamo úmerne kráti, pričom sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Príklady

Príklad 1:

Zamestnanec, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, mal v mesiaci s 23 pracovnými dňami odpracovať 172,5 hodiny. Odpracoval však len 20 dní (150 hodín), a preto sa jeho suma minimálnej mzdy zníži v pomere 20/23 dní , resp. 150/172,5 hodín. 

V roku 2015 je mesačná minimálna mzda 380 eur. Pomerná suma mesačnej minimálnej mzdy po zaokrúhlení na celých 10 eurocentov bude v tomto prípade predstavovať 330,40 eura (380 x 150/172,5 hod. = 330,43…).

Príklad 2:

Zamestnanec, odmeňovaný mesačnou mzdou, pracuje na prevádzke, kde je stanovený týždenný pracovný čas 40 hodín. On však má dohodnutý kratší pracovný čas na 30 hodín týždenne po 6 hodín denne. Jeho minimálna mesačná mzda sa tak bude krátiť priamo úmerne kratšiemu pracovnému času. Dosiahne 285 eur, čo predstavuje tri štvrtiny z mesačnej minimálnej mzdy (380×30/40 = 285). 

Úprava hodinovej minimálnej mzdy

Zamestnancovi patrí minimálna mzda, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je na pracovisku zamestnanca ustanovený týždenný pracovný čas nižší ako 40 hodín,  suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa nepriamo úmerne zvýši. Suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Príklad

Hodinová minimálna mzda na rok 2015 pre 40-hodinový týždenný pracovný čas predstavuje 2,184 eura. Na prevádzke zamestnanca je však stanovený týždenný pracovný čas 37,5 hodiny. Hodinová minimálna mzda pre tento týždenný pracovný čas bude v sume 2,3296 eura (2,184 eura x 40/37,5 hod. = 2,3296 eura). 

Pracovná pohotovosť

Podľa Zákonníka práce ide o prípad, keď zamestnávateľ zamestnancovi nariadi alebo sa s ním dohodne na tom, že sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas bude zdržiavať po určený čas na dohodnutom mieste a bude pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas. Za každú takúto hodinu patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy (základná zložka mzdy na Slovensku je časť mzdy – tak hovorí definícia), najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu ( v roku 2015 ide o sumu 2,184 eura).

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času. Za každú takúto  patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (v roku 2015 to bude 0,4368 eura).

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu (v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou) popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (v roku 2015 najmenej 0,4368 eura).

Ide o zamestnanca vykonávajúceho práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci  najmenej tri po sebe nasledujúce hodiny, alebo pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností, ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie rizikovosti práce (zamestnanec je v pracovnom prostredí vystavený chemickým, karcinogénnym a mutagénnym, biologickým, alebo fyzikálnym faktorom alebo prachu).

Za každú hodinu práce v takomto prostredí patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % hodinovej minimálnej mzdy v eurách (v roku 2015 najmenej 0,4368 eura).

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

Priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období.

Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Do zúčtovanej mzdy sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

  • Ak zamestnanec v predchádzajúcom štvrťroku neodpracoval aspoň 22 dní alebo 170 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku predošlého štvrťroku, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.
  • Ak je priemerný hodinový zárobok zamestnanca nižší ako minimálna hodinová mzda, na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba priemerný zárobok použiť, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tejto minimálnej mzde. V prípade, že je priemerný zárobok zamestnanca nižší ako príslušný minimálny mzdový nárok, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tomuto minimálnemu mzdovému nároku.

Príklady

Príklad 1:

o zamestnancom, ktorý nastúpil do pracovného pomeru 1. októbra  2014, bola dohodnutá základná mesačná mzda vo výške 360 eur pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase a 1. stupni náročnosti práce. 

V rozhodujúcom období od 1. októbra 2014 do 31. decembra 2014 má zúčtovanú mzdu vo výške 1 080 eur a odpracuje 528 hodín. Priemerný hodinový zárobok zamestnanca zistený k 1. januáru 2015 predstavuje 2,045 eura. Zamestnávateľ je povinný takto zistený priemerný zárobok zvýšiť od 1. januára 2015 na  2,184 eura, teda na minimálnu hodinovú mzdu. 

Príklad 2:

Zamestnanec vykonával práce, ktorých zložitosť zodpovedá charakteristike 1. stupňa náročnosti pracovného miesta a jeho priemerný zárobok zistený k 1. januáru 2015 predstavuje 2,184 eura za hodinu. Zamestnávateľ ho s účinnosťou od 1. februára 2015 po dohode o zmene pracovnej zmluvy zaradí na druh práce zodpovedajúci charakteristike 3. stupňa náročnosti pracovného miesta.   

Pre tento stupeň predstavuje minimálny mzdový nárok 3,058 eura na hodinu (2,184 eura x koeficient 1,4). Od 1. februára 2015 je zamestnávateľ povinný upraviť priemerný zárobok zamestnanca na úroveň zodpovedajúcu tomuto minimálnemu mzdovému nároku a používať ho počas celého zvyšného obdobia 1. štvrťroka 2015.  

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Mzdy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X