Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Na aké nemocenské dávky má nárok pracujúci dôchodca v roku 2021?

dôchodca
dôchodca Foto: Getty Images
16. apríla 2021 Igor SurovčíkZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ak dôchodca pracuje a je z tohto dôvodu nemocensky poistený, môže počas dočasnej práceneschopnosti (PN) dostávať zo Sociálnej poisťovne súčasne starobný dôchodok aj nemocenské dávky pracujúceho dôchodcu. Naopak, poberateľ starobného dôchodku nemá nárok na dávku v nezamestnanosti.

Penzista ako zamestnanec

Ak začne zamestnanec dostávať zo Sociálnej poisťovne starobný dôchodok, spolu so svojim zamestnávateľom prestáva platiť invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Priznaním starobného dôchodku mu tak zaniká nárok na poberanie invalidného dôchodku a dávky v nezamestnanosti.

Pracujúci penzista je však naďalej nemocensky poistený, a preto môže v prípade dočasnej práceneschopnosti dostávať zo Sociálnej poisťovne popri starobnom dôchodku aj nemocenskú dávku!

Nárok na nemocenskú dávku má starobný dôchodca rovnako ako ostatní zamestnanci aj vtedy, ak mu po zániku pracovného pomeru v ochrannej sedemdňovej lehote vznikne dočasná PN. Musí však ísť o poistenca, ktorý v čase ukončenia pracovného pomeru už bol poberateľom starobného dôchodku.

Ak nárok na výplatu starobného dôchodku vznikne osobe bezprostredne po skončení pracovného pomeru, ochranná lehota mu podľa zákona o sociálnom poistení plynúť nezačne, a preto mu nárok na výplatu nemocenskej dávky nevznikne.

Jednou z podmienok čerpania nemocenskej dávky je pri zamestnancoch absencia príjmu za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplateného za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti. Rozhoduje pritom  to, za aké obdobie je príjem vyplatený, nie v akom období a či ide o príjem za vykonanú prácu.

V prémiovej časti obsahu nájdete

  • Penzista ako SZČO
  • Praktické príklady

Penzista ako dohodár

Poberateľ starobného dôchodku, ktorý pracuje na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, platí zo svojho príjmu z dohody presahujúceho 200 eur mesačne len starobné dôchodkové poistenie. Nie je teda nemocensky poistený, a preto nemá nárok na nemocenskú dávku v prípade „péenky“.

Penzista ako SZČO

Povinne dôchodkovo a nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá začne zo Sociálnej poisťovne dostávať starobný dôchodok, už nemusí platiť invalidné poistenie. Sadzba na dôchodkové a nemocenské poistenie tak klesne z 33,15 % na 27,15 % (zostane 18 % – starobné poistenie, 4,75 % – poistenie do rezervného fondu solidarity a 4,4 % – nemocenské poistenie a ubudne 6 % – invalidné poistenie).

Priznaním starobného dôchodku zaniká nárok na poberanie invalidného dôchodku. SZČO a súčasne starobný penzista je však naďalej nemocensky poistený, a preto môže v prípade dočasnej práceneschopnosti dostávať zo Sociálnej poisťovne popri starobnom dôchodku aj nemocenskú dávku.

Nárok na nemocenskú dávku má starobný dôchodca ako SZČO aj vtedy, ak mu po skončení nemocenského poistenia v ochrannej sedemdňovej lehote vznikne dočasná PN. Musí však ísť o poistenca, ktorý v čase skončenia nemocenského poistenia už bol poberateľom starobného dôchodku. Ak nárok na výplatu starobného dôchodku vznikne osobe bezprostredne po skončení nemocenského poistenia, ochranná lehota mu plynúť nezačne, a preto mu nárok na výplatu nemocenskej dávky nevznikne.

Výhodnejšie postavenie SZČO

Starobný dôchodca a súčasne SZČO má voči zamestnancovi pri čerpaní nemocenskej dávky výhodnejšie postavenie v tom, že Sociálna poisťovňa nesleduje, či SZČO dosahuje príjem počas dočasnej „péenky“. Neznamená to však, že môže osobne vykonávať zárobkovú činnosť. Rovnako ako ostatní totiž musí dodržiavať liečebný režim stanovený ošetrujúcim lekárom.

SZČO ako penzista tak môže mať počas dočasnej práceneschopnosti tieto tri druhy príjmu:

  1. starobný dôchodok
  2. nemocenská dávka a
  3. príjem z podnikania pod podmienkou, že zárobkovú činnosť nevykonáva SZČO osobne.

Príklad č.1

Zamestnanec pracuje od júna 2019 za hrubú mzdu 1 120 eur a súčasne od septembra 2020 dostáva zo Sociálnej poisťovne starobný dôchodok v sume 530,50 eura.

Z hrubej mzdy zamestnávateľ penzistovi zráža len poistné na starobné postenie v sume 44,80 eura (4 % z 1 120 eur), 15,68-eurové poistné na nemocenské poistenie (1,4 %) a poistné na zdravotné poistenie vo výške 44,80 eura (4 %).

Po odpočítaní dane z príjmu (penzista dostáva 530,50-eurový dôchodok od septembra 2020, a preto od roku 2021 nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane) v sume 192,80 eura (1 014,72x 0,19) bude za jún 2021 čistá mzda penzistu vo výške 821,92 eura (1 120 – odvody 105,28 eura – daň 192,80 eura).

Penzista sa stane 1. mája 2021 dočasne práceneschopným, a preto požiada zamestnávateľa o vyplácanie náhrady príjmu počas PN za prvých 10 dní trvania PN a Sociálnu poisťovňu o vyplácanie nemocenskej dávky od 11. dňa trvania PN.

Denný vymeriavací základ pre výpočet dávky sa dôchodcovi určí z hrubých príjmov za rok 2020.

Pôjde o podiel úhrnu hrubých príjmov za rok 2020 (12×1 120) a počtu dní v roku (365).

Ide o tento výpočet:

12×1 120/365 = 36,82 eura

Počas prvých troch dní „péenky“ bude náhrada príjmu dosahovať 25 % z denného vymeriavacieho základu, teda 9,13 eura na deň a od štvrtého dňa PN pôjde o 55 % z denného vymeriavacieho základu, čo je 20,09 eura na deň.

Ak by teda zamestnanec a súčasne starobný penzista bol dočasne PN od 1. mája 2021 do 31. mája 2021, tak by za máj dostal od zamestnávateľa náhradu príjmu za prvých desať dní trvania „péenky“ v sume 168,02 eura (3×9,13 + 7×20,09) a od jedenásteho dňa PN zo Sociálnej poisťovne nemocenskú dávku vo výške 421,89 eura (21×20,09).

Okrem toho za máj 2021 dostane zo Sociálnej poisťovne starobný dôchodok vo výške 530,50 eura.  Spolu tak bude mať práceneschopný penzista príjem za máj 2021 v sume 1 120,41 eura (168,02 +421,89+530,50).

Príklad č.2

Starobný dôchodca poberá od decembra 2020 dôchodok v sume 541 eur a od 1. januára 2021 pracuje na základe dohody o pracovnej činnosti so zárobkom 580 eur mesačne.

Z hrubého príjmu zamestnávateľ penzistovi zráža len poistné na starobné poistenie vo výške 15,20 eura (4 % zo sumy 380 eur, teda z čiastky presahujúcej 200 eur).

Po odpočítaní dane z príjmu (penzista dostáva 541-eurový dôchodok od októbra 2020, a preto od roku 2021 nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane) v sume 107,31 eura (564,80 x 0,19) bude čistá mzda penzistu vo výške 457,49 eura (580 – odvody 15,20 eura – daň 107,31 eura).

Penzista sa stane 20. mája 2021 dočasne práceneschopným. Keďže však nie je ako dohodár nemocensky poistený, nevznikne mu nárok na náhradu príjmu počas PN, resp. nárok na nemocenskú dávku zo Sociálnej poisťovne.

Príklad č.3

Samostatne zárobkovo činný muž je od 1. júla 2012 povinne dôchodkovo a nemocensky poistený, pričom v roku 2021 platí minimálne sociálne odvody v sume 180,99 eura mesačne.

Sociálna poisťovňa mu k 1. marcu 2021 priznala starobný dôchodok vo výške 433,25 eura.

Od 1. marca 2021 tak penzista ako podnikateľ nemusí platiť poistné na invalidné poistenie vo výške 32,76 eura (6 % z minimálneho základu 546 eur).

Poistné na sociálne poistenie tak mužovi po priznaní starobného dôchodku klesne na 148,23 eura mesačne (180,99-32,76)

Penzista ako podnikateľ sa stane od 11. mája 2021 dočasne práceneschopným. Požiada preto Sociálnu poisťovňu o vyplácanie nemocenskej dávky.

Výška dávky sa mu určí z denného vymeriavacieho základu. Ten vypočítame tak, že  sčítame vymeriavacie základy za rok 2020 a výslednú sumu vydelíme počtom dní v roku.

V roku 2020 platil podnikateľ sociálne odvody z minimálneho vymeriavacieho základ 506,50 eura.

Ide teda o nasledovný výpočet:
12×506,50/365 = 16,65 eura

Denný vymeriavací základ na výpočet nemocenskej dávky tak dosahuje 16,65 eura.

Za prvé tri dni PN bude dávka dosahovať 25 % z tejto sumy, teda 4,16 eura na deň a od štvrtého dňa pôjde o 55 % z denného vymeriavacieho základu, čo je 9,16 eura na deň.

Za obdobie od 11. mája 2021 do 31. mája 2021 tak nemocenská dávka zo Sociálnej poisťovne dosiahne 177,36 eura (3×4,16 + 18×9,16).

Okrem toho dostane za máj 2021 zo Sociálnej poisťovne starobný dôchodok vo výške 433,25 eura.

Podnikateľ-penzista pritom môže mať počas „péenky“ aj príjem z podnikania, a to za podmienky, že dodržiava liečebný režim stanovený lekárom, teda zárobkovú činnosť nevykonáva osobne.

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowPodnikám ako dôchodcaPracujúci dôchodcaPrémiový obsahrok 2021

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X