Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké zmeny v dôchodkoch nastanú v zákone o sociálnom poistení od 1. 5. 2021?

dôchodok
dôchodok Foto: Getty Images
18. januára 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Podľa novely by sa sumy minimálnych dôchodkov pre sporiteľov v druhom pilieri od mája 2021 nemali krátiť, pri posudzovaní nároku na minimálnu penziu sa im však zohľadní aj doživotný dôchodok poberaný z druhého piliera.

Rezort práce novelou zákona reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu SR, podľa ktorého je krátenie minimálnych penzií pre účastníkov druhého piliera v rozpore s Ústavou.

Podľa § 82b ods. 2 zákona o sociálnom poistení sa suma minimálneho dôchodku poberateľa starobného dôchodku, ktorý je sporiteľ alebo bol sporiteľ podľa osobitného predpisu znižuje za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení rovnako ako sa znižuje suma starobného dôchodku podľa § 66 ods. 6 zákona o sociálnom poistení. Dôvodom zníženia starobného dôchodku sporiteľa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení je skutočnosť, že poistenec do fondu starobného poistenia neplatí plnú sadzbu starobného poistenia, pretože stanovenú časť platí vo forme povinných príspevkov na starobné sporenie (II. pilier). Rovnaký princíp sa aktuálne uplatňuje aj pri znížení sumy minimálneho dôchodku, na ktorý sa za stanovených podmienok zvyšuje starobný dôchodok sporiteľa.

Novelou zákona sa v súlade s nálezom ústavného súdu navrhuje zrušenie krátenia sumy minimálneho dôchodku poberateľom starobného dôchodku z dôvodu ich postavenia sporiteľa v systéme starobného dôchodkového sporenia a v tejto súvislosti aj zabezpečenia rovnakého zaobchádzania so sporiteľmi – poberateľmi starobného dôchodku a invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku z dôchodkového poistenia (I. pilier) pri posudzovaní celkového dôchodkového príjmu na účely určenia nároku na minimálny dôchodok a sumy minimálneho dôchodku.
Novela upravuje tiež postúpenie pohľadávok Sociálnej poisťovne po lehote splatnosti na spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu podľa návrhu a za podmienok uvedených v návrhu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení.

Novela zákona nadobúda účinnosť 1. mája 2021.

Zvyšovanie dôchodkových dávok

V § 82b sa vypúšťa odsek 2, ktorý znel: „Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkových dávok vykonáva. Dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje od 1. januára príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje odo dňa jej priznania.“ . Ústavný súd rozhodol o nesúlade ustanovenia § 82b ods. 2 zákona o sociálnom poistení s článkom 39 ods. 1 a článkom 12 ods. 1, 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky.

Zvýšenie sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku

Podľa doterajšieho § 82b ods. 3 písm. c) zákona o sociálnom poistení sa pri posudzovaní nároku na minimálny dôchodok do celkového dôchodkového príjmu poistenca zahŕňa starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera len pokiaľ ide o poberateľa invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

V právnej úprave, ktorou sa v roku 2015 zavádzal nový inštitút minimálneho dôchodku, sa v súlade s účelom minimálneho dôchodku (predchádzanie tomu, aby sa dôchodca ako jednotlivec ocitol v stave hmotnej núdze) pôvodne navrhovalo, aby priznanie nároku na minimálny dôchodok bolo poberateľom starobného, resp. invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podmienené tým, že poistencovi, ktorý je sporiteľ, musia byť vyplácané tie dôchodky, na výplatu ktorých splnil podmienky ustanovené zákonom v systéme starobného dôchodkového sporenia, pričom do úhrnu dôchodkových príjmov posudzovaného na nárok na zvýšenie starobného dôchodku na minimálny dôchodok sa mal zahrnúť akýkoľvek priamy dôchodkový príjem z II. piliera.

V priebehu legislatívneho procesu však prišlo k zmene § 82b tak, aby sa suma minimálneho dôchodku poberateľovi starobného dôchodku, ktorý bol sporiteľ, znížila, a to podľa rovnakých zásad ako sa poistencovi – sporiteľovi znižuje starobný dôchodok z I. piliera za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Dôvodom zníženia starobného dôchodku sporiteľa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení je skutočnosť, že do základného fondu starobného poistenia sa neplatí plná sadzba poistného na starobné poistenie, pretože časť sa platí vo forme povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. V nadväznosti na to bolo odôvodnené, aby sa sporiteľovi – poberateľovi starobného dôchodku nezahŕňal do úhrnu dôchodkových príjmov posudzovaného na nárok na zvýšenie starobného dôchodku na minimálny dôchodok, akýkoľvek priamy dôchodkový príjem z II. piliera.

Uvedená zmena sa však nemohla vzťahovať na sumu minimálneho dôchodku, na ktorú sa za splnených podmienok zvyšuje invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku. Vzhľadom na to, že invalidný dôchodok sa vypláca zo základného fondu invalidného poistenia, do ktorého platí poistenec, ktorý je sporiteľ, a zamestnávateľ, plné poistné v úhrnne 6 % z vymeriavacieho základu, nebolo vecne a právne dôvodné znižovať sumu invalidného dôchodku za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení a preto ani znižovať sumu minimálneho dôchodku, na ktorú sa zvyšuje za stanovených podmienok invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku, za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Do úhrnu dôchodkového príjmu poberateľa invalidného dôchodku na nárok na jeho zvýšenie na minimálny dôchodok  sa však zahrnula aj suma jeho dôchodku z II. piliera.

Na základe vyššie uvedeného a s cieľom zabezpečenia rovnakého zaobchádzania so sporiteľmi – poberateľmi starobného dôchodku a invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku z dôchodkového poistenia (I. pilier) pri posudzovaní celkového dôchodkového príjmu na účely určenia nároku na minimálny dôchodok a sumy minimálneho dôchodku sa novelou navrhuje zahrnúť uvedené dôchodkové príjmy (starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera) aj do posudzovaného dôchodkového príjmu poberateľa starobného dôchodku.

Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2021

Pohľadávku na poistnom vzniknutú do 30. novembra 2020, pohľadávku na penále, ktoré sa viaže na toto poistné, alebo pohľadávku na pokute vzniknutú do 30. novembra 2020 voči zdravotníckemu zariadeniu, môže Sociálna poisťovňa postúpiť podľa § 149 na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu, určenú ministerstvom po dohode s ministerstvom financií; § 149 ods. 2 sa nepoužije.

Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ako vlastník aj iným spôsobom ako podľa § 149 ods. 9. (3) Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 1. mája 2021 § 277b až 277d, § 293eaa, § 293ee a 293em nepoužijú.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dôchodkydôchodokrok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X