Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb 2017- povinnosť platiť môže byť aj pri dani nižšej ako 2 500 eur

Close up of couple doing finances at home
Thinkstock
6. marca 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Preddavky na daň z príjmov je povinný platiť ten daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur. Pozor! Posledná známa povinnosť nie je vždy totožná s vypočítanou daňou v daňovom priznaní. 

Zbystriť pozornosť by mali tí daňovníci, ktorí si v daňovom priznaní za rok 2016 uplatňujú:

 1. nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela),
 2. daňovú úľavu na zaplatené dobrovoľné príspevky do druhého dôchodkového piliera,
 3. daňovú úľavu na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier), prípadne niektoré z týchto úľav súčasne.
 
Odporúčame ebook:
V článku sa pozrieme na to, ako a kedy platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2017. Vysvetlíme si čo je to posledná známa daňová povinnosť, a prečo nie je totožná s vypočítanou daňou v daňovom priznaní. Článok zároveň obsahuje niekoľko vzorových, riešených príkladov.

Posledná známa daňová povinnosť

Daňovník nemôže za poslednú známu daňovú povinnosť automaticky považovať výšku dane za minulý rok. Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti totiž zákon definuje odlišne od výpočtu dane za predchádzajúci rok. Môže sa preto stať, že preddavky na daň budú musieť platiť aj tí daňovníci, ktorých daň za minulý rok je nižšia ako 2 500 eur.

Preddavky na daň budú musieť platiť aj tie fyzické osoby, ktorých daň za minulý rok o pár eur presiahne 2 500 eur.

Je tomu tak preto, že nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je na rok 2017 v rovnakej sume, ako bola na rok 2016 (3 803,33 eura), a preto sa rovnaká suma nezdaniteľnej časti na daňovníka uplatní pri výpočte dane za rok 2016, ako aj pri určení poslednej známej daňovej povinnosti (posúdení povinnosti platiť preddavky).

Ak by sa pritom nezdaniteľná časť základu dane medziročne zvyšovala, tak by aj pri dani mierne vyššej ako 2 500 eur nemusela vzniknúť povinnosť platiť preddavky na daň, keďže posledná známa daňová povinnosť by bola nižšia ako  2 500 eur (z dôvodu rastúcej nezdaniteľnej časti základu dane).

Podľa definície poslednej známej daňovej povinnosti, ktorá je rozhodujúca pri posúdení vzniku povinnosti platiť daňové preddavky, ide o daň vypočítanú zo:

 • základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
 • základu dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) zníženého o odpočet daňovej straty a
 • základu dane z príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3) a príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4) uvedeného v poslednom daňovom priznaní.

Pri stanovení poslednej známej daňovej povinnosti sa tak neberie do úvahy základ dane z príjmov z kapitálového majetku a z ostatných príjmov.

Základ dane sa pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti znižuje o aktuálnu sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnú v roku 2017 (3 803,33 eura) a samotná vypočítaná daň sa následne zníži o:

 • zápočet dane zaplatenej v zahraničí,
 • daňový bonus na dieťa,
 • daň vyberanú zrážkou podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok.

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti sa tak líši od výpočtu samotnej dane za predošlý rok.

Pri výpočte dane za rok 2016 si totiž môže daňovník uplatniť nielen nezdaniteľnú sumu za rok 2016 na seba vo výške 3 803,33 eura, ale po splnení zákonných podmienok aj nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela) v maximálnej výške 3 803,33 eura, daňovú úľavu na zaplatené dobrovoľné príspevky do druhého piliera v sume najviac 1 029,60 eura a aj daňovú úľavu na zaplatené príspevky do tretieho piliera (doplnkové dôchodkové sporenie) do sumy 180 eur.

Nezdaniteľná suma na manželku (manžela), daňová úľava na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ani daňová úľava na príspevky do tretieho piliera, sa však nesmú uplatniť pri posúdení toho, či daňovník má alebo nemá povinnosť platiť preddavky na daň.

Práve z tohto dôvodu tak môže byť daň z príjmu za predošlý rok nižšia ako 2 500 eur, a napriek tomu bude daňovník povinný platiť preddavky na daň.

Výpočet dane za rok 2016     

 

O čo všetko sa znižuje základ dane za rok 2016 a o čo vypočítaná daň? To vám objasníme v časti pre členov klubu:

Základ dane za rok 2016 sa znižuje o:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka za rok 2016 (3 803,33 eura),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) za rok 2016 v sume najviac 3 803,33 eura (znížená o príjmy manželky, resp. manžela)
 • preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky do druhého dôchodkového piliera, max. 1 029,60 eura za rok 2016,
 • preukázateľne zaplatené príspevky do tretieho piliera (doplnkové dôchodkové sporenie, najviac 180 eur za rok 2016.

Z takto zníženého základu dane vypočítame samotnú daň (19-percentnú sadzbu uplatníme na základ dane, ktorý nepresiahne 35 022,31 eur a 25-percentnú sadzbu dane na základ dane, ktorý presiahne 35 022,31 eur).

Vypočítanú daň následne znížime o:

 • zápočet dane zaplatenej v zahraničí
 • daňový bonus na deti
 • daň vyberanú zrážkou podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok.

Daň je nižšia ako 2 500 eur, avšak preddavky musím platiť

Povinnosť platiť preddavky na daň, hoci daň za rok 2016 je nižšia ako 2 500 eur, môžu mať tí daňovníci, ktorí si za rok 2016 uplatnia nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela) do výšky 3 803,33 eura, daňovú úľavu za dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie maximálne v sume 1 029,60 eura, daňovú úľavu na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie najviac v sume 180 eur,  resp. všetky tieto úľavy súčasne.

V časti pre členov klubu si ukážeme, o koľko by si daňovník znížil daň, ak by si uplatnil všetky tri úľavy súčasne v maximálnej výške:

Ak by si daňovník teoreticky uplatnil v daňovom priznaní za rok 2016 všetky tri úľavy súčasne v maximálnej výške 5 012,93 eura (3 803,33+1 029,60+180), daň by si tým znížil o 952,46 eura (0,19×5 012,93). Takúto úľavu však nemôže zohľadniť pri posúdení toho, či má alebo nemá povinnosť platiť preddavky na daň.

Ak by mal teda tento daňovník za rok 2016 aj vďaka úľavám na manželku a na druhý a tretí pilier daň z príjmu napríklad 1 600 eur, pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti by si tieto úľavy nemohol uplatniť, čím by jeho posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur (1 600+952,46). Vznikla by mu tak povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň.

V prípade, že si daňovník uplatní v daňovom priznaní za rok 2016 nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela) v maximálnej výške 3 803,33 eura, daň si tak zníži o 722,63 eura (0,19×3 803,33).

Pri posúdení povinnosti platiť daňové preddavky však túto sumu musí k dani za rok 2016 pripočítať.

Ak má teda tento daňovník daň za rok 2016 napríklad vo výške 2 000 eur a k tejto čiastke si pripočíta úľavu v sume 722,63 eura, presiahne hranicu 2 500 eur a vznikne mu povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň.

Platenie preddavkov na daň

Daňovníci, ktorým vyjde posledná známa povinnosť vyššia ako 2 500 eur, musia platiť nasledujúci rok štvrťročné preddavky na daň. Za každý štvrťrok musia zaplatiť jednu štvrtinu z vypočítanej sumy. Preddavok je splatný vždy do konca kalendárneho štvrťroku (do 30. 6, do 30.9., do 31. 12. a do 31. 3.)

Ľudia, ktorí si vypočítajú poslednú známu daňovú povinnosť vyššiu ako 16 600 eur, musia od apríla platiť mesačné preddavky vo výške jednej dvanástiny vypočítanej sumy. Prvýkrát musia preddavok zaplatiť do 30. apríla 2017.

Kto nemusí platiť preddavky na daň

To si vysvetlíme v tejto časti. Rovnako sa pozrieme na to, kto platí preddavky v polovičnej výške.

Preddavky na daň neplatí daňovník

 • ktorý mal v minulom roku len príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú zdaňované preddavkovým spôsobom, alebo kombináciu týchto príjmov,
 • ktorý okrem iných druhov príjmov dosahuje aj príjmy zo závislej činnosti a jeho čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) a čiastkového základu dane z príjmov z podnikania (§ 6)

Kto platí preddavky v polovičnej výške

Ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí zo súčtu čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) a čiastkového základu dane z príjmov z podnikania (§ 6) 50 % a menej, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.

Príklad

Podnikateľ mal za rok 2016 základ dane z príjmov zo živnosti (riadok 43 v daňovom priznaní) v sume 18 500 eur, iné príjmy nemal.

V daňovom priznaní si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na seba v sume 3 803,33 eura.

Keďže manželka sa v roku 2016 starala o dieťa do troch rokov veku a poberala len rodičovský príspevok (ten sa do príjmu nepočíta), uplatnil si aj nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v sume 3 803,33 eura. Okrem toho si daň znížil aj o daňový bonus na dieťa v hodnote 256,92 eura.

Výpočet príkladu aj s komentárom nájdete v časti pre členov klubu:

Výslednú daň za rok 2016 vypočítame nasledovne:

((18 500 – 3 803,33 – 3 803,33)x0,19) -256,92  = 1 812,81 eura

Ak chceme posúdiť to, či má alebo nemá tento podnikateľ povinnosť platiť preddavky na daň, musíme si vypočítať jeho poslednú známu daňovú povinnosť, ktorá nie je totožná s výškou dane za minulý rok.

Ako nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka pri tomto výpočte uplatníme nezdaniteľnú čiastku na rok 2017 vo výške 3 803,33 eura.

Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti (na rozdiel od výpočtu dane za vlaňajšok) nesmieme od základu dane odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku!

Poslednú známu daňovú povinnosť vypočítame takto:

((18 500 – 3 803,33)x0,19) -256,92  = 2 535,44 eura

Posledná známa daňová povinnosť podnikateľa presiahla sumu 2 500 eur, a preto musí podnikateľ platiť štvrťročné preddavky na daň.

Do 30.6 2017, do 30. 9. 2017, do 31. 12. 2017 a do 31. 3. 2018 zaplatí preddavok na daň vo výške štvrtiny poslednej známej daňovej povinnosti, teda v sume 633,86 eura.

Príklad

Podnikateľ mal za rok 2016 základ dane z príjmov zo živnosti (riadok 43 v daňovom priznaní) v sume 17 000 eur, iné príjmy nemal.

V daňovom priznaní si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na seba v sume 3 803,33 eura. Nemá manželku, ani deti, a preto  si na nich daňovú úľavu neuplatnil. Neuplatnil si ani daňovú úľavu na príspevky do druhého alebo tretieho piliera.

Výpočet príkladu aj s komentárom nájdete v časti pre členov klubu:

Výslednú daň za rok 2016 vypočítame nasledovne:

((17 000 – 3 803,33)x0,19)  = 2 507,36 eura

Ak chceme posúdiť to, či má alebo nemá tento podnikateľ povinnosť platiť preddavky na daň, musíme si vypočítať jeho poslednú známu daňovú povinnosť. Ako nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka pri tomto výpočte uplatníme nezdaniteľnú čiastku na rok 2017 vo výške 3 803,33 eura, ktorá je v rovnakej výške ako v roku 2016.

Poslednú známu daňovú povinnosť vypočítame nasledovne:

((17 000 – 3 803,33)x0,19) = 2 507,36 eura

Posledná známa daňová povinnosť tohto podnikateľa je v takomto prípade totožná s výškou dane za rok 2016. Keďže presiahla sumu 2 500 eur, podnikateľ musí platiť štvrťročné preddavky na daň.

Do 30.6 2017, do 30. 9. 2017, do 31. 12. 2017 a do 31. 3. 2018 zaplatí preddavok na daň vo výške štvrtiny poslednej známej daňovej povinnosti, teda v sume 626,84 eura.

Príklad

Podnikateľ má za rok 2016 súčet čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania v sume 16 250 eur.

Jeho základ dane z príjmov zo závislej činnosti (riadok 36 v daňovom priznaní) dosiahol 10 433 eur a základ dane z podnikania (riadok 43 v daňovom priznaní) zvyšných  5 817 eur.

Výpočet príkladu aj s komentárom nájdete v časti pre členov klubu:

Keďže jeho čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania, bez ohľadu na výšku poslednej známej daňovej povinnosti preddavky na daň platiť nemusí.

Príklad

Podnikateľ má za rok 2016 súčet čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania v sume 18 100 eur.

Jeho základ dane z príjmov zo závislej činnosti (riadok 36 v daňovom priznaní) dosiahol 4 200 eur a základ dane z podnikania (riadok 43 v daňovom priznaní) zvyšných 13 900 eur.

Zamestnávateľ mu počas roka 2016 zrazil z príjmu zo závislej činnosti preddavky na daň (podľa § 35) v sume 88,17 eura.

V daňovom priznaní si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na seba v sume 3 808,33 eura. Nemá manželku, ani deti, a preto si žiadnu inú daňovú úľavu neuplatnil.

Výpočet príkladu aj s komentárom nájdete v časti pre členov klubu:

Výslednú daň za rok 2016 po zohľadnení zrazených preddavkov na daň vypočítame nasledovne:

((18 100 – 3 803,33)x0,19) – 88,17  = 2 628,19 eura

Ak chceme posúdiť to, či má alebo nemá tento podnikateľ povinnosť platiť preddavky na daň, musíme si vypočítať jeho poslednú známu daňovú povinnosť, ktorá nie je totožná s výškou dane za minulý rok. Ako nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka pri tomto výpočte uplatníme nezdaniteľnú čiastku na rok 2017 vo výške 3 803,33 eura.

Poslednú známu daňovú povinnosť vypočítame takto:

((18 100 – 3 803,33)x0,19) = 2 716,36 eura

Posledná známa daňová povinnosť tohto podnikateľa presiahla sumu 2 500 eur, a preto podnikateľ musí platiť štvrťročné preddavky na daň.

Jeho čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania menej ako 50 %, a preto štvrťročné preddavky na daň bude platiť v polovičnej výške.

Do 30.6 2017, do 30. 9. 2017, do 31. 12. 2017 a do 31. 3. 2018 zaplatí preddavok na daň vo výške jednej osminy poslednej známej daňovej povinnosti, teda v sume 339,54 eura (2 716,36/4/2).

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Daňové priznania 2016masterPodnikám ako dôchodcaPodnikám ako remeselníkPodnikám ako študentPodnikám ako zdravotne postihnutýPodnikám na internetePodnikám na materskejPodnikám popri prácipreddavky na daň z príjmuPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X