Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb 2017

Euro banknotes
Thinkstock
31. januára 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ak sa vás týka platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, môžete si gratulovať. Vaše príjmy sú totiž dostatočne vysoké na to, aby sa o vás finančná správa zaujímala aj v priebehu roka.

Preddavky na daň sú povinnou platbou v priebehu zdaňovacieho obdobia u daňovníkov, ktorým takáto povinnosť vznikne, pričom na konci zdaňovacieho obdobia sa výsledná daňová povinnosť započíta so zaplatenými preddavkami.

V článku sa pozrieme na to, ako vypočítať preddavky na daň z príjmov, kedy platiť preddavky na daň z príjmov. Priblížime si aj štvrťročné a mesačné preddavky.

Vznik povinnosti platiť preddavky

Povinnosť platiť preddavky sa odvíja od poslednej známej daňovej povinnosti daňovníka.

Kedy vzniká povinnosť platiť preddavky, si prečítajte v tejto časti:

Ak posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 EUR, je potrebné v ďalšom preddavkovom období platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb. Preddavkové obdobie je určené od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania až do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom roku.

Príklad:

Fyzická osoba – živnostník má zdaňovacie obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016. Termínom na podanie daňového priznania (bez predĺženia lehoty) je 31.3.2017. Preddavkové obdobie začína 1.4.2017 a končí 31.3.2018.

Štvrťročné alebo mesačné preddavky

Rozdiel v tom, kedy platíte štvrťročné a mesačné preddavky, si vysvetlíme tu:

Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 EUR a nepresiahla 16 600 EUR, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny poslednej známej daňovej povinnosti. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 EUR, platí mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny poslednej známej daňovej povinnosti. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Posledná známa daňová povinnosť

Výška preddavkov sa odvíja od tzv. poslednej známej daňovej povinnosti. Ide v podstate o základ dane v aktuálnom zdaňovacom období, upravený o niektoré položky a prenásobený sadzbou dane, ktorá bude platná v nasledujúcom zdaňovacom období.

Výpočet preddavkov si ďalej vysvetlíme v časti pre členov klubu. Nájdete tu aj ukážkový príklad:

Poslednou známou daňovou povinnosťou sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov zníženého o odpočet daňovej straty a príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 uvedeného v poslednom daňovom priznaní.

Rozmenené na drobné, do výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti vstupujú len príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti, prenájmu a použitia diela a umeleckého výkonu. Nezahŕňajú sa tu kapitálové a ani ostatné príjmy. Z týchto príjmov sa teda preddavky platiť nebudú.

Vypočítané príjmy sa ďalej upravujú nasledovným spôsobom:

  1. znížia sa o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,
  2. prenásobia sa použitím sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,
  3. takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus a o zápočet dane zaplatenej v zahraničí.

Príklad výpočtu preddavkov:

Fyzická osoba dosiahla za zdaňovacie obdobie 2016 čiastkový základ dane vo výške 10 000 EUR. V prebiehajúcom období si uplatňuje stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období vo výške 5 000 EUR. V roku 2016 bol fyzickej osoby vyplatený daňový bonus vo výške 256,92 EUR. Posledná známa daňová povinnosť (PZDP) sa vypočíta nasledovne:

PZDP = 10 000 + 5 000 = 15 000 – 3803,33 (NČZDD) = 11 196,67 * 0,19 (platná sadzba dane z príjmov FO v nasledujúcom období) = 2 127,36 – 256,92 (daňový bonus) = 1 870, 44

Výška poslednej známej daňovej povinnosti nepresiahla 2 500 EUR a preto nevznikla daňovníkovi povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb.

 

Platenie preddavkov u klasického zamestnanca

V prípade, že sa jedná o zamestnanca, ktorý vykonáva závislú činnosť podľa § 5 zákona o dani z príjmov, za takéhoto zamestnanca preddavky odvádza jeho zamestnávateľ. Samotný zamestnanec tak povinnosť platiť preddavky riešiť nemusí.

Preddavky sa odvádzajú na mesačnej báze. V prípade, že daňovník podpísal vyhlásenie o uplatňovaní si nezdaniteľnej časti základu dane na mesačnom základe, preddavky na daň z príjmov sú o túto čiastku znížené.

Aký je rozdiel v prípade, že zamestnávateľom je neplatiteľ dane? Vysvetlíme vám tu:

Rozdiel nastáva, ak v prípade vykonávania závislej činnosti je zamestnávateľom osoba, ktorá nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane, teda nemá povinnosť zrážať preddavky za zamestnancov.

Vtedy je zamestnanec povinný odvádzať preddavky sám miestne príslušnému správcovi dane vo výške vypočítanej z príjmu vyplateného, poukázaného alebo pripísaného na účet daňovníka v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Z toho vyplýva, že daňovník bude odvádzať preddavky v presne rovnakej výške, ako by to robil jeho zamestnávateľ len s tým rozdielom, že ich bude odvádzať sám. Zamestnanec má takisto povinnosť oznámiť správcovi dane poberanie takého príjmu.

Zahraničný zamestnanec

Aké sú okolnosti pri daňovom nerezidentovi v SR, si prečítajte tu:

Podobným prípadom platenia preddavkov samotným zamestnancom je zahraničná osoba – daňový nerezident v SR. Ak poberá príjmy od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane, má povinnosť odvádzať preddavky sám (podobne ako rezident SR).

Rozdiel je v prípade, ak sa zahraničná osoba nebude na území SR zdržiavať viac ako 183 dní v roku. Vtedy vzniká povinnosť platiť preddavky až od uplynutia pobytu viac ako 183 dní.

Ak zo zmluvy, na základe ktorej tento daňovník poberá príjmy vyplýva, že na území Slovenskej republiky sa bude zdržiavať viac ako 183 dní, platí preddavky na daň od začiatku svojho pobytu na území Slovenskej republiky.

Kto neplatí preddavky

Zákon o dani z príjmov presne vymedzuje situácie, v ktorých nevzniká povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb.

Konkrétne prípady si priblížime v tejto časti:

Sú to tieto prípady:

  • ak daňovník poberal len príjmy podľa § 7 (kapitálové príjmy)
  • ak daňovník poberal len príjmy podľa § 8 (ostatné príjmy)
  • ak daňovník poberal len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43
  • ak daňovník poberal len príjmy, z ktorých sa daň vyberá preddavkovým spôsobom podľa § 35 a odvádza ich za zamestnanca zamestnávateľ
  • ktorý mal kombináciu týchto príjmov
  • ktorého posledná známa daňová povinnosť nepresiahla sumu 2 500 eur.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

preddavky na daň z príjmuPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X