Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Prílohy k daňovému priznaniu FO za rok 2012

Prílohy k daňovému priznaniu FO za rok 2012
Foto: SITA
8. marca 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť
Fyzická osoba podáva k dani z príjmov za rok 2012 daňové priznanie typu A alebo B.Aké prílohy musí daňovník – fyzická osoba dať k jednotlivým typom daňových priznaní? 

Povinné prílohy k daňovému priznaniu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A

– je povinný podať každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov), tieto príjmy presiahli sumu 1 822,37 eura, okrem príjmov, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, ak daňovník:

 • nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň,
 • požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, ale nepredložil v ustanovenom termíne zamestnávateľovi požadované doklady,
 • poberal príjmy od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,
 • poberal príjmy zo zdrojov v zahraničí,
 • poberal príjmy od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,
 • dosiahol príjmy, z ktorých nebolo možné zraziť preddavok na daň.

 

 

Prílohy k daňovému priznaniu typ A

 

 • všetky kópie dokladov, preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, zaplateného povinného poistného, ktoré bol zamestnanec povinný zaplatiť, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov príp. výšku nepeňažných príjmov zo závislej činnosti, z ktorých nebolo možné zraziť preddavok na daň za rok 2012, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí.

 

Potvrdením, ktorým daňovník preukazuje výšku príjmov zo závislej činnosti môže byť napríklad:

 • Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2012,
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu a zamestnaneckej prémie vyplývajúcej z tohto ročného zúčtovania. 

Doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2012, napr. kópia rodného listu dieťaťa; potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom / alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti)  / alebo potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Ak daňovník takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a neuplatňuje si daňový bonus ani jeho pomernú časť podaním daňového priznania, uvedené doklady nie sú súčasťou daňového priznania. Ak vlastné dieťa daňovníka absolvuje povinnú školskú dochádzku, stačí predložiť len jeden doklad (napr. kópiu rodného listu, ak ide o dieťa druhého z manželov daňovník predkladá aj sobášny list). Ak dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku, je potrebné doložiť aj doklad potvrdzujúci, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom (napr. potvrdenie o návšteve strednej resp. vysokej školy na príslušné školské roky).

 

Ďalšie potvrdenia:

 • písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve, ak túto činnosť vykonával počas najmenej 40 hodín a ak sa rozhodol poukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane.

 

 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B

– je povinný podať daňovník, ktorý dosiahol príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov, tieto príjmy presiahli sumu 1 822,37 eura, a nie sú oslobodené od dane, ak daňovník:

 • dosiahol zdaniteľné príjmy nepresahujúce sumu 1 822,37 eura, ale vykázal daňovú stratu,
 • dosiahol príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6), príjmy z kapitálového majetku (§ 7), ostatné príjmy (§ 8),
 • poberal príjmy zo závislej činnosti a aj iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6, § 7, § 8 zákona o dani z príjmov, vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou dane podľa § 43, pri ktorých daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona o dani z príjmov.

 

Prílohy k daňovému priznaniu typ B
 • kópie všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí (napr. Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2012, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti s doplneným údajom o vysporiadaní daňového nedoplatku alebo preplatku alebo daňového bonusu a zamestnaneckej prémie vyplývajúcej z tohto ročného zúčtovania a pod.),
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala podľa § 43 zákona o dani z príjmov, pri ktorých sa daňovník rozhodol vybratú daň považovať za preddavok podľa § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov,
 • kópia zmluvy o združení, ak daňovník bol účastníkom združenia (§ 829 – 841 OZ),
 • kópie potvrdení o príjmoch dosiahnutých z vyplatenia podielových listov, obstaraných do 31.12. 2003 a o sume preddavku vybratého pri vyplatení podielového listu,
 • kópie potvrdení o peňažnom a nepeňažnom plnení poskytnutom poskytovateľovi zdravotníckej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa registrácie lieku … podľa § 8 ods. 1 písm. l zákona o dani z príjmov,
 • doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu za rok 2012 a to kópia rodného listu, alebo výpis z rodného listu, potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti), alebo potvrdenie príslušného územného úradu o tom, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti). U daňovníka, ktorého súčasťou zdaniteľných príjmov sú aj príjmy zo závislej činnosti a takéto doklady predložil ako zamestnanec svojmu zamestnávateľovi, pričom podaním daňového priznania si neuplatňuje daňový bonus ani jeho pomernú časť, uvedené doklady nie sú prílohou daňového priznania,
 • písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ak túto činnosť vykonával počas najmenej 40 hodín a ak sa rozhodolpoukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane.

 

Daňovník, ktorý účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva k daňovému priznaniu typ B, prikladá účtovné výkazy:

 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch (Úč FO 1 – 01)
 • Výkaz o majetku a záväzkoch (Úč FO 2 – 01)

 

Daňovník, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva k daňovému priznaniu typ B, prikladá účtovné výkazy:

 • Súvaha (Súvaha Úč POD 1 – 01)
 • Výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 – 01)
 • Poznámky (Poznámky Úč POD 3 – 04)

 

Daňovník, ktorý uplatňoval výdavky percentom z príjmov alebo viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11, 14 a 15 zákona o dani z príjmov podáva daňové priznanie typ B

 • bez účtovných výkazov.

 

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2012"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

10aug8:30Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

10aug8:30Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X