Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ste zamestnanec a súčasne SZČO (živnostník)? Pozrite sa, ako vám pomôžu vyššie paušálne výdavky.

Businessman climbing money stairs
Thinkstock
5. októbra 2016 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ak parlament koncom tohto roka schváli návrh vlády na zvýšenie paušálnych výdavkov pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), pomôže to všetkým SZČO, ktoré sú súčasne zamestnancami. Týmto osobám sa totiž zníži daň aj odvody aj v prípade, že majú nízke príjmy zo živnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Odporúčame ebook:

Pripomeňme si, že od 1.1.2017 sa paušálne výdavky pre SZČO (živnostníkov) majú po novom zvýšiť zo súčasných 40 % na 60 % a strop na paušálne výdavky má stúpnuť z terajších 5 040 eur ročne na 20 000 eur ročne. Nová výška paušálnych výdavkov sa bude môcť prvýkrát využiť v roku 2018 pri podávaní daňového priznania za rok 2017. Popri paušálnych výdavkoch si budú môcť SZČO vo výdavkoch aj naďalej uplatniť preukázateľne zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.

Ak má niekto príjmy len ako SZČO a má nízky príjem (do 10 500 eur ročne), tak mu vyššie paušálne výdavky nepomôžu znížiť daň z príjmu a odvody. Je tomu tak preto, že takáto SZČO vzhľadom na nezdaniteľnú časť základu dane (3 803,33 eura ročne) už v súčasnosti neplatí žiadnu daň z príjmu a platí minimálne odvody, ktoré tak nemajú pri vyšších paušálnych výdavkoch kam klesnúť.

Iné je to však pri SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom. Tej klesne daň z príjmu a odvody v každom prípade, teda aj pri príjme z podnikania do 10 500 eur ročne.

Prečo je tomu tak vám vysvetlíme v zamknutej časti:

  1. Nezdaniteľnú časť základu dane využije takáto SZČO už ako zamestnanec a preto si ju na príjmy z podnikania nemôže uplatniť. Znamená to, že tento podnikateľ ako SZČO vždy platí daň z príjmu z podnikania. Ak bude mať vyššie paušálne výdavky, bude platiť nižšiu daň z príjmu.
  2. Ak je niekto zamestnancom a súčasne SZČO, tak sa na neho nevzťahuje minimálny vymeriavací základ SZČO pri zdravotnom poistení. Jeho zdravotné odvody tak nemusia byť v minimálnej zákonnej výške (60,60 eura v roku 2016 a 61,81 eura v roku 2017). Ak teda v súčasnosti jeho preddavok na zdravotné poistenie dosahuje napríklad 30 eur, tak pri vyšších paušálnych výdavkoch môže tento preddavok klesnúť na napríklad 20 eur.

TIP Podnikam.sk: To, na čom osoba ako SZČO a súčasne zamestnanec neušetrí, sú sociálne odvody.

Pri nich sa totiž nerozlišuje, či má človek len príjmy z podnikania, alebo má popri tom aj príjmy ako zamestnanec. Na oba prípady sa vzťahuje minimálny vymeriavací základ pri sociálnom poistení. Preto aj „čistá“ SZČO, aj SZČO v kombinácii so zamestnancom musia platiť minimálne sociálne odvody (za podmienky, že ich príjem z podnikania v roku 2015 prekročil 5 148 eur). Tie v tomto roku dosahujú 142,20 eura mesačne a v budúcom roku stúpnu na 146,35 eura mesačne.

To, ako štedrejšia výška paušálnych výdavkov pomôže osobe, ktorá je SZČO aj súčasne zamestnancom a má nízky príjem z podnikania, si ukážeme na konkrétnom príklade:

Daňové priznanie za rok 2017

Osoba je zamestnancom s príjmom 800 eur a súčasne podniká na živnosť. Jej príjmy zo živnosti za rok 2017 dosiahnu 7 000 eur. Nezdaniteľnú časť základu dane v sume 316,94 eura mesačne (3 803,3 eura ročne) si uplatňuje ako zamestnanec, a preto si ju neuplatní na príjmy z podnikania.

Ako SZČO zaplatila na sociálnom poistení v roku 2017 odvody v celkovej výške 1 756,20 eura (146,35 eura mesačne) a na zdravotnom poistení odviedla 395,76 eura (32,98 eura mesačne – preddavok vypočítaný z hrubého príjmu 7 000 eur pri 40-percentných paušálnych výdavkoch).

Súčasný stav (40-percentný paušál)

Paušálne výdavky SZČO v daňovom priznaní za rok 2017 dosiahnu 40 % z príjmu 7 000 eur, čo je 2 800 eur.

Vypočítajme si teda základ dane:

7 000 – 2 800 – 1 756,20 – 395,76 = 2 048,04 eura

Daň pri sadzbe 19 % by tak predstavovala 389,13 eura

Po novom (60-percentný paušál)

Paušálne výdavky SZČO v daňovom priznaní za rok 2017 dosiahnu 60 % z príjmu 7 000 eur, čo je  4 200 eur.

Vypočítajme si základ dane:

7 000 –  4 200 – 1 756,20 – 395,76 = 648,04 eura

Daň pri sadzbe 19 % by tak predstavovala 123,13 eura

Táto SZČO by tak na dani z príjmov ušetrila 266 eur.

Ako to bude so zdravotnými odvodmi?

SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom, by v roku 2018 neušetrila len na dani z príjmov, ale mohla by v druhom polroku 2018 očakávať aj preplatok na zdravotných odvodoch za rok 2017.

Do akej výšky by sa mohol vyšplhať preplatok na zdravotných odvodoch vám priblížime tu:

Za rok 2017 by SZČO pri hrubom príjme 7 000 eur platila mesačný zdravotný odvod 32,98 eura mesačne.

Celkovo by tak SZČO  za rok 2017 na preddavku na zdravotné poistenie zaplatila 395,76 eura (ide o výšku zdravotných odvodov vypočítaných z hrubého príjmu 7 000 eur pri uplatnení 40-percentných paušálnych výdavkov).

V druhej polovici roka 2018 by zdravotná poisťovňa tejto SZČO vykonala ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2017.

V daňovom priznaní za rok 2017 si SZČO po novom uplatnila 60-percentné paušálne výdavky zo sumy 7 000 eur, teda paušálne výdavky vo výške 4 200 eur. Základ dane, neznížený o zaplatené sociálne a zdravotné odvody, by tak predstavoval 2 800 eur (7 000 – 4 200).

Pri tomto ročnom základe dane by mesačný vymeriavací základ SZČO za rok 2017 predstavoval približne 157 eur (2 800/12/1,486). Z tejto sumy zdravotné poistenie tvorí 14 %, teda 21,98 eura. Za celý rok 2017 tak mala SZČO zaplatiť preddavky v celkovej výške 263,76 eura.

Keďže SZČO v roku 2017 zaplatila na preddavkoch na zdravotné poistenie celkovo 395,76 eura, bude mať za rok 2017 preplatok 132 eur. Ten jej zdravotná poisťovňa zdaní 19-percentnou sadzbou dane a v druhej polovici roka 2018 jej vyplatí 106,92 eura.

Súčasne sa tejto SZČO za obdobie od 1. januára 2019 zníži aj preddavok na zdravotné poistenie, a to zo sumy 32,98 eura (ktorý by SZČO platila v roku 2018 na základe daňového priznania za rok 2016 pri 40-percentných paušálnych výdavkoch) na 21,98 eura.

Ako to bude so sociálnymi odvodmi?

Ako sme už písali, na všetky SZČO, teda aj na tie, ktoré sú súčasne zamestnancami, sa vzťahuje povinnosť platiť minimálne sociálne odvody. Tie budúci rok dosiahnu 146,35 eura mesačne a od 1. januára 2018 sa zvýšia podľa toho, ako za rok 2016 stúpne priemerná mzda na Slovensku. Odhadujeme, že pôjde o nárast na približne 151 eur mesačne.

Znamená to, že táto SZČO s príjmom 7 000 eur, ktorá je súčasne zamestnancom,  pri vyšších paušálnych výdavkoch na sociálnych odvodoch nič neušetrí.

Koľko celkovo ušetrí SZČO už v roku 2018 zhrnieme tu:

Summa sumarum, ak parlament koncom novembra až začiatkom decembra tohto roka schváli návrh vlády na zvýšenie paušálnych výdavkov, tak SZČO s hrubým ročným príjmom 7 000 eur, ktorá je súčasne zamestnancom už v roku 2018 ušetrí celkovo 372,92 eura (266 eur je úspora na dani z príjmu a 106,92 eura tvorí preplatok na zdravotnom poistení za rok 2017).

Ako to bude ďalšie roky?

V roku 2019 podá SZČO daňové priznanie za rok 2018 a hypoteticky bude mať za rok 2018 rovnaký hrubý príjem 7 000 eur. Paušálne výdavky budú z tejto sumy opäť predstavovať 4 200 eur (60 % zo sumy 7 000 eur).

Zaplatené sociálne a zdravotné odvody za rok 2018 dosiahnu 2 207,76 eura (395,76 eura na zdravotné poistenie a 1 812 eur na sociálne poistenie – pri odhadovaných minimálnych odvodoch 151 eur mesačne).

Čo prinesú vyššie paušálne výdavky v ďalších rokoch si na ukážeme na príklade:

Vypočítajme si základ dane za rok 2018:

7 000 –  4 200 – 1 812 – 395,76 = 592,24 eura

Daň pri sadzbe 19 % by tak za rok 2018 predstavovala 112,53 eura.

Sociálne odvody by SZČO aj po 1. júli 2019 zostali na najnižšej možnej sume (v roku 2019 odhadom 155 eur mesačne) a zdravotné odvody by SZČO platila v roku 2019 vo výške 21,98 eura (podľa základu dane za rok 2017).

SZČO by pritom mala za rok 2018 preplatok na zdravotnom poistení. Ten by rovnako ako za rok 2017 dosiahol 132 eur. Po zdanení 19-percentnou sadzbou dane by tak zdravotná poisťovňa SZČO v druhej polovici roka 2019 vyplatila 106,92 eura.

No a prichádza rok 2020 a daňové priznanie za rok 2019, teda za rok, kedy by už SZČO platila nižšie zdravotné odvody (21,98 eura mesačne).

Sociálne a zdravotné odvody za rok 2019 by spolu dosiahli 2 123,76 eura (sociálne odvody odhadovaných 1 860 eur ročne a zdravotné odvody presne 263,76 eura mesačne).

Ak by SZČO mala za rok 2019 hrubý príjem 7 000 eur,  60-percentné paušálne výdavky z toho predstavujú 4 200 eur.

Vypočítajme si základ dane za rok 2019:

7 000 –  4 200 – 1 860 – 263,76 = 676,24 eura

Daň pri sadzbe 19 % by tak za rok 2019 tvorila 128,48 eura. V porovnaní s rokom 2017 pri paušálnych výdavkoch vo výške 40 % by tak bola nižšia o 260,65 eura.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Paušálne výdavky od 2017"

Zobraziť všetky články v seriáli "Paušálne výdavky od 2017"

Témy

Chcem začať podnikaťmasterpaušálne výdavkyPodnikám popri práciPrémiový obsahsúbeh príjmovszčo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Medzinárodné zdaňovanie

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Medzinárodné zdaňovanie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X