Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zápis zmeny údajov v obchodnej spoločnosti – Ako postupovať, keď registrový súd zle zapíše údaje vo vašej spoločnosti?

zápis údajov
zápis údajov Foto: Getty Images
4. októbra 2021 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

V praxi sa vyskytujú aj situácie, kedy podnikateľ žiada o zápis zmeny v obchodnej spoločnosti a Obchodný register Slovenskej republiky (ďalej len ako „obchodný register“), respektíve jeho zamestnanci, urobia chybu pri zápise navrhovaných údajov. Ide o prípady, kedy obchodný register zapíše nesprávny údaj aj napriek tomu, že návrh podnikateľa na zápis zmeny obsahoval správny údaj.

Návrh (podnet) na začatie konania o zosúladenie údajov

Ak zistíte, že registrový súd vám zle zapísal údaje v obchodnej spoločnosti, v takomto prípade je potrebné podať návrh (podnet) na začatie konania o zosúladenie údajov. Konaním o zosúladenie údajov sa má dosiahnuť zhoda zápisu v obchodnom registri so skutočným právnym stavom inak, ako na základe návrhu na zápis údajov do obchodného registra.

TIP:

Konanie o zosúladenie zapísaných údajov so skutočným stavom môže začať registrový súd aj z vlastnej iniciatívy (na základe zásady oficiality – ex offo), a to na základe podnetu zo strany súdov alebo iných štátnych orgánov. V takomto prípade nie je potrebné podávať návrh na zosúladenie údajov.

Právna úprava konania o zosúladenie údajov

Právna úprava konania o zosúladenie údajov je obsiahnutá vo štvrtej hlave zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len ako „civilný mimosporový poriadok“) v § 278 písm. b), kde sú však upravené len niektoré ustanovenia o konaní v záležitostiach obchodného registra. Hlavným právnym predpisom, podľa ktorého sa v týchto prípadoch postupuje, je zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri (ďalej len ako „zákon o obchodnom registri“).

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Kto môže podať návrh na začatie konania o zosúladenie údajov?
  • Kto sú účastníci konania o zosúladenie údajov?
  • Postup registrového súdu pri konaní o zosúladenie údajov.
  • Návrh na začatie konanie o zosúladenie údajov v elektronickej podobe.

Kto môže podať návrh na začatie konania o zosúladenie údajov?

Návrh na začatie konania o zosúladenie údajov môže podať každý, kto má právny záujem na správnosti údajov zapísaných v obchodnom registri alebo každý, koho sa zapísané údaje týkajú, najmä však spoločník zapísanej osoby alebo člen štatutárneho orgánu zapísanej osoby.

TIP:

Zapísaná osoba nie je oprávnená na podanie návrhu na začatie konania o zosúladenie údajov. Podanie zapísanej osoby, ktorého obsahom je návrh na zápis, posúdi registrový súd vždy ako návrh na zápis údajov do obchodného registra.

Kto sú účastníci konania o zosúladenie údajov?

Účastníkmi konania o zosúladenie údajov sú navrhovateľ, zapísaná osoba a osoba, ktorej údaje majú byť do obchodného registra zapísané alebo z obchodného registra vymazané. Zároveň platí, že každý, kto osvedčí právny záujem, môže navrhnúť, aby ho registrový súd pribral ako účastníka do konania. Registrový súd o tomto kroku vydáva uznesenie.

Postup registrového súdu pri konaní o zosúladenie údajov

Súd môže spojiť aj na spoločné konanie veci, ktoré sa týkajú tej istej zapísanej osoby. V záujme hospodárnosti konania môže súd vylúčiť na samostatné konanie veci, ktoré sa týkajú tej istej zapísanej osoby. Návrh na začatie konania alebo uznesenie o začatí konania doručí registrový súd účastníkom a vyzve ich, aby sa vyjadrili, či s vykonaním zápisu údajov do obchodného registra súhlasia, alebo aby uviedli skutkové tvrdenia alebo právne dôvody, ktoré bránia vykonaniu zápisu.

Registrový súd nepostupuje uvedeným spôsobom v prípade, ak je predmetom konania oprava chýb v písaní a počítaní alebo iných zrejmých nesprávností. Registrový súd môže nariadiť pojednávanie, ak sú skutkové tvrdenia medzi účastníkmi sporné. Registrový súd môže nariadiť pojednávanie aj vtedy, ak to považuje za potrebné. Súd v týchto prípadoch rozhoduje uznesením. Ak registrový súd rozhodne o vykonaní zápisu do obchodného registra, súčasne uloží pokutu podľa osobitného predpisu, ak už o nej nerozhodol skôr.

Návrh na začatie konanie o zosúladenie údajov v elektronickej podobe

Od 1. októbra 2020 platí, že bez ohľadu na to, či bolo pôvodné podanie urobené v elektronickej alebo listinnej podobe, návrh na začiatie konania o zosúladenie údajov možno podať už len v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického návrhu na začatie konanie. K tomuto návrhu je potrebné pripojiť relavantné listiny a dokumenty preukazujúce skutočný právny stav a tieto musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou). Táto služba je bezplatná, čo znamená, že podnikateľ nemusí platiť žiadny poplatok pri podaní. Ak podanie nerobí priamo žiadateľ, je potrebné priložiť k návrhu aj plnú moc s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

TIP:

Ani vo vyššie uvedenom prípade nemôže návrh podať sama zapísaná osoba.

Pri elektronickom návrhu je potrebné riadne vypísať návrhový formuláruskutočniť správny výber registrového súdu podľa pravidiel príslušnosti. Vo formulári je potrebné riadne vyplniť obchodné meno spoločnosti, spisovú značku (oddiel a číslo vložky), ktoré patria medzi povinné údaje. Ďalej je dôležité správne a kompletne vyplniť údaje o navrhovateľovi. V každom z formulárov je tiež nevyhnutné označiť všetky údaje, ktoré je potrebné zosúladiť – zmeniť v obchodnom registri.

Na konania vo veciach obchodného registra je kauzálne príslušný registrový súd, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Registrovým súdom je okresný súd, ktorý je príslušný viesť obchodný register. Obchodný register vedie okresný súd v sídle kraja. Pri elektronickom podaní sa vykonáva podanie elektronickým spôsobom, prílohy však možno zaslať príslušnému registrovému súdu aj v listinnej podobe.

TIP:

Ak sa návrh na zápis podáva elektronickými prostriedkami, tie listiny, ktoré sa k nemu dokladajú v elektronickej podobe, musia byť podané spolu s návrhom na zápis, inak naň registrový súd neprihliada. Ak bol návrh na zápis podaný elektronickými prostriedkami a dokladajú sa k nemu listiny v listinnej podobe, musia byť všetky listiny, ktoré sa dokladajú v listinnej podobe, doručené na registrový súd súčasne s návrhom, inak registrový súd naň neprihliada. Tieto listiny musia byť zároveň riadne označené číslom podania, ktoré bolo pridelené elektronickým systémom, aby ich bolo možné navzájom priradiť. Nedoručenie príloh alebo ich nesprávne označenie (prípadne neoznačenie) môže mať za následok nevybavenie podania.

Konanie o zosúladení údajov prichádza na rozhodnutie priamo sudcovi, ktorý však nemá v zmysle zákona ustanovenú lehotu na vybavenie takejto veci. V praxi sa tak môže stať, že celé konanie bude trvať aj dlhšiu dobu s ohľadom na vyťaženosť daného sudcu. Riešením takejto situáciu môže byť nové podanie na súd – na zápis zmeny – ktoré je však v takomto prípade riadne spoplatnené (33 eur).

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howPrémiový obsahrok 2021zmena údajov

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť s.r.o.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X