Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Zvýšenie minimálnej mzdy od januára 2018 – dopady, príklady

Minimálna mzda 2018
minimálna mzda 2018
16. októbra 2017 Tlačiť

Od začiatku budúceho roka sa hrubá mesačná minimálna mzda na Slovensku zvýši na 480 eur, pričom v tomto roku je na úrovni 435 eur. Rozhodla o tom vláda.

Čistý príjem zamestnanca pri hrubej minimálnej mzde 480 eur po zaplatení odvodov tak bude budúci rok predstavovať 403,18 eura. Z hrubej minimálnej mzdy zamestnanec zaplatí odvody na sociálne poistenie v sume 45,12 eura, poistné na zdravotné poistenie vo výške 12 eur a daň z príjmu v sume 19,70 eura. Minimálny hodinový zárobok tak v roku 2018 dosiahne  2,759 eura namiesto tohtoročných 2,500 eura.

Pripomeňme si, čo všetko zvýšením minimálnej mzdy na rok 2018 stúpne.

Čisté príjmy domácností vzrastú

Podľa ministerstva práce a sociálnych vecí vďaka zvýšeniu minimálnej mzdy stúpnu čisté príjmy zamestnancov o približne 52,3 mil. eur ročne. „U dotknutej skupiny zamestnancov sa tak v priemere zvýši čistý príjem o 263,68 eura ročne,“ tvrdí rezort práce a sociálnych vecí.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od začiatku budúceho roka pritom opäť zostane vo výške 380 eur. Z toho dôvodu rovnako ako v roku 2016 a v roku 2017 v plnej miere nepokryje sumu najnižších zárobkov.  Preto aj v roku 2018 budú zamestnanec a zamestnávateľ pri minimálnej mzde platiť zdravotné poistenie.

V roku 2015 pritom bola minimálna mzda 380 eur mesačne a odpočítateľná položka dosahovala rovnako 380 eur mesačne, vďaka čomu sa z takejto minimálnej mzdy neplatili zdravotné odvody.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Praktické príklady
 • Minimálne mzdové nároky (§ 120 Zákonníka práce)
 • Minimálne mzdové nároky od 1. januára 2018
 • Porovnanie minimálnych mzdových nárokov v roku 2017 a 2018 (v eurách)
 • Čiastočná kompenzácia pre zamestnávateľov
 • Celková cena práce v eurách v rokoch 2017 a 2018 pri minimálnych mzdových nárokoch (po zohľadnení odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné odvody v sume 380 eur platnej od 1. januára 2015)
 • Stupne náročnosti pracovných miest
 • Doplatok k minimálnej mzde
 • Zvýšenie a zníženie sadzieb minimálnych mzdových nárokov
 • Úprava mesačnej minimálnej mzdy
 • Úprava hodinovej minimálnej mzdy
 • Pracovná pohotovosť
 • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
 • Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
 • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

Minimálne mzdové nároky (§ 120 Zákonníka práce)

Zvýšenie minimálnej mzdy má každoročne vplyv na minimálne mzdové nároky zamestnancov. Tie sa vzťahujú na zamestnávateľov, u ktorých nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Títo zamestnávatelia sú podľa Zákonníka práce povinní svojim zamestnancom poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

Zákonník práce definuje šesť stupňov náročnosti práce, pričom minimálny mzdový nárok na najnižšom stupni je rovný zákonom určenej minimálnej mzde. Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve.

Minimálne mzdové nároky od 1. januára 2018

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v eurách Minimálna hodinová mzda v eurách
1 1,0 480 (480×1,0) 2,759 (2,759×1,0)
2 1,2 576 (480×1,2) 3,311 (2,759×1,2)
3 1,4 672 (480×1,4) 3,863 (2,759×1,4)
4 1,6 768 (480×1,6) 4,414 (2,759×1,6)
5 1,8 864 (480×1,8) 4,966 (2,759×1,8)
6 2,0 960 (480×2,0) 5,518 (2,759×2,0)

Porovnanie minimálnych mzdových nárokov v roku 2017 a 2018 (v eurách)

Stupeň náročnosti práce Minimálna mesačná mzda v roku 2017 Minimálna mesačná mzda v roku 2018 Rozdiel
1 435,0 480,0 + 45
2 522,0 576,0 +54
3 609,0 672,0 +63
4 696,0 768,0 +72
5 783,0 864,0 +81
6 870,0 960,0 +90

Čiastočná kompenzácia pre zamestnávateľov

Zvýšenie celkovej ceny práce (hrubá mzda zamestnanca + sociálne a zdravotné odvody platené zamestnávateľom) spôsobené nárastom šiestich stupňov minimálnej mzdy o 45 eur až 90 eur bude vláda zamestnávateľom aj v roku 2018 čiastočne kompenzovať odpočítateľnou položkou na zdravotné odvody v sume 380 eur, ktorá sa bude rovnako ako v roku 2017 uplatňovať pri zárobku zamestnanca do 570 eur mesačne.

V roku 2018 však pôjde o kompenzáciu nárastu celkovej ceny práce len pri prvom stupni minimálnej mzdy, teda pri mzde 480 eur. Keďže v druhom stupni minimálnej mzdy bude najnižší hrubý zárobok dosahovať 576 eur, už ani pri druhom stupni minimálnej mzdy sa odpočítateľná položka na zdravotné poistenie neuplatní.

Rovnako ako v roku 2017 pritom pôjde len o čiastočnú kompenzáciu aj pri prvom stupni minimálnej mzdy. Dôvodom je to, že hoci vláda zvýšila na rok 2018 minimálnu mzdu na 480 eur, tzv. odvodovú odpočítateľnú položku znova ponechala vo výške 380 eur.

TIP Podnikam.sk: Odvodová odpočítateľná položka klesá dvojnásobne rýchlo, ako rastie minimálna mzda nad úroveň 380 eur.

Pri minimálnej mzde v sume 480 eur preto odvodovo odpočítateľná položka klesne o 200 eur (480-380 x2) a dosiahne tak  180 eur. Vymeriavací základ na platenie zdravotných odvodov tak pri minimálnej mzde 480 eur predstavuje 300 eur (480 – 180). Z tejto sumy zamestnávateľ zaplatí zdravotné odvody vo výške 30 eur (sadzba 10 %) a zamestnanec 12 eur (sadzba 4 %).

Pri prvom stupni minimálnej mzdy celková cena práce v roku 2018 (čiže minimálna mzda 2017 + odvody zamestnávateľa) oproti tomuto roku stúpne o 69,85 eura.

Celková cena práce v eurách v rokoch 2017 a 2018 pri minimálnych mzdových nárokoch (po zohľadnení odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné odvody v sume 380 eur platnej od 1. januára 2015)

Stupeň náročnosti práce Minimálna mzda v roku 2017 Minimálna mzda v roku 2018 Celková cena práce v roku 2017 Celková cena práce v roku 2018 Zvýšenie celkovej ceny práce
1 435 480 561,12 630,96 69,84
2 522 576 696,14 778,74 82,60
3 609 672 823,37 908,53 85,16
4 696 768 940,99 1 038,33 97,34
5 783 864 1 058,62 1 168,12 109,50
6 870 960 1 176,24 1 297,92 121,68

Stupne náročnosti pracovných miest

Stupne náročnosti pracovných miest podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca upravuje príloha č. 1 k Zákonníku práce.

Pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce
 • charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.
Pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce
 • charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov.
Pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce
 • charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody.
Pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce
 • charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb.
Pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce
 • charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia,
Pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce
 • charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Do mzdy vo forme minimálneho mzdového nároku sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Doplatok k minimálnej mzde

Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

Do mzdy vo forme minimálneho mzdového nároku sa pri výpočte doplatku nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Zvýšenie a zníženie sadzieb minimálnych mzdových nárokov

Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín sa sadzby minimálnych mzdových nárokov ustanovené v eurách za hodinu úmerne zvýšia.

U zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval určený týždenný pracovný čas, alebo má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, sa sadzba minimálneho mzdového nároku ustanoveného v eurách za mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci.

Príklad č.1

Administratívnej pracovníčke určil zamestnávateľ v pracovnej zmluve druhý stupeň náročnosti práce.

Pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase má tak od 1. januára 2018 nárok na minimálnu mzdu v sume 576 eur.

Zamestnávateľa požiadala o skrátenie týždenného pracovného času na 35 hodín, a preto sa jej bude jej minimálny mzdový nárok priamo úmerne krátiť. Minimálny mzdový nárok tejto pracovníčky bude predstavovať 504 eur. (35/40×576).

Úprava mesačnej minimálnej mzdy

Na minimálnu mzdu v plnej výške má nárok zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou, ak pracuje v určenom týždennom pracovnom čase a zároveň v príslušnom mesiaci odpracoval plný fond pracovného času.

Ak má zamestnanec dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí mu podľa zákona o minimálnej mzde minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času. Suma minimálnej mzdy v eurách za mesiac sa tak priamo úmerne kráti, pričom sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Príklad č.2

Zamestnanec, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, mal v mesiaci s 23 pracovnými dňami odpracovať 172,5 hodiny. Odpracoval však len 20 dní (150 hodín).

Preto sa jeho suma minimálnej mzdy zníži v pomere 20/23 dní , resp. 150/172,5 hodín.

V roku 2018 je mesačná minimálna mzda 480 eur. Pomerná suma mesačnej minimálnej mzdy po zaokrúhlení na celých 10 eurocentov bude v tomto prípade predstavovať 417,40 eura (480 x 150/172,5 hod.).

Príklad č.3

Zamestnanec, odmeňovaný mesačnou mzdou, pracuje na prevádzke, kde je stanovený týždenný pracovný čas 40 hodín. On však má dohodnutý kratší pracovný čas na 30 hodín týždenne po 6 hodín denne.

Jeho minimálna mesačná mzda sa tak bude krátiť priamo úmerne kratšiemu pracovnému času.

V roku 2018 dosiahne 360 eur, čo predstavuje tri štvrtiny z mesačnej minimálnej mzdy (480×30/40 = 285).

Úprava hodinovej minimálnej mzdy

Zamestnancovi patrí minimálna mzda, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je na pracovisku zamestnanca ustanovený týždenný pracovný čas nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa nepriamo úmerne zvýši. Suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Príklad č.4

Hodinová minimálna mzda na rok 2018  pre 40-hodinový týždenný pracovný čas predstavuje 2,759 eura. Na prevádzke zamestnanca je však stanovený týždenný pracovný čas 37,5 hodiny.

Hodinová minimálna mzda pre tento týždenný pracovný čas bude v sume 2,9430 eura (2,759 eura x 40/37,5 hod. = 2,9430 eura).

Pracovná pohotovosť

Podľa Zákonníka práce ide o prípad, keď zamestnávateľ zamestnancovi nariadi alebo sa s ním dohodne na tom, že sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas bude zdržiavať po určený čas na dohodnutom mieste a bude pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas. Za každú takúto hodinu patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu. V roku 2018 ide o sumu 2,759 eura.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na dohodnutom mieste mimo pracoviska a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa nezapočítava do pracovného času.

Za každú takúto hodinu patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (v roku 2018 to bude 0,5518 eura).

Príklad č.5

Zamestnanec dostáva od 1. januára 2018 minimálnu mzdu 480 eur. Za január 2018  vykáže 10 hodín neaktívnej pracovnej pohotovosti na pracovisku. Preto za tento čas dostane 27,59 eura.

Okrem toho mal 10 hodín neaktívnej pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, za čo od zamestnávateľa dostane 5,52 eura.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Zamestnancovi v roku 2017 patrí za nočnú prácu (v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou) popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. V tomto roku tak ide o sumu 0,500 eura na hodinu.

Vládna koalícia pritom pripravuje zvýšenie príplatkov za nočnú prácu z 20 % na 50 % minimálnej hodinovej mzdy. V roku 2018 by tak príplatok za nočnú prácu stúpol na 1,3795 eura na hodinu. Takýto návrh však ešte musí schváliť parlament.

Týka sa to pritom zamestnanca vykonávajúceho práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci najmenej tri po sebe nasledujúce hodiny, alebo pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok.

Príklad č.6

Zamestnanec bude celý január 2018  pracovať na nočné zmeny a odpracuje celkovo 168 hodín.

Za január tak dostane príplatok za nočnú prácu v sume 231,76 eura (168×1,3795).

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu a prácu cez sviatok

Vládna koalícia tiež avizuje zavedenie príplatkov za prácu v sobotu a v nedeľu a zvýšenie príplatkov za prácu cez sviatok. Aj tieto opatrenia však ešte musí schváliť parlament.

V súčasnosti Zákonník práce prácu cez víkend nezvýhodňuje. Od začiatku budúceho roka by mal mať zamestnanec nárok na príplatok za prácu v sobotu a nedeľu vo výške minimálnej hodinovej sadzby, teda v sume 2,759 eura za odpracovanú hodinu.

 Príplatok za prácu cez sviatok dnes nie je naviazaný na minimálnu mzdu, ale na priemerný zárobok zamestnanca. V tomto roku ide o príplatok vo výške 50 % priemernej mzdy zamestnanca, od roku 2018 má ísť tento príplatok nahor na 100 % priemernej mzdy zamestnanca.

Príklad č.7

Zamestnanec v januári 2018 odpracuje počas sobôt a nedieľ celkovo 32 hodín.

Za január tak dostane príplatok za prácu v sobotu a nedeľu v sume 88,29 eura (32×2,759).

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností, ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie rizikovosti práce (zamestnanec je v pracovnom prostredí vystavený chemickým, karcinogénnym a mutagénnym, biologickým, alebo fyzikálnym faktorom alebo prachu).

Za každú hodinu práce v takomto prostredí patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % hodinovej minimálnej mzdy v eurách (v roku 2018 najmenej 0,5518 eura).

Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

Priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období.

Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Do zúčtovanej mzdy sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Ak zamestnanec v predchádzajúcom štvrťroku neodpracoval aspoň 22 dní alebo 170 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku predošlého štvrťroku, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.

Ak je priemerný hodinový zárobok zamestnanca nižší ako minimálna hodinová mzda, na ktorú by zamestnancovi vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba priemerný zárobok použiť, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tejto minimálnej mzde.

V prípade, že je priemerný zárobok zamestnanca nižší ako príslušný minimálny mzdový nárok, zvýši sa priemerný zárobok na sumu zodpovedajúcu tomuto minimálnemu mzdovému nároku.

Príklad č.8

So zamestnancom, ktorý nastúpil do pracovného pomeru 1. októbra 2017, bola dohodnutá základná mesačná mzda vo výške 440 eur pri 40-hodinovom týždennom pracovnom čase a 1. stupni náročnosti práce. V rozhodujúcom období od 1. októbra 2017 do 31. decembra 2017 má zúčtovanú mzdu vo výške 1 320 eur a odpracuje 516 hodín.

Priemerný hodinový zárobok zamestnanca zistený k 1. januáru 2018 predstavuje 2,5581 eura (1 320/516).

Zamestnávateľ je povinný takto zistený priemerný zárobok zvýšiť od 1. januára 2018 na  2,759 eura, teda na minimálnu hodinovú mzdu.

 Príklad č.9

Zamestnanec vykonával práce, ktorých zložitosť zodpovedá charakteristike 1. stupňa náročnosti pracovného miesta a jeho priemerný zárobok zistený k 1. januáru 2018 predstavuje 2,759 eura za hodinu. Zamestnávateľ ho s účinnosťou od 1. februára 2018 po dohode o zmene pracovnej zmluvy zaradí na druh práce zodpovedajúci charakteristike 3. stupňa náročnosti pracovného miesta.

Pre tento stupeň predstavuje minimálny mzdový nárok 3,863 eura na hodinu (2,759 eura x koeficient 1,4).

Od 1. februára 2018 je zamestnávateľ povinný upraviť priemerný zárobok zamestnanca na úroveň zodpovedajúcu tomuto minimálnemu mzdovému nároku a používať ho počas celého zvyšného obdobia 1. štvrťroka 2018.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

minimálna mzdaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Mzdy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X