Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké zmeny nastanú v zákone o cenných papieroch od 1. 1. 2024?

cenné papiere
cenné papiere Foto: Getty Images
24. februára 2023 Autor Ing. Lenka FalatováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila novelu zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, ktorou by sa mala zmeniť podoba dlhopisov z listinnej na zaknihovanú. Výnimku by tvorili napríklad štátne dlhopisy a komunálne obligácie. Reguláciu čakajú aj kryptoaktíva. 

Cieľom návrhu zákona je:

 • vykonať opatrenia na zníženie rizika v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu pri emitovaní dlhopisov nevyžadujúcich predloženie prospektu takou právnickou osobou, ktorá nie je regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorého akcie nie sú verejne obchodovateľné,
 • upraviť súčasný regulačný mechanizmus pre finančné nástroje,a by sa v plnej miere vzťahoval aj na DLT finančné nástroje,
 • ďalšie legislatívne úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe, ako napríklad doplnenie ďalšej alternatívy výpočtu ročných príspevkov obchodníkov s cennými papiermi do Garančného fondu investícií
 • zároveň v nadväznosti na úpravu dlhopisov sa umožňuje burze obchodovať s cennými papiermi s nízkym rizikovým profilom, ktoré sa neobchodujú na regulovanom trhu alebo mnohostrannom obchodnom systéme organizovanom burzou.

Finančné nástroje

Za finančné nástroje sa považujú finančné nástroje podľa odseku 1 aj vtedy, keď tieto nástroje vydávané prostredníctvom technológie distribuovanej databázy transakcií. Ide o implementáciu nariadenia (EÚ) 2022/858 o pilotnom režime pre trhové infraštruktúry založené na technológii distribuovanej databázy transakcií. Súbor finančných nástrojov sa rozširuje o DLT finančné nástroje, na ktoré sa budú vzťahovať všetky požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ.

Podoba cenného papiera

Navrhuje sa zmena podoby dlhopisov z listinnej na zaknihovanú podobu s výnimkou napr. pre štátne dlhopisy a komunálne obligácie.

Dlhopisy môžu mať len podobu zaknihovaných cenných papierov. To neplatí, ak ide o:

 • štátne dlhopisy,
 • komunálne obligácie alebo
 • dlhopisy imobilizované u centrálneho depozitára alebo zahraničného centrálneho depozitára pri ich vydaní.

Vydávanie cenného papiera

Cenný papier je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom a keď sa zákonom ustanoveným spôsobom stane majetkom prvého majiteľa alebo ak je v prípade zaknihovaného cenného papiera pripísaný na účet majiteľa, klientsky účet alebo držiteľský účet, a to aj vtedy, ak sa stane majetkom emitenta alebo ak je v prípade zaknihovaného cenného papiera pripísaný na účet emitenta.

Navrhované spresnenie sa považuje za nevyhnutné pre dosiahnutie právnej istoty pri vydávaní cenných papierov v záujme vylúčenia interpretačných problémov a výkladových nejasností, nejedná sa o vytvorenie nového špecifického účtu emitenta. Týmto účtom sa rozumejú výlučne už uvedené existujúce kodifikované účty, teda účet majiteľa (§ 105), držiteľský účet (§ 105a) a klientsky účet (§ 106), ktoré sú uvedené v texte § 13 ods. 1.

Požiadavky na vytváranie finančných nástrojov a ich distribúciu

Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, že jeho riadiaci orgán účinne kontroluje proces správy produktov a určí rozsah ponuky distribuovaných finančných nástrojov a rozsah poskytovaných služieb na príslušných cieľových trhoch.

Spresňuje sa, že ustanovená povinnosť sa má týkať všetkých povinností (činností) pri správe produktov (t. j. pri ich vytváraní a súčasne aj distribúcii, nielen pri vytváraní).

Príspevky obchodníkov s cennými papiermi do fondu

Navrhujú sa upraviť parametre výpočtu ročných príspevkov do Garančného fondu investícií a dopĺňa sa ďalšia alternatíva určenia ročného príspevku obchodníkov s cennými papiermi do fondu. Navrhované úpravy zohľadňujú aktuálny vývoj obchodných
modelov súvisiacich s poskytovaním investičných služieb, keďže vplyvom aktuálneho vývoja doterajšie alternatívy výpočtu ročných príspevkov do fondu a ich parametre spôsobujú značnú nerovnováhu medzi uhradeným príspevkom obchodníkom s cennými papiermi a podielom na chránenom majetku.

Ročný príspevok na príslušný rok určuje fond vopred na celý rok najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka takto:
a) obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v rozpätí od 0,1 % do 1 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšiu službu podľa § 6 ods. 2 písm. a), najmenej však 80 eur,
b) obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi
 1.  v rozpätí od 0,5 % do 2 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšiu službu podľa § 6 ods. 2 písm. a), najmenej však 390 eur,
 2.  v rozpätí od 0,001 % do 0,2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 390 eur,
 3. suma 390 eur zvýšená za každého klienta, ktorému patrí náhrada z fondu v rozpätí od 1 do 20 eur alebo
 4. v rozpätí od 0,001 % do 0,2 % z hodnoty klientskeho majetku chráneného podľa tohto zákona určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 390 eur
c) ostatným obchodníkom s cennými papiermi a zahraničným obchodníkom s cennými papiermi
 1. v rozpätí od 1 % do 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšiu službu podľa § 6 ods. 2 písm. a), najmenej však 2 300 eur,
 2. v rozpätí od 0,001 % do 0,2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 2 300 eur,
 3. suma 2 300 eur zvýšená za každého klienta, ktorému patrí náhrada z fondu v rozpätí od 1 do 20 eur alebo
 4. v rozpätí od 0,001 % do 0,2 % z hodnoty klientskeho majetku chráneného podľa tohto zákona určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 390 eur.

Výška ročného príspevku na roky, počas ktorých fond spláca úver slúžiaci na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok, sa rovná hornej hranici rozpätia sadzby ročného príspevku; výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond nemá vytvorené finančné zdroje na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške 0,1 % z celkovej hodnoty všetkých klientskych majetkov chránených podľa tohto zákona, je fond povinný určiť v hornej polovici rozpätia sadzby ročného príspevku.

Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu

Navrhuje sa, aby sa peňažné prostriedky fondu mohli použiť na nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do desiatich rokov.

Odobratie povolenia

Ustanovuje sa, že Národná banka Slovenska môže v zmysle smernice 2014/65 odobrať povolenie na poskytovanie investičných služieb, ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nezačne do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia vykonávať investičné služby alebo činnosti alebo počas predchádzajúcich šiestich mesiacov neposkytoval tieto investičné služby alebo nevykonával tieto investičné činnosti.

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024

Na podobu dlhopisov vydaných pred 1. januárom 2024 sa vzťahuje § 10 ods. 3 v znení účinnom do 31. decembra 2023.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

cenné papiererok 2023

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X