Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako bude Sociálna poisťovňa zvyšovať dôchodky pracujúcim penzistom?

Usmievajúci sa muž pracuje na počítači
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
21. januára 2015 Img_5751.jpg Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Pracujúci dôchodca bude tiež zahrnutý do zvyšovania dôchodkov. Ako sa určí suma zvýšeného dôchodku? Aký bude výpočet alebo prepočítanie dôchodku pracujúceho dôchodcu? Treba podať žiadosť?

Zvýšený dôchodok dostane penzista s doplatkom v apríli

Od začiatku tohto roka sa budú každoročne k 1. januáru automaticky zvyšovať starobné dôchodky pracujúcim penzistom. Dôchodok sa im zvýši na základe toho, že počas poberania riadneho starobného dôchodku pracovali a boli z toho dôvodu dôchodkovo poistení (hoci by toto poistenie trvalo len jeden deň).

Komu sa zvýši dôchodok automaticky a komu na žiadosť?

V tomto roku zvýši Sociálna poisťovňa pracujúcemu dôchodcovi starobný dôchodok bez žiadosti za podmienky, že bol 31. decembra 2014 dôchodkovo poistený počas poberania penzie.

Rozhodujúce teda je, aby dôchodkové poistenie pracujúceho dôchodcu trvalo k 31. decembru 2014. V tomto prípade o zvýšenie dôchodku nie je potrebné žiadať.

Len na žiadosť zvýši Sociálna poisťovňa v tomto roku starobný dôchodok tomu pracujúcemu penzistovi, ktorému dôchodkové poistenie k 31. decembru 2014 netrvalo. Znamená to, že dôchodkové poistenie penzistovi zaniklo počas roka 2014. Napríklad ide o pracujúceho živnostníka, ktorý dostáva starobný dôchodok a k 30. júnu 2014 mu zaniklo povinné platenie sociálnych odvodov (keďže jeho hrubý príjem za rok 2013 bol nižší ako 4 830 eur).

Do kedy Sociálna poisťovňa rozhodne o zvýšení dôchodku?

O zvýšení starobného dôchodku k 1. januáru 2015 rozhodne Sociálna poisťovňa bez žiadosti najneskôr do 31. marca tohto roka. Najneskôr v aprílovom výplatnom termíne tak dostane penzista už zvýšený dôchodok a súčasne doplatok (zvýšenie dôchodku) za obdobie od 1. januára 2015 do aprílového termínu výplaty dôchodku.

Ak ide o penzistu, ktorému má Sociálna poisťovňa zvýšiť dôchodok na základe jeho žiadosti (nebol dôchodkovo poistený k 31. decembru 2014), tak o zvýšení dôchodku poisťovňa rozhodne najneskôr do 60 dní od podania žiadosti.

Tipy na ebooky: Odvody podnikateľa počas poberania predčasného a starobného dôchodku Rady pre živnostníkov ako neodísť do penzie s holým zadkom!

Ako sa určí suma zvýšeného dôchodku?

Ak ide o dôchodok zvyšovaný bez žiadosti k 1. januáru 2015, tak sa k sume starobného dôchodku vyplácanej k 1. januáru 2015 pripočíta suma zvýšenia dôchodku za obdobie pred 1. januárom 2015, počas ktorého penzista poberal dôchodok aj platil dôchodkové poistenie.

Na výpočet dôchodku sa používa nasledovný vzorec: (∑ OMB/ 2) x ADH

  • ∑ OMB predstavuje súčet osobných mzdových bodov za jednotlivé roky dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku (osobný mzdový bod vyjadruje podiel vymeriavacieho základu poistenca voči priemernej mzde na Slovensku v rovnakom roku. Ak napríklad žiadateľ o dôchodok zarábal priemernú mzdu na Slovensku, jeho OMB má hodnotu 1).
  • ADH je aktuálna dôchodková hodnota platná k 1. januáru kalendárneho roka. V roku 2015 je to suma 10,6865 eur.

Ak poberateľovi starobného dôchodku zaniklo dôchodkové poistenie počas roka 2014, tak sa suma jeho zvýšeného dôchodku určí na jeho žiadosť tak, že sa k sume starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku dôchodkového poistenia pripočíta suma zvýšenia dôchodku.

Tá sa pritom určí podľa rovnakého vzorca ako pri zvýšení dôchodku bez žiadosti (viď vyššie). Suma starobného dôchodku sa pritom takýmto spôsobom určí len raz, a to aj v prípade, ak penzistovi počas kalendárneho roka viackrát zaniklo dôchodkové poistenie.

Pozor – prepočet dôchodku pracujúceho dôchodcu v roku 2016 môže byť iný ako za rok 2015.

Príklady

Príklad 1:

Živnostníkovi vypláca Sociálna poisťovňa starobný dôchodok v sume 410,50 eura od 1. februára 2014. Od 1. júla 2014 je tento živnostník povinne dôchodkovo a nemocensky poistený, pričom platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. Keďže povinné dôchodkové poistenie živnostníka trvá aj k 31. decembru 2014, Sociálnu poisťovňu o zvýšenie dôchodku nemusí žiadať. 

Sociálna poisťovňa mu tak jeho starobný dôchodok zvýši automaticky, bez žiadosti. O zvýšení dôchodku za obdobie od 1. júla 2014 do 31. decembra 2014, teda za obdobie dôchodkového poistenia a súčasného poberania starobného dôchodku, rozhodne Sociálna poisťovňa najneskôr do 31. marca 2015. 

V druhom polroku 2014 platil živnostník dôchodkové odvody z minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 402,5 eura. Jeho vymeriavací základ  tak bol za júl až december minulého roka 2 415 eur (6×402,5 eura). 

K sume zvýšenia dôchodku sa dopracujeme tak, že najskôr vypočítame tzv. osobný mzdový bod živnostníka za rok 2014. Ten určíme tak, že jeho vymeriavací základ vydelíme tzv. všeobecným vymeriavacím základom (ide o 12-násobok priemernej mzdy v danom roku).

Použijeme pritom pravidlo, podľa ktorého sa za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ 9 660 eur, teda všeobecný vymeriavací základ za rok 2012, ktorý dva roky predchádza roku 2014.

Osobný mzdový bod živnostníka za rok 2014 tak vypočítame nasledovne:2 415 /9 660 = 0,25

Osobný mzdový bod za rok 2014 vo výške 0,25 sa však vydelí dvomi, keďže pri platení dôchodkových odvodov počas poberania dôchodku štát uznáva osobné mzdové body len v polovičnej výške. Upravený osobný mzdový bod tak dosahuje hodnotu 0,125.

Upravený osobný mzdový bod vynásobíme aktuálnou dôchodkovou hodnotou platnou na rok 2015. Ide o sumu 10,6865 eura. 

Zvýšenie dôchodku tak vypočítame takto:0,125  x 10,6868 = 1,3358125

Toto zvýšenie Sociálna poisťovňa pripočíta k vyplácanej sume starobného dôchodku:410,50 eura + 1,3358125 eura  = 411,90 eura (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor). 

Zvýšený dôchodok tak dosiahne 411,90 eura. 

Príklad 2:

Žene vypláca Sociálna poisťovňa starobný dôchodok od 17. novembra 2013. Od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 sa zamestná v pracovnom pomere, na základe čoho je dôchodkovo poistená. K 31. marcu 2015 dostáva starobný dôchodok v sume 350,10 eura mesačne. Od 1. apríla 2015, teda od zániku dôchodkového poistenia, žena požiada Sociálnu poisťovňu o prepočítanie dôchodku. 

Za obdobie od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 mala žena osobný vymeriavací základ 1 500 eur (zarábala ako zamestnankyňa mesačne v hrubom 500 eur).

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2015 je 10,6865 eura. 

Suma starobného dôchodku sa žene od 1. apríla 2015 určí  nasledovne: 

Najskôr vypočítame jej osobný mzdový bod za rok 2015:

Osobný vymeriavací základ v sume 1 500 eur vydelíme všeobecným vymeriavacím základom za rok 2013 vo výške 9 888 eur (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za rok 2013, ktorý dva roky predchádza roku 2015). 

1 500 / 9 888 = 0,1517 (po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor) 

Vypočítaný osobný mzdový bod vydelíme dvomi (pri platení dôchodkových odvodov počas poberania dôchodku štát uznáva osobné mzdové body len v polovičnej výške). Upravený osobný mzdový bod tak dosiahne 0,0759 (0,1517/2).

Zvýšenie dôchodku vypočítame tak, že polovičný osobný mzdový bod za rok 2015 vynásobíme aktuálnou dôchodkovou hodnotou za rok 2015.

0,0759 x 10,6865 = 0,811110535 eura mesačne

Toto zvýšenie pripočítame k vyplácanej sume starobného dôchodku:

350,10 eura + 0,811110535 eura = 351 eur (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor) 

Zvýšený dôchodok tak k 1. aprílu 2015 dosiahne 351 eur. 

Img_5751.jpg

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám ako dôchodcaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X