Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako zvládnuť živnostenskú skúšku: Montér suchých stavieb – sadrokartonista

Sadrokartonista
sadrokartonista
15. mája 2018 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť. Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia. Čo všetko musí vedieť pre svoju prácu sadrokartonista?

Montér suchých stavieb – sadrokartonista

vedieť

1. Základy stavebných prác

– Orientovať sa v stavebných výkresoch a dokumentácii, v čítaní realizačných stavebných výkresov konštrukcií zhotovených suchou technológiou.
– Charakterizovať konštrukcie pozemných stavieb zhotovené suchou technológiou.
– Uviesť výpočet plôch konštrukcií zhotovených suchou technológiou a spotreby materiálov.
– Popísať zhotovenie pracovných a ochranných lešení.
– Vymenovať druhy a vlastnosti materiálov používaných pri suchých technológiách (drevo, kovy, plasty, sadrokartón).
– Rozoznať ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky na opracovanie materiálov (píly, vŕtačky, brúsky, skrutkovače, hoblíky, frézy).
– Popísať technologické postupy ručného opracovania materiálov (rezanie, strihanie, sekanie, vŕtanie, pilovanie, ohýbanie, rovnanie, spájanie).
– Popísať manipuláciu s materiálom, dopravovanie a ukladanie materiálov na pracovisko.
– Uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri suchých technológiách.

2. Zvislé stavebné konštrukcie zo sadrokartónu

– Popísať technologické postupy montáže zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu aj s ohľadom na pripevňovanie predmetov (priečka, medzibytová priečka, predsadená stena, inštalačná stena).
– Aplikovať pracovné návody a katalógy výrobcov sadrokartónových systémov pri určovaní spotreby materiálu, manipulácii, doprave, montáži a povrchovej úprave.
– Popísať technologické postupy opráv zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu.
– Uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri montáži zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu.

3. Vodorovné a šikmé konštrukcie zo sadrokartónu

– Popísať technologické postupy montáže vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu (podhľady stropov v jednej a v dvoch rovinách, oblúkové podhľady, podkrovie).
– Aplikovať pracovné návody a katalógy výrobcov sadrokartónových systémov pri určovaní spotreby materiálu, manipulácii, doprave, montáži a povrchovej úprave.
– Popísať technologické postupy opráv vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu.
– Uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri montáži vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu.

4. Suché technológie povrchových úprav stavebných konštrukcií

– Popísať technologické postupy montáže povrchových úprav stavebných konštrukcií zhotovené suchou technológiou (suché omietky, obklady, podlahy, odvetrané zatepľovacie systémy).
– Aplikovať pracovné návody a katalógy výrobcov pri určovaní spotreby materiálu, manipulácii, doprave, montáži a povrchovej úprave.
– Popísať technologické postupy opráv povrchových úprav stavebných konštrukcií zhotovených suchou technológiou.
– Uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri montáži povrchových úprav suchou technológiou.

5. Systémy suchých technológií

– Charakterizovať konštrukčné systémy suchých technológií pozemných stavieb (sadrovláknité, drevocementové, drevené).
– Porovnať konštrukčné systémy suchých technológií pozemných stavieb.

Má ovládať

1. Základy stavebných prác

– Zvoliť potrebné materiály a náradie, nástroje a pomôcky na ich opracovanie.
– Ručne opracovať a spájať materiály používané pri suchých technológiách (drevo, kovy, plasty, sadrokartón).
– Posudzovať kvalitu vykonanej práce.
– Vykonávať bežnú údržbu náradia, nástrojov a pomôcok.
– Pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri ručnom opracovaní materiálov.
– Dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

2. Zvislé stavebné konštrukcie zo sadrokartónu

– Čítať stavebnú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností.
– Vymerať a pripraviť jednotlivé prvky zvislých stavebných konštrukcií podľa výkresov.
– Montovať a demontovať pomocné stavebné konštrukcie.
– Montovať a demontovať zvislé stavebné konštrukcie zo sadrokartónu (priečky, medzibytové priečky, predsadené steny, inštalačné steny).
– Povrchovo chrániť zvislé stavebné konštrukcie zo sadrokartónu nátermi.
– Realizovať opravy zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu.
– Pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri montáži zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu.
– Dodržiavať bezpečnosť práce montáži a demontáži zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu.

3. Vodorovné a šikmé konštrukcie zo sadrokartónu

– Čítať stavebnú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností.
– Vymerať a pripraviť jednotlivé prvky vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu podľa výkresov.
– Montovať a demontovať pomocné stavebné konštrukcie.
– Montovať a demontovať vodorovné a šikmé konštrukcie zo sadrokartónu (podhľady stropov v jednej a v dvoch rovinách, oblúkové podhľady, podkrovie).
– Povrchovo chrániť vodorovné a šikmé konštrukcie zo sadrokartónu nátermi.
– Realizovať opravy vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu.
– Pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri montáži vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu.
– Dodržiavať bezpečnosť práce pri montáži a demontáži vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu.

4. Suché technológie povrchových úprav stavebných konštrukcií

– Čítať stavebnú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností.
– Vymerať a pripraviť jednotlivé prvky povrchových úprav zo sadrokartónu podľa výkresov.
– Montovať a demontovať pomocné stavebné konštrukcie.
– Montovať a demontovať povrchové úpravy stavebných konštrukcií zhotovené suchou technológiou (suché omietky, obklady, podlahy, odvetrané zatepľovacie systémy).
– Povrchovo chrániť zhotovené suché omietky, obklady, podlahy, odvetrané zatepľovacie systémy.
– Realizovať opravy suchých omietok, obkladov, podláh a odvetraných zatepľovacích systémov.
– Pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri suchých technológiách povrchových úprav stavebných konštrukcií.
– Dodržiavať bezpečnosť práce pri suchých technológiách povrchových úprav stavebných konštrukcií.

5. Systémy suchých technológií

– Pripraviť materiál na zhotovenie sadrovláknitého, drevocementového alebo dreveného konštrukčného systému.
– Dodržiavať bezpečnosť práce pri zhotovovaní konštrukčných systémov suchými technológiami.

Skúšky

Teória

1. Charakteristika konštrukcií zhotovených suchou technológiou.
2. Orientácia v stavebnej dokumentácii, pracovných návodoch a katalógoch výrobkov.
3. Určovanie spotreby materiálu.
4. Doprava a skladovanie materiálov.
5. Stanovenie polohy zvislých konštrukcií zo sadrokartónu.
6. Orientácia v technologických postupoch prípravy a montáže zvislých, vodorovných a šikmých konštrukcií zhotovených suchými technológiami.
7. Upravovanie tvarov a rozmerov sadrokartónu a konštrukčných materiálov používaných pri zhotovovaní konštrukcií suchými technológiami.
8. Zhotovenie drevených a kovových nosných konštrukcií pre sadrokartónové konštrukcie.
9. Montáž zvislých, vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu.
10. Oprava zvislých, vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu.
11. Montáž tepelných a zvukových izolácií do konštrukcií suchých stavieb.
12. Charakteristika a porovnanie konštrukčných systémov suchých technológií pozemných stavieb.

Prax

1. Rozpoznať druhy stavebnej dokumentácie a stavebných výkresov a čítať vykonávacie výkresy budov a suchých stavieb (praktické predvedenie).
2. Výpočet spotreby materiálu pre konštrukciu podľa zadania (výpočet).
3. Vymerať polohu konštrukcie zo sadrokartónu podľa stavebných výkresov podľa zadania (praktické predvedenie vysvetlením).
4. Upravovať tvar a rozmery sadrokartónu a konštrukčných materiálov pri zhotovovaní konštrukcií suchými technológiami podľa zadania (praktické predvedenie).
5. Výber a príprava materiálov a montáž zvislých konštrukcií zo sadrokartónu podľa zadania (praktické predvedenie so zdôvodnením).
6. Výber a príprava materiálov a montáž vodorovných konštrukcií zo sadrokartónu (praktické predvedenie so zdôvodnením).
7. Výber a príprava materiálov a montáž šikmých konštrukcií zo sadrokartónu podľa zadania (praktické predvedenie so zdôvodnením).
8. Výber a príprava materiálov na tmelenie, brúsenie a nanášanie povrchových úprav na konštrukcie zo sadrokartónu podľa zadania (praktické predvedenie so zdôvodnením).
9. Zvoliť a správne používať ručné a mechanizované náradie a pomôcky na osadenie drevených a kovových nosných konštrukcií, na prípravu podkladov a povrchové úpravy konštrukcií zo sadrokartónu podľa zadania (praktické predvedenie so zdôvodnením).
10. Zvoliť a správne používať ručné a mechanizované náradie a pracovné pomôcky podľa zadania (praktické predvedenie so zdôvodnením).
11. Predvedenie technologických postupov opracovania materiálov používaných pri suchých technológiách.
12. Montáž a demontáž pomocných stavebných konštrukcií (praktické predvedenie).
13. Kontrola kvality vykonaných prác.
14. Opraviť a vymeniť konštrukcie zo sadrokartónu podľa zadania (praktické predvedenie s vysvetlením).
15. Dodržiavanie aktuálnych pracovných predpisov týkajúcich sa BOZP, hygieny práce a protipožiarnej ochrany.

Podrobnosti o skúškach

http://isdv.iedu.sk/Eligibility.aspx

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

montér suchých staviebPrémiový obsahsadrokartonistaživnostenské skúšky

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

20máj8:30Potravinárske minimum8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

20máj8:30Potravinárske minimum8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

27máj8:30Podnikové kombinácie a ich formy v zmysle postupov účtovania a zákona o dani z príjmov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X