Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako zvládnuť živnostenskú skúšku: Murár

Murár
murár
29. mája 2018 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť. Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia. V príspevku zistíte, čo má murár vedieť a ovládať aby zvládol svoju náplň práce, ako aj živnostenskú skúšku.

Murár

Má vedieť

1.Orientovať sa v základnej odbornej terminológii používanej v stavebnej praxi, v príslušných normách, predpisoch, katalógoch a návodoch výrobcov, technickej normalizácii a štandardizácii v odbore.
2. Orientovať sa v technickej a projektovej dokumentácii stavieb a realizačných výkresoch murovaných konštrukcií.
3. Orientovať sa v platných predpisoch a zásadách o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany pred požiarom, osobných ochranných pracovných prostriedkoch a zariadeniach.
4. Vymenovať druhy, vlastnosti a použitie materiálov na murovanie stavebných konštrukcií, spôsoby ich manipulácie, dopravy a skladovania.
5. Definovať murivo, priečky, stĺpy, piliere, komíny a klenby.
6. Charakterizovať murivo, modul, skladobný a výrobný rozmer a druhy konštrukčných systémov.
7. Vysvetliť druhy mált, ich použitie a postup výroby miešaním z jednotlivých zložiek aj zo suchých maltových zmesí pri murovaní.
8. Vysvetliť zásady výpočtu spotreby materiálu na murovanie.


9. Popísať pracovné náradie, nástroje a pomôcky používané pri murovaní a výrobe betónu.
10. Vymenovať stroje a malú mechanizáciu používanú pri murárskych a betonárskych prácach s nimi súvisiacimi.
11. Definovať zásady platné pri technologickom postupe murovania.
12. Definovať základné pravidlá murovania behúňovej a väzákovej väzby, murovanie múrov rôznej hrúbky – väzba priebežná, rohová, kolmé pripojenie, križovanie, ukončenie, ostenia rovného aj so zalomením, komínov a klenieb.
13. Charakterizovať druhy tvarovkového muriva a zásady ich murovania.
14. Charakterizovať kamenné a zmiešané murivo a zásady ich murovania.
15. Definovať technologické postupy a princípy murovania priebežných nosných múrov, pilierov a klenieb.
16. Definovať technologické postupy a princípy zosilňovania a zoslabovania, križovania a skosenia nosných múrov.
17. Definovať technologické postupy a princípy murovania, križovania a skosenia priečok.
18. Charakterizovať ostenie okien a dverí.
19. Definovať technologické postupy a princípy murovania ostenia okien a dverí.
20. Charakterizovať jednoduché debnenie pre preklady okenných a dverných otvorov.
21. Definovať technologické postupy a princípy osadenia prefabrikovaných prekladov okien a dverí.
22. Definovať technologický postup osadenia dverového a okenného rámu súčasne s murovaním muriva.
23. Charakterizovať komíny, ich časti, funkcie a podmienky dobrého ťahu komína.
24. Popísať jednovrstvové a viacvrstvové komíny a postup ich murovania alebo montáže.
25. Definovať technologické postupy a princípy murovania komínov v priebežnom múre a voľne stojacich komínov.
26. Definovať zásady kontroly kvality stavebných prác.
27. Definovať zásady ochrany životného prostredia a likvidácie stavebného odpadu pri vykonávaní murárskych prác.

ovládať

1. Čítať technickú a projektovú dokumentáciu stavieb, normy a realizačné výkresy murovaných konštrukcií a používať odbornú terminológiu.
2. Dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany proti požiarom.
3. Používať osobné ochranné pracovné prostriedky a zariadenia.
4. Zaobchádzať s protipožiarnym zariadením.
5. Chrániť životné prostredie a likvidovať stavebný odpad vzniknutý pri vykonávaní murárskych prác.
6. Posúdiť a vybrať vhodné stavebné materiály vzhľadom k zvoleným pracovným postupom pri murovaní.
7. Vypočítať spotrebu materiálu na murovanie danej stavebnej konštrukcie.
8. Navrhnúť a vyrobiť vhodnú maltu pre murované konštrukcie z rôznych materiálov.
9. Vyrobiť betónovú zmes mokrým spôsobom.
10. Zhotoviť maltu a betónovú zmes zo suchých zmesí.
11. Manipulovať, dopravovať a skladovať stavebné materiály na murovanie.
12. Pripravovať, používať, obsluhovať a udržiavať pracovné prostriedky a drobnú  mechanizáciu potrebnú pre murárske práce.
13. Dodržiavať zásady murovania v zime.
14. Murovať väzby – behúňovú, väzákovú, priebežných múrov, rohov, kolmého pripojenia, križovania, ukončenia, ostenia rovného aj so zalomením, skosenia múrov, komínov a klenieb.
15. Murovať správne nosné murivo, priečky, stĺpy, piliere, komíny a klenby.
16. Zhotoviť zosilnenie a zoslabenie múrov, pilierov a klenieb.
17. Murovať priečky z tehlového a tvarovkového muriva.
18. Zhotoviť jednoduché debnenie prekladov okenných a dverných otvorov.
19. Osadzovať prefabrikované keramické preklady okenných a dverných otvorov.
20. Osadzovať okenné a dverné rámy.
21. Murovať priebežné a voľne stojace komíny vrátane prípravy spojovacieho materiálu a kontroly prevádzaných prác.
22. Murovať jedno a viacvrstvové komíny z tradičných a tvarovkových materiálov, vrátane prípravy spojovacieho materiálu a kontroly prevádzaných prác.
23. Murovať kamenné a zmiešané murivo, príprava malty a kontrola prevádzaných prác.
24. Upratovať pracovisko a likvidovať odpad z murárskych prác.
25. Robiť kontrolu hotovej murovanej konštrukcie – vodorovnosť vrstiev, hrúbka malty a kolmosť múrov.

Skúšky

Teória

1. Aktuálne pracovné predpisy BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia súvisiace s murárskymi prácami.
2. Vykonávacie výkresy stavebných objektov, ich konštrukcií a odborná terminológia.
3. Druhy, vlastnosti a použitie materiálov používaných na murárske práce.
4. Postupy výpočtu spotreby materiálov na murárske práce.
5. Zásady zhotovenia maltových a betónových zmesí mokrým a suchým spôsobom.
6. Doprava, manipulácia a skladovanie stavebných materiálov používaných na murárske práce.
7. Druhy, príprava, ošetrovanie a údržba vhodných pracovných nástrojov, ručného a mechanizovaného náradia a pomôcok pre zhotovenie murovaných konštrukcií, ich doprava, manipulácia, skladovanie a ošetrovanie.
8. Zásady murovania behúňovou a väzákovou väzbou.
9. Zásady zhotovenia murovaných konštrukcií nosných múrov, priečok, stĺpov, pilierov, komínov a klenieb z tehlového muriva.
10. Zásady zhotovenia murovaných konštrukcií nosných múrov, priečok, stĺpov, pilierov, komínov a klenieb priečok z tvarovkového muriva.
11. Zásady zhotovenia murovaných konštrukcií nosných múrov, pilierov, klenieb a priečok z kamenného a zmiešaného muriva.
12. Zásady pri zhotovovaní zosilňovania a zoslabovania, križovania a skosenia murovaných nosných konštrukcií a priečok.
13. Zásady zhotovenia jednoduchého debnenia a podoprenia pre osadenie prekladov okenných a dverových otvorov.
14. Postup osadenia prefabrikovaných prekladov okenných a dverných otvorov.
15. Postup osadenia rámov do okenných a dverných otvorov.
16. Postup zhotovenia jednovrstvových a viacvrstvových komínov v priebežnom murive a  samostatne stojacich, vrátane prípravy malty a kontroly prevádzaných prác.
17. Kontrola kvality zhotovenej murovanej konštrukcie.
18. Spôsoby likvidácie odpadu z murovania.

Prax

1. Dodržiavanie predpisov BOZP, používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri zhotovovaní murovaných konštrukcií a udržiavanie poriadku na pracovisku.
2. Čítanie realizačných stavebných výkresov a ich konštrukcií.
3. Vypočítanie spotreby materiálu pre zhotovenie časti murovanej konštrukcie.
4. Správna voľba a použitie náradia, nástrojov a pomôcok na zhotovenie murovanej konštrukcie (praktické predvedenie so zdôvodnením).
5. Voľba správneho postupu prác pri murovaní múrov z tehál, tvaroviek, kameňa a zmiešaného muriva (praktické predvedenie so zdôvodnením).
6. Voľba správneho postupu prác pri murovaní priečok, stĺpov, pilierov, komínov, klenby z tehál a tvaroviek (praktické predvedenie so zdôvodnením).
7. Voľba správneho postupu prác pri betónovaní a osadzovaní prekladov, vrátane zhotovenia debnenia a podoprenia (praktické predvedenie so zdôvodnením).
8. Voľba, príprava a nanášanie správneho spojovacieho prostriedku – malty na murovanú konštrukciu (praktické predvedenie so zdôvodnením).
9. Zhotovenie murovanej konštrukcie (praktické predvedenie s odôvodnením).
10. Skompletizovanie a kontrola kvality a pevnosti murovanej konštrukcie (praktické predvedenie s odôvodnením).
11. Likvidovanie odpadu a zvyškov materiálu vhodným spôsobom (praktické predvedenie s odôvodnením).

Podrobnosti o skúškach

http://isdv.iedu.sk/Eligibility.aspx

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

murárPrémiový obsahživnostenská skúška

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť živnosť

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X