Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako zvládnuť živnostenskú skúšku: Zlatník a klenotník

Zlatník
zlatník
21. februára 2018 Tlačiť

Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť. Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia. V tomto článku si priblížime, ako môže získať živnostenské oprávnenie zlatník a klenotník.

Zlatník a klenotník

Potrebné vedomosti

1. Hygiena, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
– zásady osobnej a prevádzkovej hygieny
– zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zlatníckych strojoch a zariadeniach
– zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri manipulácii s chemikáliami
– zásady používania ochranných pomôcok.

2. História zlatníckeho remesla
– dejinné súvislosti vývoja ľudskej spoločnosti a prejavy jej hmotnej kultúry
– vzájomná nadväznosť jednotlivých vývojových etáp umenia a v rámci nich pôsobiacich estetických zákonitostí v rôznych oblastiach až po súčasnosť
– vedomosti o dobových umeleckých názoroch a technikách na stvárnenie daného umelecko-remeselného predmetu.

3. Technologická dokumentácia a zlatnícka terminológia
– technologická, technická a obrazová dokumentácia, technické normy a terminológia
– základná terminológia a jej použitie.

4. Základy ručného spracovania kovov
– princípy a postupy najčastejšie využívaných pracovných činností v zlatníctve a klenotníctve
– základné činnosti ručného sp

racovania kovov ako meranie, strihanie, vyrovnávanie, rezanie, vŕtanie, pilovanie, leštenie, valcovanie, spájkovanie, stáčanie a ohýbanie.

5. Technológia a pracovné postupy výroby šperkov
– spôsoby spracovávania drahých kovov strihaním, rezaním, pilovaním, ohýbaním, leštením, stáčaním a vytĺkaním plechov do vypuklých tvarov
– postupy pri lisovaní výliskov, valcovaní, ťahaní drôtu, žíhaní, spájkovaní, tavení a odlievaní drahých kovov
– technologické postupy výroby jednotlivých typov šperkov a klenotov.

7. Typy zlatníckych výrobkov
– druhy, skupiny a charakteristické črty jednotlivých typov šperkov a klenotov ako prívesy, závesky, jednoduché a zložité prstene, náušnice, retiazky, manžetové gombíky, brošne, spony a náramky.

8. Povrchové úpravy šperkov
– jednotlivé techniky pre povrchovú úpravu šperkov ako leštenie, pieskovanie, morenie, pokovovávanie, farbenie, natavovanie a inkrustácia.

9. Pomôcky a zariadenia na výrobu šperkov
– druhy, typy a charakteristika strojov a zariadení, ktoré sa využívajú v zlatníckej dielni
– druhy, typy a charakteristika ručného náradia, ktoré sa používa pri výrobe jednotlivých typov šperkov
– princípy používania strojového zariadenia a ručného náradia používaného v zlatníckej výrobe
– funkcie pracovného náradia, pomôcok, nástrojov a zariadení a ich bežná údržba.

10. Drahé kamene a jednoduché technológie na ich osadenie do šperkov
– druhy, typy a charakteristika drahých kameňov
– popis šperkových kameňov a ich použitie pre jednotlivé typy šperkov a klenotov
– jednoduché technológie na osadenie drahých kameňov do šperkov
– ďalšie prírodné a umelé materiály využívané pri tvorbe šperkov.

11. Technológie opráv šperkov
– postupy najčastejších opráv zlatníckeho tovaru
– postupy zložitých opráv šperkov a klenotov.

12. Chemikálie používané pri pracovných postupoch
– typy, druhy a charakteristiky chemikálií využívaných pri práci s drahými kovmi
– orientácia v základných vzťahoch k životnému prostrediu a v zásadách jeho ochrany.

13. Spôsoby navrhovania šperkov
– spôsoby a techniky zobrazovania predmetov živej a neživej prírody, zobrazovania ľudskej postavy, geometrických tvarov a abstrakcií.

14. Puncovníctvo
– história dozoru nad výrobou šperkov
– puncový zákon
– puncové značky.

15. Ekonomická stránka zlatníckeho remesla
– zhodnotenie kvality svojej vlastnej práce a hospodárne využívanie materiálov a energie.

Potrebné zručnosti

1. Uplatňovanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.
2. Používanie osobných ochranných pomôcok pri používaní chemických prípravkov a pri prácach rizikového charakteru.
3. Tvorba technologickej, technickej a obrazovej dokumentácie.
4. Čítanie technických výkresov, zobrazovania a označovania materiálov na výkresoch.
5. Organizácia pracoviska.
6. Spracovávanie drahých kovov strihaním, rezaním, pilovaním, ohýbaním, stáčaním a vytĺkaním plechov do vypuklých tvarov.
7. Používanie strojových zariadení zlatníckej výroby, lisovanie výliskov, valcovanie, ťahanie, žíhanie, spájkovanie, tavenie a odlievanie drahých kovov.
8. Technologické postupy a ich aplikácia na jednotlivé typy zlatníckych a klenotníckych výrobkov.
9. Určovanie technologického postupu a organizácia práce pri individuálnej zákazkovej výrobe.
10. Spracovanie a opracovanie kovov na umelecké predmety.
11. Zhotovovanie jednoduchých zlatníckych výrobkov a zložitých a umelecky náročných výrobkov.
12. Zhotovovanie šperkov alebo klenotov podľa vzoru alebo návrhu.
13. Používanie nástrojov, strojov a zariadení používaných v zlatníckej výrobe.
14. Údržba technického zariadenia, nástrojov a pomôcok.
15. Tvorba povrchovej úpravy výrobkov.
16. Skladovanie, pripravovanie a ošetrovanie používaných materiálov a chemikálií.
17. Posudzovanie chýb výrobkov.
18. Zhodnotenie fyzikálnych, mechanických a technologických vlastností surovín a základných hmôt.
19. Vsádzanie šperkových kameňov a iných tradičných materiálov používaných ako šperkové kamene.
20. Výroba a oprava zlatníckych výrobkov.
21. Spracúvanie a úprava finálneho produktu, konzervovanie a reštaurovanie šperkov.
22. Kreslenie jednotlivých druhov výrobkov.
23. Kresliarske schopnosti na vyjadrenie vlastného výtvarného návrhu.
24. Umelecko-remeselná tvorba v súlade s právnymi normami, etickým kódexom a estetickými hodnotami.
25. Výtvarný jazyk a estetické zásady výtvarnej úžitkovej tvorby.
26. Presadzovanie nových netradičných myšlienok, metód a technických prostriedkov.
27. Navrhovanie účelových a úžitkových tvarov a predmetov.
28. Hospodárenie a šetrné zaobchádzanie s materiálom a energiami.
29. Posudzovanie kvality vlastnej práce.

Skúšky

Teoretická časť
– písomný test
– má minimálne 25 a maximálne 40 otázok
– potrebných je minimálne 60 %
– pri menej ako 60 % ale viac než 50 % môže predseda komisie povoliť ústne doskúšanie
– čas na vypracovanie 60 minút.

Praktická časť
– návrh šperku alebo klenotu, navrhnutie pracovného postupu a vypracovanie technologickej dokumentácie (14 hodín – dva vyučovacie dni)
– zhotovenie šperku alebo klenotu (35 hodín – 5 dní)
– záverečná obhajoba práce (30 minút)

Hodnotenie
– návrh šperku alebo klenotu 1 až 3 body
– navrhnutie pracovného postupu 1 až 3 body
– vypracovanie technologickej dokumentácie 1 až 5 bodov
– zhotovený šperk alebo klenot 1 až 10 bodov
– obhajoba práce 1 až 5 bodov
– maximálny počet bodov 26
– potrebných minimálne 16 (60 %)

Teória

1. Zásady hygieny, bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.
2. Zásady používania ochranných pracovných pomôcok a zásad práce s chemikáliami.
3. Vývoj zlatníctva, teda umelecko-remeselné činnosti zaoberajúcich sa spracovaním drahých kovov a kameňov v rôznych historických a slohových obdobiach až do súčasnosti.
4. Charakterizovanie najvýznamnejších a najznámejších historických a slohových období v nadväznosti na výrobu šperkov typických pre dané obdobie a kultúru.
5. Popísanie významu vzniku cechov a zlatníckych manufaktúr.
6. Charakterizovanie základnej technickej a technologickej dokumentácie používanej v zlatníctve.
7. Popísanie základov normalizácie, kótovania, axonometrie, pravouhlého premietania, rezov, spojovacích súčiastok, spojov a iných prvkov využívaných pri tvorbe technických výkresov.
8. Základná zlatnícka terminológia.
9. Základy ručného spracovania kovov.
10. Účely merania a orysovania materiálu.
11. Účely a spôsoby váženia drahých kovov.
12. Ručné spracovanie materiálov strihaním.
13. Ručné spracovanie materiálov rezaním
14. Ručné spracovanie materiálov vŕtaním.
15. Ručné spracovanie materiálov valcovaním.
16. Ručné spracovanie materiálov vyrovnávaním.
17. Ručné spracovanie materiálov pilovaním.
18. Nástroje a stroje pre uvedené spracovanie materiálov.
19. Postupy pre uvedené spracovanie materiálov.
20. Technika spájkovania v zlatníctve, pomôcky a pracovné postupy.
21. Spracovanie plechov tepaním, vytĺkaním a cizelovaním, pomôcky a pracovné postupy.
22. Vysvetlenie zlatníckej technológie a pracovných postupov výroby šperkov.
23. Popísanie základných typov zlatníckych výrobkov.
24. Vysvetlenie pracovných postupov výroby prívesov, závesov a medailónov.
25. Vysvetlenie pracovných postupov výroby náušníc, ich funkcií a typov a charakterizovanie rôznych typov uzáverov.
26. Vysvetlenie pracovných postupov výroby jednoduchých prsteňov, ich funkcií a typov.
27. Vysvetlenie pracovných postupov výroby manžetových gombíkov, ich funkcií a typov.
28. Vysvetlenie pracovných postupov výroby retiazok, ich funkcií a typov a charakterizovanie uzáverov.
29. Vysvetlenie pracovných postupov výroby brošní a ozdobných spôn, ich funkcií a typov a charakterizovanie uzáverov brošní.
30. Vysvetlenie pracovných postupov výroby náramkov, ich funkcií a typov a charakterizovanie spojov, poistiek a uzáverov.
31. Vysvetlenie pracovných postupov výroby zložitých prsteňov, ich funkcií a typov.
32. Charakterizovanie druhov a typov strojových zariadení používaných v zlatníckej výrobe.
33. Charakterizovanie druhov a typov ručného náradia používaného v zlatníckej výrobe.
34. Vymenovanie druhov drahých kameňov, ich vznik, výskyt a vlastnosti.
35. Charakterizovanie syntetických drahých kameňov a ďalších šperkových materiálov.
36. Vysvetlenie výroby obrúb, ich typov a spôsobov zasadzovania drahých kameňov do šperkov.
37. Charakterizovanie granátovej a zrnkovej techniky.
38. Popísanie výroby polotovarov na lisoch a lisovacích zariadeniach.
39. Charakterizovanie lisovacích zariadení a princípov razenia.
40. Technika tavenia kovov a výroba zliatin, charakteristika pracovných postupov a pomôcok.
41. Popísanie zvyšovania a znižovania rýdzosti drahých kovov.
42. Technika odlievania drahých kovov, história odlievania, pomôcky, typy a spôsoby odlievania.
43. Charakterizovanie súčasných metód odlievania.
44. Popísanie druhov foriem a modelov na odlievanie drahých kovov.
45. Technika povrchovej úpravy šperkov.
46. Popísanie druhov, postupov, pomôcok a významu povrchovej úpravy šperkov.
47. Techniky zdobenia šperkov rytím.
48. Charakterizovanie ručného a strojového rytia šperkov, pomôcky, nástroje a postupy.
49. Technika emailovania šperkov, druhy emailov a pracovné postupy.
50. Vymenovanie technických materiálov na výrobu šperkov.
51. Puncový zákon, význam puncovníctva, história dozoru nad výrobou šperkov, zákonné značky rýdzosti a puncové značky.
52. Techniky jednoduchých a zložitých opráv zlatníckeho tovaru, šperkov a klenotov.
53. Charakterizovanie chemikálií využívaných pri pracovných postupoch v zlatníctve.
54. Navrhovanie šperkov a klenotov.

Prax

1. Vypracovanie vlastného návrhu na šperk alebo klenot.
2. Vypracovanie vlastného pracovného postupu na šperk alebo klenot.
3. Vypracovanie technickej dokumentácie k vlastnému návrhu šperku alebo klenotu.
4. Zhotovenie šperku alebo klenotu podľa vlastného návrhu.
5. Zhodnotenie kvality a ekonomických aspektov práce pri výrobe šperku alebo klenotu.

Podrobnosti o skúškach

http://isdv.iedu.sk/Eligibility.aspx

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

klenotníkPrémiový obsahživnosťživnostenská skúškazlatník

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie V čom podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X