Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Dane v Nemecku

ThinkstockPhotos 82090051
Close up of Map of Germany
24. februára 2016 Tlačiť

Dane sú nástroj štátu, ktorý slúži na zdanenie buď príjmu alebo spotreby. Podobne ako naša krajina, aj Nemecko má zavedené rôzne dane, či už ide o priame, alebo o nepriame. Dane v Nemecku sa podobajú v mnohom ohľade tým našim, avšak môžu byť pre cudzina komplikovanejšie, najmä čo sa dane z príjmu. Celkovo sú však dane a odvody v Nemecku podobné ostatným v EÚ.

Čo sa týka daňových pravidiel, legislatíva v tejto krajine pozná viacero druhov daní – či už ide o dane platné všeobecne pre každého, napríklad DPH, prípadne o dane špeciálne pre živnostníkov alebo firmy. Na rozdiel od nás je napríklad zavedená tzv. cirkevná daň, prípadne niektoré typy dane vyplývajúce z miestnych špecifík, ako napríklad tzv. solidárny príplatok, ktorý bol zavedený pri zjednotení Nemeckej spolkovej republiky a Nemeckej demokratickej republiky.

Daň z príjmu v Nemecku

Nemecko je krajina, kde je zdaňovanie príjmu v niečom zložitejšie oproti situácii u nás. V rámci dane z príjmu platí aj tu rozdelenie na dane z príjmu fyzických osôb a dane z príjmu právnických osôb. Pri daniach pre právnické osoby je ale zvláštnosťou tzv. živnostnícka daň, čiže právnické osoby platia jednak daň vyhradené pre ne, ale zároveň aj spomínanú živnostnícku daň. Ich zdanenie je tak dokopy na úrovni podobnej ako je zdanenie fyzických osôb, hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať a daňové triedy v Nemecku sú iné, ako u nás.

Daň z príjmu právnických osôb

Táto daň má jednu sadzbu a to momentálne vo výške 15%. Daň sa vzťahuje na zisky právnických osôb u kapitálových spoločností. Okrem toho je ale nutné zdaniť zisky aj živnostníckou daňou a taktiež aj solidárnym príplatkom. Živnostnícka daň je vo výške okolo 15%. Samotný príplatok solidarity predstavuje sadzbu 5,5%, ale ten závisí aj od samotnej sadzby dane. Celkovo sú právnické osoby zdaňované dokopy vo výške od 30% až do 33%.

Daň z príjmu fyzických osôb

V prípade dani z príjmu fyzických osôb je viacero tried zdanenia a to v závislosti od výšky zdaniteľného príjmu za rok. Zdanenie tak môže mať sadzbu 0% pre každého, kto zarobí ročne menej ako cca 8.000 €, ale napríklad aj 45%, ak zarobí fyzická osoba nad 250.000 €. Každé daňové pásmo má navyše vlastný výpočet dane a pohyblivú daňovú sadzbu a to podľa výšky príjmu fyzickej osoby, pričom sadzba dane stúpa spolu s vyšším príjmom v rámci daňového pásma.

Zaradenie daňovníka do daňovej triedy závisí aj od iných, nefinančných, kritérií a parametrov. Ide napríklad o rodinný stav alebo počet detí, takže výpočet presnej sadzby celkového zdanenia je veľmi individuálny a komplikovaný. Nasledujúca tabuľka ukazuje daňové pásma podľa príjmu a daňovú sadzbu pre každé pásmo:

Zdaniteľný príjem za rok Daňová sadzba
Do 8.004 € 0%
8.005 € – 13.469 € 14% – 24%
13.470 € – 52.881 € 24% – 42%
52.881 € – 250.730 € 42%
Nad 250.730 € 45%

Iné dane naviazané na príjmy

Živnostnícka daň spadá tiež medzi daň z príjmov, pričom touto daňou sa zdaňujú tak fyzické osoby, ktoré spadajú do kategórie samostatne zárobkovo činných osôb, ako aj právnické osoby a kapitálové spoločnosti. Výnos dane pripadá v tomto prípade ale nie štátu, ale priamo miestne príslušnej samospráve, čiže obci alebo mestu a výška je individuálna, aj keď v priemere je možné povedať, že sadzba tejto dane je okolo 15%.

Cirkevná daň v Nemecku je zavedená vo forme asignačnej dane, čiže túto daň platia len riadne registrovaní členovia cirkví. To znamená, že ľudia, ktorí nie sú členovia žiadnej cirkvi, túto daň neplatia. Daň sa vzťahuje len na príjmy fyzických osôb, čiže ju neplatia právnické osoby a kapitálové spoločnosti a sadzba sa pohybuje v okolí 8 až 9%.

Vrátenie daní

Čo sa týka situácie pre vrátenie daní, v Nemecku samozrejme pracuje aj veľa ľudí zo Slovenska, ktorí môžu mať nárok na vrátanie dane z Nemecka. To ale záleží od ich situácie, pričom výpočet je veľmi individuálny, takže žiadna kalkulačka nebude dostatočne presná. Ak ste daňový rezident na Slovensku a zarobili ste v Nemecku viac ako 1.901,67 €, musíte podať daňové priznanie. Vďaka tomu, že je v platnosti legislatíva na zamedzenie dvojitého zdanenia, u nás už nemusíte platiť daň z príjmov v Nemecku.

Pre vrátenie dane sú dôležité viaceré kritéria, napríklad:

  • Rodinný stav
  • Daňová trieda podľa príjmu
  • Výška nákladov súvisiacich s prácou
  • Doba práce – ak ste pracovali menej ako pol roka, potrebujete potvrdenie o výške príjmu na Slovensku na formulári ERW

Zrážková daň v obore stavebníctva

V Nemecku je aj špeciálna daň vyberaná zrážkou, ktorá sa týka odberateľov stavebných prác, ktorí sú podnikatelia. Zo všetkých faktúr od dodávateľov stavebných prác je totiž zrážkou zrazená daň vo výške 15%, ktorá sa odvádza daňovému úradu, čiže dodávateľ stavebných prác získa preplatených len 85% z fakturovaných prác. Táto daň je zároveň niečo ako preddavkom a započíta sa následne do daňových povinností za príslušné zdaňovacie obdobie.

Cestná daň v Nemecku

Medzi dane v Nemecku patrí aj cestná daň, pričom v tomto prípade ide o daň podobnú našej dani z motorových vozidiel využívaných na podnikanie. Podobne ako u nás, aj tam platí, že základ dane sa pri osobných motorových vozidlách počíta od objemu valcov motora v centimetroch kubických, pri nákladných vozidlách závisí základ dane od ich celkovej hmotnosti. Podľa ekologických kritérií sú následne na každé auto uplatnené rôzne sadzby cestnej dane, pričom ekologickej vozidlá sú na tom samozrejme lepšie.

Daň z nehnuteľností v Nemecku

Medzi majetkové dane podobne ako u nás patrí aj daň z nehnuteľnosti. Je tu ale veľký rozdiel, pretože na rozdiel od situácie u nás je výška dane závislá predovšetkým od hodnoty nehnuteľnosti, kým u nás závisí najmä od m2 zastavanej plochy. Výpočet dane je ale zložitejší, pretože základná sadzba dane je federálna a platná pre celé Nemecko a jej hodnota je 0,35% hodnoty nehnuteľnosti.

Táto sadzba sa potom násobí koeficientom stanoveným miestnou samosprávou. Tento koeficient si určí každá obec a mesto individuálne a pohybuje sa zhruba od 300% až po 800%, čo znamená v praxi, že v konečnom dôsledku výsledná sadzba dane z nehnuteľnosti je zhruba od 1 do 3%. Túto daň platia všetci majitelia nehnuteľností, ktoré podliehajú zdaneniu.

Daň z pridanej hodnoty

DPH je podobne ako u nás zdrojom finančných prostriedkov pre štátny rozpočet aj v Nemecku. DPH tu má dve sadzby a to základnú vo výške 19% a zníženú vo výške 7%. Znížená sadzba dane platí len pre niektoré tovary a služby, konkrétne ide o základné potraviny, knihy, lieky, zdravotnícke potreby, noviny, osobnú dopravu, ubytovacie služby a vstupné na kultúrne a zábavné podujatia. Všetko ostatné spadá do základnej sadzby, ktorou sa zdaňuje tovar ako aj služby.

Každý podnikateľ, ktorého obrat za rok presiahne sumu zhruba 17.500 €, sa musí registrovať ako platiteľ tejto dane. Ak podnikáte a budete dodávať tovar alebo služby do Nemecka, prípadne tovar alebo služby budete z Nemecka odoberať, riadite sa aktuálne platnou legislatívou EÚ ohľadom určovania, kedy ste povinný fakturovať bez DPH, kedy s DPH, kedy musíte vykonať zdanenie v domovskej krajine a kedy musíte vykonať zdanenie v Nemecku.

Spotrebné dane

Podobne ako u nás, aj v Nemecku platí, že pri dovoze niektorých komodít a tovaru sú na tento tovar uvalené spotrebné dane. Takto sa zdaňujú ropné produkty, tabak a tabakové výrobky, elektrický prúd, liehy a destiláty, pivo, šumivé víno, víno a ich medziprodukty, káva a tiež výrobky z kávy. Až na niektoré komodity sú dane teda veľmi podobné, pričom správcom dane je Spolková colná správa. Dani podliehajú tieto komodity aj vtedy, ak sú z členských krajín EÚ a len obmedzené množstvo na vlastnú spotrebu je oslobodené od daní.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X