Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016 zostáva týždeň

A toy car with carkeys and money
Thinkstock
24. januára 2017 Zdroj Podnikam.sk, Finančná správa SR Tlačiť

Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016 zostáva daňovým subjektom, ktorí používajú vozidlo na podnikanie, už len týždeň. Daňové priznanie je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 31. januára 2017.

V článku si pripomenieme všetky potrebné informácie týkajúce sa dane z motorových vozidiel.  Konkrétne ktoré vozidlá podliehajú dani, ktoré sú oslobodené. Vysvetlíme si úpravu ročnej sadzby dane, ale aj oznamovaciu povinnosť. Neobídeme ani tému preddavkov na daň z motorových vozidiel na rok 2017. Zameriame sa tiež na najčastejšie chyby, na ktoré upozorňuje Finančná správa SR.

Tlačivo na daň z motorových vozidiel nájdete tu.

Najčastejšie chyby daňovníkov

Finančná správa SR upozorňuje predovšetkým na tieto chyby:

Ich podrobnú špecifikáciu nájdete v časti pre členov klubu:

Konkrétne ide o tieto:

 • daňové subjekty zaplatia daň, ale nepodajú daňové priznanie alebo podajú daňové priznanie a nezaplatia daň,
 • pri elektronickom podaní DP daňové subjekty zašlú viackrát daňové priznanie (povinnosť je zaslať iba jedno DP za zdaňovacie obdobie 2016),
 • daňové subjekty nesprávne vypočítajú v daňovom priznaní predpokladanú daň, z ktorej sa vypočítajú preddavky, alebo nevedia, že im vyplýva povinnosť platenia preddavkov zo zákona (výšku a splatnosť preddavkov nie je správca dane povinný oznamovať),
 • daňové subjekty nesprávne identifikujú platbu – uvádzanie základného čísla účtu (prideleného OUD správcom dane), uvedenie správneho predčíslia bankového účtu, ktoré je pre DzMV 501163, správne uvedenie IBAN, ktorý si vie z predčíslia účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD) daňový subjekt vygenerovať sám.
 • daňovníci odovzdajú neúplne alebo nesprávne vyplnené DP – chýba napr. podpis, dátum aj iné údaje, nie sú vyplnené všetky súčtové riadky, nesprávne zaokrúhlia daň, nesprávne uvedú ročné sadzby dane.

Pripomeňme si teraz najdôležitejšie informácie, ktoré potrebujete vedieť k dani z motorových vozidiel.

Ak vás zaujíma, ako vypočítať predpokladanú daň z motorových vozidiel na rok 2017, odporúčame tento článok:

Na základe predpokladanej dane sa určuje, či bude daňovník platiť preddavky. Bližšie sme sa venovali tejto téme tu:

Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel?

Daňovníkom je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

Odpoveď nájdete v časti prístupnej pre členov klubu:

 • je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla, alebo
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,

Poznámka Podnikam.sk: Ak držiteľom zapísaným v doklade vozidla je organizačná zložka, daňovníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej táto organizačná zložka patrí.

 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.
 • zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Ktoré vozidlá podliehajú dani z MV?

V časti pre členov klubu si bližšie priblížime, ktoré vozidlá podliehajú dani z motorových vozidiel:

Konkrétne ide o:

 • motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L (L1e až L7e – motocykle, trojkolky, štvorkolky) , M (M1 – osobné automobily,  M2 a M3 – autobusy), N (N1 až N3 – nákladné vozidlá) a O (O1 až O4 – prípojné vozidlá),
 • je evidované v Slovenskej republike a
 • používa sa na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť (napr. finanční sprostredkovatelia, tlmočníci, športovci, hudobníci atď.)

Poznámka Podnikam.sk:  Daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel nepodlieha motorové vozidlo, ktoré je evidované mimo územia Slovenskej republiky.

Ktoré vozidlá nepodliehajú dani z MV

V časti pre členov klubu si bližšie priblížime, ktoré vozidlá nepodliehajú dani z motorových vozidiel:

V tomto prípade sa jedná o:

 • vozidlo používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo,
 • vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností – takéto vozidlo musí súčasne spĺňať tieto podmienky: nie je určené na prepravu, je určené na vykonávanie špeciálnych činností, v dokladoch (osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II) je označené ako špeciálne vozidlo (napr. autožeriav, obytný automobil, zdvíhacia plošina atď).

Oslobodenie od dane z MV

Ktoré vozidlá sú od dane oslobodené, si objasníme tu:

Vozidlá, ktoré sú od dane z MV oslobodené:

 • Vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov; daňové priznanie pri vozidlách diplomatických misií a konzulárnych úradov sa nepodáva.
 • Vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany; oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.
 • Vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme; oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.
 • Vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe; oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

Sadzba dane

Ročná sadzba dane je uvedená  v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel a platí pre celé Slovensko.

Na správne priradenie ročnej sadzby dane je dôležité správne určenie základu dane.

Z čoho sa určuje základ dane pre jednotlivé druhy vozidiel, si priblížime tu:

 • pre elektrické vozidlá (ich jediným zdrojom energie je elektrina) sa základ dane určuje v závislosti od výkonu motora v kW (vozidlá kategórie L, M a N),
 • pre osobné vozidlá je základom dane zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade vozidla (uvedené platí pre motocykle, trojkolky, štvorkolky, osobné automobily),
 • pre úžitkové vozidlá je základom dane ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu (autobusy, nákladné vozidlá, prípojné vozidlá).

Úprava ročnej sadzby dane

V daňovom priznaní sa ročná sadzba dane upravuje na základe dátumu prvej evidencie vozidla.

V závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca) sa ročné sadzby zvyšujú alebo znižujú nasledovne:

Postup úpravy sadzby dane nájdete v nasledujúcej časti:

 • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba uvedená v prílohe č. 1 dane zníži o 25 %,
 • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 20 % a
 • počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 15 %,
 • po uplynutí predchádzajúcich 108 (3 x 36) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 • po uplynutí 144 (108 + 36) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
 • po uplynutí 156 (144 + 12) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 20 %.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L, M, N a O) evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie,

Pre koho to neplatí? Odpoveď nájdete v tejto časti:

pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie,

 • daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.

nového daňovníka pri tom istom predmete dane (napr. z dôvodu predaja vozidla dochádza k zmene osoby daňovníka, pričom predmet dane zostáva to isté motorové vozidlo).

 • daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka.

Vznik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní. Uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, ktorým je  zamestnávateľ.

Konkrétne situácie, vďaka ktorým zanikla daňová povinnosť, si opíšeme tu:

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

 • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • k zmene držiteľa vozidla,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorým je zamestnávateľ.

Zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní. Uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, zamestnávateľa.

Oznamovacia povinnosť

Kedy daňovníkovi vzniká oznamovacia povinnosť? A kedy naopak nie? Prečítajte si tu:

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, daňovníkovi oznamovacia povinnosť nevzniká. Vznik aj zánik daňovej povinnosti daňovník uvedie pri podávaní daňového priznania po ukončení zdaňovacieho obdobia.

Ak počas celého zdaňovacieho obdobia vozidlo nebolo predmetom dane, t. j. nebolo použité na podnikateľskú činnosť počas celého zdaňovacieho obdobia ani jeden deň, o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s požívaním vozidla, je podnikateľ povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti k 31. decembru predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia správcovi dane po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 31. januára 2017.

Daňové priznanie k dani z MV

 

Termín podania daňového priznania za r. 2016

Daňovník je povinný podať priznanie k dani z motorových vozidiel po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia do 31. januára 2017 a v tejto lehote daň zaplatiť. Toto sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, na ktorého bol vyhlásený konkurz, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo ktorý zomrel.

Aké termíny podania daňového priznania platia v spomínaných situáciách, vám objasníme tu:

 • Pre daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie. Za tohto daňovníka podá daňové priznanie právny nástupca, a to do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia a v rovnakej lehote daň zaplatí.
 • Pre daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz. Do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správca v konkurznom konaní daň zaplatí a podá daňové priznanie. Ak sa bude vozidlo používať na podnikanie aj naďalej správcom v konkurznom konaní, zdaňovacie obdobie je vymedzené počnúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz až do posledného dňa kalendárneho roka (vrátane), v ktorom bol vyhlásený konkurz.
 • Pre daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie. Likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia podá daňové priznanie a daň zaplatí.
 • Pre daňovníka, ktorý ukončil podnikanie, sa zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie. Daňovník je povinný do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie a v tejto lehote daň aj zaplatiť.
 • V prípade úmrtia daňovníka sa zdaňovacie obdobie končí smrťou daňovníka. Lehota na podanie daňového priznania je do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. V situácii, ak by dedič, alebo niekto z dedičov lehotu na podanie daňového priznania nevedel dodržať, má možnosť 15 dní pred uplynutím lehoty podať žiadosť správcovi dane o jej predĺženie. Ak by bolo dedičov viac, podáva ho ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. V prípade, že k dohode dedičov nedôjde, správca dane tohto určí. Daňové priznanie sa v prípade pripadnutia dedičstva Slovenskej republike nepodáva.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016 sa podáva na tlačive vydanom opatrením MF SR č. MF/21694/2014-725. Vyplnené daňové priznanie môže daňovník na daňový úrad odoslať elektronicky, poštou alebo priniesť osobne do podateľne.

Daňovník podáva daňové priznanie na daňový úrad podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby. Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľa Obchodného zákonníka, inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti. Správu dane pre vybrané daňové subjekty vykonáva daňový úrad pre vybrané daňové subjekty. Sídlom daňového úradu pre vybrané daňové subjekty je Bratislava.

Platenie dane a pomerná časť dane

Daňovník, ktorý nebol povinný platiť preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia, má povinnosť zaplatiť daň v lehote na podanie daňového priznania, t. j. najneskôr do 31. januára 2017.

Daňovník, ktorý bol povinný platiť preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do  1. januára 2017 po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

Čo robiť v prípade, že zaplatené preddavky na daň sú vyššie, prípadne vypočítaná daň prevyšuje preddavky? Prečítajte si tu:

 • Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný tento rozdiel zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.
 • Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, vzniká daňovníkovi preplatok na dani, ktorý správca dane vráti na základe žiadosti daňovníka. Žiadosť  je súčasťou daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Preddavky na daň na rok 2017

Preddavok na daň je platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Preddavky môžu byť štvrťročné a mesačné.

Bližšiu špecifikáciu preddavkov a informáciu o tom, pri akej sume daňovník nemusí platiť preddavky nájdete tu:

Štvrťročné preddavky:

 • ak predpokladaná daň daňovníka u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur,
 • výška štvrťročných preddavkov sa vypočíta ako jedna štvrtina predpokladanej dane,
 • splatnosť štvrťročných preddavkov je do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Mesačné preddavky:

 • ak predpokladaná daň daňovníka u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur,
 • výška mesačných preddavkov je jedna dvanástina predpokladanej dane,
 • splatnosť mesačných preddavky na daň je do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Ak výška predpokladanej dane k 1. januáru u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí.

Poznámka Podnikam.sk: Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona o dani z  motorových vozidiel, a to za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2016 a nie je oslobodené od dane.

Platenie preddavkov, ak daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia

Ako je to s preddavkami pri vzniku, či zániku daňovej povinnosti? Prečítajte si v tejto časti:

 • ak daňová povinnosť vznikne daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník neplatí preddavky na daň,
 • ak daňovníkovi vznikla povinnosť platiť preddavky na daň na základe výšky predpokladanej dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia, je povinný tieto preddavky platiť do konca zdaňovacieho obdobia v nezmenenej výške aj v prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zániku alebo novému vzniku daňovej povinnosti; daňovník v takomto prípade môže písomne požiadať správcu dane o zmenu výšky preddavkov, alebo ich zrušenie, týka sa to však len preddavkov, ktoré ešte neboli splatné.

K téme

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z motorových vozidiel

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X