Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Novinky pre živnostníkov 2016

Novinky pre zivnostnikov 2016
Workers In Family Business Standing Next To Van
18. januára 2016 Tlačiť

Živnostníci a podnikatelia vo všeobecnosti zažívajú pravidelne každý rok zmeny alebo novinky či už v oblasti daní, odvodov alebo podnikania celkovo. Na čo sa treba pripraviť od 1. januára 2016 a kde všade nastali zmeny? Ide najmä o každoročné zvyšovanie hranice minimálnych zdravotných a sociálnych odvodov, ale tiež aj iné zmeny súvisiace s daňami či DPH.

Živnostník, čiže samostatne zárobkovo činná osoba, patrí do kategórie fyzických osôb – podnikateľov. Podobne ako v roku 2015, aj tu platia stále rovnaké podmienky pre sadzby dane z príjmu, čiže 19% ako základná sadzba a alternatívne 25% pre vyššie príjmy ako daň pre živnostníkov. Na druhú stranu, viaceré veci menia od 1.1. a to nielen pre živnostníkov, ale všeobecne pre podnikateľov. Niektoré sú pravidelné, napríklad odvody, iné sú novinky, ktoré Vám týmto dávame do pozornosti.

Odvody pre živnostníkov na rok 2016

Medzi zmeny pre živnostníkov, ktoré platia od 1.1., patria aj odvody pre živnostníkov po novom, aj keď v tomto roku ide len o pravidelnú aktualizáciu vymeriavacích základov a z toho vyplývajúcich zmien pre odvody živnostníkov. Minimálny vymeriavací základ pre rok 2016 u živnostníkov pre poistenie do Sociálnej poisťovne je 429 €, čo znamená platiť odvody najmenej mesačne vo výške 142,20 €. Maximálna výška vymeriavacieho základu sa zvyšuje na 4.290 €, tu je suma poistného najviac vo výške 1.422,13 €.

Pre zdravotné odvody taktiež nastáva každoročne k 1. januáru zmena a inak tomu nie je ani tento rok. Aj tu sa totiž zvyšuje minimálny a maximálny vymeriavací základ, ktoré sú totožné s vymeriavacím základom pre sociálne odvody. V prípade zdravotných odvodov to v praxi znamená, že minimálna suma mesačných odvodov je 60,06 €, naopak maximálna výška preddavku na zdravotné poistenie je 600,60 €. Pre SZČO so zdravotným postihnutím platia polovičné sumy, čiže 30,03 € alebo 300,30 € mesačne.

Nezabudnite, že ide o odvody od januára, ktoré sú splatné vo februári, konkrétne do 8. Februára. Nasledujúca tabuľka prehľadne ukazuje výšku preddavkov na odvody pre rok 2016:

Typ vymeriavacieho základu Výška vymeriavacieho základu Preddavky odvodov pre sociálne poistenie Preddavky odvodov pre zdravotné poistenie
Minimálny vymeriavací základ 429 € 142, 20 € 1.422,13 €
Maximálny vymeriavací základ 4.290 € 60,06 € 600,60 €

Daň z motorových vozidiel

Auto je pre živnostníkov niečo ako tretia ruka, bez ktorého sa väčšina z nich nedostane k práci alebo k pracovnej príležitosti. V oblasti dane z motorových vozidiel nastávajú tiež viaceré zmeny. Základnou je, že táto daň už nie je pod správou VÚC, ale prešla pod správu Finančnej správy a miestne príslušných daňových úradov. Po novom platí, že do 1. februára treba podať daňové priznanie pre túto daň na daňovom úrade podľa toho, kde má živnostník sídlo alebo trvalý pobyt.

Čo by ste mali vedieť:

 • Táto daň sa vzťahuje na kategórie vozidiel L, M, N aj O, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a využívajú sa na podnikanie
 • Sadzby dane už neurčujú kraje, ale sú jednotné pre celé územie Slovenskej republiky a ide o ročné sadzby dane
 • Pri nových vozidlách je možné mať nižšiu sadzbu, naopak pri starších sa zvyšuje
 • To platí aj z pohľadu ekologickosti, pričom plne elektrické automobily majú nulovú sadzbu, hybridné polovičnú
 • Po novom vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca, v ktorom bolo vozidlo použité na podnikateľské účely a zaniká vyradením vozidla z evidencie, zmenou držiteľa vozidla, ukončením či prerušením podnikania a v iných vymedzených prípadoch

Používanie registračnej pokladnice

Čo sa týka používania registračnej pokladnice, táto zmena nastala v podstate už od apríla 2015, avšak rok 2016 je prvý celý kalendárny rok, kedy sú nové zmeny v platnosti. Na rozdiel od minulosti je totiž viac profesií, ktoré musia používať registračné pokladne, či už elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Povinnosť používať ich má podnikateľ, ktorý predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, ktoré sú vymenované v zákone.

Na rozdiel od minulosti sa rozšíril práve okruh týchto služieb alebo nastali zmeny v pôvodnom vymedzení niektorých služieb a spadajú sem napríklad:

 • Taxislužba
 • Hotelové a podobné ubytovanie
 • Životné poistenie
 • Neživotné poistenie
 • Právne činnosti
 • Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
 • Architektonické činnosti
 • Reklamné agentúry
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Veterinárne činnosti
 • Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
 • Činnosti všeobecnej, špeciálnej a zubnej lekárskej praxe

Zároveň ale platí, že povinnosť používať registračné pokladne majú len tí podnikatelia, ktorí nielen podnikajú a poskytujú vymedzené služby, ale aj prijímajú tržbu v hotovosti na predajnom mieste.

Zmeny v daniach, DPH a iné zmeny

Od januára 2016 platia tiež viaceré zmeny týkajúce sa rôznych druhov daní. Rozširujú sa napríklad prípady tzv. tuzemského samozdanenia, kedy je zdaniteľná osoba povinná platiť daň v prípade, že dodávateľom je zahraničná osoba. Taktiež sa upravuje odpočítanie dane a kritéria pre používanie hmotného majetku na podnikanie a zároveň aj na iné účely. Taktiež pozor na to, že príjmy fyzických osôb z vytvorenia diela a umeleckého výkonu podliehajú dani z príjmov a od 1. januára 2016 sa zdaňujú zrážkovou daňou.

Viaceré zmeny nastávajú aj v prípade DPH, napríklad tí platitelia DPH, ktorí majú ročný obrat menej ako 100.000 € nie sú v konkurze alebo likvidácii, môžu DPH zaplatiť až vtedy, keď im odberateľ uhradí faktúry za dodané služby a tovar. Tiež sa aj menia podmienky vrátenia uplatneného nadmerného odpočtu DPH v lehote 30 dní od podania daňového priznania a skráti sa posudzovanie doby pre nedoplatky z 12 na 6 mesiacov.

Až od 1. apríla 2016 nastáva zmena v kontrolnom výkaze DPH, kde bude platiť, že ak suma odpočítanej dane z tzv. zjednodušených faktúr, ako sú napríklad pokladničné bloky, prekročí 3.000 €, tak je podnikateľ povinný v kontrolnom výkaze rozpísať doklady podľa jednotlivých dodávateľov a služieb. Zmena nastáva od nového roku aj v registroch daňových dlžníkov, kde sa po novom ocitnú všetci podnikatelia s nedoplatkom už nad 170 €.

Stravné lístky

Podobne ako pri zamestnancoch, aj živnostníci môžu využiť gastrolístky a výdavky na stravné a to ako daňový výdavok. Zákon hovorí, že takéto výdavky ako stravné u živnostníkov je možné využiť za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku a to najviac v rozsahu ustanovenom pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. V praxi to znamená, že SZČO si môže uplatniť do výdavkov stravné za deň v maximálnej hodnote 4,2 € a to buď cez gastrolístky alebo cez pokladničné doklady.

Ako diéty pre živnostníkov fungujú:

 • Pre SZČO je kúpa gastrolístkov administratívne menej náročná a jednoduchšia pre dokladovanie výdavkov
 • Alternatívou je totiž doklad z elektronickej registračnej pokladnice, avšak aj tu platí horné ohraničenie sumou 4,2 € za odpracovaný deň
 • Pozor však na to, že nie je možné si cez gastrolístok uplatniť výdavky spätne – čiže ak si kúpite stravné lístky až v máji, môžete ich ako daňové výdavky uplatniť až od mája

Nezabudnite na niektoré dôležité dátumy

 • Do 8. februára musia SZČO uhradiť preddavky na sociálne a zdravotné odvody už v novej výške a to na základe vymeriavacieho základu podľa výšky ich daňového priznania za rok 2014
 • Do 1. februára je treba podať daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel u tých živnostníkov a podnikateľov, ktorí ich používajú na podnikanie – pozor, toto daňové priznanie sa už podáva na miestne príslušný daňový úrad
 • Ak chcete používať gastrolístky, kúpte si ich čo najskôr
 • Do 31. marca musíte podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu

Odporúčané ebooky

K téme

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

27jan7:30Základné ekonomické minimum7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie,Manažérske zručnosti,Manažment

28jan7:30Kolektívne zmluvy – obsah, kolektívne vyjednávanie – postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

28jan7:30Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X