Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Otvorenie remeselnej živnosti v roku 2024 – aké sú možnosti aj pre laikov?

Work tools
Thinkstock
8. februára 2024 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Možnosť podnikať má na Slovensku každý, no nie v akomkoľvek odbore. Príkladom sú remeselné živnosti, ktoré si okrem rozhodnutia byť sám sebe pánom vyžadujú aj patričný stupeň vzdelania a praxe. Aké sú teda možnosti uplatniť svoje zručnosti aj v prípade, že ste konkrétny odbor nevyštudovali?

Remeselné živnosti

Voľné živnosti je možné založiť si na počkanie a jediné, čo potrebujete je chuť. Pri remeselných živnostiach budete potrebovať pri registrácii okrem všeobecných podmienok pri zakladaní živnosti predložiť aj preukázanie odbornej spôsobilosti a to dokladom o vyučení v odbore.

Pre remeselné živnosti je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 1 Živnostenského zákona a ide o tieto činnosti:

REMESELNÉ ŽIVNOSTI
Por. č. Živnosť Zoznam
SKUPINA 101 – Výroba kovov a kovových výrobkov
1.
2.
3.
Zámočníctvo
Nástrojárstvo
Kovoobrábanie
I
I
I
SKUPINA 103 – Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
6.
7.
8.
Opravy pracovných strojov
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
Opravy karosérií
I
I
I
SKUPINA 104 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
9.
10.
11.
Výroba a opravy protetických výrobkov
Výroba a opravy ortopedickej obuvi
Hodinárstvo

I

I

SKUPINA 106 – Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
12. Kamenárstvo I
SKUPINA 108 – Výroba potravín a nápojov
13.
14.
15.
16.
Mäsiarstvo
Výroba piva a sladu
Výroba mliečnych výrobkov
Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
I
I
I
I
SKUPINA 111 – Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
17.
18.
Stolárstvo
Zlatníctvo a klenotníctvo
I
I
SKUPINA 113 – Stavebníctvo
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Murárstvo
Tesárstvo
Pokrývačstvo
Klampiarstvo
Izolatérstvo
Strechár
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
Podlahárstvo
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
29. Kachliarstvo I
SKUPINA 114 – Ostatné
30.
31.
32.33.
34.
35.
Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Kozmetické služby
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo
prevádzkových priestorov
Čistenie a kontrola komínov
Manikúra
Pedikúra
I
IIIIII
III
III

Remeselné živnosti sa od voľných líšia nielen charakterom, ale aj výškou poplatku súvisiaceho s ich založením. Zatiaľ čo vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za voľnú živnosť je 5 eur, pri remeselnej až 15 eur. Ak si živnosť založíte cez internet, poplatok je 7,50 eur.

Kvalifikačné predpoklady remeselnej živnosti

Spôsob preukázania odbornej spôsobilosti je presne definovaný v Živnostenskom zákone a požaduje sa odborne garantovaná spôsobilosť, ktorá sa dokladuje preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

Ak takýmto dokladom zo školských lavíc nedisponujete, zákon umožňuje preukaz odbornej spôsobilosti nahradiť nasledovnými dokladmi:

 • výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo
 • dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky.

Pod pojmom prax v obore je potrebné rozumieť skutočné vykonávanie príslušnej činnosti, pre ktorú žiadateľ požaduje vydanie živnostenského oprávnenia. A hoci nie je nikde zákonne uvedený formát, ako majú konkrétne doklady preukazujúce prax vyzerať, je vhodné požadovať od zamestnávateľa napríklad písomné potvrdenie o práci, ktorá súvisí s predmetnou remeselnou živnosťou.

Príbuzný obor

Otvorenie remeselnej živnosti je možné aj v inom ako vyštudovanom obore, ak je dostatočne podobný. Príbuznosť odborov sa posudzuje priamo pri získaní osvedčenia o živnostenskom oprávneným pracovníkom odboru živnostenského podnikania. To prebieha priamym porovnaním obsahu profilu absolventa hlavného a príbuzného oboru.

Aká je možnosť pre laika?

Existuje aj možnosť, ako si remeselnú živnosť môže otvoriť aj nadšenec, laik, bez vzdelania aj príbuzného vzdelania v odbore.Hoci niektorí podnikatelia nie sú vyučení, často sa stane, že niekto má prirodzené nadanie na určitú činnosť. Napriek tomu, aby si mohol otvoriť živnosť, potrebuje preukázať na živnostenskom úrade svoje teoretické schopnosti a to buď vyučením, alebo absolvovaním kurzu.

Ak podnikateľ nespĺňa podmienku vyučenia v odbore, môže preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom, ktorý je uvedený v § 22 živnostenského zákona na základe získaného vzdelania a praxe, vďaka čomu môžu osoby s dlhoročnou praxou získať živnostenské oprávnenie aj v prípade chýbajúceho vzdelania.

Ak podnikateľ nesplní podmienku odbornej spôsobilosti ani náhradným spôsobom, remeselnú živnosť môže prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu.

Pre vybrané remeselné živnosti, ktoré sú zaradené do niektorého zo zoznamu I alebo III je možné preukázať splnenie podmienky odbornej spôsobilosti na základe uznania odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie. Rozhodnutie o uznaní odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie vydáva Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania.

Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu I spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu
 • šiestich po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra alebo
 • troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie, alebo
 • štyroch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej dvojročné vzdelanie, alebo
 • troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej päť rokov, alebo
 • piatich po sebe nasledujúcich rokov vo vedúcom postavení, z toho najmenej tri roky vykonávala povinnosti technického charakteru a mala zodpovednosť za najmenej jedno oddelenie podniku, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce najmenej trojročné vzdelanie.
Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu
 • troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra alebo
  dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie, alebo
  dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej tri roky, alebo
  troch po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťpraxPrémiový obsahremeselná živnosťspôsobilosťživnosť

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť živnosť

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X