Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Poslanci budú rozhodovať o zmenách v DPH

Poslanci budú rozhodovať o zmenách v DPH
Ilustračné foto SITA
13. mája 2014 Zdroj Podnikam.SK, MS Tlačiť

Na programe aktuálnej schôdze parlamentu sú aj zákony, ktoré ovplyvnia podnikateľov. Prečítajte si o nich viac.

NR SR prerokuje aj konkurzy a zmeny v Zákonníku práce

V utorok 13. mája sa začína ďalšia schôdza slovenského parlamentu. Poslanci majú na programe napríklad zmeny v zákone o DPH, Zákonníkku práce či zákone o konkurze a reštrukturalizácii. Pripravili sme pre vás stručný prehľad zákonov, ktoré v prípade schválenia zákonov významne ovplyvnia podnikateľské prostredie.

 

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty – prvé čítanie

Jednou zo základných zmien v pripravenej novele má byť umožnenie vrátenia časti nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH) ešte pred skončením kontroly oprávnenosti uplatneného nadmerného odpočtu. Ministerstvo financií z dôvodu zabezpečenia flexibility daňovej kontroly navrhuje, aby správca dane počas daňovej kontroly mohol vyhotoviť čiastkový protokol, na základe ktorého by napr. vrátil preverenú časť nadmerného odpočtu ešte pred ukončením daňovej kontroly
 
Ďalšou z pripravených zmien je napríklad aj skrátenie obdobia, po ktorom môže byť platiteľ DPH vymazaný zo zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, teda z tzv. zoznamu rizikových subjektov. Na základe novely by sa sledované obdobie malo skrátiť z 12 na 6 mesiacov.
 
V záujme operatívnejšej registrácie elektronickej registračnej pokladnice u domácich a aj zahraničných podnikateľov ministerstvo nepriamou novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice navrhuje, aby daňový kód pokladnice mohol prideliť ktorýkoľvek daňový úrad. V súčasnosti môže domácemu podnikateľovi prideliť daňový kód elektronickej registračnej pokladnice len miestne príslušný daňový úrad. 
 
Zároveň z technicko-organizačných dôvodov rezort financií navrhuje, aby sa pokuty ukladali na mieste alebo v lehote do piatich pracovných dní. „Pri zistení porušenia povinností sa bude vyhotovovať zápisnica z miestneho zisťovania,“ dodáva ministerstvo financií. Účinnosť novely zákona o DPH je až na niektoré výnimky navrhnutá od 1. januára 2015.
 
  • viac o zákone tu

 

Vládny návrh zákona o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru – prvé čítanie

Ministerstvo financií chce pripravenými zmenami umožniť elektronizáciu služieb v medzinárodnom obchode. Používateľské rozhranie informačného systému Centrálny elektronický priečinok, pomocou ktorého môžu vzájomne komunikovať fyzické osoby a právnické osoby a orgány verejnej moci, by malo byť poskytované bezodplatne. Rezort preto nepredpokladá žiadne zvýšené náklady na komunikáciu zúčastnených subjektov. Prínosom tohto informačného systému pre fyzické osoby a právnické osoby má byť zníženie nákladov vďaka elektronizácii podaní v zahraničnom obchode, zníženie časových strát a administratívnej záťaže. 
 
„Nezanedbateľným pozitívom bude aj získanie okamžite dostupného prehľadu, v elektronickej forme, o aktuálnom stave všetkých podaní realizovaných prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok,“ očakáva ministerstvo financií. Elektronická komunikácia prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok by mala byť reálna od 1. októbra 2014. 
 
  • viac o zákone tu

 

 

Poslanci sa na aktuálnej schôdzi budú zaoberať aj viacerými návrhmi zo strany opozície. 

 

Novelu zákona o dani z príjmov – prvé čítanie

Poslanci KDH Július Brocka, Alojz Přidal a Jozef Mikloško pripravili novelu zákona o dani z príjmov. Na základe ich návrhu by sa mala použiť časť zaplatenej dane ako príspevok na dôchodok.
 
Daňovník by mal byť na základe tejto novely oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo vo vyhlásení predloženom miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, že suma vo výške maximálne 50 eur zo zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej fyzickej osobe. 
 
Účinnosť zákona sa navrhuje  od 1.januára 2015.
 
  • viac o zákone tu
 

 

Zákon o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní – prvé čítanie

Poslanci KDH, Ján Hudacký, Ján Figeľ a Pavol Zajac opätovne navrhujú prijať zákon o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní. Druhotná platobná neschopnosť je totiž podľa predkladateľov jedným z významných ekonomických ale i spoločenských problémov súčasnej slovenskej spoločnosti.
 
Navrhovaná úprava preto podľa nich vťahuje do právnych vzťahov pri verejnom obstarávaní aj subdodávateľov pre zákazky z verejného obstarávania. „Stanovuje povinnosť úspešných uchádzačov, aby v zmluvách so subdodávateľmi dohodli primerané platobné lehoty, pri ktorých určuje ich maximálnu lehotu splatnosti v závislosti na platobných podmienkach dohodnutých v zmluve medzi obstarávateľom a úspešným uchádzačom,“ uvádzajú predkladatelia zákona.
 
Účinnosť zákona sa navrhuje  od 1. septembra 2015.
 
  • viac o zákone tu

 

 

Novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii – prvé čítanie

Poslankyňa NR SR Lucia Žitňanská pripravila novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Cieľom tejto novely je zamedziť nežiaducemu vývoju aplikačnej praxe pri popieraní pohľadávok nezabezpečených veriteľov v rámci reštrukturalizačných konaní.
 
„Návrhom zákona sa preto menia pravidlá popierania prihlásených pohľadávok tak, že sa zvýrazňuje a presnejšie definuje požiadavka na konanie správcu v reštrukturalizačnom konaní s odbornou starostlivosťou pri popieraní prihlásených pohľadávok,“ uvádza predkladateľka novely. Súčasne sa podľa jej slov novelou zvyšuje zodpovednosť správcu za konanie, ktoré nezodpovedá požiadavke odbornej starostlivosti.
 
Návrh novely zákona taktiež v reakcii na súčasnú nejednotnú prax konkurzných súdov upresňuje pravidlá prerušenia konkurzného konania. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. augusta 2015.
 
  • viac o zákone tu

 

Novela Zákonníka práce – prvé čítanie

Novelu Zákonníka práce predložil poslanec SDKÚ-DS Ivan Štefanec. Pripravené zmeny v tejto pracovno – právnej legislatíve majú umožniť flexibilnejšie možnosti dohadovania práce nadčas. Podľa novely by malo byť možné v kolektívnej zmluve dohodnúť rozsah práce nadčas, ktorú možno zamestnancovi nariadiť v kalendárnom roku, najviac 250 hodín.
 
V súčasnosti je možné nariadiť v kalendárnom roku zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Výnimka platí len pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie. Tým je možné po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad 150 hodín ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku.
 
Ivan Štefanec tiež navrhuje, aby bolo možné pracovný pomer na určitý čas dohodnúť najdlhšie na tri roky a aby ho bolo možné počas týchto troch rokov predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac trikrát. Účinnosť zákona sa navrhuje  od 1. septembra 2015.
 
  • viac o zákone tu

 

 

Zákon o správnych poplatkoch – prvé čítanie

Poslanec SDKÚ-DS Ivan Štefanec navrhol zmeniť aj zákon o správnych poplatkoch. Zámerom pripravenej novely je predovšetkým náprava úrovne súčasne platných sadzieb poplatkov, ktoré boli zavedené pri zápise prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie.
 
Poslanec za SDKÚ-DS chce zrušiť  rozdelenie poplatkov podľa výkonu motora a zaviesť jednotnú sadzbu za zápis, a to 33 eur. Výnimku by mali mať držitelia preukazu ZŤP, pre ktorých by mala platiť znížená sadzba 1,5 eura.
 
  • viac o zákone tu

 

Po absolvovaní Obchodnej akadémie vo Svidníku pokračoval v štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2007, ešte popri štúdiu, začal pracovať ako redaktor pre ekonomickú redakciu agentúry SITA. Venoval sa hlavne makroekonomike, financiám a investovaniu. Ekonomickému svetu ostal verný a po niekoľkých rokoch v agentúre prešiel na pozíciu editora a neskôr šéfeditora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X