Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Povinnosť platiť preddavky môžete mať aj pri dani nižšej ako 2 500 eur

Povinnosť platiť preddavky môžete mať aj pri dani nižšej ako 2 500 eur
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
24. marca 2015 Img_5751.jpg Zdroj Podnikam.SK, IS Tlačiť

Posledná známa povinnosť nie je totožná s vypočítanou daňou v daňovom priznaní.

Ako platiť preddavky na daň

 • Preddavky na daň z príjmov je povinný platiť ten daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur (to platí pre FO aj PO pre daň z príjmu – nie pre daň z motorových vozidiel)

Pozor! Posledná známa povinnosť nie je totožná s vypočítanou daňou v daňovom priznaní.

Zbystriť pozornosť by mali najmä tí daňovníci, ktorí si v daňovom priznaní za rok 2014 uplatňujú nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela), daňovú úľavu na zaplatené dobrovoľné príspevky do druhého piliera alebo daňovú úľavu na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier), prípadne niektoré z týchto úľav súčasne. Pozor aj na ročné zúčtovanie.

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti

Daňovník nemôže za poslednú známu daňovú povinnosť automaticky považovať výšku dane za minulý rok. Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti totiž zákon definuje odlišne od výpočtu dane za predchádzajúci rok.

Môže sa preto stať, že preddavky na daň budú musieť platiť aj tí daňovníci, ktorých daň za minulý rok bola nižšia ako 2 500 eur. Na rozdiel od minulého roka však neplatí, že preddavky na daň nebudú musieť platiť tie fyzické osoby, ktorých daň za minulý rok o pár eur presiahla 2 500 eur.

Je tomu tak preto, že nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je na rok 2015 v rovnakej sume, ako bola na rok 2014 (3 803,33 eura), a preto sa rovnaká suma nezdaniteľnej časti na daňovníka uplatní pri výpočte dane za rok 2014, ako aj pri určení poslednej známej daňovej povinnosti (posúdení povinnosti platiť preddavky).

Definícia poslednej známej daňovej povinnosti, ktorá je rozhodujúca pri posúdení vzniku povinnosti platiť daňové preddavky, sa oproti minulému roku mení.

Podľa nových pravidiel, ktoré sa uplatňujú od 1. apríla tohto roka, ide o daň vypočítanú zo

 • základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
 • základu dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) zníženého o odpočet daňovej straty a
 • základu dane z príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3) a príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4) uvedeného v poslednom daňovom priznaní.

Zmena spočíva v tom, že pri stanovení poslednej známej daňovej povinnosti sa po novom už neberie do úvahy základ dane z príjmov z kapitálového majetku a z ostatných príjmov. Cieľom tejto zmeny je podľa Ministerstva financií SR to, aby daňovník platil preddavky na daň len z príjmov podľa § 5 a 6 zákona, ktoré majú charakter pravidelne vykonávanej činnosti.

Mení sa však aj rozsah položiek, o ktoré sa pri určení poslednej známej daňovej povinnosti znižuje vypočítaná daň. Od apríla tohto roka sa daň vypočítaná na tieto účely znižuje len o aktuálnu sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a o daňový bonus na dieťa.

Po novom tak daň pri určovaní poslednej známej daňovej povinnosti už nebude nižšia o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a ani o daň vyberanú zrážkou podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok.

Tieto nové pravidlá sa budú prvýkrát aplikovať pri výpočte preddavkov na preddavkové obdobie roka 2015, teda na preddavkové obdobie, ktoré začína prvý deň po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2014 v roku 2015 (preddavkové obdobie začínajúce 1. apríla 2015).

Pri výpočte dane za rok 2014 si pritom môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú sumu za rok 2014 na seba vo výške 3 803,33 eura, po splnení zákonných podmienok aj nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela) v rovnakej maximálnej výške, daňovú úľavu na zaplatené dobrovoľné príspevky do druhého piliera v sume najviac 966 eur, a po novom aj daňovú úľavu na zaplatené príspevky do tretieho piliera (doplnkové dôchodkové sporenie) do sumy 180 eur.

Nezdaniteľná suma na manželku (manžela), daňová úľava na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ani daňová úľava na príspevky do tretieho piliera, sa však nesmú uplatniť pri posúdení toho, či daňovník má alebo nemá povinnosť platiť preddavky na daň.

Výpočet dane za rok 2014

základ dane za rok 2014 sa znižuje o:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka za rok 2014 (3 803,33 eura),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) za rok 2014 (3 803,33 eura znížená o príjmy manželky, resp. manžela)
 • preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky do 2. piliera, max. 966 eur
 • preukázateľne zaplatené príspevky do tretieho piliera (doplnkové dôchodkové sporenie, najviac 180 eur

Z takto zníženého základu dane vypočítame samotnú daň (19-percentnú sadzbu uplatníme na základ dane, ktorý nepresiahne 35 022,31 eur a 25-percentnú sadzbu dane na základ dane, ktorý presiahne 35 022,31 eur).

Vypočítanú daň následne znížime o:

 • zápočet dane zaplatenej v zahraničí
 • daňový bonus na deti
 • daň vyberanú zrážkou podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok.

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti

Základ dane za rok 2014 z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov), z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) zníženého o odpočet daňovej straty a z príjmov z prenájmu (§ 6 ods. 3) a z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4) uvedený v poslednom daňovom priznaní sa znižuje len o:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka na rok 2015 (3 803,33 eura)

Z takto určeného základu dane zníženého o aktuálnu sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vypočítame samotnú daň (19-percentnú sadzbu uplatníme na základ dane, ktorý nepresiahne 35 022,31 eur a 25-percentnú sadzbu dane na základ dane, ktorý presiahne 35 022,31 eur).

Vypočítaná daň sa na posúdenie povinnosti platiť preddavky na daň následne zníži už len o:

 • daňový bonus na deti

Daň je nižšia ako 2 500 eur, avšak preddavky musím platiť

Povinnosť platiť preddavky na daň, hoci daň za rok 2014 je nižšia ako 2 500 eur, môžu mať tí daňovníci, ktorí si za rok 2014 uplatnia nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela) do výšky 3 803,33 eura, daňovú úľavu za dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie maximálne v sume 966 eur, daňovú úľavu na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie najviac v sume 180 eur,  resp. všetky tieto úľavy súčasne.

Ak by si daňovník teoreticky uplatnil v daňovom priznaní za rok 2014 všetky tri úľavy súčasne v maximálnej výške 4  949,33 eura (3 803,33+966+180), daň by si tým znížil o 940,37 eura (0,19×4 949,33). Takúto úľavu však nemôže zohľadniť pri posúdení toho, či má alebo nemá povinnosť platiť preddavky na daň.

Ak by mal teda tento daňovník za rok 2014 aj vďaka obom úľavám daň napríklad 1 600 eur, pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti by tieto úľavy musel k dani za rok 2014 pripočítať, čím by jeho posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur (1 600+940,37). Vznikla by mu tak povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň.

eBooky:

V prípade, že si daňovník uplatnil v daňovom priznaní za rok 2014 nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela) v maximálnej výške 3 803,33 eura, daň si tak znížil o 722,63 eura (0,19×3 803,33).  Pri posúdení povinnosti platiť daňové preddavky však túto sumu musí k dani za rok 2014 pripočítať.

Ak mal teda tento daňovník daň za rok 2014 napríklad vo výške 2 000 eur a k tejto čiastke si pripočíta úľavu v sume 722,63 eura, presiahne hranicu 2 500 eur a vznikne mu povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň.

Platenie preddavkov na daň

Daňovníci, ktorým vyjde posledná známa povinnosť vyššia ako 2 500 eur, musia platiť nasledujúci rok štvrťročné preddavky na daň. Za každý štvrťrok musia zaplatiť jednu štvrtinu z vypočítanej sumy. Nie je na to žiadne špeciálne tlačivo alebo špeciálna žiadosť.

Preddavok je splatný vždy do konca kalendárneho štvrťroku (do 30. 6, do 30.9., do 31. 12. a do 31. 3.)

Ľudia, ktorí si vypočítajú poslednú známu daňovú povinnosť vyššiu ako 16 600 eur, musia od apríla platiť mesačné preddavky vo výške jednej dvanástiny vypočítanej sumy. Prvýkrát musia preddavok zaplatiť do 30. apríla 2015.

Kto nemusí platiť preddavky na daň

Preddavky na daň neplatí daňovník

 • ktorý mal v minulom roku len príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú zdaňované preddavkovým spôsobom, alebo kombináciu týchto príjmov,
 • ktorý okrem iných druhov príjmov dosahuje aj príjmy zo závislej činnosti a jeho čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) a čiastkového základu dane z príjmov z podnikania (§ 6)

Kto platí preddavky v polovičnej výške

Ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí zo súčtu čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) a čiastkového základu dane z príjmov z podnikania (§ 6) 50 % a menej, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.

Príklady 1. – 4.

Príklad 1:

Podnikateľ mal za rok 2014 základ dane z príjmov zo živnosti (riadok 43 v daňovom priznaní) v sume 18 500 eur, iné príjmy nemal. V daňovom priznaní si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na seba v sume 3 803,33 eura. Keďže manželka sa v roku 2014 starala o dieťa do troch rokov veku a poberala len rodičovský príspevok (ten sa do príjmu nepočíta), uplatnil si aj nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v sume 3 803,33 eura. Okrem toho si daň znížil aj o daňový bonus na dieťa v hodnote 256,92 eura.

Výslednú daň za rok 2014 vypočítame nasledovne:

((18 500 – 3 803,33 – 3 803,33)x0,19) -256,92  = 1 812,81 eura

Ak chceme posúdiť to, či má alebo nemá tento podnikateľ povinnosť platiť preddavky na daň, musíme si vypočítať jeho poslednú známu daňovú povinnosť, ktorá nie je totožná s výškou dane za minulý rok. 

Ako nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka pri tomto výpočte uplatníme nezdaniteľnú čiastku na rok 2015 vo výške 3 803,33 eura. Pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti (na rozdiel od výpočtu dane za vlaňajšok) nesmieme od základu dane odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku!

Poslednú známu daňovú povinnosť vypočítame takto: 

((18 500 – 3 803,33)x0,19) -256,92  = 2 535,44 eura

Posledná známa daňová povinnosť podnikateľa presiahla sumu 2 500 eur, a preto musí podnikateľ platiť štvrťročné preddavky na daň.

Do 30.6 2015, do 30. 9. 2015, do 31. 12. 2015 a do 31. 3. 2016 zaplatí preddavok na daň vo výške štvrtiny poslednej známej daňovej povinnosti, teda v sume 633,86 eura. 

Príklad 2:

Podnikateľ mal za rok 2014 základ dane z príjmov zo živnosti (riadok 43 v daňovom priznaní) v sume 17 000 eur, iné príjmy nemal. V daňovom priznaní si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na seba v sume 3 803,33 eura. Nemá manželku, ani deti, a preto si žiadnu inú daňovú úľavu neuplatnil. 

Výslednú daň za rok 2014 vypočítame nasledovne:

((17 000 – 3 803,33)x0,19)  = 2 507,36 eura

Ak chceme posúdiť to, či má alebo nemá tento podnikateľ povinnosť platiť preddavky na daň, musíme si vypočítať jeho poslednú známu daňovú povinnosť. Ako nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka pri tomto výpočte uplatníme nezdaniteľnú čiastku na rok 2015 vo výške 3 803,33 eura, ktorá je v rovnakej výške ako v roku 2014. 

Poslednú známu daňovú povinnosť vypočítame takto: 

((17 000 – 3 803,33)x0,19) = 2 507,36 eura

Posledná známa daňová povinnosť tohto podnikateľa je v takomto prípade totožná s výškou dane za rok 2014. Keďže presiahla sumu 2 500 eur, podnikateľ musí platiť štvrťročné preddavky na daň.

Do 30.6 2015, do 30. 9. 2015, do 31. 12. 2015 a do 31. 3. 2016 zaplatí preddavok na daň vo výške štvrtiny poslednej známej daňovej povinnosti, teda v sume 626,84 eura. 

Príklad 3:

Podnikateľ má za rok 2014 súčet čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania v sume 16 000 eur. Jeho základ dane z príjmov zo závislej činnosti (riadok 36 v daňovom priznaní) dosiahol 10 200 eur a základ dane z podnikania (riadok 43 v daňovom priznaní) zvyšných  5 800 eur.

Keďže jeho čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania, bez ohľadu na výšku poslednej známej daňovej povinnosti preddavky na daň platiť nemusí. 

Príklad 4:

Podnikateľ má za rok 2014 súčet čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania v sume 18 100 eur. Jeho základ dane z príjmov zo závislej činnosti (riadok 36 v daňovom priznaní) dosiahol 4 200 eur a základ dane z podnikania (riadok 43 v daňovom priznaní) zvyšných 13 900 eur.

Zamestnávateľ mu počas roka 2014 zrazil z príjmu zo závislej činnosti preddavky na daň (podľa § 35) v sume 88,17 eura. V daňovom priznaní si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na seba v sume 3 808,33 eura. Nemá manželku, ani deti, a preto si žiadnu inú daňovú úľavu neuplatnil. 

Výslednú daň za rok 2014 po zohľadnení zrazených preddavkov na daň vypočítame nasledovne:

((18 100 – 3 803,33)x0,19) – 88,17  = 2 628,19 eura

Ak chceme posúdiť to, či má alebo nemá tento podnikateľ povinnosť platiť preddavky na daň, musíme si vypočítať jeho poslednú známu daňovú povinnosť, ktorá nie je totožná s výškou dane za minulý rok. Ako nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka pri tomto výpočte uplatníme nezdaniteľnú čiastku na rok 2015 vo výške 3 803,33 eura. 

Poslednú známu daňovú povinnosť vypočítame takto: ((18 100 – 3 803,33)x0,19) = 2 716,36 eura

Posledná známa daňová povinnosť tohto podnikateľa presiahla sumu 2 500 eur, a preto podnikateľ musí platiť štvrťročné preddavky na daň. 

Jeho čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania menej ako 50 %, a preto štvrťročné preddavky na daň bude platiť v polovičnej výške.

Do 30.6 2015, do 30. 9. 2015, do 31. 12. 2015 a do 31. 3. 2016 zaplatí preddavok na daň vo výške jednej osminy poslednej známej daňovej povinnosti, teda v sume 339,54 eura (2 716,36/4/2). 

Img_5751.jpg

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2014"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X