Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Kúpa nového automobilu zo zahraničia. Povinnosti, DPH, príklady

8. decembra 2015 Tlačiť

Kúpili ste nové auto z členskej krajiny EÚ? Ak áno, v súvislosti s vysporiadaním dane z pridanej hodnoty vám vzniká niekoľko povinností. V článku sa zameriame na povinnosti občanov – nepodnikateľov, ako aj podnikateľov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty.

 

Čo je nový dopravný prostriedok

 • pozemné motorové vozidlo*), ktoré nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky,

Pozn.: *) Pozemné motorové vozidlo je vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ako 7,2 kW určené na prepravu osôb a nákladov. 

 • plavidlo, ktoré nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky,
 • lietadlo, ktoré nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase jeho dodania neuplynuli tri mesiace od jeho prvého uvedenia do prevádzky.

Ak dopravný prostriedky spĺňa niektorú z uvedených podmienok (stačí jednu), považuje sa za nový dopravný prostriedok.

 

Daň z pridanej hodnoty

Nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu je vždy predmetom dane z pridanej hodnoty, t. j. týka sa každého, kto takýto dopravný prostriedok nadobudol:

 • podnikateľských subjektov – platiteľov DPH (t. j. fyzických alebo právnických osôb registrovaných pre daň v zmysle § 4 až § 6 zákona o DPH,
 • podnikateľských subjektov – neplatiteľov DPH, ktorí sú registrovaní pre daň v zmysle § 7 zákona o DPH,
 • právnických osôb, ktoré nie sú podnikateľskými subjektmi, ale sú registrované pre daň v zmysle 7 zákona o DPH,
 • podnikateľských subjektov – neplatiteľov DPH, ktorí sú registrovaní pre daň v zmysle § 7a zákona o DPH (príjemca, respektíve poskytovateľ služby),
 • podnikateľských subjektov, ktoré nie sú registrované pre daň v zmysle § 4 až § 7a zákona o DPH,
 • nepodnikateľov (fyzických alebo právnických osôb).

Nadobudnutie každého nového dopravného prostriedku bude vždy zdanené v tuzemsku bez ohľadu na jeho vstupnú hodnotu.

Povinnosti nadobúdateľa nového dopravného prostriedku

 1. Nadobúdateľ je v tuzemsku osobou registrovanou pre daň podľa § 4 až § 7a zákona o DPH 

Vznik daňovej povinnosti

 • 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
 • dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru.

Povinnosti osôb, ktoré sú registrované pre daň podľa § 4 až § 6 zákona o DPH

 • podať daňové priznanie do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť z nadobudnutia nového dopravného prostriedku, a v tej istej lehote majú povinnosť zaplatiť aj daň z tohto nadobudnutia,
 • údaje o nadobudnutí nového dopravného prostriedku uviesť v daňovom priznaní na r. 07 a r. 08,
 • týmto osobám vzniká v rozsahu a pri splnení podmienok stanovených zákonom o DPH právo na odpočítanie dane z tohto nadobudnutia.

Povinnosti osôb, ktoré sú registrované pre daň podľa § 7 a 7a zákona o DPH

 • podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť z nadobudnutia nového dopravného prostriedku, a v tej istej lehote majú povinnosť zaplatiť aj daň z tohto nadobudnutia,
 • údaje týkajúce sa nadobudnutia nového dopravného prostriedku uviesť na r. 07 a 08 daňového priznania k DPH,
 • nemajú nárok na odpočítanie dane z tohto nadobudnutia.

Príklad:

Platiteľ DPH v tuzemsku s mesačným zdaňovacím obdobím kúpil 21. októbra 2015 v Česku od osoby identifikovanej pre daň osobný automobil. Český platiteľ dane vystavil v tento deň faktúru bez DPH. Kedy má slovenský podnikateľ povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň?

Z titulu nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu vznikla slovenskému podnikateľovi daňová povinnosť 21. októbra 2015, t. j. dňom vyhotovenia faktúry. Slovenský podnikateľ  má povinnosť do 25. novembra 2015 podať daňové priznanie, priznať nadobudnutie nového dopravného prostriedku v tuzemsku a v tej istej lehote zaplatiť daň.

2. Nadobúdateľ nie je v tuzemsku osobou registrovanou pre daň

 • občania – nepodnikatelia,
 • právnické osoby, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania a nie sú registrované v zmysle § 7 zákona o DPH,
 • podnikatelia (fyzické a právnické osoby) neregistrovaní pre DPH

 

 Vznik daňovej povinnosti

 • dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

 

 Povinnosti pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku

 • podať daňové priznanie do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku
 • na prvej strane daňového priznania vyznačia skutočnosť, že sú osobami povinnými podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona o DPH,
 • údaje týkajúce sa nadobudnutia nového dopravného prostriedku uvádzajú na r. 07, 08, 19 a 31 daňového priznania k DPH,
 • do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku zaplatiť daň príslušnému daňovému úradu,
 • v predstihu si vybaviť na daňovom úrade pridelenie čísla „osobného účtu daňovníka“ (OÚD), lebo bez neho nie je možné daň zaplatiť,

Upozornenie: V prípade, že nestihnete 7-dňovú lehotu na uhradenie dane z dôvodu neskoršieho doručenie OÚD, môžete podať správcovi dane žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty. Vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty však podlieha správnemu poplatku vo výške 9,50 eura, v prípade elektronického podania žiadosti aj s prílohami sa poplatok zníži o 50 %.

 • k daňovému priznaniu priložiť overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku a na požiadanie daňového úradu poskytnúť ďalšie informácie potrebné na správne určenie dane,
 • podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane, ktoré treba predložiť pri prihlásení motorového vozidla na Dopravnom inšpektoráte PZ SR.

Príklad:

Nepodnikateľ (občan) si kúpil 4. novembra 2015 nové auto v Poľsku a v tento deň automobil prepravil na Slovensko. Cena auta bola 60 364 PLN. Aké povinnosti má tento občan v súvislosti s nadobudnutím nového auta z členského štátu EÚ?

Daňová povinnosť vzniká tomuto občanovi 4. novembra 2015 a do 7 dní odo dňa nadobudnutia auta, t. j. do 11. novembra 2015, je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Občan musí prepočítať kúpnu cenu v cudzej mene na eurá, pričom použije referenčný výmenný kurz určený alebo vyhlásený ECB alebo NBS v deň, ktorý predchádza dňu vzniku daňovej povinnosti (3. november 2015).

Prepočet na eurá: 

Kurz NBS k 3. 11. 2015 meny PLN (poľský zlotý): 4,254 eura

Prepočet: 60 364 : 4,254 = 14 189,9388, po zaokrúhlení 14 189,94 eura.

DPH 20 %: 14 189,94  x 20 /100 = 2 837,988, po zaokrúhlení 2 837,99 eura.

Občan uvedie v riadku 07 daňového priznania základ dane 14 189,94 eura a v riadkoch 08, 19, 31 a 34 sumu dane 2 837,99 eura. K daňovému priznaniu priloží aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku.

Daň v uvedenej výške zaplatí na účet, ktorý mu poslal správca dane (číslo účtu: 500240-OÚD/8180, variabilný symbol: 1100112015).

K téme

Témy

automobilkúpa automobilu zo zahraničiaPodnikamPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Auto v podnikaní

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

21sep6:30Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 20206:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

21sep8:30Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 20208:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

21sep8:30Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 20208:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X