Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Pozastaviť alebo zrušiť živnosť? Čo je výhodnejšie?

Muž v obleku sedí vedľa laptopu
Fotobanka Pixmac
21. augusta 2012 Zdroj Glatzová & Co., s.r.o. Tlačiť

Chcete prestať podnikať úplne alebo len v rozsahu niektorých živností a rozmýšľate nad tým, čo je pre vás výhodnejšie? Ponechať živnostenské oprávnenie v platnosti alebo pozastaviť živnosť, či ju zrušiť? Neviete koľko času a peňazí vás pozastavenie, resp. zrušenie živnosti bude stáť? Chceli by ste vedieť, čo vás čaká, ak prestanete podnikať v celom rozsahu a živnosť nepozastavíte ani nezrušíte?

Ak ste živnostník a rozhodli ste sa, že prestanete podnikať, máte pre rok 2015 ale aj 2016 tieto tri možnosti:

  1. ponechať si svoju živnosť aj naďalej a nič na tom nemeniť,
  2. pozastaviť živnosť,
  3. živnosť zrušiť.

To, ktorú z týchto možností si vyberiete závisí hlavne od toho, či ste sa rozhodli ukončiť podnikanie, na ktoré máte živnostenské oprávnenie, definitívne alebo len na určité obdobie. Ak chcete ísť len na niekoľko mesačnú dovolenku, tak, samozrejme, zvažovanie pozastavenia alebo zrušenia živnosti nemá veľký zmysel.

Avšak, ak viete, že chcete prestať podnikať na nejaký dlhší čas alebo, dokonca, chcete podnikateľskú činnosť definitívne zavesiť na klinec, potom je zvažovanie možnosti pozastavenia živnosti alebo jej zrušenia na mieste.

Ponechanie živnosti v platnosti

To, že prestanete úplne podnikať neznamená, že ste povinní pozastaviť alebo zrušiť živnosť. Avšak, ak živnostenské oprávnenie ponecháte v platnosti, budete si musieť plniť povinnosti voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni (pozor na odvody), daňovému úradu (nezabudnite na daňové priznanie alebo DPH) aj napriek tomu, že nebudete podnikať.

Okrem toho k vám môže kedykoľvek prísť na kontrolu akýkoľvek príslušný úrad, keďže nebude mať informáciu o tom, že ste prestali podnikať. Z týchto dôvodov je lepšie živnosť pozastaviť alebo zrušiť, ak ste definitívne rozhodnutí, že už podnikať nechcete.

Ukončenie a pozastavenie živnosti nie je to isté

Prerušenie živnosti alebo pozastavenie živnosti znamená zánik živnostenského oprávnenia len na určité vymedzené obdobie. Rovnako je to aj v roku 2016. Po uplynutí doby, počas ktorej bola živnosť pozastavená podnikateľ dostáva späť svoje pôvodné IČO a DIČ a ďalej pokračuje vo svojej predchádzajúcej činnosti. Z tohto dôvodu je pozastavenie živnosti vhodné v tých prípadoch, ak viete, že po určitom období sa chcete k svojej podnikateľskej činnosti alebo k niektorým živnostiam vrátiť.

Účinky pozastavenia živnosti nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti príslušnému živnostenskému úradu alebo dňom, ktorý je uvedený v tomto oznámení, ak je tento deň neskorší ako deň doručenia tohto oznámenia.

Ako pozastaviť živnosť? Živnostenský úrad vydá o pozastavení prevádzkovania živnosti potvrdenie na počkanie, pokiaľ ste podali riadne žiadosť o pozastavenie živnosti. Tá sa dá podať aj elektronicky a online cez špeciálny formulár, ale aj cez bežné tlačivo. Ak ste sa rozhodli pozastaviť prevádzkovanie len určitých predmetov podnikania, vystaví vám živnostenský úrad úradný záznam o tejto skutočnosti. Pozastavenie prevádzkovania živnosti sa zapisuje aj do verejne prístupného živnostenského registra www.zrsr.sk.

Ak máte záujem pozastaviť živnosť a neviete, ako prerušiť živnosť správne a bez rizika, je potrebné vykonať tieto kroky:

  1. Vyplniť formulár – Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti nájdete na Podnikam.sk alebo na internetovej stránke www.minv.sk. Vyplnené ho musíte doručiť príslušnému živnostenskému úradu. Na formulári je potrebné uviesť svoje obchodné meno, IČO a v prípade fyzickej osoby aj rodné číslo. Podstatné je, aby ste uviedli, či chcete pozastaviť všetky živnosti alebo iba niektoré a dobu, na ktorú chcete tieto živnosti pozastaviť.Dĺžku pozastavenia živností určujete vy, no nesmie to byť menej ako šesť mesiacov a viac ako tri roky. Ak by ste chceli počas pozastavenia živnosti zmeniť dĺžku jej pozastavenia, to sa uskutočňuje pomocou toho istého formulára ako samotné pozastavenie živnosti.Za podanie oznámenia o pozastavení živnosti ako aj za zmenu dĺžky pozastavenia živnosti bez ohľadu na to, koľko živností pozastavujete, sa platí správny poplatok (v minulosti kolok) vo výške 4 eur. Oznámenie je možné podať aj elektronicky s elektronickým podpisom, pričom výška poplatku je v takom prípade 2 eur.Rada: Spracovanie oznámenia podaného elektronicky môže trvať aj niekoľko dní, dĺžka závisí od prebehnutia platby za správny poplatok. Podanie oznámenia osobne a vybavenie formalít na živnostenskom úrade vás bude stáť maximálne 10 minút.
  2. Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni, že ste svoju živnosť k určitému dňu pozastavili, pričom sa preukazujete potvrdením, ktoré vám vydal živnostenský úrad  (ak uvediete názov zdravotnej poisťovne v oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti, urobí to za vás živnostenský úrad).
  3. Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 dní osobne to, kto za vás bude odvádzať odvody do zdravotnej poisťovne po pozastavení živnosti (môžete to byť vy ako samoplatca, váš zamestnávateľ alebo štát po zaregistrovaní sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny).
  4. Odhlásiť sa do 8 dní zo Sociálnej poisťovne prostredníctvom registračného listu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Aj v tomto prípade musíte priložiť potvrdenie o pozastavení živnosti, ktoré vám vydal živnostenský úrad. Odo dňa pozastavenia živnosti nemáte povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne.
  5. Oznámiť pozastavenie živnosti daňovému úradu a vrátiť osvedčenie o registrácii do 15 dní od pozastavenia živnosti. V prípade fyzickej osoby zmenu oznamuje živnostenský úrad. U právnickej osoby existuje možnosť, aby túto skutočnosť za ňu oznámil príslušnému daňovému úradu živnostenský úrad, ak v oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti označí, že má o to záujem.
  6. Ak ide o právnickú osobu, tá by mala podať návrh na zápis zmeny, ktorého predmetom bude výmaz pozastavených živnosti z príslušného obchodného registra. Poplatok za takýto návrh je 66 eur. V prípade elektronického podania takéhoto návrhu, ktorý musí byť opatrený elektronickým podpisom, sa poplatok znižuje o 50 %, teda na eur.

Živnosť sa po uplynutí doby jej pozastavenia uvedenej v oznámení obnoví automaticky bez toho, aby ste museli túto skutočnosť oznamovať príslušnému živnostenskému úradu. Nemáte povinnosť oznamovať uplynutie pozastavenia živnosti ani daňovému úradu a zdravotnej poisťovni, nakoľko aj voči týmto úradom sa živnosť obnovuje automaticky po uplynutí lehoty jej pozastavenia, ktorá im bola pri pozastavení živnosti oznámená. Daňový úrad vám vystaví nové osvedčenie o registrácii s pôvodným DIČ.

Ukončenie doby, na ktorú ste mali pozastavenú živnosť oznamujete Sociálnej poisťovni taktiež prostredníctvom registračného listu. V prípade, že počas pozastavenia živnosti požiadate o zmenu doby pozastavenia živnosti, tak sa živnosť obnoví uplynutím dňa, ktorý uvediete v tomto novom oznámení. Živnosť môžete počas doby pozastavenia živnosti kedykoľvek zrušiť.

Rada:

Odporúčame zvoliť si začiatok pozastavenia živnosti na prvý deň v mesiaci a koniec na posledný deň v mesiaci. Ak tak urobíte, budú sa vám oveľa jednoduchšie počítať odvody na poistné. Rovnako to príde vhod v prípade potreby vyplnenia mesiacov podnikania – nebudete mať problém s tým či sa časť mesiaca počíta ako celý mesiac, alebo iba ako konkrétny počet dní v danom mesiaci.

Zrušenie živnosti

Zrušenie živnosti má na rozdiel od pozastavenia živnosti trvalý charakter. To znamená, že ak živnosť zrušíte a po určitom čase sa jednak rozhodnete podnikať v rovnakej oblasti, budete si musieť vybaviť novú živnosť.

Postup pri zrušení živnosti je takmer totožný ako pri pozastavení, rozdiel je len vo formulári, ktorý má názov „Oznámenie o ukončení podnikania“. V tomto oznámení musíte vyplniť okrem vyššie uvedených údajov deň, ku ktorému chcete živnosti (všetky alebo len niektoré) ukončiť. Ak tak nespravíte, živnostenské oprávnenie vám zaniká dňom, ktorý nasleduje potom, čo bolo živnostenskému úradu doručené vaše oznámenie.

V prípade, že ste podali oznámenie o ukončení podnikania, ale zmenili ste svoje rozhodnutie a chcete naďalej pokračovať v podnikaní, oznámenie je možné vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnosti.

Podanie oznámenia o ukončení podnikania je bez poplatkov.

Rovnako ako pri pozastavení živnosti vám živnostenský úrad vydá potvrdenie, prípadne úradný záznam, ak ste sa rozhodli ukončiť len niektoré predmety podnikania. Po zrušení živnosti vás živnostenský úrad vymaže zo živnostenského registra.

Vaše povinnosti voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni a lehoty, v ktorých ich musíte vykonať sú identické ako v prípade pozastavenia živnosti. Na daňovom úrade si musíte podať žiadosť o zrušenie registrácie a vrátiť osvedčenie o registrácii do 15 dní od zrušenia živnosti.

Rada:

Všetky oznámenia, ktoré budete podávať v súvislosti pozastavením/prerušením živnosti podávajte dvojmo s tým, že druhé vyhotovenie vám slúži ako doklad, že ste si splnili svoju oznamovaniu povinnosť. Ak prikladáte potvrdenie vydané živnostenským úradom, postačuje obyčajná kópia (nevyžaduje sa úradné osvedčenie kópie).

Ak sa k podnikaniu v rozsahu živností, ktoré máte chcete po určitom čase vrátiť, určite najvhodnejšie je živnosť pozastaviť. V prípade, ak živnosť nepozastavíte, budete povinní plniť rôzne finančne a administratívne zaťažujúce povinnosti. Ak však živnosť pozastavíte, po uplynutí lehoty pozastavenia živnosti začnete tam, kde ste pred pozastavením skončili s rovnakými identifikačnými údajmi a s rovnakým živnostenským listom, na ktorom bude pôvodný deň začatia podnikania, čo môže byť pre vašich partnerov znakom, že pôsobíte na trhu dlho a ste stabilným klientom.

Autor: Lucia Regecová, Danica Valentová

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ukončenie podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X