Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Pozrite sa, aké odvody platí konateľ s.r.o. v roku 2017

Counting business taxes
Thinkstock
13. decembra 2016 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

To, aké odvody sa vzťahujú na konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), závisí od toho, akým spôsobom je konateľ odmeňovaný. Iné odvodové povinnosti totiž štát stanovuje konateľovi s pravidelným príjmom, iné s nepravidelným príjmom a úplne iná situácia je pri konateľovi bez nároku na odmenu.

V článku si priblížime všetky spomínané situácie.

Odporúčame ebook:

Spoločník – konateľ bez nároku na odmenu

Pri jednoosobových spoločnostiach s ručením obmedzeným je bežné, ak spoločník-konateľ vystupuje ako osoba bez nároku na odmenu.

O odvodoch do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne konateľa bez nároku na odmenu, si prečítate tu:

  • Odvody do Sociálnej poisťovne neplatí, keďže za vykonávanie svojej funkcie neberie žiadne peniaze.
  • Odvody do svojej zdravotnej poisťovne platí ako samoplatca. Minimálny dobrovoľný zdravotný odvod na rok 2017 je pritom 61,81 eura mesačne. Plateniu dobrovoľného zdravotného poistenia by sa konateľ vyhol len vtedy, ak by bol súčasne aj zamestnancom v danej alebo inej firme, ak by zdravotný odvodov platil ako SZČO alebo by bol zdravotne poistený štátom – napríklad ako osoba na rodičovskej dovolenke.

Jeho príjmom je len podiel na zisku firmy, ktorý sa však nepovažuje za príjem zo závislej činnosti.

Kedy podiel na zisku firmy podlieha dani z príjmu? Aké odvody sa ho týkajú? Prečítajte si v časti pre členov klubu Podnikam.sk:

  • Ak zisk bol dosiahnutý za obdobie od 1. januára 2017, tak podiel na zisku firmy podlieha dani z príjmu fyzických osôb, zdaňuje sa zrážkovou daňou so 7-percentnou sadzbou. Ak bol zisk firmy vytvorený v roku 2016 a podiel na zisku vyplatený v roku 2017, tak sa podiel na zisku nezdaňuje.
  • Z podielu na zisku sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne.
  • Z podielov na zisku dosiahnutého za obdobie od 1. januára 2017 sa neplatia ani odvody na zdravotné poistenie, keďže podiely na zisku sa už nepovažujú za zárobkovú činnosť podľa zákona o zdravotnom poistení. Ak však bol zisk firmy dosiahnutý v roku 2016 a podiel na zisku vyplatený v roku 2017, tak sa z podielu na zisku platia zdravotné odvody so 14-percentnou sadzbou.

Spoločník – konateľ, ktorý dostáva pravidelnú odmenu

Odmena konateľa sa považuje za príjem zo závislej činnosti. Ide preto o aktívny príjem, pri ktorom si môže spoločník-konateľ uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (v roku 2017 je to suma 3 803,33 eura ročne, 316,94 eura mesačne), nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a bonus na vyživované dieťa.

Kompletný súhrn mzdových a účtovných veličín platných pre rok 2017 nájdete v tomto článku:

Konateľa firma prihlási do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Firma však z odmeny pre konateľa neplatí poistné na úrazové poistenie, ani poistné na garančné poistenie.

Na pravidelnú odmenu konateľa sa vzťahujú odvody v tejto výške. Odpoveď si môžu prečítať členovia klubu tu:

Sociálne poistenie

Poistenie Spoločnosť Konateľ
Nemocenské poistenie 1,40 % 1,40 %
Starobné dôchodkové poistenie 14 % 4 %
Invalidné dôchodkové poistenie 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 %
Rezervný fond solidarity 4,75 % neplatí

Konateľa firma prihlási aj do jeho zdravotnej poisťovne.

Zdravotné poistenie

Spoločnosť Konateľ
Zdravotné poistenie 10 % 4 %
Zdravotné poistenie konateľa so zdravotným postihnutím 5 % 2 %

Okrem pravidelnej odmeny má spoločník-konateľ príjem aj z podielu na zisku spoločnosti. Aj v tomto prípade platí, že z podielu na zisku vytvoreného za obdobie od 1. januára 2017 spoločník-konateľ platí zrážkovú daň z príjmu FO so sadzbou 7 % a neplatí sociálne odvody, ani zdravotné odvody. Ak však bol zisk firmy vytvorený v roku 2016 a podiel na zisku vyplatený v roku 2017, tak sa podiel na zisku nezdaňuje, ale platia sa z neho 14-percentné zdravotné odvody.

Spoločník- konateľ, ktorý dostáva nepravidelnú odmenu

Odmena konateľa sa považuje za príjem zo závislej činnosti aj vtedy, ak ide o nepravidelne vyplácaný príjem, napríklad štvrťročne, polročne, či ročne.

Považuje sa za aktívny príjem, pri ktorom si môže spoločník-konateľ uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (v roku 2017 je to suma 3 803,33 eura ročne, 316,94 eura mesačne), nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a bonus na vyživované dieťa.

TIP Podnikam.sk: Pri nepravidelnej odmene firma konateľa prihlási do Sociálnej poisťovne len na dôchodkové poistenie. Z  nepravidelnej odmeny sa totiž neplatí nielen poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie, ale ani poistné na nemocenské poistenie.

Aké budú jeho sociálne a zdravotné odvody, vám priblížime v zamknutej časti:

Sociálne poistenie

Poistenie Spoločnosť Konateľ
Starobné dôchodkové poistenie 14 % 4 %
Invalidné dôchodkové poistenie 3 % 3 %
Rezervný fond solidarity 4,75 % neplatí

Konateľa firma prihlási aj do jeho zdravotnej poisťovne.

Zdravotné poistenie

Spoločnosť Konateľ
Zdravotné poistenie 10 % 4 %
Zdravotné poistenie konateľa so zdravotným postihnutím 5 % 2 %

Okrem nepravidelnej odmeny má spoločník-konateľ príjem aj z podielu na zisku spoločnosti. Ako sme písali vyššie, z podielu na zisku vytvoreného za obdobie od 1. januára 2017 spoločník-konateľ platí zrážkovú daň z príjmu FO so sadzbou 7 % a neplatí sociálne odvody, ani zdravotné odvody. Ak však bol zisk firmy vytvorený v roku 2016 a podiel na zisku vyplatený v roku 2017, tak sa podiel na zisku nezdaňuje, ale platia sa z neho 14-percentné zdravotné odvody.

TIP Podnikam.sk: V prípade, že spoločník alebo konateľ (aj keby nebol súčasne spoločníkom) dostáva z jedného právneho vzťahu nepravidelnú odmenu a z druhého právneho vzťahu pravidelnú odmenu, povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie sa posudzuje pri každom právnom vzťahu samostatne!

Spoločník-konateľ, ktorý nedostáva odmenu, ale má so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu

V tomto prípade sa spoločník-konateľ stáva riadnym zamestnancom, ktorého musí spoločnosť prihlásiť do registra poistencov Sociálnej poisťovne a do jeho zdravotnej poisťovne.

Spoločník- konateľ tak bude ako zamestnanec kompletne sociálne poistený, teda poistený nielen dôchodkovo, nemocensky a pre prípad nezamestnanosti, ale bude aj garančne a úrazovo poistený.

Ako zamestnanec dostáva mzdu, z ktorej sa platia nasledovné sociálne a zdravotné odvody:

Sociálne poistenie

Poistenie Spoločnosť Konateľ
Nemocenské poistenie 1,40 % 1,40 %
Starobné dôchodkové poistenie 14 % 4 %
Invalidné dôchodkové poistenie 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 %
Rezervný fond solidarity 4,75 % neplatí
Úrazové poistenie 0,80 % neplatí
Garančné poistenie 0,25 % neplatí

POZOR! Garančne poistené od 1. januára 2014 nie sú osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo zamestnancami a majú najmenej 50-percentný vlastnícky podiel v spoločnosti!

Zdravotné poistenie

Spoločnosť Konateľ
Zdravotné poistenie 10 % 4 %
Zdravotné poistenie konateľa so zdravotným postihnutím 5 % 2 %

POZOR!: Od 1. januára 2015 zaviedla vláda pre zamestnancov v pracovnom pomere odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) v sume 380 eur mesačne, ktorá znižuje vymeriavací základ na výpočet zdravotných odvodov.

OOP sa vzťahuje aj na spoločníka-konateľa, ktorý má uzatvorenú pracovnú zmluvu so spoločnosťou. Suma odpočítateľnej položky sa pritom sa znižuje v dvojnásobnej výške k miere zvýšenia príjmu zo zamestnania.

Nárok na odpočítateľnú položku tak zaniká pri príjme zamestnanca v sume 570 eur mesačne.

Ak by napríklad spoločník-konateľ zarábal v roku 2017 na základe pracovnej zmluvy minimálnu mzdu 435 eur, tak by si mohol uplatniť OOP vo výške 270 eur (380 – 2x(435-380)). Zdravotné odvody by tak spoločník-konateľ v pozícii zamestnanca a firma v postavení jeho zamestnávateľa zaplatili zo sumy 165 eur (435 eur-270 eur). Z tejto čiastky by zdravotné poistenie zamestnanca tvorilo 6,6 eura (4 %) a zdravotné poistenie jeho zamestnávateľa 16,5 eura (10 %).

Okrem mzdy má spoločník-konateľ príjem aj z podielu na zisku spoločnosti. Z podielu na zisku vytvoreného za obdobie od 1. januára 2017 spoločník-konateľ platí zrážkovú daň z príjmu FO so sadzbou 7 % a neplatí sociálne odvody, ani zdravotné odvody. Ak však bol zisk firmy vytvorený v roku 2016 a podiel na zisku vyplatený v roku 2017, tak sa podiel na zisku nezdaňuje, ale platia sa z neho 14-percentné zdravotné odvody.

Konateľ, ktorý nie je spoločníkom v spoločnosti

Ak takýto konateľ nemá dohodnutú odmenu za výkon funkcie, jeho príjmom je len podiel na zisku. Z podielu na zisku vytvoreného za obdobie od 1. januára 2017 platí konateľ zrážkovú daň z príjmu FO so sadzbou 7 % a  neplatí zdravotné odvody. Ak však bol zisk firmy vytvorený v roku 2016 a podiel na zisku vyplatený v roku 2017, tak sa podiel na zisku nezdaňuje, ale platia sa z neho 14-percentné zdravotné odvody.

Od čoho závisí platenie sociálnych odvodov v tomto prípade? Objasníme si tu:

Platenie odvodov na sociálne poistenie z vyplateného podielu na zisku však v tomto prípade závisí od toho, či má alebo nemá konateľ aj odmenu za výkon funkcie konateľa, alebo je či nie je súčasne aj zamestnancom spoločnosti.

  • Ak konateľ nemá odmenu za výkon funkcie konateľa, ani nie je zamestnancom, neplatia sa odvody na sociálne poistenie ani z vyplateného podielu na zisku.
  • V prípade, že konateľ má dohodnutú odmenu za výkon funkcie konateľa alebo je v danej spoločnosti zamestnancom, vyplatený podiel na zisku sa takisto stane vymeriavacím základom pre platenie poistného na sociálne poistenie, teda aj z vyplateného podielu na zisku musí zaplatiť sociálne odvody.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Chcem začať podnikaťkonateľ s.r.o.masterodvody do sociálnej poisťovne 2017odvody do zdravotnej poisťovne 2017Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

20jan8:30Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 20208:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

20jan8:30Zadávanie zákaziek na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET) - Workshop8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Verejné obstarávanie-obstarávateľ

20jan8:30Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 20208:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X