Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Prenajímanie nehnuteľnosti – práva a povinnosti

Prenajímanie nehnuteľnosti - práva a povinnosti
Fotobanka Pixmac
2. decembra 2011 Tlačiť
V dnešnej dobe je trend, že ľudia prenajímajú svoje byty iným osobám, prípadne vlastníci iných aj nebytových priestorov prenajímajú svoje priestory na komerčné účely. Aké povinnosti tu vznikajú voči štátu? Ako správne prenajímať? Čo má obsahovať nájomná zmluva? Odpoveď na tieto otázky nájdete v nasledujúcom článku. 
 
 

Základom prenájmu je nájomná zmluva

Pri prenájme prenecháva prenajímateľ užívanie nájomnej veci nájomcovi za odplatu. Základom prenájmu je nájomná zmluva, ktorá obsahuje základné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu a uvádzajú sa tu všetky dôležité informácie, na základe ktorých sa rozhoduje napríklad aj v prípade sporov.
 
Dobrá nájomná zmluva by mala obsahovať tieto náležitosti: 
 • kto prenajíma – prenajímateľ
 • komu prenajíma – nájomca
 • prenajímanie môže byť na dobu určitú alebo na dobu neurčitú
 • dátum začiatku a ukončenia prenájmu, ak ide o prenájom na dobu určitú
 • dátum začiatku prenájmu, ak ide o prenájom na dobu neurčitú
 • dĺžka výpovednej lehoty, ktorá je rovnaká  pre prenajímateľa aj pre nájomcu
 • ak nie je uvedená v nájomnej zmluve výpovedná lehota, platí zákonná výpovedná doba 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca po ukončení mesiaca, kedy bola doručená výpoveď
 • výška nájomného
 • kedy a akým spôsobom sa bude nájomné platiť
 • popis príslušenstva a opis stavu prenajímanej veci
 • označenie predmetu
 • rozsah užívania
 • výška úhrady za užívanie bytu alebo spôsob výpočtu /elektrická energia, voda, plyn/
 • ak doba nájmu nie je dohodnutá, zmluva je uzavretá na dobu neurčitú
 • podpisy nájomcu a prenajímateľa
 • odovzdávací protokol, ktorý obsahuje stavy vodomeru, elektromeru, plynomeru, či byt bol prevzatý bez závad, ak boli závady, určí sa kto a kedy ich odstráni
 
Ceny nájomného sú upravované podľa opatrenia MFSR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov. Nájomné by sa malo platiť včas, vo vopred dohodnutej sume a podľa dohodnutého termínu. Ak sa platby omeškajú má prenajímateľ právo na poplatky za omeškanie.  
 

Prihláste sa na daňovom úrade do 30 dní

Ak prenajímame nehnuteľnosť, sme povinní do 30 dní od uplynutia mesiaca, v ktorom sa prenajal byt alebo nebytový priestor, prihlásiť na daňovom úrade a registrovať sa ako prenajímateľ. Registrovať sa môžeme na príslušnom tlačive alebo elektronicky.
 
 
Ak už na daňovom úrade sme registrovaní ako daňový subjekt, stačí podať oznámenie o prenajímaní bytu alebo nebytového priestoru. Povinnosť registrovať sa majú aj osoby, ktoré prenajímajú len časť nehnuteľnosti (napr. jednu izbu) a osoby, ktoré prenajímajú nehnuteľnosť, ktorú majú sami v prenájme.
 
 

Pri prenájme platia práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu podľa Občianskeho zákonníka

Medzi základné práva a povinnosti patria napríklad:
 • povinnosť prenajímateľa odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie 
 • zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu.
 • ak nájomná zmluva neurčuje inak, drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca.
 • drobnými opravami v byte súvisiacimi s jeho užívaním sú opravy bytu, príslušenstva bytu, zariadenia a vybavenia, výmeny drobných súčiastok  zariadenia alebo vybavenia, ktoré sú uvedené v prílohe nariadenia vlády.
 • drobné opravy sú opravy do 6,64 €
 • povinnosť nájomcu odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám alebo tí, ktorí s ním bývajú. Prípadne má prenajímateľ právo vykonať opravy sám a požadovať od nájomcu náhradu. 
 • nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v byte bez súhlasu prenajímateľa, a to ani na svoje náklady
 
Nájom bytu môže zaniknúť:
 • písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom
 • písomnou výpoveďou
 • uplynutím času, ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas.
 

Podanie daňového priznania

Príjmy z prenájmu upravuje Zákon o dani z príjmov. Príjmy z prenájmu nehnuteľností, ak nejde o príjmy zo živnosti, sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov FO typ B, oddiel VI, riadok 10.Do stĺpca Príjmy uvádzame príjmy z prenájmu. Ide o všetky príjmy súvisiace s prenájmom, napríklad nájomné, náhrady za energie a služby, prenájom hnuteľného majetku a podobne. Do stĺpca výdavky uvádzame výdavky spojené s prenájmom v skutočnej výške alebo percentuálne.Oprávnené výdavky, o sumu ktorých je možné znížiť čiastkový základ dane, sú všetky výdavky, priamo súvisiace s prevádzkou prenajímanej nehnuteľnosti. Ide predovšetkým o spotrebu tepla, vody a energií, opravy, poplatky za rôzne súvisiace služby, vrátane odmeny realitnej kancelárii za sprostredkovanie nájmu.V roku 2010 sa platila daň iba ak celková suma prenájmu za rok prekročila päťnásobok životného minima. Daň sa platila iba z čiastky nad päťnásobok.Od roku 2011 sa platí daň nasledovne. Od dane je oslobodený príjem do výšky 500 € vrátane. Do čiastkového základu dane sa počíta iba príjem prevyšujúci túto hranicu. Vypočítané paušálne výdavky sa upravia tým istým pomerom ako takto vypočítaný príjem.
 
 

Ďalšie povinnosti

Ak nehnuteľnosť prenajímajú manželia, môžu si uplatniť príjem z prenájmu v rovnakom pomere alebo v akom si určia. Ďalšou povinnosťou je nahlásiť počet obyvateľov bytu bytovému družstvu.  Podľa počtu osôb v bytoch sa potom vypočítava ohrev, teda teplá a studená voda a elektrina spoločných priestorov.
 
 
ph

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X