Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zmeny v podvojnom účtovníctve od 1.10.2018

Zmeny v podvojnom účtovníctve
zmeny v podvojnom účtovníctve www.shutterstock.com concept-businessman-791275774
1. októbra 2018 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj podnikam.sk Tlačiť

V podvojnom účtovníctve nastáva od 1.10.2018 niekoľko zmien týkajúcich sa účtovania virtuálnych mien. Bol totiž schválený návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/015328/2018-74, ktorým sa mení  a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Tieto zmeny nadväzujú na čl. III zákona č. 213/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovanie virtuálnej meny

Na základe úprav zákona o účtovníctve sa spresňuje, že o virtuálnej mene sa účtuje ako o krátkodobom finančnom majetku v účtovej skupine 25.

V § 17 ods. 10 písmeno c) znie:

„c) majetok účtovaný v účtovej skupine 25, a to vrátane odplatne nadobudnutej virtuálnej meny, virtuálnej meny nadobudnutej ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu a  virtuálnej meny nadobudnutej výmenou za inú virtuálnu menu,“.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Ocenenie a prepočet virtuálnych mien
  • Rozdiely z dôvodu prepočtu ocenenia  virtuálnej meny
  • Virtuálna mena nadobudnutá ťažbou

Ocenenie a prepočet virtuálnych mien

Na základe úprav ocenenia a prepočtu virtuálnych mien v prijatej novele zákona o účtovníctve sa ustanovuje, že o virtuálnych menách sa účtuje na syntetickom účte účtovej skupiny 25, ktorý si doplní účtovná jednotka do svojho účtového rozvrhu.

Novela zákona o účtovníctve stanovuje povinnosť prepočítavať virtuálnu menu na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Zároveň sa do zákona o účtovníctve dopĺňa spôsob oceňovania virtuálnej meny.V nadväznosti na ocenenie virtuálnej meny podľa § 25 ods. 1 písm. h) zákona o účtovníctve sa virtuálna mena oceňuje reálnou hodnotou.

Reálnou hodnotou sa oceňuje:

– odplatne nadobudnutá virtuálna mena,

– virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu,

– služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených menovitými hodnotami

– virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.

Pri stanovení ocenenia úbytku virtuálnej meny sa umožňuje použitie váženého aritmetického priemeru alebo spôsob, keď prvá cena na ocenenie prírastku virtuálnej meny sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku virtuálnej meny (t. j. použitie metódy FIFO).

Za reálnu hodnotu pre virtuálnu menu sa považuje cena zistená v deň uskutočnenia účtovného prípadu na verejnom trhu spôsobom, ktorý si účtovná jednotka pre danú virtuálnu menu zvolila. V priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu.

Rozdiely z dôvodu prepočtu ocenenia  virtuálnej meny

V určitých prípadoch vznikajú rozdiely z dôvodu prepočtu ocenenia  virtuálnej meny. Napríklad pri kúpe virtuálnej meny v individuálnom obchode môže vzniknúť rozdiel medzi kúpnou cenou a reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 13 zákona o účtovníctve, ďalej pri predaji majetku alebo služby za virtuálnu menu môže vzniknúť rozdiel medzi hodnotou pohľadávky v čase predaja majetku alebo služby a v čase inkasa pohľadávky. Rovnako aj v prípade obstarania majetku a služby za virtuálnu menu môže vzniknúť rozdiel medzi hodnotou záväzku v čase obstarania majetku alebo služby a čase úhrady záväzku.

Rozdiely vzniknuté v účtovníctve  z dôvodu ocenenia virtuálnej meny a prepočtu virtuálnej meny na eurá  sa účtujú podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné náklady na finančnú činnosť alebo v prospech účtu 668 – Ostatné výnosy z finančnej činnosti.

V § 46 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Na účte účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok, ktorý si v účtovom rozvrhu vytvorila účtovná jednotka na účtovanie o virtuálnej mene podľa § 17 ods. 10 písm. c), napríklad na účte 258 –Virtuálna mena, sa účtuje prírastok virtuálnej meny a úbytok virtuálnej meny. Analytické účty sa vytvárajú podľa jednotlivých virtuálnych mien a na virtuálnu menu nadobudnutú ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu sa vytvára osobitný analytický účet. Účtovanie virtuálnej meny do nákladov pri úbytku virtuálnej meny sa účtuje na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady. Účtovanie virtuálnej meny do výnosov sa účtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy. Pri prepočte reálnej hodnoty virtuálnej meny podľa § 27 ods. 13 zákona vyjadrenej v cudzej mene na eurá sa postupuje podľa § 24 ods. 2 písm. a) zákona. V účtovníctve vzniknuté hodnotové rozdiely z dôvodu ocenenia virtuálnej meny a prepočtu virtuálnej meny na eurá sa účtujú podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.“.

Virtuálna mena nadobudnutá ťažbou

Virtuálna mena nadobudnutá ťažbou sa eviduje na podsúvahových účtoch. Virtuálna mena nadobudnutá ťažbou sa ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu  účtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.

V § 80 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „V prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy sa účtuje virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu.“.

V § 85 sa odsek 2 dopĺňa písmenom ods. 2 sa  pripája písmenom n), ktoré znie:

„n) virtuálna mena nadobudnutá ťažbou.“.

Ustanovenia § 17 ods. 10 písm. c), § 46 ods. 6 a § 80 ods. 8 v znení účinnom od 1. októbra 2018 sa prvýkrát použijú pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí k 1. októbru 2018.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

podvojné účtovníctvoPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X