Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Spoločnosť v kríze podľa obchodného zákonníka

Graphs and file folder with label  Disaster Management.
Thinkstock
27. septembra 2016 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Inštitút spoločnosti v kríze sa do obchodného zákonníka dostal 1. januára 2016. Aj keď je táto legislatíva v platnosti už niekoľko mesiacov, mnohí podnikatelia ani netušia, že niečo také existuje a ako sa ich to priamo dotýka.

Hlavným motívom na zavedenie týchto opatrení bola veľká kauza Váhostav, v ktorej sa naplno prejavili problémy s vyplácaním vkladov spoločníkom pred vyplatením záväzkov voči veriteľom. Cieľom novely bolo predovšetkým chrániť záujmy veriteľov, ak sa dlžník ocitne v procese konkurzu alebo reštrukturalizácie.

Podstatou celej legislatívnej úpravy je zákaz uspokojovať nároky členov spoločností a štatutárnych orgánov pred uspokojením pohľadávok veriteľov. Táto podmienka platí, ak sa spoločnosť ocitne v kríze.

Počas obdobia trvania krízy spoločnosti tak nie je možné vyplatiť pohľadávky napríklad konateľov spoločnosti, ktorí spoločnosti poskytli pôžičku. Počas obdobia krízy spoločnosti musia byť prednostne uspokojované nároky veriteľov, ktorí nie sú voči spoločnosti spriaznenými osobami.

Kedy sa spoločnosť ocitne v kríze

Celá problematika spoločnosti v kríze je upravená v § 67a až § 67k obchodného zákonníka. Podľa § 67a je spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Obchodný zákonník definuje len situáciu, kedy spoločnosti hrozí úpadok. Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100.

Definíciu úpadku musíme hľadať v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, v ktorom sa píše, že spoločnosť sa nachádza v úpadku, ak je predĺžená alebo platobne neschopná. Predĺžená je zjednodušene tá spoločnosť, ktorá vykazuje záporné vlastné imanie a platobne neschopná tá spoločnosť, ktorá nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.

Ak je splnená len jedna z vyššie uvedených podmienok, spoločnosť sa ocitá v kríze a musí sa riadiť ďalšími ustanoveniami v obchodnom zákonníku.

Ako zistiť, či sa spoločnosť nachádza v kríze

Údaje na posúdenie faktu, či sa spoločnosť počas prebiehajúceho zdaňovacieho obdobia neocitla náhodou v kríze by sa mali brať z priebežných účtovných závierok spoločnosti. V súvahovej časti účtovnej závierky sú konkrétne riadky, z ktorých je možné čerpať údaje o stave vlastného imania a celkových záväzkov spoločnosti.

Vo väčšine spoločností je účtovná závierka spracovaná až k ukončeniu roka, ale podľa zákona je potrebné prihliadať aj na priebežný stav, nakoľko stav krízy sa môže vyskytnúť kedykoľvek počas roka. Ak sa takýto stav vyskytne, štatutárny orgán je povinný riadiť sa ustanoveniami pre obdobie krízy.

V rokoch 2016 a 2017 platí pre spoločnosti ešte benevolentnejšie obdobie, keď v roku 2016 sa prihliada na pomer vlastného imania a záväzkov len 4 ku 100 a počas roka 2017 je tento pomer vo výške 6 ku 100.

Spoločnosťou v kríze môže byť len spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba

Zákaz vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje

Úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, poskytnuté spoločnosti v kríze, sa považuje za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje. To platí rovnako pre plnenie poskytnuté spoločnosti pred krízou, ktorého splatnosť bola počas krízy odložená, alebo predĺžená.

Plnenie nahradzujúce vlastné zdroje spolu s príslušenstvom a zmluvnou pokutou nemožno vrátiť, ak je spoločnosť v kríze, alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala. Lehoty na vrátenie plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje počas tohto obdobia neplynú.

Tieto pomerne komplikovane napísané ustanovenia vlastne znamenajú, že ak niekto z presne vymedzeného okruhu osôb požičia spoločnosti peniaze, počas krízy ich nemôže dostať naspäť. Ak teda štatutárny orgán spoločnosti z účtovníctva zistí, že jeho spoločnosť sa ocitla v kríze, nemôže vyplatiť záväzky takýmto osobám. Počas obdobia trvania krízy sú takéto úvery brané ako plnenia nahradzujúce vlastné zdroje.

Osoby, na ktoré sa ustanovenie o kríze vzťahuje

Obchodný zákonník presne vymedzuje okruh osôb, ktorých pohľadávky nemôžu byť uspokojené počas obdobia trvania krízy. Sú to tieto osoby:

  1. a) člen štatutárneho orgánu, zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, členom dozornej rady,
  2. b) ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
  3. c) tichý spoločník,
  4. d) osoba blízka osobám podľa písmen a), b) alebo c),
  5. e) osoba konajúca na účet osôb podľa písmen a), b) alebo c).

Zákon myslel aj na špekulantov, ktorí pri podnikaní využívajú tzv. schránkové firmy. Platí, že ak sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že plnenie nahradzujúce vlastné zdroje poskytnuté osobou, pri ktorej nie je možné zistiť konečného užívateľa výhod, bolo poskytnuté niektorou z vyššie uvedených osôb.

Ak teda existuje podozrenie  že pôžička bola poskytnutá prostredníctvom schránkovej firmy, musí takáto spoločnosť preukázať, že tomu tak nie je a až potom sa na ňu bude prihliadať, ako na klasického veriteľa.

Čo v prípade ak je pôžička vrátená

Hodnota plnenia poskytnutého v rozpore so zákazom podľa ustanovení o spoločnosti v kríze sa musí spoločnosti vrátiť. To platí rovnako aj vtedy, ak k takému poskytnutiu došlo započítaním, speňažením zálohu, exekúciou alebo obdobným spôsobom. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase poskytnutia plnenia v rozpore so zákazom, ručia spoločne a nerozdielne za jeho vrátenie.

Takže, ak napríklad v dôsledku nevedomosti štatutárneho orgánu o stave krízy spoločnosti dôjde k úhrade záväzku spriaznenej osobe, musí byť takéto plnenie v plnej výške vrátené. Štatutári spoločnosti ručia za vrátenie takéhoto plnenia v plnom rozsahu.

Rada na záver

V súvislosti s vyššie uvedenými informáciami odporúčame priebežnú kontrolu stavu spoločnosti z pohľadu účtovníctva. Na Slovensku existuje obrovské množstvo firiem, ktoré fungujú s dokonca záporným vlastným imaním, takže na tieto sa automaticky všetky ustanovenia o spoločnosti v kríze vzťahujú.

Celkovo pôžičky medzi spriaznenými osobami sú v posledných mesiacoch predmetom viacerých legislatívnych zmien, ktoré špekulácie s poskytovaním a prijímaním pôžičiek od spriaznených osôb čoraz viac sťažujú. Nakoľko ustanovenia o spoločnosti v kríze takéto pôžičky vyslovene splácať zakazujú, odporúčam byť pri takýchto plneniach opatrný.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

krízalegislatívne zmeny titulkaObchodný zákonníkPrémiový obsahSpoločnosť v kríze

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X