Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Účtovanie virtuálnej meny od 1.10.2018

účtovanie virtuálnej meny
účtovanie virtuálnej meny Foto: Getty Images
6. novembra 2018 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Účtovanie virtuálnej meny ustanovujú Postupy účtovania v jednoduchom alebo v podvojnom účtovníctvo, zmeny v týchto postupoch nadobudli účinnosť 01.10.2018.

Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve mení Opatrenie MF SR číslo MF/13416/2018-74 z 12. septembra 2018 a postupy účtovania v podvojnom účtovníctve mení Opatrenie MF SR číslo MF/015328/2018-74 z 19. septembra 2018.

V súvislosti s účtovaním virtuálnych mien môžu nastať dva účtovné prípady, a to:

 • nadobudnutie virtuálnej meny,
 • predaj virtuálnej meny

V súlade so zákonom o účtovníctve sa virtuálna mena prepočítava na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, tzn. ku dňu jej nadobudnutia alebo ku dňu jej predaja.

Virtuálna mena sa oceňuje reálnou hodnotou v súlade s § 27 ods. 13 zákona o účtovníctve. Reálna hodnota virtuálnej meny predstavuje trhovú hodnotu v deň ocenenia zistenú spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. V priebehu účtovného obdobia sa používa rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Ocenenie virtuálnej meny
 • Účtovanie virtuálnej meny v jednoduchom účtovníctve
 • Príklad účtovania virtuálnej meny
 • Účtovanie virtuálnej meny v podvojnom účtovníctve
 • Príklady účtovania virtuálnej meny v podvojnom účtovníctve

Reálnou hodnotou sa ocení:

 • virtuálna mena nadobudnutá odplatne,
 • virtuálna mena nadobudnutá ťažením – oceňuje sa ku dňu výmeny za službu alebo iný majetok,
 • služby alebo majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených menovitými hodnotami,
 • virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu.

Účtovanie virtuálnej meny v jednoduchom účtovníctve

Virtuálna mena sa považuje podobne ako cenné papiere za finančný majetok a preto sa jej nadobudnutie účtuje v knihe finančného majetku v ocenení reálnou hodnotou. V peňažnom denníku sa prvotné nadobudnutie virtuálnej meny zaúčtuje ako výdavok, neovplyvňujúci základ dane. Do základu dane sa premietne nákup virtuálnej meny až po jej predaji, tzn. pri predaji virtuálnej meny sa výdavok na jej obstaranie ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení OSTATNÉ VÝDAVKY – tento výdavok sa účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií. Príjem z predaja virtuálnej meny sa zaúčtuje ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení OSTATNÉ PRÍJMY ku dňu uskutočnenia predaja alebo výmeny.

Príklad účtovania virtuálnej meny – všeobecne

Obstaranie virtuálnej meny
Kniha finančného majetku + virtuálna mena
Peňažný denník výdavok neovplyvňujúci základ dane
 Predaj virtuálnej meny
Kniha finančného majetku – virtuálna mena
Peňažný denník

Príjem ovplyvňujúci základ dane v členení:

OSTATNÉ PRÍJMY – predajná cena

Výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení:

OSTATNÉ VÝDAVKY – obstrávacia cena

 

Príklad:

Živnostník pán Peter kúpou nadobudol virtuálnu menu dňa 11.augusta 2018 v hodnote 1 BTC /bitcoin/ v prepočte na eurá v hodnote 5 500 eur. Hodnota tejto virtuálnej meny počas nasledujúcich mesiacov vzrástla a tak ju 9. oktobra 2018 predal za sumu 5 700 eur.

 

Obstaranie virtuálnej meny
Kniha finančného majetku + 1BTC
Peňažný denník výdavok neovplyvňujúci základ dane v sume 5 500 eur
 Predaj virtuálnej meny
Kniha finančného majetku – 1 BTC
Peňažný denník

Príjem ovplyvňujúci základ dane v členení:

OSTATNÉ PRÍJMY v sume 5 700 eur

V rámci uzávierkových účtovných operácií zúčtuje pán Peter nákup virtuálnej meny ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení ostatné výdavky v sume 5 500 eur.

Účtovanie virtuálnej meny v podvojnom účtovníctve

Za krátkodobý majetok sa považuje majetok účtovaný v účtovej skupine 25 – Krátkodobý finančný majetok, pričom od 01.10.2018 sa za takýto majetok považuje aj:

 • virtuálna mena nadobudnutá za odplatu,
 • virtuálna mena nadobudnutá ťažbou ku dňu výmeny za iný tovar alebo službu,
 • virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu .

V rámci tejto účtovnej skupiny si účtovná jednotka v súlade s § 46 ods. 6 Postupov účtovania v PÚ môže vytvoriť syntetický účet 258 – Virtuálna mena a na tomto účte účtovať prírastky a úbytky virtuálnych mien. K syntetickému účtu je potrebné vytvoriť analytické účty podľa druhu virtuálnych mien. Osobitný analytický účet je potrebné vytvoriť aj pre virtuálnu menu nadobudnutú ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu. Napríklad:

 • 100: Virtuálna mena Bitcoin
 • 200: Virtuálna mena Litecoin
 • 300: Virtuálna mena Ripple
 • 400: Virtuálna mena nadobudnutá ťažbou určená na výmenu za iný tovar alebo služby

Úbytok virtuálnej meny v prípade predaja, alebo úbytok pri výmene za inú virtuálnu menu sa účtuje na nákladový účet 568 – Ostatné finančné náklady. Predaj virtuálnej meny sa účtuje na výnosový účet 668 – Ostatné finančné výnosy.

Pri prepočte reálnej hodnoty virtuálnej meny vyjadrenej v cudzej mene na euro sa virtuálna mena prepočítava referenčným výmenným kurzom Národnej banky SR alebo Europskej centrálnej banky v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Rozdiely, ktoré pri prepočte vzniknú sa účtujú podľa charakteru buď na účet 568 – Ostatné finančné náklady alebo na účet 668 – Ostatné finančné výnosy.

Príklady účtovania virtuálnej meny v podvojnom účtovníctve všeobecne

Účtovný prípad MD D
Obstaranie virtuálnej meny 258.AE 321, 325
Predaj virtuálnej meny 311, 315 668
Úbytok virtuálnej meny v dôsledku predaja/vymeny apod. 568 258.AE
Prírastok virtuálnej meny v dôsledku výmeny 258.AE 668
Záporný rozdiel, ktorý vznikne pri prepočte virtuálnej meny na eurá 568 258.AE
Kladný rozdiel, ktorý vznikne pri prepočte virtuálnej meny na eurá 258.AE 668

POZN: AE – analytická evidencia

Príklady účtovania virtuálnej meny

Účtovná jednotka obstarala v auguste 2018 nasledovné virtuálne meny: 10 Bitcoinov za sumu 55 000 eur, 20 Litecoinov za sumu 30 000 eur. Obstaranie virtuálnych mien zaúčtuje nasledovne:

Účtovný prípad MD D
Prijatá faktúra za obstaranie virtuánej meny:
a)      10 ks Bitcoin 258.100 321
b)      20 ks Litecoin 258.200 321
Úhrada prijatej faktúry z bankového účtu 321 221

V septembri 2018 sa účtovná jednotka rozhodne predať 5ks Bitcoinov za sumu 29 500 eur. Účtovanie bude nasledovné:

Účtovný prípad MD D
Vystavená faktúra za predaj 10ks Bitcoinov
a)      Predajná cena 29 500 eur 311 668
Úbytok bitcoinov – Interný doklad v sume 27 500 eur (obstarávacia cena) 568 258.100

 

V októbri 2018 sa účtovná jednotka rozhodne vymeniť všetky Litecoiny v hodnote 31 000 eur za 7ks bitcoinov v rovnakej hodnote. Účtovanie bude nasledovné:

Účtovný prípad MD D
Vystavená faktúra za 20 ks Litecoinov
a)      Predajná cena 31 000 eur 311 668
Úbytok Litecoinov – Interný doklad v sume 30 000 eur (obstarávacia cena) 568 258.200
Úhrada vystavenej faktúry v mene bitcoin 258.100 311

Z príkladov je zrejmé, že rozdiel v účtovaní virtuálnej meny v jednoduchom alebo v podvojnom účtovníctve spočíva v tom, že pri jednoduchom účtovníctve sa výdavok na obstaranie virtuálnej meny zúčtuje až v rámci uzávierkových účtovných operácii, zatiaľ čo v podvojnom účtovníctve sa účtuje v deň uskutočnenia účtovného prípadu.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

bitcoinPrémiový obsahúčtovanie virtuálnej menyvirtuálna mena

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X