Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Živnostník si môže penziu zvýšiť dobrovoľným poistením. Oplatí sa to?

Retirement plan
Thinkstock
24. augusta 2016 Img_5751.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Tri štvrtiny živnostníkov platia do Sociálnej poisťovne minimálne sociálne odvody, čo pre nich bude v budúcnosti znamenať minimálny dôchodok. Živnostník pritom môže svoje vyhliadky na budúcu výšku dôchodku zlepšiť tým, že si popri povinných odvodoch začne do Sociálnej poisťovne platiť aj dobrovoľné dôchodkové poistenie. Oplatí sa to?

Odporúčame ebook:

Komu sa dobrovoľné poistenie oplatí a komu nie

Výhodnosť platenia dobrovoľného dôchodkového poistenia závisí od toho, aké ste mali zárobky (teda hrubú mzdu ako zamestnanec a vymeriavací základ ako živnostník) po roku 1983. Po tomto roku preto, lebo rozhodujúcim obdobím na určenie výšky starobného dôchodku sú roky po roku 1983.

Dôležité je, aké dlhé obdobie ste boli zamestnancom a ako dlho ste podnikali. Ak ste boli dlhé obdobie zamestnancom, napríklad od roku 1984 do roku 2010, teda 27 rokov a zarábali ako zamestnanec v hrubom priemernú mzdu a ako SZČO ste platili minimálne sociálne odvody len 5,5 roka, tak by ste mali aj bez platenia dobrovoľných dôchodkových odvodov nárok na vyšší ako minimálny dôchodok garantovaný zákonom.

Zvýšenie penzie cez dobrovoľné dôchodkové poistenie

V takomto prípade môže byť relatívne výhodné zvýšiť si budúcu penziu platením dobrovoľného dôchodkového poistenia. Samozrejme, závisí od toho, akého veku sa penzista dožije a koľko rokov tak bude poberať dôchodok. Netreba však zabudnúť na to, že vyšší starobný dôchodok znamená po smrti jeho poberateľa aj vyšší vdovský alebo vdovecký dôchodok pre manžela, resp. manželku.

Živnostník s nárokom len na minimálnu štátnu penziu

Iná situácia je však v prípade živnostníka, ktorý dlhé obdobie podnikal a platil minimálne sociálne odvody a zamestnancom bol napríklad len do roku 1994. Takýto živnostník bude mať nárok len na minimálnu štátnu penziu, ktorá je zo zákona vyššia, ako by bol jeho reálne vypočítaný dôchodok. Vzhľadom na zavedenie minimálneho dôchodku je preto pre tohto dlhoročného živnostníka rozhodne nevýhodné, aby popri povinnom dôchodkovom poistení platil do Sociálnej poisťovne aj dobrovoľné dôchodkové odvody.

Skôr nevýhodné (výhodné len pre tých, ktorí sa dožijú viac ako 82 rokov) je platiť si dobrovoľné dôchodkové poistenie aj bez súbehu s povinným dôchodkovým poistením. Ide o prípady, ak živnostník ukončil svoju živnosť, a preto povinné dôchodkové odvody neplatí alebo ide o slabo zarábajúceho živnostníka (s hrubým príjmom za rok 2015 pod 5 148 eur), ktorý takisto povinné penzijné odvody do Sociálnej poisťovne neplatí.

Jediným prípadom, kedy je rozhodne výhodné sa dobrovoľne dôchodkovo poistiť v Sociálnej poisťovni, je situácia, ak ste počas života nezískali aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia. Ak by vám pred dôchodkovým vekom (v súčasnosti 62 rokov) chýbalo do 30 rokov pár rokov dôchodkového poistenia a už nechcete alebo nemôžete pracovať, je výhodné získať chýbajúce roky dôchodkového poistenia tak, že sa dobrovoľne dôchodkovo poistíte.

Podmienky pre dobrovoľné dôchodkové poistenie

Samostatné dobrovoľné dôchodkové poistenie môže využiť každá osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov, má na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt a nie je poberateľom predčasného starobného dôchodku. Prihlášku (registračný list fyzickej osoby) si podá v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Na platenie dobrovoľného poistenia sa možno v Sociálnej poisťovni kedykoľvek prihlásiť a kedykoľvek sa možno z tohto poistenia odhlásiť. Rovnako možno počas platenia dobrovoľných odvodov kedykoľvek zmeniť výšku vymeriavacieho základu, z ktorého sa platia dobrovoľné odvody. Podmienkou je, aby bol stanovený vymeriavací základ v pásme od minimálneho základu po maximálny základ.

Vymeriavací základ na platenie dobrovoľných penzijných odvodov

Vymeriavací základ si určuje záujemca o dobrovoľné poistenie sám. Minimálny vymeriavací základ je v roku 2016 na úrovni 429 eur, čomu zodpovedá poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie v sume 123,33 eura (28,75 % zo 429 eur).

V roku 2017 minimálny vymeriavací základ dosiahne 441,50 eura a k tomu prislúchajúce minimálne dobrovoľné dôchodkové poistenie bude v sume 126,93 eura. Najnižší možný vymeriavací základ na rok 2018 sa dozvieme v marci 2017, kedy Štatistický úrad SR zverejní údaj o výške priemernej mzdy na Slovensku za rok 2016. Minimálny vymeriavací základ je totiž polovicou z priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov.

Maximálny vymeriavací základ v roku 2016 dosahuje 4 290 eur a viaže sa na neho poistné na dôchodkové poistenie vo výške 1 233,37 eura (28,75 % zo 4 290 eur). Na rok 2017 bude najvyšší možný vymeriavací základ na úrovni 4 415 eur. Maximálne poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie tak bude v roku 2017 predstavovať 1 269,31 eura.

Zánik dobrovoľného dôchodkového poistenia

Dobrovoľné dôchodkové poistenie zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného dôchodkového poistenia, najskôr však odo dňa podania odhlášky. Odhlášku si pritom môžete podať aj počas mesiaca, nielen k prvému dňu v mesiaci.

Od 1. januára 2014 sa okrem toho nezaplatenie poistného na dobrovoľné poistenie dva mesiace po sebe považuje za prejav vôle ukončiť dobrovoľné poistenie.

Dobrovoľné poistenie v tomto prípade zaniká od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý bolo naposledy zaplatené poistné na dobrovoľné poistenie. Ak teda osoba napríklad zaplatila dobrovoľné poistenie za január a nezaplatila za február a marec, považuje sa to za prejav vôle ukončiť dobrovoľné poistenie. Dobrovoľné poistenie tak zanikne od 1. februára.

Príklad č. 1

O starobný dôchodok k 1. decembru 2016 požiada živnostník, ktorý získal 42 rokov dôchodkového poistenia. Živnostník do druhého dôchodkového piliera nikdy nevstúpil.

Riešenie príkladu je prístupné členom klubu:

Do roku 2008 pracoval ako zamestnanec s hrubým príjmom na úrovni priemernej mzdy v daných rokoch. Jeho každoročný osobný mzdový bod (pomer jeho hrubej mzdy a priemernej mzdy v hospodárstve v daných rokoch) za obdobie od roku 1984 do roku 2008 tak dosiahol hodnotu 1.

Od roku 2009 skončil pracovať ako zamestnanec a začal podnikať. Ako začínajúci živnostník začal platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1. júla 2010. Od 1. júla 2010 až do 30. novembra 2016 platil sociálne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu pre samostatne zárobkovo činnú osobu.

Jeho priemerný osobný mzdový bod, ktorý vypočítame na základe jeho vymeriavacích základov od roku 1983, dosahuje 0,8956. Znamená to, že jeho vymeriavací základ od roku 1983 do roku 2016 bol v priemere na úrovni 89,56 % priemernej mzdy v hospodárstve v daných rokoch.

Keďže je priemerný osobný mzdový (POMB) bod pod hodnotou 1, tak sa bude v rámci solidarity upravovať nahor. Po úprave, ktorá vyplýva zo zákona, dosiahne 0,9165.

Starobný dôchodok vypočítame tak, že výsledný POMB vynásobíme počtom rokov dôchodkového poistenia (42 rokov) a aktuálnou dôchodkovou hodnotou, ktorá na rok 2016 predstavuje sumu 10,9930 eura.

Výpočet je teda nasledovný: 0,9164x42x10,9930 = 423,20 eura

Starobný dôchodok tejto osoby predstavuje 423,20 eura

Aký by bol dôchodok tohto živnostníka, ak by od 1. júla 2010 do 31. decembra 2015 platil popri povinných sociálnych odvodoch aj poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie a stanovil by si na toto poistenie minimálny vymeriavací základ? Jeho priemerný osobný bod by vďaka plateniu dobrovoľných dôchodkových odvodov stúpol na hodnotu 0,9776.

Keďže je výsledný POMB pod hodnotou 1, tak sa bude v rámci solidarity upravovať nahor. Po uplatnení zákonných ustanovení sa tak zvýši na 0,9820.

Pri takejto hodnote priemerného osobného mzdového bodu by dôchodok v decembri 2016 predstavoval 453,40 eura,.

V porovnaní s dôchodkom, na ktorý by mal nárok, ak by dobrovoľné odvody neplatil (423,20 eura), je to nárast o 30,20 eura.

Za obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 2015 by živnostník zaplatil na dobrovoľnom dôchodkovom poistení celkovo 7 025,03 eura (28,75 % zo sumy 24 434,88 eura – zo súčtu ročných vymeriavacích základov za roky 2010 až 2015).

Ak nebudeme brať do úvahy to, že sa bude dôchodok v sume 453,40 eura každoročne zvyšovať, tak by sa suma zaplatených dobrovoľných penzijných odvodov živnostníkovi vrátila v podobe vyššieho dôchodku za 19,4 roka jeho poberania ((7 025,03/(12×30,20)).

Na Slovensku sa pritom muž v súčasnosti dožije priemerne 73 rokov a žena 80 rokov. Pri dôchodkovom veku 62 rokov tak muž poberá dôchodok v priemere 11 rokov a žena v priemere 18 rokov.

Príklad č. 2

O starobný dôchodok k 1. decembru 2016 požiada živnostník, ktorý získal 42 rokov dôchodkového poistenia. Živnostník do druhého dôchodkového piliera nikdy nevstúpil. Tento živnostník pracoval do 31. decembra 1994 ako zamestnanec s hrubým príjmom na úrovni 90 % priemernej mzdy v daných rokoch.

Riešenie príkladu je prístupné členom klubu:

Jeho každoročný osobný mzdový bod za obdobie od roku 1984 do roku 1994 tak dosiahol hodnotu 0,9 (pomer jeho hrubej mzdy a priemernej mzdy v hospodárstve v daných rokoch predstavuje 0,9).

Od začiatku roka 1995 skončil pracovať ako zamestnanec a začal podnikať. Ako začínajúci živnostník začal platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1. júla 1996. Od 1. júla 1996 až do 30. novembra 2015 platil sociálne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu pre samostatne zárobkovo činnú osobu.

Jeho osobný mzdový bod za obdobie od 1. júla 1996 do 31. decembra 2015 (rok 2016 sa pri výpočte priemerného osobného mzdového bodu neberie do úvahy) dosiahol približne 0,426 (0,42 od júla 1996 do konca roka 2012 a 0,48 v rokoch 2013 a 2014).

Priemerný osobný mzdový bod živnostníka v tomto prípade dosiahne 0,5969. Po úprave v rámci solidarity stúpne na 0,6775.

Starobný dôchodok vypočítame tak, že výsledný POMB vynásobíme počtom rokov dôchodkového poistenia (42 rokov) a aktuálnou dôchodkovou hodnotou, ktorá na rok 2016 predstavuje sumu 10,9300 eura.

Výpočet je teda nasledovný: 0,6775x42x10,9930 =312,80 eura

Starobný dôchodok tejto osoby predstavuje 312,80 eura. Pri 42 rokoch dôchodkového poistenia je však minimálny dôchodok v roku 2016 v sume 322,90 eura. Sociálna poisťovňa tak bude tomuto živnostníkovi vyplácať starobný dôchodok vo výške 322,90 eura.

Oplatí sa tomuto živnostníkovi zvýšiť si starobný dôchodok tým, že si bude napríklad 6 rokov (v rokoch 2010 až 2015) popri povinných sociálnych odvodoch platiť aj dobrovoľné dôchodkové poistenie?

Ak by tento živnostník v rokoch 2010 až 2015 platil aj dobrovoľné dôchodkové poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu, tak by jeho osobný mzdový bod za roky 2010 až 2015 dosiahol v priemere 0,8729.

Následkom toho by sa mu priemerný osobný mzdový bod zvýšil na 0,6821, po úprave by dosiahol 0,7456.

Tomuto POMB zodpovedá v roku 2016 starobný dôchodok v sume 344,30 eura (0,7456x42x10,9930).

Pri 42 rokoch dôchodkového poistenia je minimálny dôchodok v roku 2016 v sume 322,90 eura. V porovnaní s minimálnym dôchodkom tak bude mať živnostník vďaka 6-ročnému plateniu dobrovoľných dôchodkových odvodov dôchodok vyšší o 21,40 eura.

Za 6 rokov platenia dobrovoľného dôchodkového poistenia na tento účel vynaložil 7 576,30 eura (28,75 % zo sumy 26 352,36 eura – zo súčtu ročných vymeriavacích základov za roky 20010 až 2015).

Ak nebudeme brať do úvahy to, že sa bude dôchodok v sume 344,30 eura každoročne zvyšovať, tak by sa suma zaplatených dobrovoľných penzijných odvodov živnostníkovi vrátila v podobe vyššieho dôchodku za 29,5 roka jeho poberania ((7 576,30/(12×21,40)). Poberateľ dôchodku by sa tak musel dožiť 91,5 roka, čo sa väčšine ľudí zrejme nepodarí. Súbežné platenie povinných a dobrovoľných dôchodkových odvodov je tak v takomto prípade nevýhodné.

Príklad č. 3

V tomto príklade si rozoberieme situáciu dlhoročného živnostníka, ktorý ukončil podnikanie na konci roka 2014 vo veku 60 rokov. Do tohto veku získal 42 rokov dôchodkového poistenia a bude mať nárok na minimálny dôchodok od štátu v sume 322,9 eura. Rozmýšľa nad tým, či sa mu neoplatí zvyšné dva roky (do dosiahnutia dôchodkového veku 62 rokov) platiť si minimálne dobrovoľné dôchodkové poistenie a získať minimálny dôchodok za 44 rokov dôchodkového poistenia. Išlo by o roky 2015 a 2016.

Riešenie príkladu je prístupné členom klubu:

Za tieto dva roky by na dobrovoľnom dôchodkovom poistení pri minimálnom vymeriavacom základe zaplatil 2 901,45 eura (28,75 % zo sumy 10 092 eura – zo súčtu minimálnych ročných vymeriavacích základov za roky 2015 a 2016).

Za 44 rokov dôchodkového poistenia by získal minimálny dôchodok vo výške 334,8 eura. Jeho starobný dôchodok by tak bol vyšší o 11,9 eura.

Ak nebudeme brať do úvahy to, že sa bude dôchodok v sume 334,80 eura každoročne zvyšovať, tak by sa suma zaplatených dobrovoľných penzijných odvodov živnostníkovi vrátila v podobe vyššieho dôchodku za 20 rokov jeho poberania ((2 901,45/(12×11,90)). Poberateľ dôchodku by sa tak musel dožiť 82 rokov, pričom muži sa dožívajú v priemere 73 rokov a ženy 80 rokov. Súbežné platenie povinných a dobrovoľných dôchodkových odvodov je tak aj v takomto prípade skôr nevýhodné.

Príklad č. 4

Jednoznačne výhodné je sa dobrovoľne dôchodkovo poistiť v Sociálnej poisťovni, ak ste počas života nezískali aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia. Ak by vám pred dôchodkovým vekom (v súčasnosti 62 rokov) chýbali do 30 rokov napríklad tri roky dôchodkového poistenia a už nechcete alebo nemôžete pracovať, je výhodné získať chýbajúce roky dôchodkového poistenia tak, že sa dobrovoľne dôchodkovo poistíte.

Riešenie príkladu je prístupné členom klubu:

Ak ste získali 27 rokov dôchodkového poistenia a váš priemerný osobný mzdový bod je po úprave napríklad 0,7, váš starobný dôchodok by v roku 2015 dosiahol 201,98 eura (27×0,7×10,6865).

Ak by ste si v rokoch 2014 až 2016 platili dobrovoľné dôchodkové poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu, tak by ste do Sociálnej poisťovne odviedli 4 291 eur (28,75 % zo sumy 14 922 eur – zo súčtu minimálnych ročných vymeriavacích základov za roky 2014 až 2016).

Vďaka tomu, že by ste po 3-ročnom platení dobrovoľného poistenia získali celkovo 30 rokov dôchodkového poistenia, mali by ste nárok na minimálny dôchodok vo výške 269,5 eura. Váš dôchodok by bol tak vyšší o 67,52 eura.

Ak nebudeme brať do úvahy to, že sa bude dôchodok v sume 269,50 eura každoročne zvyšovať, tak by sa suma zaplatených dobrovoľných penzijných odvodov živnostníkovi vrátila v podobe vyššieho dôchodku za vyše 5 rokov jeho poberania ((2 901,45/(12×11,90)). Získanie chýbajúcich troch rokov dôchodkového poistenia cez dobrovoľné dôchodkové poistenie je tak vo väčšine prípadov výhodné, keďže muži poberajú starobnú penziu v priemere 11 rokov a ženy 18 rokov.

Img_5751.jpg

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťdobrovoľné poisteniedôchodokPodnikám ako dôchodcaPodnikám ako remeselníkPodnikám ako študentPodnikám ako umelecPodnikám na internetePodnikám na materskejPodnikám popri práciPrémiový obsahszčo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Živnosť (SZČO)

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X