Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zložky mzdy

ThinkstockPhotos 490175564
Saving money putting Coin make business growing.
27. januára 2016 Tlačiť

Mzda u nás je tvorená viacerými časťami, čiže zložkami. Každá mzda má základné zložky, ako aj pohyblivé zložky mzdy, pričom konkrétne mzdové podmienky si dohodnú zamestnávateľ a zamestnanec v pracovnej zmluve alebo zamestnávateľ a príslušný odborový orgán v rámci kolektívnej zmluvy. Okrem toho, existujú aj viaceré zložky hrubej mzdy vrátane nepeňažných.

Niektoré zložky mzdy sú nárokovateľné, iné nenárokovateľné, pričom konkrétny nárok vyplýva buď priamo zo zákona alebo z pracovnej či kolektívnej zmluvy. V každom prípade platí, že samozrejme zákon je nadradený v tom, že základná zložka mzdy je nedotknuteľná a je priamo viazaná na pracovnú zmluvu a dohodu oboch strán, takže nie je možné na ňu siahnuť len jednostranne, napríklad z vôle zamestnávateľa. Iné je to už samozrejme pre variabilné zložky mzdy závislé od rôznych parametrov.

Čo je mzda a aké sú jednotlivé zložky mzdy

Zákonník práce, konkrétne ide o zákon 311/2011 Z.z., definuje mzdu ako peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (čiže naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Mzda však nie je náhrada mzdy, odchodné, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, taktiež nie sú mzdou ani príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca ale ani iné výnosy z akcií alebo obligácií.

Mzda je v podstate cena práce, čiže podiel potencionálneho zisku, ktorý sa vypláca na základe vzájomnej dohody zamestnanca a zamestnávateľa. Podľa toho, ako sa pristupuje k výpočtu mzdy, poznáme tri formy mzdy:

 1. Časovo-mzdovú formu – v tomto prípade závisí mzda od odpracovaného času
 2. Úkolovo-mzdovú formu – zárobok pri tejto mzde závisí od rozsahu a obsahu vykonanej práce podľa konkrétnych úkolov
 3. Podielovo-mzdovú formu – takáto mzda je z menšej, väčšej alebo úplnej časti závislá na obrate či zisku zamestnávateľa

Čo sa týka naturálnej mzdy, tú môže zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi len na základe ich vzájomnej písomnej dohody a takto môže byť poskytovaná len časť mzdy, pričom nesmie ísť o minimálnu mzdu. Jednotlivé zložky mzdy sú podľa Zákonníka práca rozdelené nasledovne:

 • Základná zložka mzdy – tá je poskytovaná na základe odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu, pričom ide o pevnú zložku, ktorá sa nedá meniť bez písomnej dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • Pohyblivé zložky mzdy – tieto zložky sú už variabilné a nadstavbové a v tomto prípade ich vyplatenie ako aj konkrétna výška závisí od splnenia kvantitatívnych alebo kvalitatívnych parametrov, prípadne na základe pracovnej disciplíny a podobne

Čo sa týka zložky základnej mzdy, platí, že musí dosahovať aspoň výšku minimálnej mzdy v prípade, ak nie sú dohodnuté doplnkové zložky mzdy. V praxi to teda znamená, že mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.

Pohyblivé zložky mzdy a iné zložky hrubej mzdy

Čo sa týka pohyblivých zložiek mzdy, v tomto prípade ide o tzv. motivačné zložky, ktorých cieľom je zvýšiť produktivitu práce alebo jej kvalitu a motivovať tak zamestnanca napríklad k vlastnému sebavzdelávaniu, prípadne k lepším pracovným výkonom. Medzi pohyblivé zložky mzdy patria:

 1. Osobné ohodnotenie – zamestnávateľ stanoví nejaké kvalifikačné nároky a v prípade ich dosiahnutia má zamestnanec nárok na osobné ohodnotenie podľa dohodnutých pravidiel
 2. Odmeny – ide o individuálne dodatočné ohodnotenie napríklad včasného alebo kvalitného vykonania pracovnej úlohy alebo dohodnutého cieľu, pričom táto forma sa využíva pri zamestnancoch, ktorých výsledky práce nie sú presne kvanfitikovateľné vzhľadom na vplyv na výkon práce
 3. Prémie – na základe vopred stanovených ekonomických alebo iných ukazovateľov je možné týmto spôsobom motivovať zamestnancov k dosiahnutiu cieľov, ktoré je možné presne merať, hodnotiť a kvantifikovať

Pohyblivá zložka mzdy je najčastejšie dohodnutá medzi zamestnávateľom a zamestnancom, pričom zákon ani iná zmluva samozrejme nemôže prikázať zamestnávateľovi presnú výšku napríklad odmeny, prémie alebo osobného ohodnotenia. Tiež platí, že aj v tomto prípade je potrebné uhradiť odvody, či už z prémií, odmien alebo osobného ohodnotenia, podobne ako aj dane.

Okrem toho existujú aj iné zložky hrubej mzdy, pričom ide o:

 • Príplatky a mzdové zvýhodnenia – rôzne bonusy a príplatky za prácu nadčas, nočnú prácu, prácu počas sviatočných dní a podobne
 • Nepeňažný príjem – v tomto prípade sa jedná o naturálnu mzdu vyjadrenú v peňažnej hodnote
 • Náhrady za neodpracovaný čas – sem patria najmä náhradu z dôvodu prekážok či už na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa, napríklad náhrada za dovolenku, sviatok, čas na vyšetrenie v zdravotníckom zariadení a podobne
 • Mimoriadne príjmy – napríklad cestovné náhrady nad mieru stanovenú zákonom, odstupné, odchodné, odmeny pri životnom jubileu (tieto nie sú zákonom nárokovateľné, keďže ide o niečo „nad“ povinnosti vyplývajúce pre zamestnávateľa)
 • Ostatné zložky hrubej mzdy – finačný príspevok na stravu alebo finančný doplatok aspoň do výšky minimálnej mzdy

Zrážky zo mzdy

Veľmi dôležitou súčasťou mzdy sú aj zrážky, ktoré vykonáva zo mzdy zamestnanca jeho zamestnávateľ. Prednostne sa vykonávajú takto zrážky na poistenie sociálneho poistenia, preddavkov na zdravotné poistenie vo verejnej zdravotnej poisťovni, na nedoplatok z ročného zúčtovania preddavkov na zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie a zrážky daňového charakteru. Medzi tie patria zrážky preddavku na daň, nedoplatku preddavku na daň alebo daňového nedoplatku.

Po týchto prednostne vykonávaných zrážok ešte existujú aj iné kategórie zrážok zo mzdy, pričom zákon v paragrafe 131, odsek 2, presne vymedzuje, o aké zrážky zo mzdy môže ísť:

 • Jedná sa najmä o zrážky na preddavky mzdy, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť
 • Zrážky na základe rozhodnutia súdom, správnym orgánom alebo na základe rozhodnutia rôznymi príslušnými orgánmi
 • Peňažné tresty a pokuty uložené riadne, právoplatne a vykonateľne
 • Neprávom prijaté rôzne príspevky a dávky zo sociálneho systému
 • Nevyúčtované preddavky cestovných náhrad
 • Náhrady príjmu či mzdy za dovolenku, na ktoré stratil alebo ani nemal zamestnanec nárok

Zároveň treba pripomenúť, že nie všetky peňažné plnenia od zamestnávateľa smerom k zamestnancovi sa považujú za mzdu, takže z nich nie je možné vykonať zrážky. Ide napríklad o náhrady mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, daňový bonus na dieťa a podobne.

Vedeli ste, že…

 1. Mzdové podmienky musia byť dohodnuté bez akejkoľvek diskriminácie, či už pohlavia, náboženstva, rasy, veku alebo na základe iných rozdielov; samozrejme, nejedná sa o rozličné pracovné pozície a podobne
 2. Mzda za prácu nadčas zahŕňa aj mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25%, pri rizikových prácach až 35%
 3. V prípade práce vo sviatok je mzda za prácu navýšená o mzdové zvýhodnenie až 50%
 4. V rámci kolektívnej dohody je možné dojednať aj lepšie podmienky a to platí tak o základnej zložke mzdy, ako aj o variabilných zložkách, avšak keďže ide o podmienky nad rámec zákona, nevzniká na ich dojednanie automaticky nárok
 5. Pamätajte však, že každá mzda a všetky jej zložky sú vždy vecou otázky ponuky a dopytu – čím viac môžete zamestnávateľovi ponúknuť, tým lepšiu máte pozíciu pre dohodu a naopak, čím menej toho ponúkate, tým menší je manévrovací priestor pre dohodnutie lepších parametrov a mzdy

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Mzdy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X