Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako sa znížia sadzby dane z motorových vozidiel pre autodopravcov od 1. 12. 2020?

Daň z motorových vozidiel
Daň z motorových vozidiel Foto: Getty Images
13. novembra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Parlament schválil novelu zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, ktorá zavádza nižšie sadzby dane z motorových vozidiel pre úžitkové vozidlá. Viac ako 10-tisíc autodopravcom prevádzkujúcim kamiónovú a autobusovú dopravu sa tak už tento rok znížia náklady. Dlhodobým problémom dane z motorových vozidiel je v porovnaní s inými krajinami EÚ relatívne vysoké daňové zaťaženie vozidiel v kamiónovej a autobusovej doprave, a preto je opodstatnená zmena súčasného nastavenia sadzieb dane.Cieľom novely je posilnenie konkurencieschopnosti autodopravcov v porovnaní s inými krajinami.

Odstráni sa podmienka „párovania“ vozidiel ťahač a náves v návesovej jazdnej súprave a priamo sa použije pre všetky ťahače a návesy nižšia ročná sadzba dane než do akej by patrili podľa najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade vozidla. Zavádza sa samostatná príloha č. 1a s aplikovaním sadzieb dane po automatickom zaradení všetkých vozidiel ťahač a náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane. Uvedená zmena v porovnaní so súčasným systémom „párovania“ vozidiel v návesovej jazdnej súprave zvyšuje transparentnosť v spôsobe výpočtu daňovej povinnosti daňovníka, ako aj pri stanovovaní preddavkov na daň z motorových vozidiel.

Okrem toho sa zavádzajú nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre všetky úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3 v rozsahu od 10 do 50 percent počas 156 kalendárnych mesiacov veku vozidla. Sadzby dane sa znížia aj pre vozidlá kategórie O4 bez ohľadu na vek vozidla, a to o 60 percent. Po uplynutí 156 kalendárnych mesiacov sa bude pre úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3 a N3 uplatňovať ročná sadzba dane podľa prílohy zákona bez ďalšej zmeny sadzby dane z titulu veku vozidla. Nové ročné sadzby dane a úpravy ročnej sadzby dane sa budú uplatňovať už na tohtoročné zdaňovacie obdobie. Ministerstvo financií SR na tento účel zverejní nový vzor daňového priznania, ktorý bude uverejnený na webovom sídle ministerstva.

Novela nadobúda účinnosť 1. 12. 2020

Ročná sadzba dane

Z dôvodu odstránenia tvrdosti zákona sa ruší špeciálne posúdenie používania úžitkových vozidiel, ktorými sú ťahač a osobitne náves,nutne v jednej návesovej jazdnej súprave. Súčasne sa upravuje pre tieto vozidlá, bez ohľadu či vytvárajú návesovú jazdnú súpravu,priradenie ročných sadzieb dane podľa celkovej hmotnosti vozidla alebo najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti v tonách, ktoré sú na tento účel ustanovené v novej samostatnej prílohe č. 1a zákona.

Ročné sadzby dane okrem ročných sadzieb dane pre úžitkové vozidlá, ktorými ťahač a náves, sú uvedené v prílohe č. 1. Ročné sadzby dane pre úžitkové vozidlá, ktorými ťahač a náves, uvedené v prílohe č. 1a.

Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane

Navrhuje sa prijatie úprav ročných sadzieb daní v závislosti od veku vozidla v členení podľa vymenovaných kategórii vozidiel. Samostatne sa navrhuje úprava ročných sadzieb daní pre vozidlá kategórie L, M1,N1,N2,O1 až O3, pre kategórie vozidiel M2, M3, N3 a samostatne aj pre kategórie O4.

Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3

 • a) zníži o 25% počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 • b) zníži o 20% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 • c) zníži o 15% počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,
 • d) použije počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c),
 • e) zvýši o 10% počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d),
 • f) zvýši o 20% po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).

Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3

 • a) zníži o 50% počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 • b) zníži o 40% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 • c) zníži o 30% počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,
 • d) zníži o 20% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až c),
 • e) zníži o 10% počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až d),
 • f) použije po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov podľa písmen a) až e).

Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre úžitkové vozidlá kategórie O4 zníži o 60%.

Úprava ročných sadzieb dane pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3 sa zachováva na rovnakej úrovni, t. j. znižovaním ročnej sadzby dane počas 108 kalendárnych mesiacov veku vozidla postupne po 36 kalendárnych mesiacoch a to o 25%, 20% a15%. Následne sa počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov uplatní ročná sadzba dane na tej úrovni ako je uvedená v prílohách č. 1 a č. 1a, t. j. od 109 kalendárnych mesiacov do 144 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí 144 kalendárnych mesiacov po dobu 12 kalendárnych mesiacov (až do 156 kalendárnych mesiacov) sa ročná sadzba dane zvýši o 10% a po uplynutí času 156 kalendárnych mesiacov sa bude na neurčito uplatňovať zvýšená ročná sadzba dane o 20%. Úprava ročných sadzieb daní pre kategórie vozidiel M2, M3 a N3 je nastavená na zvýhodnenie ročných sadzieb daní v rozsahu od 10% do 50% v trvaní 156 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla (t. j. do 13 rokov veku vozidla).

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Nové ročné sadzby dane sa uplatnia už na zdaňovacie obdobie roku 2020.

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2020 a končia najneskôr 28. februára 2021,
 • a) je povinný daňovník podať do 31. marca 2021 na tlačive daňového priznania, ktorého vzor určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uverejní na svojom webovom sídle, pričom lehoty podľa § 9 ods. 2 7 sa neuplatnia; to neplatí pre daňovníka, ktorý podal daňové priznanie v lehote podľa § 9 ods. 3 7 pred 1. decembrom 2020 a nevzťahujú sa na neho ustanovenia § 7 ods. 1 3 a príloha č. 1a v znení účinnom od 1. decembra 2020,
 • b) môže daňovník podať do 31. marca 2021 na tlačive daňového priznania, ktorého vzor určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uverejní na svojom webovom sídle, ak podal daňové priznanie v lehote podľa § 9 ods. 3 7 pred 1. decembrom 2020 a vzťahujú sa na neho ustanovenia § 7 ods. 1 3 a príloha č. 1a v znení účinnom od 1. decembra 2020.
Preddavky na daň podľa § 10 ods. 3 5 a 11 na zdaňovacie obdobie roku 2021 splatné do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 3 daňovník neplatí. Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 3 daňovník zaplatí preddavky podľa § 10 ods. 3 so splatnosťou do konca druhého, tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka v sume jednej tretiny z predpokladanej dane podľa § 10 ods. 2 alebo podľa § 10 ods. 4 so splatnosťou do konca štvrtého dvanásteho kalendárneho mesiaca v sume jednej devätiny z predpokladanej dane podľa § 10 ods. 2; ustanovenie § 10 ods. 11 týmto nie je dotknuté.

Príloha č. 1a

Nová príloha č. 1a s ročnými sadzbami iba pre vozidlá ťahače a návesy znie:

úžitkové vozidlá – ťahače a návesy
Počet
náprav
Celková hmotnosť alebo
najvyššia prípustná
celková hmotnosť v tonách
Ročná sadzba
dane v eurách
nad do
1 alebo 2 nápravy 8 312
8 10 417
10 12 518
12 14 620
14 16 777
16 18 933
18 20 1 089
20 22 1 252
22 24 1 452
24 26 1 660
26 28 1 862
28 30 2 075
30 2 269
3 nápravy 17 566
17 19 673
19 21 828
21 23 982
23 25 1 144
25 27 1 295
27 29 1 452
29 31 1 599
31 33 1 755
33 35 1 964
35 37 2 172
37 40 2 375
40 2 582
4 a viac náprav do 25 721
nad 25 do 27 877
nad 27 do 29 1 033
nad 29 do 31 1 189
nad 31 do 33 1 337
nad 33 do 35 1 548
nad 35 do 37 1 755
nad 37 do 40 1 968
nad 40 2 172

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Daň z motorových vozidielrok 2020spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z motorových vozidiel

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X