Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako zvládnuť živnostenskú skúšku: Čašník – Servírka

servírka
servírka Foto: Getty Images
4. júna 2019 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť. Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

Čašník – Servírka

Má vedieť

1. Technika obsluhy

– Zásady hygieny a bezpečnosti práce.
– Spoločenské zásady a etika správania v styku s hosťom.
– Prípravné práce, práce počas a po skončení prevádzky.
– Inventár a zariadenie na úseku obsluhy.
– Povinnosti a pomôcky obsluhujúcich.
– Zásady obsluhy.
– Systémy a spôsoby obsluhy.
– Základné pravidlá a techniky obsluhy.
– Formy predaja.
– Zásady racionálnej výživy a gastronomické pravidlá.
– Jedálny a nápojový lístok.
– Príprava nápojov (teplé a čapované).
– Jednoduchá obsluha (podávanie jedál a nápojov).
– Zložitá obsluha (príprava pracoviska, inventár, zariadenie, podávanie jedál a nápojov).
– Zásady práce v spoločensko-zábavných strediskách (piváreň, kaviareň a bar).
– Organizovanie podujatí.
– Nové trendy v gastronómii.

2. Potraviny a výživa

Základné poznatky o potravinách a nápojoch:
zloženie potravín, nutričná hodnota, ovocie, zelenina, huby, obilniny, koreniny, pochutiny, mäsá, mliečne výrobky, vajcia, alkoholické a nealkoholické nápoje.

3. Technológia prípravy pokrmov

Charakteristika a technologické postupy:
základné tepelné úpravy, polievky, omáčky, predjedlá, bezmäsité jedlá, mäsité pokrmy a pokrmy z rýb, hydiny, zveriny a prílohy, doplnky, šaláty, múčniky, dezerty.

4. Práca pri stole hosťa

Dokončovanie, dochucovanie, tranšírovanie a flambovanie.

5. Slávnostné stolovanie – Banket

– Organizácia práce pri slávnostných príležitostiach.
– Objednávka a pracovný príkaz.
– Zostavenie menu pre slávnostnú hostinu a dodržiavanie gastronomických pravidiel.
– Príprava pracoviska a používanie vhodného inventára.
– Spôsoby obsluhy pri slávnostných hostinách.
– Príprava slávnostných tabúľ, návrh dispozičného riešenia a výzdoby podľa charakteru príležitosti, použitie vhodného inventára, pravidlá ukladania inventáru a rozsadenie hostí.
– Pravidlá podávania nápojov a chodov.

6. Gastronomické spoločenské podujatia

– Zásady organizovania podujatí.
– Rozpočet a sortiment.
– Charakteristika jednotlivých podujatí (recepcia, raut, koktail party, záhradná slávnosť, barbeque, výlet loďou a pozvanie na odpoludňajší čaj, na pohár vína, k barovému pultu, na bowle a brunch).
– Príprava pracoviska, príprava rôznych druhov bufetových stolov a použitie vhodného inventára.
– Podávanie pokrmov, nápojov a organizácia práce.

7. Základné ekonomické pojmy

– Manažér pohostinského a hotelového zariadenia.
– Spôsoby a štýly vedenia zamestnancov.
– Marketing a jeho nástroje.
– Výskum trhu.
– Ekonomické pojmy a právne normy súvisiace s prevádzkou spoločného stravovania (podnikateľské normy, hygienické požiadavky na zriadenie prevádzky a Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov – HACCP).
– Zákon o ochrane spotrebiteľa.
– Zákon o cenách.

8. Základné formy komunikácie v službách

– Práca s aplikačným programovým vybavením.
– Písomná komunikácia a zostavovanie písomností.
– Zásady profesionálnej komunikácie a psychológia predaja.

V prémiovej časti sa dozviete, čo má servírka ovládať, a aké otázky na ňu čakajú v teoretickej a praktickej časti skúšky.

Má ovládať

1. Uplatňovanie zásad hygieny a bezpečnosti práce.
2. Používanie základných ekonomických pojmov a právnych noriem súvisiacich s prevádzkou spoločného stravovania.
3. Organizácia práce na pracovisku a využívanie správnych pracovných prostriedkov a zariadení.
4. Obsluha a údržba zariadení používaných pri práci (pivné zariadenie, espresso stroj a mixér).
5. Príprava pracoviska, práce počas a po skončení prevádzky, uplatňovanie estetiky práce a pracovného prostredia.
6. Uplatňovanie spoločenských zásad a zásad komunikácie s hosťami aj spolupracovníkmi.
7. Využívanie odbornej terminológie.
8. Riešenie problémových situácií s hosťom v kompetencii obsluhujúceho.
9. Dodržiavanie zásad hmotnej zodpovednosti pri hospodárení so zverenými prostriedkami.
10. Vykonávanie základných spôsobov zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov.
11. Preberanie, skladovanie a výdaj tovaru.
12. Vybavenie reklamácie podávaných jedál a nápojov.
13. Základné procedúry s hosťom (uvítanie, podávanie informácií o jedlách a nápojoch, prevzatie a vybavenie objednávky, zúčtovanie a rozlúčenie).
14. Podávanie jedál a nápojov formou zložitej obsluhy.
15. Organizácia práce pri slávnostných príležitostiach (prijímanie objednávky a vypracovanie pracovného príkazu).
16. Príprava slávnostných tabúľ, výzdoba a použitie vhodného inventára.
17. Uplatnenie zásad pri ukladaní inventára a usádzaní hostí pri tabuli.
18. Obsluha pri slávnostnej tabuli.
19. Príprava bufetových stolov, organizácia práce a podávania pokrmov a nápojov počas recepcie, rautu a koktail party.
20. Práca s registračnou pokladnicou, správne zúčtovanie položiek a vyúčtovanie objednávky.
21. Zostavovanie jedálnych a nápojových lístkov podľa gastronomických pravidiel.
22. Praktické uplatňovanie techniky podávania jedál a nápojov a príprava nápojov.
23. Dodržiavanie zásad správnej životosprávy a starostlivosti o zdravie.

Skúšky

Teória

1. Zásady hygieny a bezpečnosti práce.
2. Zásady spoločenského správania.
3. Rozdelenie inventáru a zariadenia.
4. Povinnosti a pomôcky obsluhujúcich.
5. Zásady obsluhy.
6. Systémy obsluhy.
7. Spôsoby obsluhy.
8. Pravidlá a techniky jednoduchej obsluhy.
9. Formy predaja.
10. Zásady zdravej výživy pri zostavovaní jedálnych lístkov.
11. Gastronomické poradie na jedálnom lístku a’la carte, menu a nápojovom lístku.
12. Náležitosti jedálneho lístka a’la carte, menu a nápojového lístka.
13. Techniky podávania jedál.
14. Techniky podávania nápojov (fľašových, čapovaných a teplých).
15. Obsluha a údržba pivného zariadenia.
16. Príprava pracoviska pre zložitú obsluhu.
17. Techniky dokončovania, dochucovania, tranšírovania a flambovania pri stole hosťa.
18. Znaky banketu.
19. Zásady zostavovania jedálneho lístka menu.
20. Náležitosti jedálneho lístka menu.
21. Zásady organizácie práce pri slávnostnej tabuli (zostavenie, ukladanie inventáru a rozsadenie hostí).
22. Spôsoby obsluhy pri slávnostnej tabuli.
23. Podávanie nápojov a chodov.
24. Gastronomické spoločenské podujatia.
25. Potraviny a nápoje.
26. Postupy prípravy pokrmov.
27. Základné pojmy z oblasti manažmentu a marketingu.
28. Základné ekonomické pojmy a právne normy súvisiace s prevádzkou spoločného stravovania.

Prax

Splnenie zadanej úlohy

1. Dodržiavanie zásad osobnej a prevádzkovej hygieny a bezpečnostných predpisov.
2. Práce pred začiatkom, počas a po ukončení prevádzky.
3. Praktické predvedenie procedúr s hosťom (uvítanie, podávanie informácií o jedlách a nápojoch, prevzatie a vybavenie objednávky, zúčtovanie a rozlúčenie).
4. Uplatňovanie spoločenských zásad a zásad komunikácie s hosťami a spolupracovníkmi.
5. Využívanie odbornej terminológie, riešenie bežných a mimoriadnych situácií pri práci s hosťom.
6. Podávanie jedál a nápojov formou jednoduchej obsluhy (pravidlá obsluhy, použitie vhodného inventára a technologického zariadenia, organizácia práce).
7. Podávanie jedál vyššou formou zložitej obsluhy (dokončovanie, dochucovanie, tranšírovanie a flambovanie).
8. Organizácia práce pri slávnostných príležitostiach (objednávka a pracovný príkaz).
9. Navrhnutie a zostavenie jedálneho lístka menu pre konkrétnu príležitosť.
10. Vypracovanie technicko-organizačného zabezpečenia slávnostnej hostiny.
11. Príprava slávnostných tabúľ (výzdoba podľa charakteru príležitosti, použitie vhodného inventára, zásady ukladania inventára na tabuľu a usadenia hostí).
12. Zostavenie sortimentu na gastronomické spoločenské podujatia.
13. Podávanie pokrmov a nápojov počas recepcie, rautu a koktail party (druhy bufetových stolov a ich príprava, použitie vhodného inventára a práca obsluhujúcich).
14. Práca v kaviarni (príprava teplých nápojov, vhodnosť surovín a ich množstvo, spôsob servírovania, obsluha a údržba espresso stroja).
15. Práca za barovým pultom (príprava miešaných nápojov, voľba surovín, obsluha a údržba pivného zariadenia a čapovanie piva).
16. Práca s inventárom (používanie, evidencia, kontrola, príjem a výdaj, uskladnenie počas a po skončení prevádzky, ošetrovanie, udržiavanie a kontrola).
17. Skladovanie a ošetrovanie nápojov podľa jednotlivých druhov (použitie vhodného technologického zariadenia).
18. Skladovanie a ošetrovanie zásob (dodržanie hygienických zásad, zásady HACCP a evidencia pohybu skladových zásob).
19. Obsluha zariadení v odbytovom stredisku (príprava technologických zariadení k prevádzke, zabezpečenie technologických zariadení po skončení prevádzky, obsluha čistiaceho a mycieho zariadenia, obsluha chladiacich a mraziacich zariadení).
20. Platba hosťa (príprava a predloženie účtu, príjem platby, formy a spôsoby platobného styku).
21. Vyúčtovanie tržieb s využitím zúčtovacej techniky (pokladne a pokladničné systémy).
22. Dodržiavanie zásad hmotnej zodpovednosti pri hospodárení so zverenými prostriedkami.

Podrobnosti o skúškach

http://isdv.iedu.sk/Eligibility.aspx

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

čašníkPrémiový obsahservírkaživnosťživnostenská skúška

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Živnosť (SZČO)

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X