Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daň z motorových vozidiel 2016 za rok 2015

Dan z motorovych vozidiel 2016 za rok 2015
Car key on money background.
18. januára 2016 Tlačiť

Daň z motorových vozidiel platia najmä podnikateľské subjekty, či už ide o fyzické osoby alebo právnické osoby a za rok 2015 nastávajú pri platení v roku 2016 viaceré zmeny, ktoré by mali zjednodušiť a najmä sprehľadniť tento typ dane. Niekedy sa tejto dani hovorí aj cestná daň a ide o daň, ktorá v minulosti patrila pod správu Vyšších územných celkov.

Teraz však už platí, že správu dane prebral štát a to prostredníctvom miestne príslušných daňových úradov. Daňové priznanie aj zaplatenie dane musí vykonať daňovník do 1. februára 2016, pričom ide o daň z motorových vozidiel za rok 2015, čiže za posledné zdaňovacie obdobie. Túto daň ako aj jej podmienky a parametre upravuje zákon o dani z motorových vozidiel, ktorého úplné znenie je možné nájsť aj elektronicky na internete priamo u nás. Tu je prehľad najdôležitejších informácií, ktoré potrebujete vedieť pre daň z motorových vozidiel 2016.

Za ktoré vozidlá sa platí

Predmetom pre daň z motorového vozidla je vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie podľa Obchodného zákonníka, prípadne na dosahovanie príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Dani z motorových vozidiel nepodlieha ale napríklad vozidlo používané na skúšobné jazdy s evidenčným číslom obsahujúcim písmenom M, ani vozidlo označené ako špeciálne vozidlo v osvedčení o evidencii, ktoré je určené len na vykonávanie špeciálnych činností bez možnosti prepravy.

Daň platí pre motorové a prípojné vozidlá evidované v Slovenskej republike:

 • Kategórie M1 – čiže osobné automobily
 • Kategórie L1e až L7e – ide o motocykle, trojkolky a štvorkolky
 • Kategórie M2 a M3 – čiže pre autobusy
 • Kategórie N1 až N3 – nákladné vozidlá
 • Kategórie O1 až O4 – prípojné vozidlá

Znamená to, že aj pre motocykel (motorka) platí daň z motorových vozidiel. Naopak, daňou sa nezdaňujú dopravné prostriedky:

 • Kategórie T a C – kolesové a pásové traktory
 • Kategórie R – prípojné vozidlá za traktor
 • Kategórie S – ťahaný vymeniteľný stroj za vozidlá kategórie T a C
 • Kategórie P – pracovné stroje
 • Kategórie LS – čo sú snežné skútre
 • Kategórie V – ostatné vozidlá

Kto je povinný platiť daň

Cestná daň (2016, 2015, ale aj to platí aj pre ďalšie roky) je povinná zjednodušene pre všetkých podnikateľov, ktorí používajú vozidlo pri podnikaní. Daňovníkom môže byť fyzická aj právnická osoba, ktorá je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla, alebo má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, prípadne aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa ale nepoužíva na podnikanie. Daňovníkom môže byť aj zahraničná osoba, ktorá na našom území podniká prostredníctvom organizačnej zložky.

Ktoré vozidlá sú od dane oslobodené? Výnimiek je málo a platia len pre:

 • Vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov
 • Vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe
 • Vozidlá osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme
 • Vozidlá záchrannej zdravotnej služby, vozidlá banskej záchrannej služby, vozidlá horskej záchrannej služby, vozidlá leteckej záchrannej služby a vozidlá požiarnej ochrany

Vznik, zánik, oznamovacia povinnosť a oznámenie o dani

Oznámenie k dani z motorových vozidiel ako aj platenie sa vykonáva na miestne príslušnom daňovom úrade a to tam, kde má podnikateľský subjekt a firma trvalé sídlo alebo pobyt. Oznámenie je cez príslušné tlačivo. Samotné daňové priznanie sa dá podať aj elektronicky cez formulár, čiže príslušné elektronické tlačivo online, kde stačí jednoduché vyplnenie dane z motorových vozidiel na internete. Zmenili sa aj niektoré konkrétne podmienky pre vznik, zánik a oznamovaciu povinnosť.

Čo sa týka vzniku daňovej povinnosti, tak daňová povinnosť pre túto daň vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, aj keď existujú určité výnimky a to v prípade vzniku daňovej povinnosti pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie a aj v prípade vzniku daňovej povinnosti, ak došlo k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane (časté sú príklady predaja vozidiel). Vznik sa uvádza v daňovom priznaní, čo neplatí pre daňovníka – zamestnávateľa.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom v mesiaci, kedy:

 • Prišlo k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • Došlo zániku daňovníka bez likvidácie,
 • Nastalo vyradenie alebo dočasné vyradenie vozidla z evidencie
 • Prišlo k zmene držiteľa vozidla
 • Došlo k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom

Aj v tomto prípade sa zánik daňovej povinnosti uvádza v daňovom priznaní, opäť to neplatí pre daňovníka – zamestnávateľa. Oznamovacia povinnosť teda v priebehu zdaňovacieho obdobia pre daňovníka spravidla nevzniká. Prípadné poučenie na vyplnenie tlačiva, vzor, konštantný symbol, účet a číslo účtu ako aj iné otázky je možné zistiť priamo pri komunikácii s daňovou správou. Účtovanie a výpočet si však už musí podnikateľ spraviť sám a to cez príslušné sadzby a podľa podmienok stanovených zákonom.

Sadzby pre rok 2016

Daň z motorových vozidiel za rok 2015 sa teda musí zaplatiť do 1. februára 2016 a po novom už sadzby neurčuje každý Vyšší územný celok (čiže napríklad Košický kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj a podobne), ale sú jednotné pre celú Slovenskú republiku. Správu dane má na starosti miestne príslušný daňový úrad a to podľa príslušnosti podnikateľského subjektu. Podľa toho, kde má subjekt sídlo alebo trvalý pobyt, tam sa zaregistruje a platí daň, čo je výhodné pre tých, čo podnikajú vo viacerých mestách, ale sídlia len v jednom.

Rovnaká sadzba teda platí pre daň z motorových vozidiel vo veľkých mestách ako sú napríklad Bratislava, Banský Bystrica, Košice, Trenčín, Žilina či Trnava, ako aj pre menšie mestá ako Prešov alebo okresné mestá či vidiek. Sadzba dane je ročná a pre správne priradenie ročnej sadzby je treba správne posúdiť základ dane podľa toho, o aké vozidlá ide.

Takto sa určuje základ dane:

 1. Vozidlá kategórií L, M a N s jediným zdrojom energie cez elektrinu (tzv. elektromobily) – podľa výkonu motora v kW
 2. Osobné vozidlá kategórií M1, L1e až L7e – podľa zdvihového objemu valcov motora v centrimetroch kubických
 3. Úžitkové vozidlá kategórií M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4 – podľa najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti v tonách a počtu náprav

Sadzba dane sa môže aj zvyšovať a znižovať a to podľa veku vozidla a jeho ekologickosti. V praxi to teda znamená, že s pribúdajúcim vekom auta sa sadzba zvyšuje, s novým autom platíte naopak nižšiu daň. Podobne to platí aj pre hybridné vozidlá a vozidlá na plynový a vodíkový pohon, kde je sadzba dane nižšia o 50%. Najlepšie sú na tom majitelia elektromobilov, čiže áut, kde jediným zdrojom energie je elektrina – tam je sadzba dane nulová.

Nasledujúca tabuľka určuje ročné sadzby dane a to pre vozidlá kategórií L a M1:

Objem motora od Objem motora do Ročná sadzba dane
150 cm3 50 €
150 cm3 900 cm3 62 €
900 cm 1200 cm3 80 €
1200 cm3 1500 cm3 115 €
1500 cm3 2000 cm3 148 €
2000 cm3 3000 cm3 180 €
3000 cm3 218 €

Táto tabuľka ukazuje ročné sadzby pre vozidlá M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4:

Počet náprav

Celková hmotnosť alebo

najvyššia prípustná celková

hmotnosť v tonách od

Celková hmotnosť alebo

najvyššia prípustná celková

hmotnosť v tonách do

Ročná sadzba dane
1 – 2 1 74 €
1 – 2 1 2 133 €
1 – 2 2 4 212 €
1 – 2 4 6 312 €
1 – 2 6 8 417 €
1 – 2 8 10 518 €
1 – 2 10 12 620 €
1 – 2 12 14 777 €
1 – 2 14 16 933 €
1 – 2 16 18 1.089 €
1 – 2 18 20 1.252 €
1 – 2 20 22 1.452 €
1 – 2 22 24 1.660 €
1 – 2 24 26 1.862 €
1 – 2 26 28 2.075 €
1 – 2 28 30 2.269 €
1 – 2 30 2.480 €
3 15 566 €
3 15 17 673 €
3 17 19 828 €
3 19 21 982 €
3 21 23 1.144 €
3 23 25 1.295 €
3 25 27 1.452 €
3 27 29 1.599 €
3 29 31 1.755 €
3 31 33 1.964 €
3 33 35 2.172 €
3 35 37 2.375 €
3 37 40 2.582 €
3 40 2.790 €
4 a viac 23 721 €
4 a viac 23 25 877 €
4 a viac 25 27 1.033 €
4 a viac 27 29 1.189 €
4 a viac 29 31 1.337 €
4 a viac 31 33 1.548 €
4 a viac 33 35 1.755 €
4 a viac 35 37 1.968 €
4 a viac 37 40 2.172 €
4 a viac 40 2.375 €

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Preddavok na daň z motorových vozidiel sa určuje na základe predpokladanej dane na ďalšie zdaňovacie obdobie, pričom môžu byť podľa predpokladanej výšky daňovej povinnosti buď mesačné alebo štvrťročné. Preddavky sa ale platia len v prípade, ak je predpoklad dane u jedného správcu nad istú sumu, pre rok 2016 platí, že to musí byť nad 700 €. Ak vznikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, preddavky sa neplatia. Ak však vznikne daňová povinnosť 1. januára, ročná sadzba dane sa započíta do výšky predpokladanej dane, podľa ktorej sa určuje predpoklad platenia preddavkov.

Nasledujúca tabuľka udáva príklady, kedy sa platia a kedy sa neplatia preddavky:

Výška predpokladanej dane Periodicita platenia preddavkov
Do 700 €
Od 700 € do 8.300 € štvrťročne
Viac ako 8.300 € mesačne

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z motorových vozidiel

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X