Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie rodiča počas materskej, rodičovskej dovolenky 2016 – príjmy zo závislej činnosti

Pregnant businesswoman
Thinkstock
23. februára 2017 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Rodič na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, ktorý dosiahol za rok 2016 príjmy zo závislej činnosti vyššie ako 1 901,67 eura, má dve možnosti, ako si vysporiadať svoju daňovú povinnosť. 

 
Odporúčame ebook:

Prvou možnosťou je požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, pričom termín na požiadanie bol do 15. februára 2017. Ak daňovník  svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane nepožiadal, musí podať daňové priznanie sám. V nasledujúcom článku si vysvetlíme, ako má vyplniť daňové priznanie rodič na materskej alebo rodičovskej dovolenke s príjmami len zo závislej činnosti.

Kedy má rodič na MD, RD povinnosť podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2016 má každý daňovník, ak v priebehu roka 2016 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Poznámka Podnikam.sk:

Od dane z príjmu sú oslobodené nemocenské dávky (napr. nemocenské, ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka) a štátne sociálne dávky (napr. prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevok na starostlivosť o dieťa atď.).

 • Ak dosiahol príjmy zo závislej činnosti presahujúce 1 901,67 € a nepožiadal svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania,povinnosť podať daňové priznanie typ A.

 

Kedy je pre rodiča na MD, RD výhodné podať daňové priznanie (dobrovoľné podanie daňového priznania)

Pre daňovníka je výhodné podať daňové priznanie vtedy, ak bol časť roka na MD alebo RD a dosiahol v roku 2016 aj príjmy zo závislej činnosti v SR nižšie ako 1 901,67 € a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmu. V takomto prípade nie je povinný podať daňové priznanie, no môže ho podať dobrovoľne.

 • Na základe zrazených preddavkov na daň z príjmu mu vznikne daňový preplatok, ktorý mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku.
 • Žiadosť je súčasťou daňového priznania.
 • Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 €. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 €, tak sa nevracia.

Príklad:

Beáta Nováková pracovala od 1. 1. 2016 do 10. 5. 2016 na základe pracovnej zmluvy. Od 11. 5. 2016 nastúpila na materskú dovolenku. Dňa 3. 7. 2016 sa jej narodila dcéra Kristína. Do novembra poberala materské dávky a v decembri rodičovský príspevok.

V roku 2016 dosiahla príjmy zo závislej činnosti vo výške 4 050 €, čo je suma vyššia ako 1 901,67 €, preto má povinnosť podať daňové priznanie. Svojho zamestnávateľa nepožiadala do 15. 2. 2017 o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Keďže všetky príjmy dosiahla zo závislej činnosti, bude vypĺňať daňové priznanie fyzickej osoby – typ A.

Kompletný postup vypĺňania daňového priznania nájdete v časti pre členov klubu:

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Beáta Nováková
855303/433
Trvalé bydlisko: Štefanovičova 6, Bratislava
Meno dieťaťa: Kristína Nováková
Rodné číslo dieťaťa: 155703/0013
Príjem zo závislej činnosti: 4 050 €
Preddavok na daň z príjmu: 449,35 €
Výdavky na sociálne poistenie: 389,92 €
Preddavky  na zdravotné poistenie: 171,20 €
Úhrn poplatkov na poistné: 561,12 €

Keďže daňovníčka mala len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A vydané Ministerstvom financií SR č. MF/015779/2016-721.

 

POSTUP VYPLNENIA PRIZNANIA TYP A (pozri vyplnený vzor Dp – rodic na md, rd prijmy zo zavislej cinnosti)

 

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo
 • Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.

 

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

 • Nevypĺňa
 • Riadky 25 a 26 – uvedie svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje nie je povinná vyplniť.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE

 • Nevypĺňa

 IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

 • Riadok 30  – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t. j. mesiace 7 –

 V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 • Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti, t. j.
 • 4 050 €.
 • Riadok č. 32a – nevyplní, lebo nemala príjmy na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené, t. j. 561,12 €.
 • Riadok 33a – vyplní sumu 389,92 €, poistné sociálne poistenie.
 • Riadok 33b – vyplní sumu 171,20 €, poistné na zdravotné poistenie.
 • Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 3 488,88 €.

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE

 • Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 3 488,88 €.
 • Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. Daňovníčka má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 3 803,33 €.
 • Riadok č. 41 – uvedie sa súčet riadkov 37 až 40 maximálne do výšky základu dane na r. 36, t. j. 3 488,88 €. Hoci má daňovníčka nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €, môže si uplatniť len nezdaniteľnú časť maximálne do výšky základu dane na r. 36.
 • Riadok č. 42 – vypočítaná suma základu dane z r. 36 je nižšia ako nezdaniteľná časť základu dane z r. 41, preto píšeme 0 €.
 • Riadok 56 – uvádzame 0 €.
 • Riadok 57 – uvádzame nárok na daňový bonus za mesiace 7 až 12, t. j. 6 x 21,41 = 128,46 €.
 • Riadok 58 – uvádzame 0 €.
 • Riadok 60 – uvádzame 128,46 €.
 • Riadok 61 – uvádzame sumu daňového bonusu na poukázanie správcom dane, t. j. 128,46 €.
 • Riadok 64 – uvádzame 449,35 € (zaplatená suma preddavkov na daň z príjmu).
 • Riadok 66 – uvádzame preplatok na dani vo výške 449,35 €.

 

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

 • Riadky č. 67 až 74 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.

 

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY PODĽA § 50 (2% alebo 3 %)

 • Nevypĺňa, uvedie znak „x“ – neuplatňujem postup podľa § 50 zákona.

 

 IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

 • Nevypĺňa, lebo nedosiahla príjmy zo zdrojov v zahraničí.

 

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

 • Riadok 79 – uvedie počet príloh 2: potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a rodný list dieťaťa.
 • Na strane 6 sa daňovníčka podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU, O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

 • Zaškrtne, že žiada o vyplatenie daňového bonusu a o vrátenie daňového preplatku a uvedie spôsob, či majú byť peniaze zaslané poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade zaslania na účet vyplní údaje o bankovom účte.
 • Uvedie dátum a svoj podpis.

 

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

 • Nemusí vyplniť.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daňové priznania"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daňové priznania"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Daňové priznania 2016daňové priznanie rodič na materskej dovolenkedaňové priznanie rodič na rodičovskej dovolenkePodnikám na materskejPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X