Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Kedy a komu vzniká povinnosť zložiť zábezpeku na DPH?

Euro 1557431_1920.jpg
Pixabay.com
20. septembra 2016 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Uvažujete o dobrovoľnej registrácii pre daň z pridanej hodnoty alebo ste splnili zákonné podmienky na povinnú registráciu pre DPH? V článku nájdete informácie, kedy a komu vzniká povinnosť zložiť zábezpeku na DPH.

 

Koho sa týka povinnosť zložiť zábezpeku na DPH

 • zdaniteľnej osoby, ktorá má povinnosť registrácie pre DPH (§ 4 ods. 1 zákona o DPH),
 • zdaniteľnej  osoby, ktorá požiada o dobrovoľnú registráciu pre DPH (§ 4 ods. 2 zákona o DPH).

Zloženie zábezpeky sa netýka automaticky všetkých žiadateľov o registráciu pre DPH, ale závisí od zdaniteľnej osoby, ktorá žiada o registráciu pre DPH.

Kedy je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku na daň?

ak  je fyzickou osobou, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby,

 • ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené,
 • ktorej bola zrušená registrácia z dôvodov:
   opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie,
   opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne,
   opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole,

všetky skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň, nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby,

konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická osoba, ktorá má nedoplatky na dani 1 000 eur a viac,

 • ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň z dôvodu, že opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom inej právnickej osoby,

 • ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené,
 • ktorej bola zrušená registrácia pre daň z dôvodu, že opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole a skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom,

 

UPOZORNENIE: Od 1. januára 2016 bola zrušená povinnosť zložiť zábezpeku pre zdaniteľnú osobu, ktorá neuskutočňuje v čase podania žiadosti o registráciu pre daň dodanie tovarov alebo služieb, ale vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie.

Výška zábezpeky

 • od 1 000 € do 500 000 €,
 • výšku zábezpeky určí daňový úrad rozhodnutím,
 • do 20 dní od doručenia rozhodnutia má žiadateľ o registráciu povinnosť zložiť zábezpeku.

Spôsob zloženia zábezpeky

 • zloženie peňažných prostriedkov na účet daňového úradu,
 • predloženie bankovej záruky, ktorú poskytla banka bez výhrad na obdobie 12 mesiacov v prospech dňového úradu.

 

Dôsledky nezloženia zábezpeky, resp. jej zloženia v nižšej hodnote

 • daňový úrad žiadateľa zaregistruje a zábezpeka je vymáhaná v zmysle § 88  až § 153 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

UPOZORNENIE: Od 1. januára 2016 nezaplatenie zábezpeky nemôže byť dôvodom na odmietnutie registrácie spoločnosti pre DPH. Nerozlišuje sa pritom, či ide o povinnú registráciu pre DPH alebo dobrovoľnú registráciu.

 

Použitie zábezpeky

 • na úhradu nedoplatku na DPH, ktorý vznikol po zaregistrovaní zdaniteľnej osoby za platiteľa DPH,
 • o použití zábezpeky vydá daňový úrad rozhodnutie,
 • proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok,
 • počas 12 mesiacov môže byť zábezpeka použitá len na úhradu nedoplatkov na DPH,
 • ak zábezpeka počas tohto obdobia nebola použitá na úhradu nedoplatkov, alebo bola použitá len jej časť, daňový úrad môže túto sumu po uplynutí 12 mesiacov použiť na úhradu iných nedoplatkov.

Vrátenie zábezpeky

 • ak daňový subjekt nemá nedoplatky, daňový úrad zábezpeku na daň vráti,
 • termín vrátenia zábezpeky na daň je do 30 dní od uplynutia 12 mesiacov od zloženia zábezpeky,
 • daňový úrad nevydáva rozhodnutie o vrátení peňažnej zábezpeky, resp. jej časti,
 • zo zloženej zábezpeky si platiteľ dane nemôže uplatniť úroky.

Príklad č. 1:

Právnická osoba má spoločníka – fyzickú osobu, ktorý bol konateľom inej právnickej osoby, ktorá má nedoplatok na dani vo výške 2 000 €. Uvedený nedoplatok na dani vznikol v období, keď fyzická osoba už nebola spoločníkom v tejto spoločnosti. Má právnická osoba povinnosť zložiť zábezpeku na daň?

Nedoplatok na dani vznikol spoločnosti v čase, keď fyzická osoba už nebola spoločníkom v tejto spoločnosti. Z uvedeného dôvodu nevzniká právnickej osobe žiadajúcej o registráciu pre daň povinnosť zložiť zábezpeku na daň.

Príklad č. 2:

Právnická osoba má konateľa – fyzickú osobu, ktorej bola zrušená registrácia pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH. Je táto právnická osoba povinná zložiť zábezpeku na daň?

Na základe § 4c ods. 1 písm. b) zákona o DPH je právnická osoba povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške určenej daňovým úradom.

 

Príklad č. 3:

Fyzická osoba žiada o registráciu pre DPH. Je konateľom právnickej osoby. Ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň má táto právnická osoba nedoplatok na dani vo výške 600 €. Vzťahuje sa na fyzickú osobu povinnosť zloženia zábezpeky na daň?

Povinnosť zložiť zábezpeku na daň sa na túto fyzickú osobu nevzťahuje, lebo výška nedoplatku na dani je menej ako 1 000 €.

 

Príklad č. 4:

Podnikateľ – fyzická osoba začína podnikať v oblasti výroby plastových okien. Za týmto účelom si prenajal priestory, nakupuje technické vybavenie výroby a materiál. Podal žiadosť o dobrovoľnú registráciu pre DPH. Bude mať povinnosť zloženia zábezpeky na daň?

Keďže podnikateľ ešte nevykonáva zdaniteľné obchody, ale vykonáva len prípravné činnosti na podnikanie, nie je povinný zložiť zábezpeku na daň. Uvedená zmena platí od 1. januára 2016.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Chcem začať podnikaťPrémiový obsahzábezpeka

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Medzinárodné zdaňovanie

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Medzinárodné zdaňovanie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X