Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké koncesionárske poplatky musia platiť podnikatelia?

koncesionárske poplatky
koncesionárske poplatky Foto: Getty Images
14. decembra 2020 Autor Mgr. Silvia HanováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Povinnosť platiť koncesionárske poplatky sa vzťahuje aj na niektorých podnikateľov, a to aj v prípade, keď vôbec nevyužívajú rozhlasové a televízne služby. V článku si priblížime, kto je povinný platiť koncesionárske poplatky, aké sú ich sadzby a v akých prípadoch sa táto povinnosť týka podnikateľov.

Čo považujeme za koncesionárske poplatky?

Právna úprava koncesionárskych poplatkov sa nachádza v zákone č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RTVS“).  Legálnu definíciu koncesionárskych poplatkov obsahuje § 1 tohto zákona, pričom za ne považuje úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Sú to finančné prostriedky, ktoré slúžia na výkon činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska.

Ktoré subjekty sú povinné platiť koncesionárske poplatky?

 Povinnosť platiť koncesionárske poplatky sa vzťahuje na nasledujúce dve skupiny subjektov:

 1. Fyzické osoby, ktoré sú evidované dodávateľmi elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnostiach pre spotrebu elektriny v bytoch alebo rodinných domoch. To znamená, že povinnosť sa vzťahuje na každého, kto odoberá elektrinu bez ohľadu na to, či tieto služby v praxi reálne využíva alebo nie.
 1. Zamestnávateľov, ktorí v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu zamestnávajú minimálne troch zamestnancov. V tomto prípade sa povinnosť vzťahuje len na zamestnávateľov, ktorí uzatvorili so zamestnancami pracovný pomer založený pracovnou zmluvou. Aj v tomto prípade platí, že povinný subjekt musí platiť koncesionárske poplatky bez ohľadu na to, či využíva služby Rozhlasu a televízie.

Zamestnávateľom môže byť živnostník alebo právnická osoba. Povinnosť platiť koncesionárske poplatky vzniká podnikateľom však len za predpokladu, že zamestnávajú aspoň 3 zamestnancov na pracovný pomer, ktorý je založený pracovnou zmluvou.

Príklad:

Zamestnávateľ zamestnáva troch zamestnancov, z toho dvaja sú zamestnaní na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru. Takýto zamestnávateľ nie je povinný platiť koncesionárske poplatky. Ak by však zamestnával všetkých troch na pracovný pomer založený pracovnou zmluvou, povinnosť platiť poplatky by mu vznikla bez ohľadu na to, či tieto služby využíva, alebo nie.

Za obdobný pracovný vzťah v tomto prípade považujeme pracovný pomer uzatvorený podľa ustanovení osobitných zákonov, pričom v praxi môže ísť napríklad o štátnozamestnanecký pracovný pomer.

TIP:

Pokiaľ má zamestnávateľ zamestnankyne čerpajúce materskú alebo rodičovskú dovolenku, je povinný ich započítať do celkového počtu zamestnancov, aj keď v súčasnosti čerpajú materskú alebo rodičovskú dovolenku. Povinnosť platiť mu vznikne aj napriek tejto skutočnosti, ak spĺňa podmienky platiteľa podľa zákona o RTVS.

Od povinnosti platiť úhradu je oslobodená fyzická osoba, ktorá oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady, že
 • žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
 • je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, alebo
 • je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Sadzby koncesionárskych poplatkov

Fyzické osoby sú povinné platiť sadzbu vo výške 4,64 eura za každý začatý kalendárny mesiac. Ak je fyzická osoba odberateľom elektriny na viacerých odberných miestach, stačí, ak zaplatí koncesionárske poplatky jedenkrát. Je však dôležité, aby skutočnosť, že je odberateľom elektriny na viacerých miestach, oznámila vyberateľovi koncesionárskych poplatkov, ktorým je Rozhlas a televízia Slovenska.

Podnikatelia, ktorí zamestnávajú zamestnancov na pracovný pomer založený pracovnou zmluvou, majú podľa počtu zamestnancov za každý aj začatý kalendárny mesiac povinnosť platiť nasledujúce sadzby:

 • podnikateľ, ktorý zamestnáva v uvedenom pracovnom pomere od 3 do 9 zamestnancov je povinný platiť koncesionárske poplatky vo výške 4,64 eur,
 • podnikateľ, ktorý zamestnáva v uvedenom pracovnom pomere od 10 do 49 zamestnancov je povinný platiť koncesionárske poplatky vo výške 18,58 eur,
 • podnikateľ, ktorý zamestnáva v uvedenom pracovnom pomere od 50 do 249 zamestnancov je povinný platiť koncesionárske poplatky vo výške 79,66 eur,
 • podnikateľ, ktorý zamestnáva v uvedenom pracovnom pomere od 250 do 999 zamestnancov je povinný platiť koncesionárske poplatky vo výške 199,16 eur,
 • podnikateľ, ktorý zamestnáva viac ako 1 000 zamestnancov je povinný platiť sadzbu vo výške 464,71 eur.

Rozhodujúce obdobie

Na určenie sadzby úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa táto úhrada platí. Ak sa úhrada platí jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok, na určenie jej sadzby na celé obdobie, za ktoré sa úhrada platí, je rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca tohto obdobia.

Ak sa zníži počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady, nárok platiť nižšiu sadzbu úhrady vzniká platiteľovi po oznámení a preukázaní zmeny povinnosti platiť úhradu:

 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po oznámení a preukázaní tejto zmeny, ak sa platí úhrada mesačne,
 • po oznámení a preukázaní tejto zmeny od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí úhrada jednorazovo, ak sa platí úhrada jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok.

Ak sa zvýši počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady, povinnosť platiť vyššiu sadzbu úhrady vzniká platiteľovi:

 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zvýšeniu počtu zamestnancov, ak sa platí úhrada mesačne,
 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí úhrada jednorazovo, ak sa platí úhrada jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok.
Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, a zaniká posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom.

Sankcie za nesplnenie povinnosti

Platiteľ, ktorý nezaplatí úhradu koncesionárskych poplatkov, je v omeškaní so zaplatením úhrady. Ak vyberateľ úhrady zistí, že platiteľ je v omeškaní so zaplatením úhrady, je povinný ho písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie tejto úhrady a na zaplatenie poštových sadzieb súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady.

Ak platiteľ, ktorým je fyzická osoba, nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu 17 eur.

Ak platiteľ, ktorý je podnikateľom, nezaplatí úhradu a poštové sadzby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, platiteľ je povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu v nasledujúcich výškach:

 • 33 eur, ak nezaplatil úhradu (zamestnávateľ, ktorý má 3 až 9 zamestnancov),
 • 66 eur, ak nezaplatil úhradu (zamestnávateľ, ktorý má 10 až 49 zamestnancov),
 • 100 eur, ak nezaplatil úhradu (zamestnávateľ, ktorý má 50 až 249 zamestnancov),
 • 133 eur, ak nezaplatil úhradu (zamestnávateľ, ktorý má 250 až 999 zamestnancov),
 • 166 eur, ak nezaplatil úhradu (zamestnávateľ, ktorý má 1 000 a viac zamestnancov).

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X