Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny za mesiac november 2013

Legislatívne zmeny za mesiac október 2013
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
11. decembra 2013 Zdroj Podnikam.SK, PH, IT Tlačiť

V novembri 2013 boli predložené, prerokovávané alebo prijaté tieto legislatívne zmeny týkajúce sa podnikateľov. Prečítajte si o nich viac.

Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní 

Parlament prelomil veto prezidenta Ivana Gašparoviča, keď opätovne, v pôvodnom znení schválil novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní. Hlava štátu navrhovala, aby sa z možného rozšírenia záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) bez súhlasu zamestnávateľa vylúčil širší okruh zamestnávateľov.
 
Kým novela zákona počíta s tým, že budú z tohto procesu vylúčení zamestnávatelia, ktorí majú do 20 zamestnancov, podľa prezidenta by sa to malo týkať zamestnávateľov, ktorí majú do 50 zamestnancov.
 

 
Prezident tiež navrhoval, aby sa rozšírenie záväznosti KZVS nevzťahovalo na zamestnávateľa, ktorý má uzatvorenú záväznú podnikovú kolektívnu zmluvu. Poslanci však tieto jeho pripomienky neakceptovali.
 
Podmienkou pri rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa už nebude súhlas zamestnávateľa, na ktorého sa má záväznosť kolektívnej zmluvy rozšíriť. O návrhoch na rozšírenie záväznosti KZVS, ako aj o pripomienkach zaslaných zamestnávateľmi, bude rozhodovať tripartitná komisia. Komisiu vymenuje a zriadi ministerstvo práce zo zástupcov ministerstva, zástupcov zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov a zástupcu Štatistického úradu SR. 
 
 • Tento zákon je definitívne schválený a nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
 • Viac informácií tutu a tu.
 
 • Návrh zákona o správe daní (daňový poriadok)
 • Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Návrh zákona o správe daní (daňový poriadok)

Avizovaný inštitút záväzného stanoviska pre daňové subjekty už má svoju legislatívnu podobu. Poslanci už totiž v parlamente schválili novelu zákona o správe daní, ktorá tento inštitút zavádza do praxe. Daňové subjekty tak budú môcť o záväzné stanovisko požiadať finančné riaditeľstvo, a to od 1. septembra 2014.
 
Samotná výška úhrady spojená so žiadosťou o záväzné stanovisko je stanovená na úrovni 1 % zo sumy obchodného prípadu, najmenej však 4 000 eur, najviac 30 000 eur, ak subjekt žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného právneho predpisu. V prípade, ak bude daňovník žiadať stanovisko k uplatneniu dvoch a viac právnych predpisov, bude úhrada stanovená vo výške 2 % zo sumy obchodného prípadu, najmenej však 5 000 eur a najviac 30 000 eur.
 
Ak daňovník požiada o záväzné stanovisko k uplatneniu právnych predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady, bude úhrada stanovená na úrovni 3 % zo sumy obchodného prípadu, najmenej však 6 000 eur a najviac 30 000 eur. 
 
 • Tento zákon je definitívne schválený a nadobúda účinnosť 30. decembra 2013 okrem vybraných ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a 1. septembra 2014.
 • Viac informácií tu a tu.
 

Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Zákona upravuje:
 • podmienky a postup pri presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi prijímaním opatrení proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri tovare, ktorý sa nachádza na domácom trhu, 
 • niektoré otázky súvisiace s presadzovaním práv duševného vlastníctva colnými orgánmi prijímaním opatrení proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri tovare pod colným dohľadom,
 • spôsob nakladania s tovarom podozrivým z porušovania práva duševného vlastníctva alebo ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva a
 • sankcie za porušovanie práv duševného vlastníctva.
 
Zákon ďalej ustanovuje výšku pokuty za priestupok s presným vymedzením skutkových podstát, za ktoré je možné uložiť pokutu, lehota na uloženie pokuty, ako aj splatnosť pokuty. Colný úrad môže podľa tohto legislatívneho predpisu  rozhodnúť, že tovar, ktorý sa má zničiť, sa bude recyklovať alebo sa s ním naloží mimo obchodných kanálov. Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi obsahuje aj vykonávací predpis, ktorého súčasťou je Žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu
 
 • Tento zákon je definitívne schválený a nadobúda účinnosť 1. januára 2014. 
 • Viac informácií tu.

 

Novela Zákonníka práce

Poslanci za KDH predložili do parlamentu návrh novely Zákonníka práce. Navrhujú, aby po nadobudnutí nároku zamestnanca alebo štátneho zamestnanca na starobný  dôchodok mal zamestnávateľ alebo služobný úrad možnos  slobodne sa rozhodnúť, či so svojím zamestnancom alebo štátnym zamestnancom rozviaže pracovný pomer štandardným spôsobom,  alebo ho ponechá naďalej v pracovnom pomere.
 
Ukončenie pracovného pomeru v zmysle navrhovanej zmeny nemôže nastať po dosiahnutí dôchodkového veku, ale až po vzniku nárok  na starobný dôchodok, teda po splnení podmienky odpracovania minimálneho počtu rokov dôchodkového poistenia a po splnení všetkých ďalších kritérií potrebných k tomu, aby príslušnej osobe bola poskytnutá plná penzia.
 
 • Zákon bol predložený do parlamentu, čaká ho prvé čítanie. Jeho navrhovaná účinnosť je 1. marec 2014.
 • Viac informácií tu.
 
Dve opozičné novely zákona o dani z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov (skupina nezaradených poslancov)

Týmto návrhom sa znižuje možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane pre vysokopríjmové skupiny obyvateľstva a zároveň možnosť odpočítať si nezdaniteľnú časť dane vo vyššej výške pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Menia sa násobky životného minima, na základe ktorých sa vypočítavajú odpočítateľné položky na manžela / manželku na daň z príjmu fyzických osôb.
 • hranica základu dane daňovníka, pri dosiahnutí ktorej je nezdaniteľná časť základu dane na manžela / manželku najvyššia, sa znižuje z dnešných 34 401,74 € na navrhovaných 20 000 €,
 • hranica základu dane daňovníka, pri dosiahnutí ktorej je nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela nula, sa zo súčasnej úrovne 49 345,49 € znižuje na navrhovanú úroveň 34 943,76 €.
 
Navrhuje sa zaviesť spoločné daňové priznanie, ktoré môžu podávať manželia, ktorí spĺňajú stanovené podmienky, a to:
 • spoločný ročný základ dane manželov je maximálne 20 000 €,
 • manželia vychovávajú aspoň jedno dieťa až do jeho začatia plnenia povinnej školskej dochádzky.
 
V takomto prípade sa navrhuje odpočítateľná položka pri spoločnom daňovom priznaní až do výšky 7 200 €, čím sa zníži daňový základ a podporia sa tak nízkopríjmové, najmä mladé rodiny s deťmi. Ustanovenia o podávaní daňového priznania sa pri spoločnom daňovom priznaní použijú primerane.
 
 • Zákon bol predložený do parlamentu, čaká ho prvé čítanie. Jeho navrhovaná účinnosť je 1. marec 2014.
 • Viac informácií tu.
 

Novela zákona o dani z príjmov (KDH)

Ustanovením  nového písmena k) v § 9 ods.1 sa má zaviesť nová kategória príjmov fyzických osôb, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov. Oslobodenie od dane z príjmov sa navrhuje len pre fyzické osoby, ktoré poskytujú ubytovanie v súkromí podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., avšak iba v takých prípadoch, ak prevádzkovateľ poskytuje služby na najviac piatich stálych lôžkach. Zároveň sa ustanovuje povinnosť, aby prevádzkovateľ prihlásil ubytované osoby do štatistickej evidencie a odviedol za ne obci miestnu daň.
 
Ustanovenie stanovuje presné podmienky, na ktoré sa toto oslobodenie vzťahuje, vychádzajúce jednak zo zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a jednak z vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
 
 • Zákon bol predložený do parlamentu, čaká ho prvé čítanie. Jeho navrhovaná účinnosť je od 1. februára 2014.
 • Viac informácií tu.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X