Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Návrh PAS: Deficit znižovať cez nepriame dane

23. augusta 2010 Tlačiť

Podnikateľská aliancia Slovenska si je vedomá potreby znížiť deficit verejných financií a plne podporuje nápravu deformácií v daňovo-odvodovom systéme, ktorý má dnes množstvo výnimiek a tým ponúka platiteľom viaceré možnosti, ako sa plateniu daní a odvodov úplne alebo čiastočne vyhnúť. Reforma daní a odvodov by však mala byť čo najkomplexnejšia a zrealizovaná v rámci jedného balíku. Jej súčasťou by mal byť audit sociálneho a dôchodkového systému na strane výdavkov.    Súčasné zámery ministra financií a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny zamerané na odstraňovanie výnimiek a zvýšenie výberu daní a odvodov bez akýchkoľvek kompenzačných prvkov môžu poškodiť podnikateľské prostredie na Slovensku, rozvoj ekonomiky v nasledujúcom období a teda v konečnom dôsledku aj vývoj príjmov verejných financií. K zmenám v daňovo-odvodovej oblasti treba pristupovať o to citlivejšie, ak vezmeme do úvahy, že k nim má dôjsť v čase, kedy sa ekonomické subjekty stále vyrovnávajú s negatívnymi dopadmi krízy. Zmeny by sa nemali účelovo spájať iba s potrebou ozdraviť verejné financie. V prvom rade by malo ísť o zefektívnenie celého systému, aby slúžil občanom, pričom cielené výdavky by mali čo najvernejšie odrážať náklady.Hlavné výhrady PAS k návrhu daňovo-odvodových zmien:

 1. Rozšírenie základu na platenie odvodov nie je kompenzované znížením sadzieb.
 2. Navrhované zmeny v odvodoch zvyšujú odvodové zaťaženie, najmä u málo kvalifikovanej sily, čo je v rozpore s programovým vyhlásením vlády.
 3. Zvyšovanie priamych daní a odvodov má negatívny vplyv na motiváciu pracovať, verejné financie sa nemajú sanovať zvyšovaním priamych daní a odvodov ale znižovaním verejných výdavkov a zvýšením nepriamych daní.
 4. Živnostníkov zmeny zasiahnu viacnásobne: cez nižšie paušálne výdavky, nárast byrokracie a transakčných nákladov, vyšší základ na platenie odvodov.
 5. Zvýšenie odvodových stropov nespravodlivo zvýši zaťaženie tých, ktorí už dnes platia najviac, táto zmena navyše nijako nesúvisí s odstraňovaním deformácií v systéme.
 6. Ponechanie výnimky neplatenia odvodov z podielov na zisku s.r.o. a dividend je nespravodlivé voči ostatným platiteľom.
 7. Chýbajú navrhované opatrenia alebo aspoň ich projekcia na výdavkovej strane dôchodkového a sociálneho systému (zvýšenie efektívnosti, zamedzenie zneužívania, úprava neudržateľne štedrého dôchodkového systému).

Zdôvodnenia:Ad 1) Podobne ako v prípade daňovej reformy, aj pri reforme odvodového systému očakávala PAS zmeny, ktoré zjednodušia systém, obmedzia výnimky a znížia celkové sadzby odvodov tak, aby bola celá reforma rozpočtovo neutrálna. Vytvoril by sa tým spravodlivý systém, v ktorom by odvody platili všetci zarábajúci zo všetkých príjmov, ale pri nižších sadzbách. O niečo viac by teda platili všetci, ktorí dnes výnimky využívajú a odľahčilo by sa zamestnancom a zamestnávateľom, ktorí dnes platia najviac odvodov. Hlavným negatívom zmien, ktoré ministri navrhli je, že namiesto hľadania optimálnych sadzieb odvodov sa na všetkých budú vzťahovať sadzby najvyššie. Pôvodný cieľ odstrániť deformácie v daňovo-odvodovom systéme tak ustupuje cieľu zníženia deficitu verejných financií, čo okrem iného zhoršuje priechodnosť reformy a jej akceptovateľnosť verejnosťou.Ad 2) Navrhnuté úpravy sú v rozpore s jednou z priorít programového vyhlásenia vlády, kde sa vláda zaväzuje k odstráneniu „bariér rastu zamestnanosti, napríklad znížením odvodového zaťaženia celkovo, najmä však u málo kvalifikovanej práce“. Rozšírenie základu na platenie odvodov prakticky znamená zvyšovanie odvodového zaťaženia, čo skomplikuje tvorbu nových pracovných miest a rast zamestnanosti. Zvlášť ohrození budú práve nízkokvalifikovaní ľudia a brigádujúci študenti pracujúci na dohody, za ktorých prácu bude treba po novom platiť odvody v plnej výške. Vhodným ochranným opatrením by mohlo byť zavedenie odpočítateľnej položky, z ktorej by sa odvody neplatili.Ad 3) Vyššie príjmy verejných rozpočtov sa majú docieliť zvýšením priameho daňového a odvodového zaťaženia. To bude mať negatívny vplyv na motiváciu pracovať a preto môže byť celkový zisk z daňových a odvodových zmien nižší vplyvom dynamických efektov v ekonomike. Vyšší a istejší príjem na krytie deficitu môže štát získať úpravou nepriamych daní, pri ktorých je oveľa menší priestor na špekulácie a vyhýbanie sa plateniu.Ad 4) Jednorazová zmena paušálnych výdavkov bez kompenzácie v podobe nižších sadzieb odvodov, odpočítateľnej položky na odvody bude mať negatívny dopad živnostenské podnikanie. Prípadný prechod živnostníkov na riadne účtovníctvo môže byť pre štát z hľadiska daňových príjmov kontraproduktívny, nakoľko je možné, že živnostníci budú vykazovať nižšie základy dane v porovnaní s úrovňami, aké dosahovali pri paušálnych výdavkoch a zjednodušenom výkazníctve.Ad 5) Zvýšenie odvodových stropov zo štvornásobku na päťnásobok priemernej mzdy zvýši daňové zaťaženie ľudí s vyššími príjmami. Navýšené odvody totiž možno považovať za čistú daň, keďže vyššie platby odvodov nebudú kompenzované vyššími dávkami zo Sociálnej poisťovne a naďalej sa budú počítať maximálne z trojnásobku priemernej mzdy. Takýto model je už dnes nespravodlivý voči tým, ktorí už dnes prispievajú do systému najviac a táto nespravodlivosť sa ďalej prehĺbi. Zvýšia sa tak motivácie unikať zo systému platenia odvodov (napr. zakladaním schránkových firiem v daňových rajoch alebo zakladaním s.r.o.), čo by malo negatívny dopad na príjmy verejných financií, na ktorých má výrazný podiel práve malá skupina ľudí s vysokými príjmami. Zvyšovanie stropov odvodov nesúvisí s odstraňovaním deformácií v daňovo-odvodovom systéme, práve naopak: samotné zvýšenie stropov bez zvýšenia sociálneho krytia pôsobí deformačne.Ad 6) Pokiaľ nebudú do základu na výpočet odvodov zahrnuté podiely na zisku spoločnosti s ručením obmedzeným, výrazne sa zvýši motivácia transformácie živnostenskej formy podnikania na s.r.o. Jednoosobové s.r.o. sú však už dnes z hľadiska odvodov najviac zvýhodnené, keďže nemusia platiť sociálne odvody. Za uváženie tiež stojí, že na s.r.o. by sa netransformovali skutoční živnostníci a remeselníci, ale predovšetkým „kancelárski“ živnostníci. Rovnako je potrebné zrušiť výnimku neplatenia odvodov z príjmov vo forme dividend akciových spoločností a družstiev.Ad 7) PAS dlhodobo upozorňuje na potrebu zefektívnenia sociálneho a dôchodkové systému. Na základe vlastných analýz je presvedčená, že v systéme existujú rezervy, ktoré sa dajú odokryť dôkladnou analýzou zo strany vlády. Je neprijateľné, aby vláda zvyšovala daňové a odvodové zaťaženie bez toho, aby dala odpoveď na otázku, ako chce zamedziť zneužívaniu prijímania sociálnych dávok, vyplácaniu neudržateľne vysokých dôchodkov z prvého piliera či mrhaniu prostriedkov zo zdravotných poisťovní na predražené nákupy výkonov a zdravotníckeho materiálu. Na udržateľnosť dôchodkového systému do roku 2040 je nevyhnutné znížiť mieru valorizácie dôchodkov na úroveň inflácie a postupne predlžovať vek odchodu do dôchodku na 65 rokov.Z uvedených dôvodov PAS navrhuje, aby boli v pripravovanej reforme zohľadnené nasledujúce požiadavky:

 • A)    Rozšírenie základu na výpočet odvodov kompenzovať nižšími sadzbami sociálneho a zdravotného poistenia.
 • B)    Deficit verejných financií znižovať predovšetkým obmedzením verejných výdavkov a úpravou nepriamych daní.
 • C)    Do základu na výpočet odvodov zahrnúť všetky príjmy, ktoré plynú fyzickým osobám zo závislej činnosti, zo samostatne zárobkovej činnosti, podnikania a kapitálu.
 • D)    Nezvyšovať maximálne stropy na platenie odvodov na päťnásobok priemernej mzdy.
 • E)    Zaviesť všeobecnú odpočítateľnú položku na odvody, čím sa ochránia predovšetkým pracovné miesta ľudí s nízkymi príjmami.
 • F)    Hľadať rezervy na výdavkovej strane sociálneho systému, najmä zvýšením efektívnosti a transparentnosti, zamedzením jeho zneužívania, zmenou valorizácie a postupným  predlžovaním odchodu veku do dôchodku.

Podnikateľská aliancia Slovenska sa odvodovej problematike venuje dlhodobo. Pred rokom pripravila návrh prvého kroku reformy odvodového systému, ktorý spočíval v zlúčení siedmich sociálnych odvodov do jedného sociálneho odvodu vo výške 25 percent plateného z ceny práce, stanovení jedného zdravotného odvodu vo výške 10 percent plateného z ceny práce a určení jednotného odvodového stropu.V čase tvorby tohto návrhu PAS nepočítala s rozširovaním základu na platenie odvodov a sadzby nastavila tak, aby realizácia navrhnutej zmeny bola neutrálna voči verejným financiám. V uplynulých týždňoch PAS aktualizovala svoje prepočty, do systému odvodov zahrnula všetky príjmy plynúce fyzickým osobám a na základe dostupných údajov vypočítala, že sadzba sociálneho odvodu plateného z ceny práce môže klesnúť na 21% a sadzba zdravotného odvodu môže klesnúť na 9%, pričom dopady na verejné financie by boli blízke nule. Prepočty pritom nezahŕňali dynamické dopady reformy a pozitívny vplyv nižších sadzieb na motivácie pracovať. V prípade daňovej reformy dynamické dopady prekonali očakávania reformátorov a je pravdepodobné, že rovnako tomu bude aj v prípade reformy odvodov.Zdroj: Podnikateľská aliancia SlovenskaRóbert Kičinavýkonný riaditeľ PAS

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ekonomika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X