Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Čo je bankové tajomstvo a kedy je možné ho porušiť?

čo je bankové tajomstvo
thinkstockphotos.com
10. augusta 2021 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

S pojmom bankové tajomstvo ste sa už možno niekedy stretli. Viete však, čo tento pojem znamená a kde platí? Bankovému tajomstvu podliehajú všetky peňažné ústavy. Znamená to, že nesmú rozširovať informácie o svojich klientoch týkajúce sa napríklad hospodárskych pomerov svojich klientov, toho, či podnikateľ prosperuje, alebo nie.

Bankové tajomstvo na Slovensku

Predmetom bankového tajomstva sú všetky informácie a doklady o záležitostiach týkajúcich sa klienta banky alebo klienta pobočky zahraničnej banky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä informácie o obchodoch, stavoch na účtoch a stavoch vkladov. Tieto informácie banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením.

Informácie a doklady o záležitostiach, ktoré sú chránené bankovým tajomstvom, banka a pobočka zahraničnej banky môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho písomný pokyn, ak zákon neustanovuje inak. Klient má právo za úhradu vecných nákladov oboznámiť sa s informáciami, ktoré sa o ňom vedú v databáze banky alebo pobočky zahraničnej banky, a na obstaranie výpisu z nej. Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie informácií v súhrnnej podobe, z ktorých nie je zrejmý názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, meno a priezvisko klienta.

Na účely bankového tajomstva sa za klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky považuje aj osoba, s ktorou banka alebo pobočka zahraničnej banky rokovala o uzatvorení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, a tiež osoba, ktorá prestala byť klientom banky alebo pobočky zahraničnej banky.

kedy platí bankové tajomstvo
Bankové tajomstvo u nás podlieha zákonuthinkstockphotos.com

Komu je banka povinná podať informácie podliehajúce bankovému tajomstvu

 • osobám povereným výkonom bankového dohľadu,
 • audítorom pri činnosti ustanovenej zákonom
 • Fondu ochrany vkladov na plnenie úloh
 • stavebná sporiteľňa takú správu podá aj osobám povereným kontrolou používania štátnej prémie v stavebnom sporení
 • hypotekárna banka aj osobám povereným kontrolou používania štátneho príspevku v hypotekárnych obchodoch.

Bez súhlasu klienta podá informácie na písomné vyžiadanie:

 • súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého je klient banky alebo pobočky zahraničnej banky účastníkom alebo ktorého predmetom konania je majetok klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,
 • orgánu činného v trestnom konaní na účely trestného konania,
 • daňovému orgánu alebo colnému orgánu vo veciach daňového konania alebo colného konania, ktorého je klient banky alebo pobočky zahraničnej banky účastníkom podľa osobitného predpisu vrátane výkonu rozhodnutia alebo vymáhacieho konania,
 • správe finančnej kontroly pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu u klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,
 • súdnemu exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu,
 • orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia, ktorým bola uložená klientovi banky a pobočky zahraničnej banky alebo veriteľovi klienta banky a pobočky zahraničnej banky povinnosť uhradiť peňažné plnenie,
 • službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených zákonom,
 • ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej zákonom alebo osobitným predpisom,
 • správcovi alebo predbežnému správcovi v konkurznom a vyrovnacom konaní, ak je klient banky alebo pobočky zahraničnej banky účastníkom konania podľa osobitného predpisu,
 • Úradu pre finančný trh na účely štátneho dozoru ustanoveného osobitným predpisom,
 • príslušnému štátnemu orgánu na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy nemožno odmietnuť z dôvodu ochrany bankového tajomstva.

Aké sú výnimky?

Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje poskytovanie údajov potrebných na vykonávanie platobného styku prostredníctvom určenej právnickej osoby.
Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje plnenie ohlasovacej povinnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky o neobvyklých obchodných operáciách podľa osobitného predpisu ani oznámenie banky alebo pobočky zahraničnej banky podľa osobitného predpisu orgánu činnému v trestnom konaní o jej podozrení, že sa pripravuje, že je páchaný alebo že bol spáchaný trestný čin, ktorý súvisí so záležitosťami inak chránenými bankovým tajomstvom.
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné aj bez súhlasu klienta poskytnúť údaje na identifikáciu tohto klienta, údaje o čísle jeho účtu a údaje o platobnej operácii na základe písomnej žiadosti osobe, ktorá preukáže, že
 • v dôsledku chyby pri vykonávaní platobného alebo zúčtovacieho styku utrpela majetkovú ujmu, ktorá spočíva v prevode a pripísaní jej patriacich alebo ňou spravovaných peňažných prostriedkov na účet klienta a
 • na vymáhanie takto vzniknutého bezdôvodného obohatenia sú nevyhnutné údaje na identifikáciu tohto klienta a údaje o jeho účte, na ktorý boli pripísané peňažné prostriedky v dôsledku chyby.

Ako je to v zahraničí?

V zahraničí je bankové tajomstvo zakotvené priamo v preambulách k všeobecným obchodným podmienkam bánk a sporiteľní, ale aj v zmluvách, ktoré banka s klientom uzatvára. V niektorých krajinách neexistuje právna úprava bankového tajomstva, v ďalších krajinách, ako je Švajčiarsko či Lichtenštajnsko, je táto úprava obšírnejšia. To, aké informácie spadajú do bankového tajomstva, je v každej krajine individuálne. 

V niektorých krajinách vyplýva povinnosť bankového tajomstva priamo zo zákona, inde len zo zmluvy medzi bankou a klientom. Sú aj štáty, kde je bankové tajomstvo mimoriadne prísne a v prípade vyzradenia informácií o klientov zamestnancami banky sú určené prísne tresty.

Poznáme tiež takzvané daňové raje, kde sa veľmi darí praniu špinavých peňazí. V prípade vyzradenia bankového tajomstva tu totiž dochádza k veľmi prísnym trestom.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

bankové tajomstvoknow-howknowhowrok 2021skills

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ekonomika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X