Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Novela zákona o DPH prináša od 1.1.2017 tieto úpravy

Thinkstock
20. decembra 2016 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Zákon o dani z pridanej hodnoty prešiel novelizáciou, jeden bod nadobúda účinnosť už 31. decembra, ostatné od 1.1.2017.  V článku sa zameriame na najdôležitejšie zmeny a doplnenia, ktoré novela zákona o DPH priniesla.

Odloženie účinnosti samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov (účinnosť od 31. decembra 2016)

V súčasnosti pri dovoze tovaru z tretích štátov vzniká daňová povinnosť prepustením tovaru do voľného obehu na území SR, pričom DPH z dovezeného tovaru vymeria a vyberá colný orgán.

Aký vplyv má novela zákona o DPH na samozdanenie pri dovoze z tretích štátov, si prečítate v časti pre členov klubu Podnikam.sk:

Od 1. januára 2017 malo vstúpiť do účinnosti tzv. samozdanenie pri dovoze tovaru z tretích štátov. Podstatou samozdanenia je, že platitelia dane by namiesto platenia dane colným orgánom pri dovoze tovaru priznávali daň v daňovom priznaní a súčasne by si uplatňovali právo na odpočítanie dane.

Novelou zákona o DPH sa účinnosť samozdanenia pri dovoze z tretích štátov odkladá.

Úrok za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

Ak platiteľovi dane boli zadržané finančné prostriedky vo výške nadmerného odpočtu z dôvodu výkonu daňovej kontroly, do konca roka 2016 nemal nárok na žiadnu finančnú kompenzáciu za toto obdobie.

Všetko o úroku za zadržanie nadmerného odpočtu nájdete v tejto časti:

Novelou zákona o DPH sa zavádza tzv. „úrok z nadmerného odpočtu“, čo v praxi znamená, že platiteľovi dane vznikne úrok za zadržanie nadmerného odpočtu, ak v zákonnej lehote na vrátenie nadmerného odpočtu začala daňová kontrola a nadmerný odpočet nebol vrátený do uplynutia šiestich mesiacov od posledného dňa lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu.

TIP Podnikam.sk: Nárok na úrok vzniká až prvým dňom po uplynutí šesťmesačnej lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu, t. j. počas prvých šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu nárok na úrok za zadržanie nadmerného odpočtu platiteľovi DPH nevzniká.

Výška úroku z nadmerného odpočtu je 1,5 %. Uvedený úrok sa vypočíta zo sumy vráteného nadmerného odpočtu, a to za každý deň odo dňa nasledujúceho po uplynutí zákonnej šesťmesačnej lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu až do dňa jeho vrátenia.

Daňový úrad rozhodne o priznaní úroku z nadmerného odpočtu do 15 dní od vrátenia nadmerného odpočtu a úrok z platiteľovi zaplatí do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priznaní úroku z nadmerného odpočtu, platiteľ dane nepodáva žiadosť o priznanie nároku na úrok z nadmerného odpočtu.

Úrok z nadmerného odpočtu sa neprizná, ak je nižší ako 5 eur.

Priznanie úroku z nadmerného odpočtu sa vzťahuje aj na daňové kontroly, ktoré začali pred 1. januárom 2017 a neboli ešte skončené k 1. januáru 2017.

Príklad:

Dňa 24. júna 2016 podal platiteľ dane daňové priznanie za máj 2016, v ktorom vykázal nadmerný odpočet vo výške 70 000 eur. V ďalšom zdaňovacom období, t. j. za jún 2016, podal daňové priznanie 25. júla 2016, v ktorom vykázal daňovú povinnosť 25 000 eur. Na základe uvedeného mal daňový úrad vrátiť platiteľovi dane nadmerný odpočet za máj 2016 vo výške 45 000 eur najneskôr 24. augusta 2016 (25. júl 2016 + 30 dní).

Daňový úrad začal daňovú kontrolu 15. augusta 2016. Daňová kontrola skončila 15. apríla 2017 a nezistila žiadny rozdiel vo výške uplatneného nadmerného odpočtu. Daňový úrad vrátil daňovníkovi nadmerný odpočet vo výške 45 000 eur dňa 24. apríla 2017.

Vznikne daňovému subjektu nárok na úrok z nadmerného odpočtu a v akej výške?

Riešenie príkladu vám ponúkame v uzamknutej časti:

Úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu za mesiac máj 2016 vznikne po uplynutí šiestich mesiacov od posledného dňa lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu, t. j. od 25. februára 2017. Daňovníkovi vznikne nárok na úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu od 25. februára 2017 do 24. apríla 2017, t. j. 59 dní.

Úrok z nadmerného odpočtu = 45 000 x 1,5 % / 365 x 59 = 109,11 €

Za akých podmienok vznikne nárok na úrok z nadmerného odpočtu? Aké sú dôvody nepriznania nároku na spomínaný úrok? Prečítajte si v zamknutej časti:

Vznik nároku na úrok z nadmerného odpočtu

  • daňový úrad začal daňovú kontrolu v rámci plynutia lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu,
  • obdobie zadržania nadmerného odpočtu je viac ako 6 mesiacov odo dňa uplynutia lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu,
  • platiteľovi dane bol vrátený nadmerný odpočet.

Dôvody nepriznania nároku na úrok z nadmerného odpočtu

  • platiteľ dane, ktorý počas daňovej kontroly nespolupracuje (napr. opakovane si neplní povinnosti pri daňovej kontrole, nedostavuje sa na predvolanie, opakovane nepreberá písomnosti alebo je opakovane nekontaktný na adrese svojho sídla), nemá nárok na úrok z nadmerného odpočtu, o čom daňový úrad vydá rozhodnutie.

Doplnenie úpravy prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve

Novela zákona o DPH upravuje aj oblasť stavebníctva. Chcete vedieť ako? Prečítajte si tu:

Ak dodávateľ dodá stavebné práce alebo dodá tovar s inštaláciou alebo montážou a dôvodne predpokladá, že tieto sú tuzemským prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve (podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH) a vyhotovená faktúra obsahuje slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, platiteľ (odberateľ), ktorý je príjemcom plnenia, je osobou povinnou platiť daň.

Novela tiež dopĺňa povinnosť pre platiteľa dane (dodávateľa), ktorý uskutoční dodávku s tuzemským prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve (podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH), vykazovať vyhotovené faktúry v časti A.2 kontrolného výkazu (prvýkrát za zdaňovacie obdobie január 2017).

V tejto súvislosti je vydaný nový vzor kontrolného výkazu (opatrenie č. MF/017524/2016-731 je publikované vo Finančnom spravodajcovi 2016 pod poradovým číslom 26 – účinnosť nadobúda 1. januára 2017).

Úprava postupu pri žiadaní o vrátenie DPH zahraničnými osobami

Ako sa upravuje postup pre zahraničné osoby? Dočítate sa v tejto časti:

Zahraničná osoba registrovaná pre DPH, ktorá uskutočňuje v tuzemsku výlučne plnenia s prenesením daňovej povinnosti na odberateľa podľa zákona o DPH (§ 69 ods. 2, 3 a 12) napr. stavebné práce, dodanie kovového odpadu a šrotu a dodanie tovaru s inštaláciou a montážou, si nemôže od 1. januára 2017 uplatniť odpočítanie DPH prostredníctvom daňového priznania k DPH.

Nárok na vrátenie DPH z tovarov a služieb nakúpených v tuzemsku si môže uplatniť len prostredníctvom žiadosti zahraničnej osoby o vrátenie DPH z iného členského štátu (tzv. VAT REFUND).

Upresňuje sa, kedy má zahraničný platiteľ DPH právo na odpočítanie DPH cez daňové priznanie k DPH z uplatneného samozdanenia prijatých dodávok (napr. v prípade intrakomunitárneho nadobudnutia tovaru).

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Chcem začať podnikaťlegislatívne zmeny titulkanovela zákona o DPHPOPPrémiový obsahzákon o dani z pridanej hodnoty

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

17oct8:30E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

17oct8:30Daňová akadémia: Špecialista DzP8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

17oct8:30Daňová akadémia: Špecialista DzP8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X