Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Obnovenie živnosti v roku 2022 a platenie odvodov – príklady

obnovenie živnosti
obnovenie živnosti Foto: Getty Images
21. decembra 2021 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V článku si na viacerých príkladoch vysvetlíme, aké odvody vás čakajú v roku 2022, ak si obnovíte pozastavenú živnosť.

Ak samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) preruší živnosť a po istom čase ju obnoví (od augusta 2021 možno živnosť pozastaviť na akékoľvek dlhé obdobie), prípadne svoju živnosť zruší a po istom čase si založí novú, odo dňa obnovenia živnosti, resp. založenia novej živnosti sa jej obnovuje aj povinnosť platiť mesačný preddavok na zdravotné poistenie a za istých podmienok aj platenie odvodov na sociálne poistenie.

Ak sa SZČO po ukončení pozastavenia živnosti obnoví povinnosť platiť sociálne odvody, začína ich uhrádzať v takej výške, v akej jej ich vypočítala Sociálna poisťovňa podľa posledného daňového priznania. Takýto postup sa uplatňuje od 1. januára 2011.

Do konca júna 2022 sa pri posudzovaní toho, či sa SZČO obnoví platenie sociálnych odvodov, berie do úvahy hrubý príjem SZČO za rok 2020.

Obnovenie povinného platenia poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie sa pritom do 30. júna 2022 (pri odloženom daňovom priznaní za rok 2021 do 30. septembra 2022) týka tých SZČO, ktorých hrubý príjem v daňovom priznaní za rok  2020 presiahol 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2021. Ide o sumu  6 552 eur.

Ak SZČO v roku 2020 podnikala a v daňovom priznaní za rok 2020 nevykázala hrubý príjem vyšší ako 6 552 eur, živnosť si obnoví alebo si založí novú živnosť do 30. júna 2022 (resp. do 30. septembra 2022), sociálne odvody naďalej nemusí platiť.

Platenie povinných sociálnych odvodov sa do 30. júna 2022 (resp. do 30. septembra 2022) neobnovuje ani tej SZČO, ktorá mala prerušenú živnosť celý rok 2020, a preto daňové priznanie za rok 2020 ani nepodávala.

V prémiovej časti obsahu nájdete praktické príklady

Od 1. júla 2022 sa už berie do úvahy hrubý príjem SZČO za rok 2021.

Od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 sa povinnosť platiť sociálne odvody po skončení prerušenia živnosti obnoví tým SZČO, ktorých hrubý príjem v daňovom priznaní za rok 2021 presiahne 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2022. V tomto prípade je to suma 6 798 eur.

Tým SZČO, ktoré podnikali v roku 2021 a nedosiahli hrubý príjem vyšší ako 6 798 eur, sa tak po obnovení živnosti po 1. júli 2023 neobnoví povinnosť platiť dôchodkové a nemocenské poistenie.

Od 1. júla 2023 sa povinnosť platiť sociálne poistenie neobnoví tej SZČO, ktorá si prerušila živnosť na celý rok 2021, a preto nepodáva daňové priznanie za rok 2021.

Príklad č. 1

Živnostník mal v roku 2020 hrubé príjmy 6 485,20 eura. Keďže boli pod hranicou pre vznik povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie (suma 6 552 eur za rok 2020), tak povinné sociálne odvody od 1. júla 2021 neplatí.

V roku 2021 tak platil len preddavok na poistné na zdravotné poistenie, a to v najnižšej možnej výške 76,44 eura mesačne.

Od 1. decembra 2021 si prerušil živnosť na tri mesiace, teda na obdobie od 1. decembra 2021 do 28. februára 2022.

Zdravotné odvody v tomto období za tohto živnostníka platí buď štát (ak sa evidoval ako nezamestnaný na úrade práce) alebo zamestnávateľ (ak si našiel prácu ako zamestnanec) alebo si ich živnostník počas prerušenia živnosti platí sám ako dobrovoľný platiteľ odvodov (na rok 2021 ide o sumu 76,44 eura mesačne a na rok 2022 minimálne poistné predstavuje 79,31 eura mesačne).

Od 1. marca 2022 sa mu živnosť obnoví. Od tohto dňa bude vzhľadom na príjmy za rok 2020 povinný ako SZČO platiť preddavok na poistné na zdravotné poistenie, a to v najnižšej možnej mesačnej výške 79,31 eura (ide o minimálny preddavok platný v roku 2022). Povinné sociálne odvody od 1. marca 2022 naďalej neplatí.

Od 1. júla 2022 sa živnostníkovi opäť posúdi vznik povinnosti platiť sociálne odvody, a to podľa jeho hrubých príjmov za rok 2021. Živnostník dosiahol za rok 2021 hrubé príjmy 6 812,60 eura.

Keďže je pod hranicou pre vznik povinnosti platiť dôchodkové a nemocenské poistenie (od 1. júla 2022 je to suma 6 798 eur), sociálne odvody v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 naďalej neplatí.

Príklad č. 2

Živnostník má za rok 2021 hrubé príjmy 29 513,25 eura, základ dane 11 185,40 eura a zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie v sume 4 710,80 eura. Od 1. júla 2022 sa mu z tohto základu dane vypočítajú povinné sociálne odvody.

Jeho vymeriavací základ určíme tak, že sčítame základ dane so zaplatenými odvodmi a výsledné číslo vydelíme číslom 12 (počet mesiacov v roku) a koeficientom 1,486.

Ide o nasledovný výpočet:

11 185,40 + 4 710,80/12/1,486 = 891,44 eura

Tomuto vymeriavaciemu základu prislúchajú odvody na dôchodkové a nemocenské poistenie v sume 295,49 eura.

Sociálne odvody v tejto výške živnostník prvýkrát zaplatí za júl 2022 najneskôr do 8. augusta 2022.

Preddavok na poistné na zdravotné poistenie platí živnostník v roku 2022 podľa základu dane z roku 2020 napríklad vo výške 144,10 eura mesačne.

Od 1. augusta 2022 si preruší živnosť na päť mesiacov, a preto za obdobie od 1. augusta 2022 do 31.decembra 2022 sociálne odvody neplatí.

Zdravotné odvody bude v tomto období za tohto živnostníka platiť buď štát (ak sa eviduje ako nezamestnaný na úrade práce) alebo zamestnávateľ (ak si nájde prácu ako zamestnanec) alebo si ich musí živnostník počas prerušenia živnosti platiť sám ako dobrovoľný platiteľ odvodov (na rok 2022 ide o sumu 79,31 eura mesačne, suma minimálneho preddavku na rok 2023 zatiaľ nie je známa).

Od 1. januára 2023 svoju živnosť obnoví. Od tohto dňa je ako SZČO povinný platiť mesačný preddavok na poistné na zdravotné poistenie stanovený na rok 2023.

Ten mu pritom ešte v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2021 vypočítala zdravotná poisťovňa podľa základu dane za rok 2021, k nemu pripočítala zaplatené sociálne a zdravotné odvody, súčet poisťovňa vydelila číslom 12 (počet mesiacov podnikania v roku 2021) a koeficientom 1,486 a výslednú hodnotu vynásobila číslom 0,14 (14-percentná odvodová sadzba).

Ide o tento výpočet:

(11 185,40 + 4 710,80/12/1,486) x 0,14 = 124,80 eura

Od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 tak bude táto SZČO platiť preddavok na zdravotné poistenie v sume 124,80 eura.

Za obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023 bude tiež opäť platiť povinné sociálne odvody, a to v pôvodnej sume pred prerušením živnosti, teda vo výške 295,49 eura mesačne.

Od 1. júla 2023 sa živnostníkovi opäť posúdi vznik povinnosti platiť sociálne odvody, a to podľa jeho hrubých príjmov za rok 2022.

Príklad č. 3

Živnostník mal v roku 2020 hrubé príjmy 29 544,33 eura, základ dane 4 411,68 eura a na sociálne a zdravotné odvody v roku 2020 vynaložil 2 725,20 eura.

Od 1. júla 2021 sa mu z tohto základu dane vypočítali povinné sociálne odvody. Jeho vymeriavací základ sa určil tak, že sa sčítal základ dane so zaplatenými odvodmi a výsledné číslo sa vydelilo číslom 12 (počet mesiacov v roku) a koeficientom 1,486.

Ide o nasledovný výpočet:

4 411,68+2 725,20/12/1,486 = 400,23 eura

Keďže jeho vypočítaný vymeriavací základ bol v roku 2021 nižší ako minimálny vymeriavací základ v sume 546 eur, sociálne odvody musel od 1. júla 2021 platiť z tohto minimálneho základu.

Minimálnemu vymeriavaciemu základu 546 eur prislúchajú sociálne odvody v sume 180,99 eura.

Mesačný preddavok na poistné na zdravotné poistenie platil živnostník v roku 2021 podľa základu dane za rok 2019, a to v minimálnej možnej výške 76,44 eura.

Od 1. novembra 2021 si prerušil živnosť na jeden rok a preto za obdobie od 1. novembra 2021 do 31. októbra 2022 neplatí povinné sociálne odvody.

Zdravotné odvody bude v tomto období za tohto živnostníka platiť buď štát (ak sa eviduje ako nezamestnaný na úrade práce) alebo zamestnávateľ (ak si nájde prácu ako zamestnanec) alebo si ich musí živnostník počas prerušenia živnosti platiť sám ako dobrovoľný platiteľ odvodov (na rok 2021 ide o sumu 76,44 eura mesačne a na rok 2022 minimálne poistné predstavuje 79,31 eura mesačne).

Od 1. novembra 2022 svoju živnosť obnoví. Od tohto dňa je opäť povinný ako SZČO platiť preddavok na poistné na zdravotné poistenie stanovený na rok 2022.

Ten mu pritom ešte v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020 vypočítala zdravotná poisťovňa podľa základu dane za rok 2020, k nemu pripočítala zaplatené sociálne a zdravotné odvody, súčet poisťovňa vydelila číslom 12 (počet mesiacov podnikania v roku 2019) a koeficientom 1,486 a výslednú hodnotu vynásobila číslom 0,14 (14-percentná odvodová sadzba).

Ide o tento výpočet:

(4 411,68 + 2 725,20/12/1,486) x 0,14 = 56,03 eura

Minimálnym mesačným preddavkom na zdravotné poistenie pre SZČO na rok 2022 je však suma 79,31 eura, a preto musí táto SZČO za obdobie od 1. novembra 2022 do 31. decembra 2022 platiť mesačný preddavok vo výške 79,31 eura.

Od 1. novembra 2022 sa živnostníkovi nanovo posúdi povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie, a to podľa hrubých príjmov za rok 2021.

Ak boli jeho hrubé príjmy za rok 2021 (január až október) nižšie ako 6 798 eur (hranica pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody platná od 1. júla 2022), tak sociálne odvody za obdobie od 1. novembra 2022 do 30. júna 2023 povinne neplatí.

Ak však hrubé príjmy živnostníka za rok 2021 presiahli sumu 6 798 eur, Sociálna poisťovňa mu nanovo k 1. novembru 2022 vypočíta vymeriavací základ a výšku odvodov podľa základu dane za rok 2021.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howobnovenie živnostiOdvodyPrémiový obsahrok 2022

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X